AZONNALI HATÁLYÚ FELMONDÁSSAL ELBOCSÁTOTT EÜ. DOLGOZÓKNAK

A csoportunk körül tanácsadást végző jogászok hozzánk eljuttatott véleményét tesszük közzé 

A koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevételéről szóló 449/2021. (VII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban „Rendelet”) 1.§ (9) bekezdésére hivatkozva számos egészségügyi foglalkoztatott kapott kézhez azonnali hatályú felmondást októberben, vagy még korábban.

Az egészségügyi szolgáltatók a rendelet előírásait szolgáltatónként eltérően értelmezték és ennek megfelelően eltérő gyakorlatot alkalmaztak az érintett – tehát a vakcinákat elutasító – foglalkoztatottak felmérésére, nyilatkoztatására vagy meggyőzésére. Eltérő volt a Rendelet (6) illetve (8) bekezdéseiben található felhívásra vonatkozó lehetőség alkalmazásának gyakorlata is, illetve az ezekből fakadó munkáltatói cselekmények is eltértek.

Az egészségügyi szolgáltatók egy sereg szabálytalanságot, illetve jogsértést követtek el a rendelet alkalmazása során, melyek önmagukban is jogorvoslatra adhatnak alapot, azonban fontos ezeket sorra venni, és megvizsgálni a tényleges jogorvoslati lehetőségeket.

1. Az egészségügyi szolgáltatók jogellenes felmondásából adódó perindítási okok:

Jogalap nélküli felmondás

Az egészségügyi szolgáltatók sok esetben nem megfelelően értelmezték a rendeletet, illetve eltértek az abban foglalt határidőktől és előírt cselekményektől. Pár jellemző példa alapján jogszabályellenes volt az egészségügyi szolgáltató felmondása – amennyiben felmondását a 449/2021 (VII.29.) rendeletre alapozta – ha;

 • munkavállalóját már a 2021. szeptember 15. határidő leteltét megelőzően felszólította az oltás felvételének igazolására, és annak elmaradása esetén 15 nap elteltével felmondott munkavállalójának,
 • munkavállalóját nem szólította fel az oltás felvételének igazolására, vagy amennyiben fel is szólította, nem várta ki a 15 napos határidőt, hanem 2021. szeptember 30. vagy október 1. nappal (esetleg egyéb az egészségügyi szolgáltató téves értelmezéséből adódó nappal) automatikusan felmondott munkavállalójának,
 • a Rendelet előírásait úgy értelmezte, hogy 2021. szeptember 30. napján az oltástól tartózkodó egészségügyi dolgozó munkaviszonya a törvény erejénél fogva megszűnik, így felmondás nélkül leszámoltatta alkalmazottját,
 • munkavállalója rendelkezésre állási kötelezettsége az oltás felvételére nyitva álló határidő előtt megszűnt (pl.: betegszabadság miatt) és az ismételt rendelkezésre állástól számított 30. nap még nem telt el, de ennek ellenére munkavállalóját felszólítja az oltás felvételének igazolására, és ennek elmaradása esetén 15 nap múlva felmondással elbocsátotta.

A fent felsorolt esetekben a munkaviszony megszüntetése jogellenesen történt, így feltétlenül alapja van munkaügyi pernek, ahol a jogaiban sértett munkavállaló jogorvoslatot kereshet. A felsoroltakon kívül számos más jogsértés is elképzelhető.

A felmondási és felmentési idő, továbbá a végkielégítés megvonásának kérdése

A 449/2021 (VII.29.) rendelet azonnali hatályú felmondást írt elő az egészségügyi szolgáltatóknak, mely esetében felmondási vagy felmentési idő, illetve végkielégítés nem illeti meg a munkavállalót.

A Rendelet szankció jelleggel alkalmazza a megvonást ezzel azonos kategóriába sorolva az oltástól tartózkodó munkavállalókat a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegő munkavállókkal. Az oltástól tartózkodó egészségügyi foglalkoztatott azonban alapvető egészségügyi önrendelkezési jogával él, melyet az Alaptörvény és a Munka Törvénykönyve 54.§ (2) bekezdés is biztosít számára.

A szankció jellegű következményre egy a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről 2021. évi I. törvény hatályához, tehát a veszélyhelyzethez kötött frissen kiadott rendelet előírása miatt kerül sor, melyet munkaviszonyuk létesítésekor nem láthattak előre. A felmondási és felmentési idő megvonása tovább súlyosbítja a helyzetet, hiszen álláskeresési lehetőségek korlátozottak, miközben az érintett munkavállalóknak nem egyszerűen új munkát kell találniuk, hanem át kell magukat képezniük.

Az oltás elutasítása semmiképp sem lehet olyan felróható magatartás mely megfosztja a munkavállalót a korábban már megfelelően elvégzett munkából eredő honoráriumtól.

Az Alkotmánybíróság 257/B/2009. AB sz. határozatában megállapította, hogy „a végkielégítés funkciója az anyagi elismerés, az adott munkáltatónál viszonylag hosszabb ideje fennálló jogviszony felszámolásakor a megfelelően teljesített munkavégzés honorálása is.”

A végkielégítés társadalmi és gazdasági funkciója tehát a megfelelően teljesített munkavégzés honorálása és egyben gazdasági védelem biztosítása a foglalkoztatott részére új munkaviszony, vagy más típusú megélhetési forrás megszerzéséig.

Aránytalan tehát a Rendelet azon előírása mely megfosztja az – oltással élni nem kívánó – munkavállalót a felmondási és felmentési időből, illetve végkielégítésből fakadó gazdasági védelemtől. A Rendelet aránytalan szabályozása miatt tehát akkor is alappal támadhatja meg a felmondást az egészségügyi alkalmazott, ha az egyebekben megfelelt a 449/2021 (VII.29.) rendelet előírásainak.

Keresettel érvényesíthető igények

A munkaviszony munkáltató általi jogellenes megszüntetése esetén többféle jogkövetkezmény érvényesíthető, a választás joga a munkavállalót illeti.

A munkavállaló igényelhet:

– elmaradt jövedelmet (összege limitált),

– meghatározott esetekben a munkaviszony helyreállítását és elmaradt munkabért,

– egyéb kárt,

– kompenzációs átalány-kártérítést, és

– sérelemdíjat.

Alternatív keresetindítási lehetőségek

Ha nincs lehetősége ügyvédet fogadni, úgy keresetét formanyomtatványon Ön is elkészítheti. A formanyomtatványt ezen a linken töltheti le!

További lehetőség a bíróságokon ügyfélsegítő napokon segítséggel beadni keresetet. Az ügyfélsegítő igénybevételére előzetes telefonos bejelentkezés alapján van lehetőség a legtöbb bíróságon.

Az általános illetékesség szerint a pert azon a törvényszéken kell megindítani, ahol a munkáltató székhelye van. Az általános szabályok mellett a munkaügyi pert a munkavállaló megindíthatja azon törvényszék előtt is, amelynek illetékességi területén:

 • saját belföldi lakóhelye, ennek hiányában belföldi tartózkodási helye van, vagy
 • amelynek illetékességi területén huzamos ideig munkát végez vagy végzett.

Ha kérdése van írjon nekünk az orvosokatisztanlatasert@gmail.com címre.

Megkeresesés után készek vagyunk közvetíteni olyan ügyvédeket, akik hajlandók közreműködni az Ön érdekében.

2. Egyéb jogorvoslati lehetőségek

Alkotmányjogi panasz

Amennyiben Önt még nem bocsátották el, de a rendelet Önre is vonatkozik és úgy érzi, hogy a koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevételéről szóló 449/2021. (VII. 29.) Korm. rendelet Alaptörvényben rögzített jogait sérti adjon be alkotmányjogi panaszt, melyet itt találhat;

Friss nyomtatványok (2021. november 14.)

Friss nyomtatványok (2021.október 22.)

13 thoughts on “AZONNALI HATÁLYÚ FELMONDÁSSAL ELBOCSÁTOTT EÜ. DOLGOZÓKNAK

 1. A ROMÁN PARLAMENTBEN ELHANGZOTT A KÖVETKEZŐ “VÍRUS SZÁMONKÉRŐ” BESZÉD (GÉPI FORDÍTÁSBAN):

  “Tisztelt miniszterek, államtitkár úr! Tekintettel az úgynevezett „riasztási állapot” határozatlan időre történő kiterjesztésére, anélkül, hogy közölnénk velünk a döntés mögött meghúzódó tudományos bizonyítékokat, valamint a döntés megalapozásához szükséges jogalap hiányát, a jól megérdemelt nyaralást elvitte -a Sars-cov -2 (covid-19) néhány nyári hónapra, kiáltásokkal és trombitákkal jelentették be a román kormány minden befolyásos orvosa, majd térjen vissza a visszaélésszerű korlátozásokhoz és a sávhoz, és mutassa be azokat a tudományos bizonyítékokat, amelyekre támaszkodik a végrehajtásuk során mint korlátozások megállapítása csak bizonyos személyekre és helyszínekre (az iskolában élő gyermekek esetében visszaélésszerű korlátozások, de a stadionokban és az UNTOLD fesztiválon – 100 000 ember tiltja a korlátozásokat), a fertőzöttek számának növekedését a hivatalos dokumentumokban, de a valóságban nem; Tekintettel a létező megmagyarázhatatlan és ellentmondó szempontokra, kérem, hogy válaszoljon a következő kérdésekre:

  1. Kérem, hogy sürgősen és különösen küldjön nekem bizonyítékot a sars-cov-2 vírus (covid-19) elkülönítéséről, a vírus létezését igazoló tudományos bizonyítékokat, és nyújtson számomra minden kutatást és tárgyi bizonyítékot a sars vírus létezése, -cov-2 (covid-19), minden olyan tudományos tanulmány, amely a vírust izolálta és kutatta.

  2. Arra kérem Önt, hogy sürgősen küldje el nekem, különösen azokat a tudományos bizonyítékokat, kutatási dokumentumokat és tárgyi bizonyítékokat, amelyek szerint a sars-cov-2 vírus (covid-19) nyaralni volt 2021 nyári hónapjaiban, ahogy Ön és Románia elnöke is bejelentette, valamint azt a dátumot, amelytől kezdve belépett az ünnepnapra, ennek a dátumnak a tudományos bizonyítékait, valamint a tudományos bizonyítékokat, kutatási dokumentumokat és tárgyi bizonyítékokat a sars-cov- 2 vírus (covid 19), a kiújulás dátuma, elkülönítése a kiújuláskor, az izolálás helye, a laboratóriumok és a szakemberek nevét, akik ezt a kutatást végezték, valamint azt az időpontot, amikor a sars-cov-2 vírus (covid-19) újra megjelenik ,adja meg az újabb vakációját és annak időszakát.

  3. Kérem Önöket, hogy sürgősen és különösen bizonyítsák a sars-cov-2 (covid-19) Delta-változatának létezését, és bocsássanak rendelkezésemre tudományos bizonyítékokat, kutatási dokumentumokat és tárgyi bizonyítékokat. az izolációt, annak igazolását és a kutatási dokumentumokat, miszerint a Románia által eddig megvásárolt sars-cov-2 (covid-19) elleni vakcinák leállítják és gyógyítják a sars-cov-2 vírus (covid-19) Delta változatát.

  Ehhez hasonló kérdés nálunk is elhangozhatna, az UNTOLD fesztivált felcserélve a Vadászati világkiállítással

 2. Ad 1. A magyar Alaptörvény szerint mindenkinek joga van az élethez és az egészséghez. Akkor milyen alapon kötelezhető arra bárki, hogy az életét és az egészségét kockáztassa azzal, hogy veszélyes vegyi anyagokat enged a testébe fecskendezni, ha meg akarja tartani a megélhetését? Egyébként hol vannak ilyenkor az ún. “emberjogi” szervezetek, akik máskor olyan hangosak? Hol van az Alkotmánybíróság, amikor naponta tapossák sárba az alapvető emberi jogainkat?
  Ad 2. A nürnbergi törvények szerint – amelyeket tudtommal Magyarország is ratifikált – nem lehet az embereket akaratuk ellenére orvosi beavatkozásnak alávetni, pláne nem kísérleti beavatkozásnak, mint a mostani globális emberkísérlet a gyógyszermultik toxikus kotyvalékaival. Merő neurolingvisztikai programozás ezeket “védőoltás”-nak nevezni! Nevezzük nevén őket, vagyis méreginjekcióknak!
  Ad 3. Én még úgy tanultam, hogy magasabb rendű jogszabályt nem lehet érvényteleníteni vagy felülírni alacsonyabb rendű jogszabállyal. Akkor hogyan kötelezhet egy miniszteri rendelet olyasmire, amit az Alaptörvény és a nürnbergi törvények nem tesznek lehetővé, akár egy – hamis, manipulatív, végtelenített – “vészhelyzetre” hivatkozva?

  Tisztelt jogász urak, ha maradt még Önökben szemernyi józan ész és tisztesség, szíveskedjenek megválaszolni a fenti kérdéseket!

  1. RE (a költői kérdésére): “Egyébként hol vannak ilyenkor az ún. “emberjogi” szervezetek, akik máskor olyan hangosak? Hol van az Alkotmánybíróság, amikor naponta tapossák sárba az alapvető emberi jogainkat?”

   Természetesen a (nálunk egyelőre képzeletbeli) barrikád túloldalán…idesorolhatjuk még a média propagengszterek teljes egészét, valamint az orvosok és pedagógusok nagy részét is. A kegyvesztetté lett nagy vadász Lázár (‘lézer’?) Jancsit (1) idézve más szövegösszefüggésből (2): “Annyit is érnek.”

   (1) https://ocdn.eu/images/pulscms/YzA7MDA_/107cad405251f75124ac07678b8c2661.jpg

   (2) https://www.origo.hu/itthon/20110319-lazar-janos-szerint-akinek-nincs-semmije-az-annyit-is-er.html

 3. Talán még létezik a jogállamiság, így mindenképpen abban kell bíznunk. Újabb SIKER: a francia szenátus leszavazta a covid vakcina oltás kötelezővé tételét 262 vs 64 arányban.
  Érdemes lefordítani a szenátor asszony nagyívű beszédét: visszaállítani a természetes immunitás szerepét, és az orvosok kezelési jogát.
  Nincs tudományos konszenzus a tömeges vakcinázásról” –
  https://www.europereloaded.com/french-senate-rejects-mandatory-vaccination-with-notable-speech-by-laurence-muller-bronn/

  ugyanott egy újabb Reiner Fuellmich interjú:
  https://www.europereloaded.com/latest-interview-with-dr-reiner-fuellmich-courts-of-law-follow-the-court-of-public-opinion/

 4. Franciaország Szenátusa NEM SZAVAZTA MEG az oltás KÖTELEZŐVÉ tételéről szóló törvényt! A franciák hetek óta tüntetnek ez ellen, az emberi jogokat sárba tipró, borzalmas törvénytervezet ellen! A törvénytervezetet még augusztusban nyűjtotta be a szocialista párt. A szavazás eredménye: 326 szenátor közül 262-en NEM -et mondtak a kötelező oltásra és 64 szenátor szavazott mellette. E cikk leszögezi: “A covid-19 vakcina nem fog felkerülni a kötelező oltások listájára. A szenátorok október 13. -án nem fogadták el a szocialisták által benyújtott törvényjavaslatot. A szocialisták csoportja ezzel elszigetelődött a szenátuson belül”.
  https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/covid-19-le-senat-rejette-la-proposition-de-loi-sur-l-obligation-vaccinale

  A “Le Figaro” szerint: “A Szenátus nem-et mondott a Covid-19 elleni kötelező oltásra”
  https://www.lefigaro.fr/flash-actu/le-senat-dit-non-a-la-vaccination-obligatoire-contre-le-covid-19-20211013

 5. miért nincs egy tisztességes magyar háziorvos sem, aki vette volna a fáradságot, hogy az oltásnak nevezett mérget az utolsó cseppig kicsöpögteti a mikroszkóp tárgylemezére, és közli az eredményeket, hogy mit látott benne, ahogy ezt a legtöbb országban megtették. nekem van mikroszkópom, a masukban tényleg férgek voltak /kínai és török gyártmány/, viszont az oltásokat nem tudom górcső alá venni, mert nem jutok hozzá.
  ne legyetek meghunyászkodó béna faszok, háziorvosok!
  Elő a mikroszkópot, elő az eredményekkel!
  Nem kell tovább kussolni!!!

 6. Tisztelt Tamasi Doktor Úr!

  Nem a fenti íráshoz kapcsolódóan írok, de mivel más módon nem tudok kapcsolatba kerülni Önnel, ezért választottam ezt a megoldást.
  Tanárként dolgozom egy általános iskolában. Az iskolai október 23-i megemlékezés szervezője vagyok. A műsor helyszíne az iskola tornaterme lesz.
  A tanulói részvétellel kapcsolatban a vezetőségtől a következő levelet kaptam, melynek egy részletét szeretném itt közölni.

  “Kedves Kollégák!

  Október 22-én második órában a felső tagozatnak, harmadik órában az alsó tagozatnak tartjuk az október 23-i megemlékezést. Ünneplő ruhában jöjjenek a gyerekek, és az oltatlanok hozzanak magukkal maszkot.”

  Kérdésem ezzel kapcsolatban, hogy tekinthető ez diszkriminációnak, megkülönböztetésnek, ami ellen fel lehet és fel is kell szólalnom?

  Válaszát várva üdvözli: Pintér István

  1. Kedves István! Természetesen ez diszkrimináció, semmiképp nem szabad szónélkül hagyni. Miért nem sárgacsillagot adnak nekik mindjárt? És mit remélnek a megkülönböztetésen kívül attól, hogy azok a szerencsétlen gyerekek maszkot tesznek fel? Ők lesznek védve, vagy őket védik ezáltal? Semmilyen jogszabályi háttere sincs ennek. Elmebeteg világ. köszönöm a levelét Üdv Tamasi dr.

   1. Kedves Doktor Úr!
    Köszönöm a válaszát. Köszönöm, hogy megerősített abban, amit magam is érzek ezzel kapcsolatban.
    Üdvözlettel: Pintér István

 7. Tisztelt kolléga úr! A rendelet 2021. aug. 1-én lépett hatályba. Az 1.§ (3) bek. a.) pontja szerint az eü. dolgozó 2021. szeptember 1. napjáig köteles a védőoltást felvenni. Aki ezt nem teszi meg, azt a munkáltató felhívja, hogy 15 napon belül vegye fel, és annak megtörténtét igazolja. A felhívástól számított 15 nap eredménytelen elteltével a jogviszonyt azonnali hatállyal meg kell szüntetni. Én úgy olvasom tehát, hogyha a felhívás megtörtént, akár szeptember 2-val, 16-val már megnyílt a felmondás joga. Mivel a fenti szöveg ezzel ellentétes álláspontot takar, kérem, tájékoztasson arról, hogy mire alapozzák azt a vélemény, hogy a szeptember 15-e előtti felhívás , ill. a szeptember 30- okt. 1-i felmondás jogellenes? Üdvözlettel: Lackner Melinda

 8. Utolsó pillanatban úgy döntöttem egészségügyben dolgozóként, hogy mégiscsak beadom keresetlevelemet, amiben kérem a felmondási időre és végkielégítésre járó jövedelmemet. Bár sok helyen olvasni, hogy ennek van létjogosultsága, mégis úgy érzem nem fogok pert nyerni. Elég magas összegről van szó, hiszen több mint 27 évet töltöttem az intézmény alkalmazásában. Van ezzel kapcsolatosan a fórumon valakinek pozitív élménye, tapasztalata? Üdvözlettel: Honfiné Mátyás Mária

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük