Sorsfordító döntés

Mit változtatna meg egy Alkotmányozó Nemzetgyűlés? Kinek van joga új alkotmányt alapítani? Milyen módon lehetne ezt az egyre fokozódó társadalmi feszültséget megoldani?

A mostani időszakra vonatkozó nyirkai jóslat véres napokat ígér a magyarságnak. Dr. Pócs Alfréd és társai véleménye szerint egy új, a nemzetet valóban szolgáló alkotmány, az ősi rend visszahozása példát mutathatna a világ más nemzeteinek, és ennek segítségével megőrizhető a magyarság, mint nemzetállam, helyreállítható az az ősi tudás, amit a Szent Korona rend képvisel. Igeni mély indulatok vannak mindkét oldalon, ma már nem beszélhetünk jobb és baloldalról, a magyar nemzetállam fennmaradása a tét. Utolsó percek az összefogásra!

A következő riport sok emberben fog felvetni alapvető kérdéseket, például, milyen jogon akarnak összehívni nemzetgyűlést szélesebb társadalmi felhatalmazás nélkül, kik lesznek a felhatalmazottak, akik bármilyen nemzetünkről szóló döntést hozhatnak. Milyen hatalom emeli fel az ott elhangzó kezdeményezéseket, és a végső kérdés, ez-e a megoldás?

A beszélgetésben említett támogatói nyilatkozat a https://sorsfordito-nemzetgyules.hu/ oldalról tölthető le.

Dr. Pócs Alfréd és Jakab István beszélgetése.

https://www.facebook.com/vivanaturatv/videos/1392300161197032

15 thoughts on “Sorsfordító döntés

 1. Kedves Alfréd!…- szívemből szólsz!!!

  TÖRVÉNYES NYILATKOZATOM

  AZ ALAPTÖRVÉNY NEM LÉTEZIK!!!…- ezért állampolgári jogommal élve kötelességem kijelenteni és figyelmeztetni a T. Törvényszéket!…-, hogy a hatalom kizárólagos birtoklásával szembeni alkotmányos fellépést itt és most ebben a koncepciós perben is gyakorlom.
  Véleményem és a Bírói Tanács véleményezése szerint is valójában most is a Magyar Köztársaság Alkotmánya van hatályban!!!…- mert az országgyűlési képviselők nem rendelkeztek/nek azzal a joggal, hogy hatályon kívül helyezhették volna azt, se azzal a joggal, hogy helyette új alkotmánynak látszó ún. Alaptörvényt alkossanak.
  Ezért 1989 óta a magyar állam a Magyar Köztársaság addig, míg ezt a magyar nép nem változtatja meg.

  14:1 arányban szavazták le a Kúria elnökének előterjesztését a Bírói Tanácsban
  Sulyok Tamás, az Alkotmánybíróság és Varga Zs. András, a Kúria elnöke beszélt arról, hogy az emberek és a Bírói Tanács véleménye az alaptörvény elleni támadásnak minősül.
  Varga Zs. András konkrétan úgy fogalmazott, „alkotmányos puccs megtervezése folyik”, majd decemberben Sulyok Tamás már nyílt levelet írt Orbánnak, Ádernek és Kövérnek, mert szerinte a felvetett elképzelés a „demokratikus jogállam – és ezáltal a magyar alkotmányos rend – végét” eredményezheti.
  Ezután Varga Zs. András, a Kúria elnök – többek között épp Sulyok nyílt levelére is hivatkozva – olyan előterjesztést nyújtott be az Országos Bírói Tanács (OBT) elé, hogy a testület fogadjon el egy olyan nyilatkozatot, „amelyben – Hitvallásához igazodva – kifejezi elkötelezettségét a bírói hatalom és ennek jogállami feltétele, a bírói függetlenség alapja, az Alaptörvény és Magyarország alkotmányos rendje iránt”. Bár több igazságszolgáltatási intézmény is elfogadott hasonlót, az OBT végül idén január 5-én szavazva erről: elutasította azt.

  A 15 tagú testület 14:1 arányban szavazta le Varga Zs. javaslatát.
  A 15 tagú OBT 14 tagját a magyar bírók választják maguk közül, de a 15. tagot, aki a Kúria mindenkori elnöke, a törvény delegálja. „Tehát egyetlen választott tag sem állt a Kúria elnöke mellé, aki hivatalból tagja az OBT-nek”!!!
  A hatályos törvények szerint egyébként az OBT személyes meghallgatás alapján a Kúria elnökének tisztségére jelölt személyről előzetes véleményt nyilváníthat.
  Amikor a Fidesz a tárgyalóteremben sosem ítélkező, egykori ügyészségi vezetőt, Polt Péter korábbi helyettesét, jobbkezét jelölte a pozícióra, az Országos Bírói Tanács 13 nem, 1 igen arányban utasította el a személyét.
  Az OBT többek között arra hívta fel a figyelmet, hogy „Varga Zs. András jelöltté válását kizárólag két közelmúltbeli törvénymódosítás tette lehetővé, amely nem feleltethető meg annak az alkotmányos elvárásnak, hogy a bírósági szervezetrendszer csúcsára a más hatalmi ágaktól független, külső szemlélő számára is pártatlannak látszó személy kerüljön.”
  Kolláth György: az alaptörvény nem létezik!!!
  https://www.youtube.com/watch?v=nzv7ENfHjr0

  Kijelentem, hogy 2011. december 31-én a Magyar Köztársaság állampolgára voltam, az vagyok ma is, nyilatkozatomat annak érvényes és hatályos joga alapján teszem meg.

  Mivel a 2011. április 18-án megszavazott, 2011. április 25-én kihirdetett ún. Magyarország Alaptörvénye nevű dokumentum új Alkotmánynak JOGILAG ÉRVÉNYTELEN (a Bírói Tanács szerint is!!!)!!!…-, mert nem a magyar nép alkotta meg, akit erre az alkotmány felhatalmaz!!!

  Ilyetén az Alaptörvénnyel 2012. január 01-én létrehozott Magyarország nevű „állam” JOGILAG NEM LÉTEZIK, ezért az NEM A MAGYAR ÁLLAM, nincs érvényes joghatósága a magyar állampolgárok felett!!!

  A fentiekre tekintettel a Magyar Köztársaság (Ideiglenes!!!) Alkotmánya – az 1989-90-ben többször módosított 1949. évi XX. Törvény – 2 § (3) bekezdésében kapott JOGOM ÉS KÖTELESSÉGEM alapján, törvényes úton fellépek Orbán Viktor alkotmányellenesen gyakorolt, kizárólagos hatalma ellen, amit a Magyarország nevű, jogilag nem létező, alkotmányellenes diktatúra miniszter-elnökekéként a közjegyző és végrehajtó-mafiával karöltve folytat (az EBRD DIKTÁTUM PONTJAI SZERINT!!!) családom és nemzettársaim tízezrei ellen koncepciós pereket és gyakorol közvetlenül és közvetve népirtást!!!

  Mindent figyelembe véve a Bírói Tanács egybehangzó állásfoglalásával egyetértve és kiállásukat a magam részéről elfogadva, kérem a Tisztelt Törvényszéket, hogy az alkotmányos rend helyreállításáig az 52.Pf.637.182/2021/4/1. sz. ügyemet helyezze hatályon kívül és/vagy teljes egészében szüntesse meg.

  Szerrel és tettel: PáLoS TReND

  Budapest, 2022. 02. 05.

 2. Tiszteletem. Itt valami informacio hiányzik. Ez alapján az lehetséges lenne, hogy bármikor egy újabb 100 ezres csoport mindig válthatja ez előző államot ? Például mi van ha 100 ezer cigány összegyűjt ugyanigy aláírásokat (ami ezeknél valószínűleg gyorsan menne), akkor azok is kikiálthatnák a nyakunkon egy roma köztársaságot ? Szerintem ez így egy szép elmélet, de vannak jogi akadályai is. A Németek is próbálkoznak ilyennel már vagy 20 éve és nekik sem sikerült. Ha nem jelenik meg az írásom, semmi harag, mert nem szivesen adnék ötletet a cigányoknak, mert attól tartok azok gondolkodás nélkül hamar beelőznének. Akár e-mail-ben is szivesen vennék egy választ, mert igazán szeretném tudni hogyan van ez. Kérem ne vegyék ezt támadásnak, igaz érdeklödéssel figyelem a fejleményeket. Üdvözlettel, László

 3. A legnagyobb tisztelettel! Egy fontos cionista törvény: Ha valami nem működik és új van születőben, Állj az élére.”
  Ezt nagyon jól levezényelték 89-90.ben is. Világ szerte a hatalom legyen az bármilyen is, a szolgálatok által készítették elő a terepet, a napi eseményeket és a társadalom hangulatát. Sose kellett nyíltan élőben beszervezett ügynők, hogy az események abba az irányba haladjanak amibe a hatalmukat át tudják menteni. Egyszerűen hagyják érvényesülni azokat a személyeket, folyamatokat ami a tervüknek megfelelő. Én személy szerint szeretnék egy új tiszta hazában élni, de hogy jöhetne létre, ahova a kizsákmányolói átmentik magukat. Emlékszem még a Budai” paktumra. A 100000 aláírás, mely asztalra” kerülhet, mely jogosult döntésre, lépésre a nemzetközi jog szerint? Csak abban az esetben van lehetőség előre lépni, ha a nemzetközi jogi porondon elfogadják. A határokon belül, ilyen jogi porond jelenleg nem létezik. Egy esetben járható a határokon belül, ha mint a katonaság, mint a rendőrség e mellé áll ki és nem a Magyarország Rt. jogrendjét szolgálja ki. Látjuk mivé vált az ENSZ és a Hágai bíróság, így megint nehéz számítani rájuk, érdemi irányban. ” Ha egy visszaeső bűnöző cigány gyerek a lányomat rokkanttá teszi és a cigány vajdához kell igazságért fordulni, hát nem sok remény van.” Ma ezt érezni nem csak Magyarországon, de világ szerte. Keserves harc, de megfontoltan, kell lépni. Szét forgácsolták a nemzetet.

 4. Marton Aron Erdelyi Puspok az Egyhazmegyei Tanacs 1939. novemberi kozgyulesen mondott beszedeben szambaveszi az egyhazmegye helyzetet-, ami nem volt tul rozsas, es a kovetkezokkel fejezte be:” Eronk a lelkesedes. Es ez mindenhato !” ………

 5. Ausztria mára Aushwitz-ra módosult, teljes területtel, és jogrenddel. Hivatalosan !!! Véres kezű, és nyomorult, beteg lelkű Heródesek lettek kiválogatva a világ országai élére, “politikai vezetőnek”, de ott a záradék a kinevezési okmányon, ” kiképzett hóhér”, nemzetközi felhasználásra.
  “Skilled, certified, executioner, internationally standardized”.

  Németország erős felzárkózásban ! Magyarország mikor következik ?

  Azért azt nagyon szeretném tudni, hogy az az egyenruhás osztrák(nak mondott !?), állat hogyan tud tükörbe nézni, meg a gyerekei szemébe !?
  Meg az összes többi nem osztrák(nak mondott ) egyenruhás állat ??? Mi van ezekben a bio moslékokban, valami féle maradék emberi, hogy erre képesek ??? Ez az egyetlen dolog az, amit őszintén képtelen vagyok megérteni.

 6. Hölgyeim és Uraim !

  Vártam, hogy valakinek rajtam kívül is feltűnik, hogy a múlt hét vasárnap este Orwell, 1984 című művének 1984-es angol filmváltozatát adták a TV-2 -n !!! Ma este az RTL-en a MÁTRIX megy, az a nagyon sokat emlegetett MÁTRIX !!! Ezek nem pitiáner kis jelzések, ilyen véletlenek nincsenek, és ez csak számomra feltűnő ?
  Megint bele van tolva az arcunkba a jelzés, és senki nem veszi észre, hogy “szóltak”, “üzentek” !? Valakik üzennek. Nagyon érdekes módon, de érthetően, már akinek ? Minden esetre elgondolkodtató !

  1. Meg persze az ÉHEZŐK VIADALA, vagy az UTVESZTŐ.
   Eddig még csak kostolót kapott a világ népessége a valódi hatalomtól.
   Ha ebben az országban, akár millióan nemzetközileg elismerten, igazságos és erkölcsös dolog miatt lépne fel a nép, az csak akkor sikerülhet, ha megfelelő megítélés van néhány nagy szereplő részéről. Ha viszont a nagyuraknak nem tetsző irányba megy Európa közepén a magyar nép, akkor mindegy mennyire igaz vagy erkölcsös, kisiklatják.
   2006 2006 2006 2006………………………………..
   Ezzel nem pesszimista akarok lenni, hanem kijelenteni, hogy kemény harcra lehet szükség.

   1. Hétvégén, vasárnap, ” Mátrix újra töltve” !!! Be van harangozva ! Meg a “Bosszúállók” többedszer ! Az idióta birka meg omikronozik, és otthon is maszkot hord !!!
    Természetesen, ezeknek a színtiszta valóságot sem lehet elmagyarázni, szellemileg vaknak születtek. Százas szöget azt be lehet verni a fejükbe, de egy értelmes gondolatot, azt kizárt !

 7. Teljesen világos számomra Pócs doktor úr javaslata,válasz is jött minden kérdésre,amit a környezetemben föltettek.Békésen nyugalom és megélhetés lehetne hazánkban.Valóban,nem fog menni az Isten,a Szent angyalok és a Szűzanya segítsége nélkül.Én belebuktam a nyilatkozat terjesztésébe,sorra visszautasították az aláírást.Templomba járó,magukat gyakorló kereszténynek valló emberek,köztük vezető beosztásúak is.Csak a médiából tájékozódnak legtöbben,vakon mennek oltatni-hiszen 3 oltással is jól vannak-,aki nem,az szépít a problémáin.Internetről nem tájékozódnak.A TV-ben,rádióban hallott szavakat ismétlik,nincs más számukra.Ezt tapasztaltam.Orbán Viktort maximálisan elfogadják.Mennyi jót tesz a népnek.Ezt elfogadom,aláírom,de az oltás kötelezettségét nem!Hiába mondják,hogy nem kötelező,ha kényszerítik az embereket oltásra.
  Látni kellene,hogy nem Orbán ellen,hanem a nép érdekeiért akar létrejönni a Nemzetgyűlés.Úgy érzem,hogy segítség lehetne a jelenlegi kormánynak is kikerülni ebből a népet irtó helyzetből,a tudásukat beépítve az elkövetkező időre,pl.Orbán Viktorét is.Az ismerőseim Orbán elleni támadásnak fogják fel a Nemzetgyűlést,mert nem tájékozódnak a valóságról.Én már felfoghatatlan buta vagyok,ez még finom jelző.
  Kérjük az égi segítséget,hogy legyen 100000 aláírás az ügy mellett.Ha a TV és rádió is terjesztené a lehetőséget,könnyebb volna,de ez nincs.
  Az Engesztelő Kápolna se képes megépülni,több mint 75 éve.Kitartást kívánok doktor uraknak,ami -úgy látom-meg van.Hit nélkül nem lehet eredmény.Ha az emberek homokba dugják a fejüket,akkor ne sírjanak.Akkor bekövetkezik a Biblia kinyilatkoztatása,enyhülés nélkül!Az Isten megígérte,hogy könyörül a népen,ha megtér,elhagyja a bűnös életét,szeretetben él.Isten irgalmazzon az emberiségnek!

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük