Egyesítsük Erőinket Mozgalom és a SZKÍTA Egyesület fesztiválja a Szentendrei Skanzenben

2024. június 30. vasárnap

Fő témák:

 • Táj alakítás, termőföldek
 • Szerves építészet, gyógyító építészet
 • Természetes életmód
 • Önellátó kisközösségi életforma
 • Hagyományos mezőgazdasági eszközök
 • Gyerekek gyógykezelése gyógynövényekkel és természetes módszerekkel gyógyszer nélkül
 • Oltásoktól sérült családok bemutatkozása
 • Gyógynövény-felismerő túra a skanzen területén
 • A B plan új országos kezdeményezései
Részletek “Egyesítsük Erőinket Mozgalom és a SZKÍTA Egyesület fesztiválja a Szentendrei Skanzenben”

Dr. Uhrik Tibor MSc.: GYERMEKEINK EGÉSZSÉGÉÉRT: Választható Oltásokat! civil mozgalom

SZKÍTA EGYESÜLET – 2023. október 22-én a Lurdy házban elhangzott Dr. Uhrik Tibor MSc. előadásának anyaga

BEMUTATKOZÁS

Dr. Uhrik Tibor MSc.

• Sebész szakorvos, dipl. eü.manager, okl. egészségügyi auditor
• MÁV Kórház, Budapest (1981-1997)
• Egészségügyi Törvény társszerző (1997)
• Vasútegészségügyi Kht. -alapító- első ügyvezető igazgatója (1997-1999)
• Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok társszerző (2006)
• Egészségügyi kormányprogram modell készítője (Mikola, 2006)
• Táppénzes pestmegyei ellenőrző főorvos (FPEP, 2004-2008)
• Budapest Főváros egészségügyi program társszerző (Pesti, 2010 )
• „Hyppokrates Cégcsoport” alapítója, főszervezője (1991-… )
• Szent Lukács Magánkórház alapító társtulajdonosa, első igazgatója (2013)
• Budapest Premium Medical Port gyógyturiszt. klaszter vezetője (2011-17)
• „Mi Hazánk” egészségügyi + gazdasági kabinet tagja (2022-2023)
• Szkíta Egyesület tagja : 2023-

OLTÁS ÜGY

2021. január Felkérésre: kormányzati döntés előkészítő anyag

Mi ez a SarsCov2 vírus?
..és mi ez a járvány?
Mi ez a kísérleti mRNS vakcina ?
Mi a teendő, mi a szakmai javaslat ?

Minden szakmai állításunk ill. sejtésünk – azóta beigazolódott!

Konklúzió :

Nagy bajok vannak az oltásokkal, vakcinákkal.. Ezek összetételével, minőségével, terjesztésével..
Védettség” kérdéskörével.. oltások szövődményeivel.. Gyermekkori oltási rend hazai „kötelező” jellegével..

A járvány nem ismer határokat”

KÉRDÉS :
Akkor hogyan lehet az, hogy hazánk és a két szomszédos EU tagállam : Ausztria és Románia „választható” gyermekoltási rendjével szemben Magyarországon szigorúan „kötelező” gyermekoltási rend van érvényben, aminek „megkérdőjelezése”, az adott gyermekoltás megtagadása esetén a szülőket, az oltás-szkeptikus családokat komoly állami retorziókkal sújtják, ami akár a gyermek családból való kiszakításával és gyámság alá helyezésével is járhat ?! https://www.oesterreich.gv.at/themen/familie_und_partnerschaft/geburt /3/Seite.080400.html

Ez a magyar állami hatósági oltás-kényszerítés ellenkezik a 2016-os Európai Unió Alapjogi Charta rendelkezéseivel is.

EU ALAPJOGI CHARTA /2016 https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016P/TXT

I. CÍM : MÉLTÓSÁG
• 1. Cikk : Az emberi méltóság
Az emberi méltóság sérthetetlen. Tiszteletben kell tartani, és védelmezni kell.

• 2. Cikk : Az élethez való jog
(1) Minden embernek joga van az élethez.
(2) Senkit sem lehet halálra ítélni vagy kivégezni.

• 3. Cikk : A személyi sérthetetlenséghez való jog
(1) Mindenkinek joga van a testi és szellemi sérthetetlenséghez.
(2) Az orvostudomány és a biológia területén különösen a következőket kell
tiszteletben tartani:
a) az érintett személy szabad és tájékoztatáson alapuló beleegyezése a
törvényben megállapított eljárásoknak megfelelően,
b) az eugenikai, különösen az egyedkiválasztást célzó gyakorlat tilalma,
c) az emberi test és részei ekként történő, haszonszerzési célú
felhasználásának tilalma,
d) az emberi lények szaporítási célú klónozásának tilalma.

Nemzeti Népegészségügyi Központ /NNK/ módszertani levele a 2023. évi védőoltásokról ..

Hazai oltási rend alapjai :

• 1997. évi CLIV. (154-es) eü. törvény járványügyre vonatkozó rendelkezései • + 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet !! ..ami már 15 éves !
A kötelező oltások beadása előtt a szülők részletes orvosi tájékoztatása azaz „tájékozott
beleegyezése” elengedhetetlen. Ezt az Eü. Tv. járványügyi része sem írja felül.

Eü.Tv. járványügyi fejezetéből :

§ (1) „ A járványügyi tevékenység célja.. az emberi szervezet fertőző betegségekkel
szembeni ellenálló képességének fokozása.” ( ..azaz az immunrendszer erősítése )

§ (1) „A védőoltás célja a fertőző betegségekkel szembeni aktív, illetve passzív
védettség kialakítása.”

Szakmai alapkérdés :

Az immunrendszert vajon erősítik-e a védőoltások ? Antigén koktélokban.. többször újraoltva.. 18 hónapos korig 29 antigént beadva..??

Különösen aggályos rész
az NNK módszertani leveléből /2023

„Ha kontraindikáció nincs, minden oltható gyermeket a megadott időben oltásban kell részesíteni. Az alábbiakban felsorolt állapotok/betegségek nem tekinthetők kontraindikációknak, tehát az oltásokat el kell végezni:
• asztma, allergia
• lokális szteroid kezelés; • dermatózisok, ekcéma
• krónikus szív-, tüdő- és vesebetegség;
• neurológiai betegségek (pl. központi idegrendszeri bénulás, kontrollált epilepszia és Down-szindróma;)
• újszülöttkori sárgaság, kis súly, alultápláltság…” (folyt. ebből )
„Amennyiben az oltóorvos bizonytalan egy esetleges oltási kontraindikáció megítélésében, akkor javasolt a klinikai védőoltási szaktanácsadás, vagy a vármegyei kormányhivatal járványügyért felelős osztálya segítségének igénybevétele.”

KÖTELEZŐ OLTÁSI REND

• BCG 0-4 hét
• DTPa +IPV + Hib +PCV 2 hónap
• DTPa +IPV + Hib (diftéria, szamárköh, gyermkbén,hemofilus ) 3 hónap
• DTPa +IPV + Hib +PCV 4 hónap
• PCV (13 féle pneumococcus) 12 hónap
• Varicella (bárányhimlő) 13 hónap
• MMR (morbilli /kanyaró, mumps, rubeola/rózsahimlő) 15 hónap
• Varicella
• DTPa +IPV + Hib ( DiPerTe )
16 hónap
18 hónap
—————————————— —————• DTPa + IPV (DiPerTe) 6. év

KAMPÁNYOLTÁSOK

• MMR (újraoltás) 11 év ált. iskolák VI. osztálya szeptember
• dTap (újraoltás) 11 év
• Hepatitis B 12 év
ált. iskolák VI. osztálya
ált.iskolák VII. osztálya
október
szeptember
• HPV (lányok+ fiúk) 12 év ált.iskolák VII. osztálya október

VÁLASZTHATÓ / PLUSZ OLTÁSOK
• Meningococcus elleni „sorozat” 6 hetestől- 1 éves korig 2 +1 oltás
• Rotavírus elleni „sorozat” 6 hetestől- 6 hónapos korig 2-3 alk.
• Kullancs elleni ..
• Influenza elleni…
• Covid elleni (Pfizer, Moderna stb.)
stb..stb.. (megj : dTap = DiPerTe )

PROBLÉMÁK 1.

• A hazai hatósági oltás-kényszer ellenkezik az Európai Unió Alapjogi Chartajának rendelkezéseivel (idéztem)
• Ellenkezik a legtöbb EU tagállam „megengedőbb” un. választható nemzeti oltási rendjével is..
• így a szomszédos EU tagállam pl. Ausztria és Románia választható nemzeti oltási rendjével

A hazai hatósági oltás-kényszerítés olyan súlyos – sőt példátlan- állami retorziókat helyez kilátásba az oltást megtagadó szülők és családjuk felé, mint pl. : szabálysértési eljárás, több millió forintos bírságok, perek, sőt „kiskorú veszélyeztetése” címén a gyermek kiszakítása a családjából és gyámság alá helyezése.

PROBLÉMÁK 2.

• 2 éves koráig a gyermek saját immunrendszere kifejlődés alatt van • 2 éves koráig a gyermek idegrendszere kialakulatlan még
• 2 éves koráig a gyermek „vér/ agy” gátja nem működik
—————————————————————————————Mégis e kialakulatlan immunrendszerű csecsemő :
• 18 hónapos koráig 29 antigén-oltást kap
• e 18 hónap alatt egyes vakcina antigének többször vannak ismételve
• legtöbb beadott vakcina ampulla egyszerre több kórokozó antigénjét is
tartalmazza,
• ..miközben ilyen „kevert” járványok sohasem fordultak elő a Világon

Ugyanakkor :
• újraoltások előtt nem vizsgálják a gyermeknél az egyes antigének elleni
antitestek aktuális szérum szintjét
• ami az újraoltás előtt a „védettség” mértékét mutatja meg
• és ami e „ráoltás” előtti gyermekorvosi döntés alap-kritériuma lenne

PROBLÉMÁK 3.

Több oltást olyan gyermekbetegségek ellen adják itthon, amik :
• eredendően enyhe „banális lefolyású” pl. bárányhimlő
• eleve nem fertőző betegség pl. tetanusz
• elavult a vakcina, azaz abban lévő kórokozó évtizedek óta nem okozott járványos megbetegedést Európában

• fenti kötelező oltásokon felül PLUSZBAN „un. választható” oltásokat is ajánlanak még ebben a 18 hónapos kisgyermek korban

PROBLÉMÁK 4.

• Teljesen homályos a vakcinák útja a gyártótól az oltóorvosig
• Vakcinák tisztasága, biztonságossága nem ismert, nem garantált
• ..és itthon nem is ellenőrzött
• Sűrűn változtatják a gyártók a gyermekkori vakcinák típusát, márkaneveit és összetételét is
• amiket az EMA azonnal jóváhagy és simán engedélyezi azok uniós terjesztését „innováció” címén..
• Vakcina gyártók semmilyen felelősséget nem vállalnak a termékeik okozta egészségkárosodások eseteiben
• Sőt .. a vakcina gyártók világszerte „jogi immunitást” kaptak, azaz védelmet élveznek mindenfajta bírósági eljárás, kártérítési per indításával szemben

PROBLÉMÁK 5.

Rutin vakcinák mérgező összetevői

Formaldehid/Formalin – Erősen mérgező szisztematikus méreg és rákkeltő
Betapropiolakton – Mérgező vegyi anyag és rákkeltő, maró vegyszer Halált/maradandó sérülést okozhat
Hexadecil-trimetil-ammónium-bromid – Károsíthatja a májat, a szív- és érrendszert és a központi
idegrendszert. Reproduktív hatásokat és születési rendellenességeket okozhat.
Alumínium-hidroxid, alumínium-foszfát és alumíniumsók – Neurotoxin. hosszú távú agygyulladás/duzzanat, neurológiai rendellenességek, autoimmun betegségek, Alzheimer-kór, demencia és autizmus kockázata.
Behatol az agyba, ahol a végtelenségig fennmarad.
Thimerosal (higany) – Neurotoxin. Sejtkárosodást okoz, csökkenti az oxidációs-redukciós aktivitást, a sejtdegenerációt és a sejthalált. Neurológiai rendellenességekhez, Alzheimer-kórhoz, demenciához és
autizmushoz kapcsolódik.
Poliszorbát 80 és 20 – átlépi a vér-agy gátat, és magával viszi az alumíniumot, a timerosált és a vírusokat;
lehetővé téve, hogy ezek bejussanak az agyba.
Glutáraldehid – Mérgező vegyszer, amelyet hőérzékeny orvosi berendezések fertőtlenítésére használnak. Szarvasmarha magzati szérum – Vemhes tehenek vágás előtti szarvasmarha (tehén) magzataiból
Human Diploid Fibroblaszt sejtek – abortált magzati sejtek. Az idegen DNS képes kölcsönhatásba lépni a
sajátunkkal.
Afrikai zöldmajom vesesejtek – hordozhatják az SV40 rákot okozó vírust, amely már körülbelül 30 millió
amerikait megfertőzött.
Aceton – Vese-, máj- és idegkárosodást okozhat. E.coli – széklet baktérium ( Igen, jól olvastad !) Sertés 1-es típusú cirkovírus DNS
Humán embrionális tüdősejt tenyészetek (abortált magzatokból)
Mindezeket az összetevőket megtekintheti a CDC honlapján
https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/downloads/appendices/b/excipient-table-2.pdf

PROBLÉMÁK 6.

„NEMATTÓLVAN”
• Ugyanakkor a vakcinák okozta mellékhatásokat, szövődményeket nem ismerik el itthon : sem az oltóorvosok, sem az egészségügyi szervek..
• Vakcinák által kiváltott akut/krónikus betegségek, egészségkárosodások esetén tehát : sem az oltóorvos, sem a népegészségügy, sem az állam nem vállal kártérítési felelősséget az oltás-károsultak és családjaik számára.
• Erről szóló „faramuci” törvényi cikk : 1997. évi CLIV. törvény (Eü. törvény) 58. § (10) bekezdése : „Ha a védőoltásra kötelezett személy a védőoltás adásával összefüggésben súlyos egészségkárosodást szenved, megrokkan vagy meghal, őt, illetve általa eltartott hozzátartozóját az állam kártalanítja.”
• Értelmezve ezt : Ha gyermekként az oltástól én meghalok, akkor engem és általam eltartott hozzátartozót (aki nincs, hiszen én vagyok/voltam az eltartott) az állam kártalanít.. (Vicces, de mégis komoly..)

PROBLÉMÁK 7.

2024-től a gyermekoltásokat fokozatosan mRNS típusúra cseréli le az EMA

Karikó és Weissmann már egy 2015-ös tudományos folyóiratban kijelentette, hogy az

mRNS vakcinák = EMBERI GÉN-INJEKCIÓK !!

..amik tehát GMO-ssá teszik az oltott embereket, ..miközben a GMO-s élelmiszerek ellen harcolunk.

Forrás : “mRNS : A génterápia ígéretének beteljesítése” 2015. szeptember Molecular Therapy 23(9):1416 DOI: 10.1038/mt.2015.138.

MIT TEHETÜNK ?

Szkíták Egyesülete felállította ezért a :
VALÓDI OPERATÍV TÖRZSET
• orvosokból, immunológusokból..
• mikrobiológusokból, biokémikusokból..
• jogászokból, ügyvédekből..
• egyéb szakértőkből..

….hogy a vázolt súlyos problémákra összefüggő, megalapozottságú és szakszerű válaszokat / adjon az érintetteknek elsősorban a szülőknek, a szakmai szervezeteknek, hatóságoknak is.
tudományos javaslatokat de ugyanígy

CÉLJAINK

Az utódaink, a gyermekeink egészségéért :

ÖNKÉNT VÁLASZTHATÓ OLTÁSOKAT !

• Gyermekkori védőoltások nem kötelező, hanem „választható” státusának elérése
• 2 éves kor előtt a gyermek immunrendszere fejletlen, ezért lehetőleg egyetlen „védő”-oltást se kapjon ! ( ill. szakmailag mérlegelendő ez, ha bölcsödébe adják)
• Kizárólag mono-komponensű oltóanyagokat forgalmazzanak hazánkban, tehát az egyes beadandó antigéneket szét kell választani: injekciónként.
• Gyártóktól független, hazai hatósági minőség-ellenőrzési monitoring rendszer beindítása kell, az egyes (import és hazai) oltóanyag ampulla szállítmányok bel-tartalmi összetételének vizsgálatáról
• A szennyezett szállítmányokat azonnal meg kell semmisíteni.
• A vakcina ampulla szállítmányok minőségvizsgálati eredményeit –sorozatszámok szerint-rendszeresen közzé kell tenni az NNK honlapján.
• Közzé kell tenni és külön jelölni az mRNS tartalmú vakcinák márkanevét és sorozatszámát
• Szülők / oltássérültek jogi + orvos-szakmai támogatása a kártérítési valamint egyéb hatósági ügyekben

A HAZAI OLTÁSI REND : HIBÁS !

ENNEK SZAKMAI ÉS JOGI REVÍZIÓJA ELKERÜLHETETLEN !

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET ! A SZKÍTA EGYESÜLET
Választható Oltásokat ! mozgalma nevében

7 érv, hogy elgondolkozz : Engeded-e a gyermekedet beoltani?

 1. Covid egy mesterséges vírus volt, amire adott mRNS oltások súlyos egészségkárosodást, sőt extrém többlet-halált okoztak, világszerte. A covid oltásoknak semmi haszna nem volt.
 2. Hiszed-e még, hogy ugyanaz a Big Pharma, ami a covid csalást elkövette, neked és gyermekeidnek jót akar azzal a 22 db kombinált 40 db kórokozót tartalmazó oltásokkal, amit kötelezően beléjük nyomnak ?
 3. Tudod-e azt, hogy minél több a kötelező gyermekkori oltás egy adott országban, annál több ott a gyermek halál ill. az akut/krónikus gyermekbetegség, gyermek-rák, autoimmun betegség, allergia, autizmus stb..
 4. Nem gondolod-e, hogy erről előzetes tájékoztatás kellene kapnod ?
 5. Kapsz-e tájékoztatást az oltóorvostól pl. a vakcina összetételéről vagy az oltástól fellépő esetleges mellékhatásokról, egészségkárosodási veszélyekről, szövődményekről ..úgy, ahogy pl. egy doboz Kalmopyrin esetében a dobozban papíron ezt megtalálod ?
 6. Tudod-e, hogy a vakcina ampulla, amit gyermekednek kötelezően beszúrnak milyen szennyeződéseket tartalmaz? Ki tájékoztat Téged erről, mint szülőt? Ki vizsgálja ezt itthon ?
 7. Ki vállal felelősséget, ki fizet kártérítést a vakcina okozta esetleges egészségkárosodás, súlyos betegség kialakulása esetén ? Vakcina gyártó ? Állam? NNK ? Oltóorvos ?
  Fentiek után aláírod-e a gyermeked nevében a feltétel nélküli „beleegyező nyilatkozatot” az oltás beadására ?

Szakértői orvosi dokumentumok a Covid vakcina okozta sérülésekről

Különböző orvosi folyóiratokhoz benyújtott szakértői értékelések alapján készült orvosi dokumentumok, amelyek számos nemkívánatos eseményt bizonyítanak a Covid-19 oltásban részesülőknél. A publikációk száma meghaladja az 1000-et. Javasoljuk minden orvos számára, hogy tanulmányozza figyelmesen ezeket a publikációkat, figyelembe véve, hogy a leközölt esetek száma csupán töredéke a teljes listának. Amiért kimaradnak a mellékhatás listából, mert

Részletek “Szakértői orvosi dokumentumok a Covid vakcina okozta sérülésekről”