Vakcina ellentmondások tudományos folyóiratok alapján “a politikai vírusok” korában – Szkeptikus Kerekasztal

Az egyik leggyakoribb kérés, ami nézőktől érkezik, hogy készítsek egy olyan videót, ami összefoglalja a “tudjátok minek” a káros hatásait.

Az elmúlt hetekben számos tudományos folyóirat jelentetett meg cikket a témában, amiket a ma délutáni adásban fogok megosztani. A helyzet elég rémisztő, sajnos egyre többen betegednek meg a “tudjátok mitől” és erre most már tudományos bizonyítékaink is vannak. Igyekeztem úgy összeállítani az anyagot, hogy mindenki meg tudja mutatni a nagyinak, a tesónak, a nagybácsinak és a barátoknak is és éppen ezért távol fogok maradni a spekulációtól és minden egyéb “hardcore” információtól, amit egyébként időről időre megosztok.

Bukovinszki Gergely – Szkeptikus Kerekasztal

https://odysee.com/@SzkeptikusKerekasztal:9/tudomany:3?r=GzPTAwhYxxuxdRwKVSk1CQ2e7xNhiCMU&t=0


Eredeti cikk: https://szkeptikuskerekasztal.com/vakcina-ellentmondasok-tudomanyos-folyoiratok-alapjan-a-politikai-virusok-koraban/

12 thoughts on “Vakcina ellentmondások tudományos folyóiratok alapján “a politikai vírusok” korában – Szkeptikus Kerekasztal

 1. Ha ennyire összeszedett valaki, akár ezen oldal kezelői, a társaság tagjai, akik láthatóan teljesen logikus érvek, összefüggések mentén képesek utánajárni, hogy mi igaz, mi nem (pl. Hogy nincs izolálva ez a “vírus”, a pcr nem mutat ki semmit, stb), akkor miért nem mennek tovább és jönnek rá az interneten mára fellelhető rengeteg anyagból, hogy semmilyen vírus nem volt soha izolálva és az egész fertőzés dolog kitaláció, az összes raáépülő teóriával, oltásosdival együtt ? Tudom, hirtelen túl nagy változás, felelősség lenne, de az eddigi oltások, “gyogy”szerek legalább akkora mérgezés nekünk és a gyerekeinknek is, mint a jelenlegi.
  A másik meg, hogy nekem ez a szkeptikus kerekizé kicsit olyan irányított ellenzéknek tűnik. Nem azért, mert nincs igaza abban, hogy az oltások nem jók, mérgezők, hanem mert szerintem bőven tudja, hogy nem csak ez a lényeg (túl profi, rengeteg munka lehet a videokban, az oldalán, ezt egyedül csinálni….. kétlem, vörös /kék háttér, mint a hivatalos médiában) és az oltatlanok is meghalnak ,mert mérgeznek a levegővel, és az EMF sugárzással sokkal nagyobb dologra készülnek. Amíg a bedobott kutyacsonton(ami szintén valós veszély ) megy a vita, harc, addig ez szépen meg fog valósulni csendben.

  1. Igen, ez a “szkeptikus kerekizé”…

   Én nem tudom magam ráérőltetni, hogy akár csak egyetlen bejelentkezését is végignézzem Bukovinszki úrnak.. Mindet elkezdtem már tőle nézni, amit az elmúlt 2 hónapban elém sodort a net hordaléka, de mindig annyira taszít a stílusa, ahogy beszél, hogy max 5 perc után félbehagyom.

   Semmi erő nincs benne, semmi tűz, semmi lelkesedés.

   Egyáltalán nem hiteles, amit csinál, a nem verbális kommunikációja miatt. Márpedig a közléseink valódiságát és hitelességét csak 20%-ban adja az, AMIT mondunk. A hitelesítést 80%-ban az adja, AHOGY mondjuk azt, amit mondunk. A nem verbális kommunikációnk garantálja VAGY cáfolja a megbízhatóságunkat.

  2. 1. KÉRDÉS

   Atyám, sok mindent írtak már a bélyegről és a chipről, amelyet az embereknek kötelező lesz beültetni a testükbe az Antikrisztus idején. Mit mondanál nekünk erről?

   Az ember teste, gyermekem, Isten teremtésének egyik legcsodálatosabb csodája.

   Mondhatom, hogy egyedülálló Isten egész teremtésében.

   Isten tehát azt akarta, hogy a testünk, amelybe halhatatlan lelkünket helyezi, az Ő saját temploma legyen, hogy ott dicsőüljön meg mindannyiunkról, az Ő gyermekeiről, mint király Istenatyánk.

   A Szentírás azt mondja, hogy mi vagyunk <>.

   A sátán nem nyerheti el senkinek a lelkét, ha előtte nem nyerte el a testét. És ezért ezerféle módon próbálja megfertőzni a testünket, hogy ne legyünk többé <>, és leigázhassa azt.

   Eddig a sátán az emberi gyengeségeit felhasználva próbálta leigázni az embert. Így tette alkalmassá az embert sok és különböző nagy bűnökre, mint például a kicsapongás, a kábítószer, a gyilkosság, a mágia és még sok más.

   De minden alkalommal, amikor az ember megbánta a hibáit, és Isten megbocsátott neki, a kötöttségei és tervei megsemmisültek.

   Ezért a sátánnak most egy másik módszert kellett kitalálnia, ahol képes lesz teljesen uralni az ember elméjét, és jobban manipulálni, irányítani és leigázni az ember gondolatait, vágyait és érzéseit.

   Sajnos megtalálta az utat. A számítógépek mesterséges intelligenciájával és egy sor specifikus és speciális oltóanyaggal rászáll az ember genetikai kódjának, a DNS-nek a láncára, és megváltoztatja azt. Így a mutáns, most már emberi DNS ahelyett, hogy az Isteni Intelligencia szerint cselekedne, ahogy Isten teremtette, most már a mesterséges intelligencia parancsai szerint fog cselekedni, amelyet az antikrisztus sátáni kádere fog vezetni!

   Valójában annak érdekében, hogy minden egyes embert külön-külön jobban irányíthassanak, a mutáns emberi DNS kódjának egyes részei alkotják majd a szükséges alapot ahhoz, hogy létrejöjjön egy identitás, egy kizárólagos identitás, egy személyes számmal, amely minden egyes ember számára egyedi lesz. Ez a személyes szám minden egyes ember DNS-ében kitörölhetetlen, állandó és nem visszavonható lesz.
   Az embernek ez a száma, a 666-os számmal a többit megelőzve, meg fogja mondani, hogy kihez tartozik ez a személy, és ezzel be lesz írva az antikrisztus központi hiper-számítógépébe, a kiemelkedő <>, amellyel a sátáni antikrisztusi nemzet többi számítógépe is össze lesz kapcsolva.

   De hogy az összes számítógép könnyen le tudja olvasni az embernek ezt a számát, az emberi test felszínén, a homlokán és a kezén egy rövidítés ikonját fogják létrehozni.

   Így az ember minden cselekedete, mint például a megtakarítás, a vásárlás és az eladás, és általában minden cselekedete és tevékenysége, teljes mértékben az adott személyes számától fog függeni és attól fog függeni.

   Ez lesz, néhány szóval, a formális identitása. E szám nélkül ez az ember egyszerűen nem fog létezni.

   A sátán terve tehát eleinte az, hogy az ember testét egy mozgó adó-vevő eszközzé alakítsa át, akárcsak egy mobiltelefont, hogy könnyedén leigázhassa.

   2.KÉRDÉS

   Hogyan fog megtörténni az embernek ez az átalakítása mozgó adó-vevőgé, <>?

   Ahhoz, gyermekem, hogy valaki házat építsen, két dologra van szüksége. Az építéshez szükséges anyagok és a megfelelő szakemberek, akik dolgozni fognak az építésén és tökéletesítésén.

   Ami a szükséges anyagokat illeti, az új mutáns emberi DNS építéséhez, a sátán gondoskodott arról, hogy apránként és csalárdsággal, fokozatosan összegyűjtse azokat az ember testénél. Átvitte őket a szervezetünkbe mindazokon keresztül, amit eszünk, iszunk és belélegzünk, amelyeket már korábban megfertőzött a magas nanotechnológia különböző, a szem számára láthatatlan anyagokkal.

   Ezt követően 7 specifikus niche-oltás sorozatban 7 niche-technika játssza a szerepet, akik az új mutáns emberi DNS elkészítését vállalják, az ember szervezetébe már bejutott anyagokkal.

   E 7 vakcina célja az lesz, hogy az ember képességét, hogy a Szentlélek 7 ajándéka révén <> váljon, elnémítsa és a végén megszüntesse.

   A hét oltás közül a legfontosabb a hetedik lesz. A hetedik vakcina fogja magában foglalni a nanotechnológia zászlóshajóját, mivel ezen keresztül kerül be a végső mutáns emberi DNS-be, negáció nélkül, az az elem, amely integrálja a szükséges kódot, ahová minden ember számjegye be lesz írva.

   Meg kell ismételnem, hogy az emberi DNS visszaállítása a legkorábbi formájára már nem lesz lehetséges, és ezért azok, akik megkapják a sátáni <>, egy életre rabszolgái lesznek a létezésükre nézve legelvetemültebb döntésnek.

   Ez a szám, gyermekem, nem valami látható lesz, amit el lehet távolítani az emberi testből, hanem valami láthatatlan, mivel egyesülni fog az ember DNS-ével, vagyis saját életével.

   Következésképpen, ez a szám egy hiper-számítógéphez, a kiemelkedő <> fog kapcsolódni, amelyet maga az antikrisztus és az ő emberei fognak irányítani, akik minden bizonnyal a teljes hatalommal fognak rendelkezni.

   A mesterséges intelligencia segítségével, amely olyan erős szintre fog fejlődni, hogy az emberek isteníteni fogják, antikrisztus és sátáni káderei képesek lesznek irányítani, leigázni és manipulálni minden egyes ember gondolatait, döntéseit, vágyait és érzéseit.

   A <> mesterséges intelligenciáján keresztül mindenféle eltérő gondolat vagy reakció ismert lesz, és antikrisztus sátáni káderei döntenek majd az adott adóvevő ember haláláról, vagy legjobb esetben a létezésének eltörléséről.

   3.KÉRDÉS

   Atyám, kik lesznek azok, akik segítenek a sátánnak megvalósítani ezt a pusztító tervet?

   Lucifernek, gyermekem, az elmúlt évek során sikerült a globális hármas uralom kulcspozícióiba, azaz a politikába, a tudományba és a vallásba sok sátáni embert juttatnia, akik elkötelezett hívei.

   Lucifer tehát így tud uralkodni:

   1. A politikát, a bankárok révén, akik a pénzt irányítják és a politikai döntéseket kötik.

   2. A tudományt, sátáni tudósokon keresztül, akik fegyvereket, fertőző vírusokat, de olyan sátáni édességeket is létrehoznak, amelyek képesek elpusztítani az embert és Isten Teremtését.

   3. A vallás, a neki alárendelt vallási vezetőkön keresztül, akiket gondosan ügyelt arra, hogy apránként vezető egyházi pozíciókba emelkedjenek, vagy kizsarolja őket az útjukból, hogy az ő oldalára álljanak. Ezek a vallási vezetői hajlandóak engedelmeskedni, ragaszkodni és támogatni könnyen és ellenállás nélkül az ő antikrisztusi terveit és statútumát. Valójában ők az egyetlenek, akik a <> érdemének leple alatt könnyen átverhetik az emberek tömegét, mint vezetőik és <>.

   Lucifer egyik legfontosabb cselekedete az lesz, hogy meggyőzze mindezeket a vallási vezetőket, hogy a globális szeretet és béke állítólagos megingatása érdekében egyesüljenek egy globális vallási unióban, a <>.

   Tehát ahhoz, hogy az antikrisztus hihető és elfogadott legyen a keresztény világ számára, a János Apokalipszis szerint a Hamis prófétát fogja használni partnereként, azt a sátáni embert, aki a Globális Egyház időszakában vezetni fog.

   Ő, mint az Egyház vezetője, megpróbálja majd meggyőzni az összes keresztényt, hogy fogadják el az állítólagos valódi <>, azaz az antikrisztus végső jelét.

   4.KÉRDÉS

   Mindezek a dolgok már elkezdődtek?

   Igen, de még csak a kezdeti stádiumban vannak. Most az oltások kísérleti fázisában vagyunk. Mert a hét hiánypótló és speciális oltóanyag megjelenése előtt, amely az emberek új mutáns DNS-ét fogja létrehozni, először egy sor kísérleti oltóanyagot próbálnak ki emberek millióin, ellenőrizhetetlen és veszélyes mellékhatásokkal.

   Mivel némelyikük beavatkozik az emberi DNS genetikai kódjának láncába, megzavarja a DNS fizikai önvédelmét, ami új, erőteljes betegségek kialakulásához vezet. Ezek, gyermekem, hosszú időre gyógyíthatatlanok lesznek. Az orvosok nem fognak tudni könnyen gyógyszert találni ezekre a betegségekre, ami emberek millióinak halálát fogja eredményezni.

   Valójában a végső bélyegzés előtt, amelyet az emberi DNS-en fognak elvégezni, egy globális mozgalom fog lemondani arról, hogy egy személyes számot kapjon minden ember. De ez a szám nem a tényleges <> lesz, hanem annak egy előfoka, hogy az ember megismerje a végső <>.

   Ez a szám először írott formában fog megjelenni a kártyákon és egyéb jogi információkon, majd később, hogy a nemzeti szolgálatoknál működőképesebbé váljon, hogy a műszaki szolgálatok számítógépein könnyen megtalálható és leolvasható legyen, digitális lesz.

   Tehát minden kormány minden állampolgárának ad egy személyes számot, amellyel minden szükséges tevékenységet el tudnak majd végezni, akár az állammal való kapcsolatukat illetően, mint a személyi igazolványok, az adók és egyebek, akár a túlélésüket illetően, mint a vásárlás és az eladás.

   Ezután a mesterséges intelligencia segítségével ezeknek az embereknek a számai egy központi globális hiper-számítógéphez, a <>-hez lesznek kapcsolva. Tehát a <>-be a világ összes embere be lesz jegyezve és regisztrálva, az összes személyes adatukkal együtt.

   Persze, ennek a nagy globális kísérletnek az ürügyeként azt fogják mondani az egész világnak, hogy csak így lehet jobban biztosítani a globális békét és minden illegális és terrorista akció lecsapását.

   De a végső, titkos céljuk és céljuk az, hogy pontosan ismerjék és ellenőrizzék az emberek összességét, akiknek be kell lépniük a végső <> következő és végső szakaszába, amelyen keresztül az antikrisztus mostantól kezdve minden polgárát meg fogja ismerni.

   5.KÉRDÉS

   Hogyan reagáljunk, mi keresztények, hogyan reagáljunk minderre? Van-e olyan ellenszer, amely képes kioltani mindezen sátáni főzetek erejét?

   A napok, amelyeket élünk, gyermekem, nagyon ívesek. Nagyon íveltek. Megkezdődtek az új mutáns emberi DNS előállításának kísérletei. A mesterséges intelligencia teljes gőzzel halad, és az emberek közömbösek vagy figyelmen kívül hagyják mindazt, ami történik. Lucifernek sikerült meggyőznie az embereket, hogy törődik az egészségükkel, hogy könnyedén elfogadják a kísérleteit.

   -Nos, hogy Isten templomává vagy a sátán templomává tesszük-e magunkat, az a mi döntésünk. Ugye?

   -Igen.

   -Rajtunk múlik, hogy az Atya Istennel maradunk-e egyesülve, mint az Ő gyermekei, vagy pedig eltávolodunk Tőle, és Lucifer táborába lépünk. Szabadon választhatunk, de döntésünk következményeit is magunkra vesszük.

   Mindazoknak közülünk, akik úgy döntenek, hogy hűségesek maradnak Krisztushoz és az Ő Szent Egyházához, készen kell állniuk arra, hogy vállalják a homológia keresztjét, akár a mártíromság keresztjét is. Korunk ki fogja mutatni az Egyház legnagyobb szentjeit.

   Nos, a magas nanotechnológia mindazon elemei szerint, amelyeket csalárd módon és tudtunk nélkül, természetesen sátáni méregként juttatnak be a testünkbe, azon keresztül, amit eszünk, iszunk és lélegzünk, hogy megfertőzzenek minket, hangsúlyoznom kell, hogy van ellenszer.

   Ahogy minden méregnek megvan a maga ellenszere, ugyanúgy Egyházunknak is megvannak a megfelelő ellenszerei.

   De a probléma az Egyház ellenszereivel az, hogy azok két alapvető lelki elemet követelnek meg az emberektől, hogy a <> aktiválódjon. Megkövetelik az <> és az Istenbe vetett <>, amit manapság nem könnyű megtalálni a keresztények között.

   Ennek alapvető ellenszereként egyházunk a szentáldozást javasolja, vagyis magát Krisztust. A magas nanotechnológia e veszélyes elemeinek energiáját a Szentáldozás által semlegesíti, amely most már nemcsak gyógyító, hanem elrettentő módon is hat, mivel nem engedi, hogy a mesterséges technológia beavatkozzon az emberi DNS láncába, hogy <> és mutációra késztesse azokat az első elemeket, amelyeket az isteni intelligencia végtelen <> állított be! A Szentáldozás esetében a Szentlélek beavatkozó ereje eszközként működik. Maga a Szentlélek, gyermekem, avatkozik be, hogy az isteni akaratot megtartsa! Ezt megismétlem. A Szentlélek maga avatkozik be a Szentáldozáson keresztül, hogy megtartsa az isteni akaratot.

   Természetesen Egyházunknak erős ellenszere a szenteltvíz is, és főleg a <>, mert a szenteltvíz nem engedi a sátánnak és az általa irányított mesterséges intelligenciának, hogy cselekedeteit és terveit véghezvigye.

   Egy másik ellenszer, a Szent Kereszt. A Szent Kereszt jele mindig is a démonok legnagyobb félelme volt. Egyházunknak számos története van, főleg szentjeink életéből, ahol a szent kereszt eltörölte a méreg erejét, amellyel szent vértanúinkat haláluk előtt megfertőzték. Valahányszor a kereszt jelét tették, a méreg elvesztette erejét, és nem tudta az adott szent vértanú halálát okozni. Természetesen nem szabad elfelejtenünk, hogy ezeknek a szent keresztényeknek mély hitük és nagy szeretetük volt Krisztusunk iránt, hiszen az ő megrendüléséért mindent elhagytak, hogy ne árulják el és ne tagadják meg Krisztust!

   A napi ima Istenhez és főleg a Szentlélekhez, ha ez mély bűnbánattal és alázattal történik a hibáinkért, de az isteni szeretet is a szívünkbe költözik Istenatyánk iránt, nagyon erős gyógyszer minden sátáni betörés ellen is.

   A szívből jövő ima, gyermekem, nagyon vonzza az isteni Kegyelmet, és isteni védelmet teremt az imádkozó ember teste és lelke körül. Ez az isteni védőpáncél blokkolja a sátáni kommunikáció minden formáját, amely megpróbálja megfertőzni az emberi testet és lelket, az általa okozott erőteljes szellemi zavarokkal. Értitek, hogy mit tesz az ima? Szellemi interferenciákat hoz létre, hogy a sátáni erő ne tudja befolyásolni az ember lelkét és testét.

   A szent ima másik nagyszerű és fontos cselekedete az, hogy megvilágosítja az alázatos ember elméjét, és a Szentlélek kegyelmével feltárja neki a döntései igazságát, valamint a bekövetkező eseményeket.

   Az imádságnak ez a nagy ereje, hogy feltárja az igazságot az imádkozó ember előtt, nagyon fontos segítségnek fog bizonyulni a végső évek keresztényei számára, ahol az antikrisztus és hívei mindenhol vezetni fognak.

   Az Istenhez hű, a Szentlélektől megvilágosodott ember képes lesz érezni, sőt sok esetben látni is az igazságot egy másik emberen, nevezetesen, hogy az a sátáné vagy Istené.

   Ez segíteni fog sok hűséges kereszténynek abban, hogy meg tudják majd állapítani, hogy az Egyház szellemi vezetői közül kik követik az igazi Krisztust és kik az antikrisztust!
   Ez lesz az az idő, amikor a szalma elválik a búzától az Egyházban, és a méltatlan egyházi vezetők, valamint a szent egyházatyák és tanítók is feltárulnak, hogy a keresztények, gyermekem, tudják, kiben bízzanak és kit kövessenek, és kit ne.

   A szalma a <> egyházi vezetését fogja jelenteni, amely az antikrisztushoz fog tartozni és az ő barátja és társa, a Hamis próféta fogja irányítani, ahogyan János apokalipszise említi.

   A búza viszont a szent egyházi embereket fogja jelenteni, akik a végső évek <> fogják személyzettel ellátni.

   Az imádkozó keresztények Isten kijelentése által fel fogják ismerni, hogy ki lesz a szalma és ki a búza, hogy tudják, kik lesznek azok a szent atyák és tanítók, akiket most már bizalommal kell követniük és követniük.

   6. KÉRDÉS

   Atyám, mennyire vannak közel mindazok a dolgok, amikről oly részletesen beszéltél nekünk?

   Mindegyik elkezdődött, gyermekem, és a sarkon túl elmélyül.

   A sátán siet, siet, hogy fia, az antikrisztus által átvegye a világuralom kormányát. Ezért mozog ívesen, titokban és sok csalással és a hatalom minden szintjén, hogy gyorsan a <> legyen.

   De Isten ezt még nem engedi, egyelőre, mert az emberek nem ismerik az egész igazságot, hogy szabadon és saját maguk válasszák ki, hogy kinek fognak hinni és követni.

   Isten nagy kegyelme az emberhez, aki azt akarja, hogy egyetlen emberi lélek se vesszen el az alvilág és a pokol sötétségébe, megengedi, hogy három nagy esemény történjen, ami segít az egész világnak először is aggódni, és utána szabadon, szabadon dönteni az emberiség történelmének legfontosabb választását.

   Az első esemény mindazokkal kapcsolatos, amelyek mostantól kezdve az ember egészségével történnek, amely folyamatosan többszörös pusztító manipulációt fog tapasztalni, néhány kísérleti gyógyszer miatt, amelyek életet és egészséget ígérnek, de rengeteg mellékhatást, sőt halált is okoznak, ha nem is azonnal, a sarkon túl.

   A második esemény néhány sátáni vezető ellenőrizhetetlen vágyához fog kapcsolódni, akik az egész világ vezetésére tett kísérletükben globális összecsapást fognak okozni, megszámlálhatatlan globális pusztítással.

   A harmadik esemény magának a természetnek a forradalma lesz a sátáni keresztény nemzeteknél, de minden olyan embernél is, aki a valódi Isten ellen buzgólkodik, a természet utolsó erőfeszítéseként, hogy a sátánból megbabonázott embert felébreszthesse, hogy felébredjen, megtérjen és megállítsa a közelgő pusztulását.

   Epigrammatikusan mondhatom ezt:

   a nagy természeti pusztítások láncolata fogja megváltoztatni a föld formáját,

   miközben az éhség, a szomjúság, a betegség és a kétségbeesés tartománya beárnyékolja majd az egész bolygót.

   Tehát, ha az ember aggódik és felismeri a hibáját, mindezeken keresztül, ami történni fog, minden azonnal a jó irányába fog változni, és az ember és a természet pusztító folyamata meg fog állni.

   De ha az ember ragaszkodik az egoista útjához, és hagyja, hogy a sátán legyen az ura és istene, és önként elfogadja, mégpedig a saját kívánságával, a sátán bélyegét és bélyegét, akkor nagyobb és még megdöbbentőbb globális pusztító tények fognak történni, megszámlálhatatlanul sok ember halálát okozva.

   Ezek a megdöbbentő globális események, azok, amelyekről Szent János apokalipszise szól.

   7.KÉRDÉS

   Ki az az antikrisztus végül, aki fel fogja forgatni az egész világ életét?

   Ő a sátán fia, aki egy sátáni szertartás során magával Luciferrel kongresszusban egy asszonytól fog születni.

   Először titokban fog élni, és onnan fogja irányítani a neki elkötelezett globális vezetőket, akiket ő maga hozott hatalomra.

   A megfelelő pillanatban megmássza a politikai uralom létráját. Sátáni gondolatainak, szónoki képességének és a Föld összes vezetőjére és népére gyakorolt vonzereje olyan erős lesz, hogy az egész bolygót elvarázsolja.

   Az antikrisztus első káprázatos cselekedeteként leállítja az összes háborút, amelyeket valójában eddig titokban vezetett. Őt <> fogják nyilvánítani, és az országok összes vezetője átadja neki a népük feletti uralmat.

   Ettől a pillanattól kezdve az antikrisztus abszolút hatalommal fog uralkodni minden felett, és a mesterséges intelligencia segítségével mindenkit és mindent irányítani fog.

   A démonok és a mesterséges intelligencia segítségével még különböző, hamis, mesterséges, hihető csodákat is fog tenni, amelyeket ő maga fog megmutatni az egész világnak, hogy meggyőzze őket arról, hogy ő az isten. Hogy ő az igazi Krisztus, aki azért jött a földre, hogy megmentsen minden embert.

   A világegyház, amelyet már személyes barátja és sátáni embere, a Hamis Próféta fog vezetni, el fogja fogadni őt Isten emberének, prófétának és a világ megmentőjének. Ezután hivatalosan is vitatni fogják, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus a világ valódi Messiása, és ezt a Messiási címet az antikrisztusnak fogják odaítélni.

   Akkor a keresztények legnagyobb és legkíméletlenebb üldözése eléri majd a tetőpontját.

   A világ összes vallása el fogja ismerni az antikrisztus természetfeletti hamis hatalmát, és el fogja fogadni őt megváltójának és istenének, és ezért készségesen elfogadják, hogy megkapják az ő sátáni bélyegét, amivel megszilárdítják az örök hitet és az iránta való engedelmességet.

   De az igazi keresztények, akik Isten egyetlen és igaz Fiához Isten segítségével hűségesek maradnak, nem fogják elfogadni ezt a bélyeget, még akkor sem, ha a saját életüket kell adják.

   Hitük miatt Isten csodálatosan közbe fog avatkozni, hogy megvédje őket, és megadja nekik azt, ami a túlélésükhöz szükséges lesz.

   Ebben az időben a keresztények elvonják erejüket, természetesen a Szentlélek segítségével, a Szentírás tanulmányozása, a szentáldozás és szent lelkiatyáik áldása által.

   Ezért az antikrisztus és hívei minden erejükkel harcolni fognak e három hatalom ellen. Sajnos, gyermekem, hamarosan még a Szent Bibliát is megpróbálják majd átírni, saját érdekükben. Jelentéktelen kifogásokkal fogják üldözni azokat az odaadó szellemi atyákat, akik elzárkóznak tőlük. És ami a legnagyobb, minden módon harcolni fognak a Szentáldozás ellen, hogy az emberek ne fogadják azt, egészen addig az időpontig, amikor egyszer s mindenkorra eltörlik, csakúgy, mint Egyházunk összes többi <>, amelyek által az emberek megszentelődnek.

   Lucifer és démonai nagyon jól ismerik a Szentáldozás nagy erejét. Tudja, hogy amíg ezt a szent Egyházakban ünneplik, és az emberek áhítattal fogadják, addig ő és démoni tervei nem lesznek sikeresen póluson, és ő nem tud eljönni, mint globális vezető és messiás.

   Tudjátok, hogy érkezésének jele a szentáldozás eltörlése lesz. Amikor tehát azt látjátok, hogy a szentáldozást eltörlik, tudjátok, hogy ő most jön el.

   Ezért mostantól kezdve mindannyian látni és megélni fogjuk azt a nagy és borzalmas háborút, amely Lucifer részéről indul a Szentáldozás ellen, politikusain, tudósain, de sajnos egyházi vezetőin keresztül is.

   Először a tiszta Krisztust a Szentáldozásban, fogják hibáztatni a politikusok és a tudósok, akik megfertőzhetik és betegségeket vihetnek át az emberekre. Most, mindezen sátáni vádak megerősítése, a kishitű papok engedélyével, a Krisztus és az Ő Szent Egyháza elleni nagy üldözés hivatalos kezdetét fogja jelenteni.

   A mód megváltoztatása, amellyel a keresztények a Szentáldozásban részesülnek, hamarosan a második szentségtörő lépés lesz a Szentáldozás ellen, és a Szentáldozás szilárd formává alakítása a sötétség szellemeinek harmadik sátáni próbálkozása lesz.

   A Szentáldozás elleni utolsó és leghatalmasabb támadás révén, annak végső szünete előtt, amely, mint mondtam, az antikrisztus megjelenésével fog bekövetkezni, vitatni fogják, hogy a Szentáldozás Krisztus Teste és Vére, hanem <> fogják tekinteni.

   -Érted, gyermekem, mi fog bekövetkezni?

   -A dolgok nagyon kemények lesznek. Csak ha Isten kegyelme segít bennünket, akkor fogjuk elviselni.

   -Természetesen. A Szentlélek kegyelme mindig velünk lesz.
   Szentlélek segít és mindig velünk lesz azokkal, akik teljes szívük erejével hisznek Krisztusban és bíznak benne.

   Ezért szeretném kérni, hogy aki csak teheti, mondjon egy hármas imát.

   Az első ima legyen az Istenatyához. Mondjuk el gyakran az <>.

   A második ima vonatkozhat Isten Fiához, a mi Urunk Jézus Krisztushoz. Mondjuk el gyakran: <>. Ez nagyon erős, és a sátán nagyon fél tőle.

   A harmadik ima pedig a Szentlélekhez szólhat. Mindannyiunknak meg kell tanulnunk a <> és mondjuk el minden nap, mert így megszenteljük a lelkünket és megvédjük a testünket minden rossztól.

   Különös időszakba léptünk, gyermekem, amelyet bizonyára az utolsó évek kezdetének tudnék nevezni.

   Ez az az időszak, amikor még a kiválasztottak is félre fognak tévedni, ahogy a Biblia mondja.

   Kívánom, hogy mindannyian megvilágosodjunk a Szentlélektől, hogy felismerjük a sátán mesterségét, és mindannyian hűek maradjunk Urunkhoz, Jézus Krisztushoz, a világ igaz Messiásához.

   https://spiritualdewdrops.blogspot.com/2021/01/the-mark-of-antichrist.html

   Ebben a bejegyzésben, mely 2021. január 27-én lett nyilvánosságra hozva, akkor még nem volt meg ez

   Egy orosz hacker azt mutatja, hogy az oltott emberek adatait valós időben töltik fel az 5G-n keresztül

   Egy orosz hacker felkereste a dark webet, és talált egy olyan adatbázist, amely az oltott emberek adatait (például életjeleiket, pontos GPS-koordinátáikat, azt, hogy alszanak-e vagy ébren vannak) valós időben feltöltik.

   Azokat a személyeket, akik megkapták a vakcinát, valós időben követi ez a mesterséges intelligencia 5g rendszer. Adókká váltak, akik minden információt visszaküldenek magukról az anyahajónak, azaz a mesterséges intelligencia vevőkészülékének. Haver, ez nagyon vad…. Megmutatja a személyben lévő firmware, CPU info és processzor pontos adatait is.
   https://www.bitchute.com/embed/qm2BoE53xjy5

   Sőt még 2021. március 24-én nem tudtuk azt, ami ki lett jelentve Ausztráliára , lásd ökölnyi nagyságú jégeső , akkor még fele annyi vulkán működött, most jelenleg már 30, s 10-12 még kitörhet az idén. Azt is tudjuk, hogy Európában van a Campi Flegrei szupervulkán, melynek vannak kisebb vulkánjai, mint az Etna, Stromboli, Cuembre Vieja (amire a tudatlan CNN riporter már két hete azt mondta, hogy ki fog aludni két héten belül, de közben már 1000 hektárt, majdnem 2500 lakóépületet, s több megszentségtelenített templomot is maga alá temetve elpusztított ), azt is tudjuk, hogy a kinyilatkoztatásokból, hogy a Földközi-tenger medencéje teljesen átalakul , igen mert Kréta szigetén is nemsokára ott lesz a vulkán, itt hozzánk közel Horvátországban is majdan meglesz, mert a földmozgások azt idézik elő, miközben az is ki volt jelentve TÖRÖKORSZÁG elpusztul, meg egy csomó másik ország, de a lényeg a közvetlen közelünkben…

   Ne oltsátok ki a Lelket, s a prófétai beszédet ne vessétek meg. Vizsgáljatok felül mindent, a jót tartsátok meg. Mindenféle rossztól óvakodjatok. A békesség Istene szenteljen meg benneteket, hogy tökéletesek legyetek. Őrizze meg szellemeteket, lelketeket és testeteket feddhetetlenül Urunk, Jézus Krisztus eljöveteléig.
   Tesszalonikaiaknak írt I. levél 5,19-24

   Mit tudunk még? Mi annyira fontos? Meg kell térni, s a csapások elmúlnak… , de mivel ki van jelölve a NAGY FIGYELMEZTETÉS dátuma, ami sok embernek fog segíteni, hogy az angyaloktól való félelmükben nehogy holtan rogyjanak össze, s menjenek a pokolba…

   Az Úr megmutatja magát és hív minket, de mi nem akarunk látni és válaszolni, mert magunkkal vagyunk elfoglalva. Megesik aztán az is, hogy a hangra, ami mindig hallható, nem figyelünk többé. De az Úr lángol, világít és hív. Az emberek élnek úgy, hogy már nem képesek a hívást meghallani.
   Pió atya

 2. Ha az “Alkalmazott Járványkezelés Cinikus Döntéshozoknak” soha meg nem írt nagyszerű műben lapoznék, akkor, – ahogy hallgatom a videót, sajnos, – még mindig a felfutó fázisban vagyunk. Ha ennek lennének szakaszai, valahol a második végén, a harmadik elején tartanánk:

  1 . A Veszély Teremtése
  2. A Pózoló Messiás
  3. A Siket Dobos parádéja
  4. A Boldog Jámborok Kora
  5. A Nagy Átnevezés
  6. A Láthatatlan Pánik.
  7. A Fel-feldobott Konc.

  Érdekes, ahogy döntéshozatal végigfut a műsor szakaszain, az (kettővel) előtte levő szakaszok főszereplőit feláldozza, leselejtezi. (Faucci, Müller). De én természetesen ostoba vagyok, mert forgatókönyvet sejtek a műsor mögött.

 3. Ilyen nagyszabású és alapos összefoglalása ennek a témának magyar nyelven egészen rendkívüli, amiért nem lehet elég hálás az érdeklődő olvasó, laikus és szakmabeli egyaránt.
  Elképzelhetetlennek tartom, hogy mindezen ismeretek és adatok nem állnak rendelkezésére az egyes államok kormányai és vezető orvosi körei számára. A téma kiegészíthető még azzal, hogy a szóban forgó (és egyéb) vírusfertőzés gyógyszerekkel és egyebekkel megelőzhető, továbbá gyógyítható, ha megengednék a hivatalos protokollok, de akkor kinek kellene oltás? Ha tehát mindezek ellenére törvényekkel, zsarolással és egyéb nyomásgyakorlással válogatás és kivétel nélkül saját állampolgáraira kényszerítik a hatástalan, de amúgy nyilvánvalóan káros és halált okozó oltásokat, az csakis NÉPIRTÁS céljából történhet, amit súlyos külső fenyegetés hatására tesznek. A konkrét fenyegetések mibenléte természetesen hétpecsétes titok, de nem kell sok fantázia elképzelni a lehetőségek széles körét, bár szívesen hallanánk megbízható tényekről, hogy értékelni tudjuk a háború jelen állását.

 4. Ezek a videófile-ok (odysee.com) nagyon nagy felbontásúak. Így nagyon sokára töltődnek be – főleg mobil netről.
  Javasolnék kisebb felbontású videókat feltölteni (az 1/10-e elég lenne), mert nem tudjuk kivárni a betöltődését.
  Több ismerősöm ezért nem nézi meg.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük