Sajtótájékoztató 2021.04.20.

Az Orvosok a Tisztánlátásért társadalmi kezdeményezés sajtótájékoztatója 2021.04.20.

A magát „Szkeptikus társaság”-nak nevező facebook csoport kitalálta a szenzációt, és megalapította a laposföld-díjat, amit maguk helyett másoknak – köztük az Orvosok a Tisztánlátásért nevű kezdeményezésnek – szántak.

Az ilyen – szóra sem érdemes – jelenségek a média hatékony segítségével játsszák el a nagyon „hiteles”, de valójában csak okoskodó és mindenhez “is” értő szakembert. A sajtótájékoztatót azért szerveztük, hogy leteszteljük őket, elég bátrak és okosak-e ahhoz, hogy élőben – a sajtó képviselői előtt – megvitassák velünk a kétségeiket, vagy csak az online térben nagy az arcuk, és közben gyáván sunnyognak. Mint kiderült, az utóbbi feltevés volt a helyes.

Médiacirkusz, avagy hol vannak a szkeptikusok:

Németországban a Weimari Bíróság április 8-án ítéletében kimondta, hogy a tiltó rendelkezések olyan mértékű kockázatot jelentenek a gyermekek mentális, testi és érzelmi állapotára, jólétére, hogy a további fejlődésük egyéb beavatkozások nélkül jelentős károkat szenvedne, és a személyiség szabad fejlődéséhez és a testi épséghez való jog megilleti őket: https://doktorgodeny.hu/szenzacios-bi…

A gyermekeket szellemi, testi és lelki fejlődésük tekintetében olyan értelmetlen kötelezettségek veszélyeztetik, mint hogy iskolaidőben szájmaszkot kell viselni és távol kell tartani magukat egymástól, melyek beláthatatlan károkat okoznak. Ez sérti a gyermekek és a szüleik számos jogát a törvények, az Alkotmány és a Nemzetközi egyezmények alapján, mely Nemzetközi egyezményeket Magyarország is ratifikált, ezért az általános és elfogadott Európai Uniós normák alapján ugyanez vonatkozik a magyar gyermekekre is!

A járvány és a gyerekek:

Sajtótájékoztató kérdések:

10 thoughts on “Sajtótájékoztató 2021.04.20.

 1. Dr. Czeglédy Csaba jogász nyilatkozata a “Gondolkodó Maradék Közössége” nevü FB csoportból:

  “Az emberi jogok területén jártas jogászként meg kell szólalnom: a védettséginek hazudott, valójában az első oltás tényét rögzítő igazolvány nem járhat többletjogokkal birtokosaiknak. Veszélyhelyzet idején is mindenki egyenlő a törvény előtt, és még az Alaptörvény is azt rögzíti, hogy alapvető jogainkat bármely megkülönböztetés nélkül gyakorolhatjuk.

  Ebből a két szabályból pedig együttesen az következik, hogy különbségtétel nélkül kell mindenkit beengedni a vendéglátóhelyekre, szállodákba, edzőtermekbe, mozikba, színházakba, sport és kulturális rendezvényekre, ellenkező esetben a szabadságunkban lennénk korlátozva.

  Hozzáteszem, hogy a hatóság tagjain kívül senkinek nincsen joga a személyazonosságunk és az oltási igazolványon lévő adatok ellenőrzéséhez. Hatalmas feszültség van a társadalomban, nem kellene a jogellenes különbségtétellel tovább feszíteni a húrt.

  Továbbá az sem jogszerű, hogy a kormány rá akarja kényszeríteni azokra az oltást, akik saját meggyőződésük alapján nem oltatják be magukat. Megjegyzem, az oltás nem kötelező.”

  1. Nem vagyok se jogász, se ügyvéd, viszont utánanéztem az Alaptörvénynek (az Alkotmány pláne mérvadó volna). De mielőtt erre reagálok (csak elgondolkodtam a törvényi vonatkozáson),
   előbb
   LINK HIBÁT JELEZNÉK TISZTELT TAMASI doktor úr részére (asszem a külföldi covid károsultak cikkjében szerepel, egy idő után elromlott a link, sajos) :

   113 oldalas doksi, külföldi oltáskárosultakkal, angolul:
   https://drive.google.com/file/d/1YK0JR_lFy88Zu3rcC3L5NvL_Xr3ib6zY/view?fbclid=IwAR2asBk9yOdNzdfpQpMfeZpSA4KTW9SWdXNcZdYH5odSaXlJfXAGTq3CAoQ

   Most pedig reagálok az előttem szólóhoz, akinek ezúton köszönöm a jogásztól való idézetet!

   Nem tudom, jól értelmezem-e, de eleve bizonyítható, hogy emberkísérlet folyik a covid oltásokkal (ld. néhány napja Pócs doktorúr itteni rövid videóját, melyben elhangzik, hogy pont ezért, 2023 elejéig nem is engedélyezett direkt módon kötelezővé tenni a covid oltást, bár jelenleg sajnos indirekt módon nyomást gyakoroltak és gyakorolnak sokakra). Az Alaptörvény ír az emberkísdérletekről, ez egyértelmű. Azonban az idézetem legvégén levőkben nem vagyok biztos, aki gondolja, javaslom, kérdezzen rá ügyvédre, jogászra, ha van erre (anyagi / baráti) lehetősége – mert a további alaptörvényi pontok is érvénytelennek tekintik a covid kapcsán meghozott intézkedéseket :

   ALAPTÖRVÉNY idézetek:

   “A különleges jogrendre vonatkozó közös szabályok
   54. cikk
   (1) Különleges jogrendben az alapvető jogok gyakorlása – a II. és a III. cikkben, valamint a XXVIII. cikk
   (2)–(6) bekezdésében megállapított alapvető jogok kivételével – felfüggeszthető vagy az I. cikk (3) bekezdése
   szerinti mértéken túl korlátozható.”

   “III. cikk
   (2) Tilos emberen tájékoztatáson alapuló, önkéntes hozzájárulása nélkül orvosi vagy tudományos kísérletet végezni.”

   “XXVIII. cikk
   (4) Senki nem nyilvánítható bűnösnek, és nem sújtható büntetéssel olyan cselekmény miatt, amely az elkövetés idején
   a magyar jog vagy – nemzetközi szerződés, illetve az Európai Unió jogi aktusa által meghatározott körben – más
   állam joga szerint nem volt bűncselekmény.”

   [Felhívom a figyelmet a 2021.ápr.8-ai weimar-i (németországi) Bíróság ítéletére, miszerint a covid intézkedéseknek alapja nincs!
   Erre is lehet hivatkozni, hiszen Németország is EU tag!]

   “(5) A (4) bekezdés nem zárja ki valamely személy büntetőeljárás alá vonását és elítélését olyan cselekményért, amely
   elkövetése idején a nemzetközi jog általánosan elismert szabályai szerint bűncselekmény volt.”

   [Nem tudok arról, hogy a Nemzetközi Jog a covid intézkedéseket megszegőket büntetendőnek állítaná be.]

  2. Bár az idézett résszel első olvasatra akár egyet is lehetne érteni, az mindenesetre árnyalja a képet, hogy mindezt az a DK-s ügyvéd mondta, aki ellen bírósági eljárás folyik (1).
   Remélem, nem kell részleteznem, milyen nézeteket vall az említett párt az egész Covid-1984 plandémia kapcsán – vö. a Kincses Gyulán keresztül befolyásolt Orvosi Kamara vagy Falus Ferenc megnyilvánulásaival; illetve ebbe az irányba húz a mindenhez-is-értő sztárdoki Zacher Gábor is.

   Ugyanez a Czeglédy Csaba, aki most hirtelen “jogvédőként” tűnik fel, az alább hivatkozott riportban álláspontját (értsd: semmi többletjog – ami egyébként alapjog kellene hogy legyen – ne járjon az oltottaknak) a német példával támasztja alá:

   “Ugyanakkor kiváltságokkal, többletjogosítványokkal nem jár az oltás, vagyis a beoltottak is csak azokat az üzleteket kereshetik fel, csak azokat a szolgáltatásokat vehetik igénybe és csak azokat kulturális, sport vagy egyéb intézményeket látogathatják, amelyek működése az aktuális járványhelyzethez igazított szabályok alapján engedélyezett.”
   http://ellenszel.hu/2021/04/26/dr-czegledy-csaba-ha-dolgozni-lehet-oltasi-igazolvany-nelkul-lehessen-sportolni-szorakozni-is/

   Eszerint a mindenkire kiterjesztett szigorítások lenne az üdvözítő: belépés / szolgáltás igénybevétele csak oltásigazolvánnyal vagy negatív kamu teszttel lehetséges?

   Aki egy kicsit is ad a szabadságra, és tiszában van azzal, mire is megy ki a játék, annak számára egyik álláspont sem elfogadható.

   (1) A kormányzati sajtó a következőket írja Czeglédy Csabáról –
   https://www.origo.hu/itthon/20210301-erdekessegek-a-birosag-ele-allo-czegledy-csabarol.html

 2. Nagyon szurkoltam, hogy a díj megítélésével csináljanak egy kis reklámot a Tisztánlátásért fáradozóknak! Gratulálok az “éleseszűeknek”,sikerült!

 3. Gratulálok, mindkét videó tartalmas, lényegre törő, egyértelmű információkat tartalmazott. Köszönjük a munkájukat!

 4. A szkepticizmus jelentése a Wikipedia szerint (https://hu.wikipedia.org/wiki/Szkepticizmus) többértelmű fogalom, de a Szkeptikus Társaság létét és szándékait nem sorolhatjuk ide. Ők ugyanis, – valószínűleg megbízásból, provokatív politikai céllal -, tagadják a tudományosan igazolható tényeket, állításokat, azonban nyilvános vitára nem képesek, mindössze a gyalázkodásra futja.
  Valódi szkeptikusok viszont éppen azok az orvosok és mások, akik bizonyíték nélkül nem hisznek a tudományosnak beállított, ám valójában politikai célokból történő kijelentéseknek, adatoknak, intézkedéseknek, de gyűjtik a megalapozott cáfolatokat és vitára készek.
  A világjárvány és az oltások terjesztése politikai és gazdasági játszma, amit a háttérből központilag irányítanak. Az a körülmény, hogy a legtöbb állam aláveti magát az utasításoknak, miközben tönkremegy, lakosságát súlyosan megbetegíti, egy részüket elpusztítja, arra utal, hogy igen kemény büntetéssel nézne szembe, ha nem engedelmeskedne. Az egyes államok egészségügyi hatóságai és orvostudományi körei szorosan együttműködnek a globális gyógyszeriparral, valamint a WHO-val, így tehát a nemzetközi nagytőkével. Az egyes betegségek terápiás protokolljait gyógyszeripari érdekek szerint írják elő, de ezen a területen egyetlen politikai kurzus reprezentánsainak sincs beleszólása. Hasonló a helyzet egy járvány kezelésével is, a legtöbb állam politikai vezetését túszként tartja fogva a helyi „tudományos” grémium, illetve a WHO és annak kívánságlistája.
  A politikai kommunikáció a lakosság meggyőzését szolgálja, bármilyen témáról legyen is szó. A COVID-nak és az oltásoknak soha nem látott mértékű „agymosás”-t és rábeszélést szervezett csaknem minden kormány, ilyesmire talán még nem volt példa. A kampány legfontosabb tényezője a félelemkeltés, ami a tájékozódásra képtelen, ám hiszékeny lakosság köreiben valóban hatásosnak bizonyult. Ebből következik, hogy birkának (vagyis ostoba és engedelmes vágóhídi állatnak) nevezni mindazokat, akik elhitték (és még elhiszik) a járványpropagandát, nem tisztességes és nem is célra vezető. (Régóta része a demokratikusnak „csúfolt” rendszerekben a megtévesztő hírközlés a hatalomra törők részéről.)
  Mindebből következik, hogy a legeredményesebb védekezés a szándékos népirtás és globális politikai-gazdasági átrendeződés ellen a valóban hiteles és széles körű tájékoztatás, legyenek azok forrásai akár ellenérdekelt hírközlések. Ilyen pl. a https://www.feol.hu/kozelet/helyi-kozelet/az-orszag-legfertozottebb-megyeje-vagyunk-bucsi-laszlo-szavai-ravilagitottak-arra-milyen-sulyos-a-helyzet-4878388/ cikk, amelyből megtudható, hogy az egykor sok milliárd Ft-ért tömegesen beszerzett lélegeztető gépeken a betegek akár 95 %-a is meghal. Halálukat nyilvánvalóan az a központi (MTA-tól származó) protokoll alkalmatlansága okozza, mely a kórházba kerülő légúti fertőzöttek ellátását (vagy el nem látását) írja elő. Minthogy az oltóanyagok legjobb reklámja a halálesetek növekedése, ezért ez nem fog változni. Kiderül, hogy egészségügyi dolgozók sem kívánják beoltatni magukat, pedig jön a „negyedik hullám”. Ezt talán abból is tudni lehet, hogy az EU közel két milliárd (!) adag oltást rendelt, hazánk is sok milliót, továbbá állítólag van már indiai mutáns is.
  Ha a lakosság nem lesz képes saját kezébe venni egészségének védelmét vitaminokkal, ásványi anyagokkal, természetes fertőtlenítőszerekkel és életmódbeli korrekciókkal, akkor tömeges kihalás állhat elő. A legaljasabb hazugság, hogy egy vírus ellen kizárólag csak valamiféle oltóanyag ez egyetlen ellenszer.
  Ha a „tisztánlátó orvosok” egyetértenek, akkor a hatékony és biztonságos megelőzést és gyógymódokat adják közre honlapjukon, továbbá mindent, ami leleplezi a félrevezető híreket, szándékokat, módszereket.

 5. Öszintén csodálom a doktor úrak kitartását és erös idegzetét. Tisztelni és becsülni kell az ilyen embereket, mert kevés van belölük és a mostani idökben nagy szükségünk van ilyen emberekre, akik kiálnak az igazság oldalán. Ilyen becsületes ember a weimari biró is, aki ki merte mondani, hogy a maskoknak semmi keresnivalója a gyermekek arcán az iskolában. Jogosan, mer volt elég bizonyítéka rá. Azonban a hatalom Németországban sem marad tétlen. Tegap április 26-án házkutatást intéztek a biró házában és a jogferdítéssel megvádolták. Az aparátus nem alszik. Ezért az igazság oldalán álloknak is résen kell lenni. Ez a helyzet már nagyon kezd a múltunkhoz hasonlítani. Nem csak Magyarorszagon, sajnos Európa majdnem minden országában. Németország sem kivétel, azonban bizunk, hogy az igazság gyözni fog. Minél nagyobb lesz az elnyomás, annál többen fogják az igazságot megismerni. Ezért azt mindig ki kell mondani.
  Sajtócikk németül: https://reitschuster.de/post/nach-entscheidung-gegen-masken-in-schulen-durchsuchungsaktion-bei-weimarer-richter/

 6. Tisztelt Tisztánlátók!
  A Magyar Megújuló Energiahasznosító Tudás Szövetség képvisletében írok megjegyzést a sajtótájékoztatóhoz. Szövetségünk nem csupán technológiai energiákkal foglalkoz szövetség, hanem a napnál is világosabban látó és gondolkodó emberek társulása is.. Most fejeztem be egy írést a honlapunkra. A címe: “Itt van (volt. lesz) május elseje” Hogyan kerül a csizma az asztalra? Hát úgy ahogyan az értékteremtő megünneplésre méltó munkát felváltotta az eltorzított ” minnél többet szerzés gyakorlata. Mint ahogyan a gyógyítás nemes feladatát a gyógyszer (vakcina) gyártás területén kiszorította a több beteg sok haszon üzleti parancsolata.
  Kicsit hosszú de elküldöm. Hátha a TISZTÁNLÁTÁS és a NAPNÁL VILÁGOSABB GONDOLKODÁS nemcsak, hogy megfér egymás mellett – bizonyos területen minden erőszakoltság nélkül szövetséges is lehet.
  Ime az írás:
  Itt van (volt,lesz?) május elseje
  Egi*mail a Teremtőnkhöz 2021 április 28. 24.00.

  Uram!

  Itt csengenek a fülemben az alábbi éneksorok és dallamok még 60 év távlatából is.
  „Itt van május elseje.
  Énekszó és tánc köszöntse.
  Zeng és dalol az élet
  Szállj csak zeneszó ének!
  Ébresszed a magyar népet!”

  Hát igen Uram. Éppen erre akarunk kérni, hogy segítsd felébredni országunkat abból a mély álomból, amelybe a szocializmusnak mondott átkos világából rendszerváltásként beleszédült, beletorzult – a mai világunkba. Ami mindennek minősíthető csak biztonságos polgári létformának nem.
  Május elseje már régen nem a munka ünnepe,hanem minden város és falu kormányok által elrendelt,de inkább elfelejtett néma munkaszüneti napja, amely sok honfitársunk számára vég nélküli munkaszüneti napokkal folytatódik, áramszünettel, napi megélhetési problémákkal. Sokuk számára egyedül az éhség érzetnek nincs szünete. Május 2. napja még a kukázóknak sem kedvez, mert ez a mai Magyarországon városi foglalkozás, megélhetési mód,ahonnan az ünnepi felvonulásokkal együtt a városi majális is kivonult, így a kukákba nem kerül, virsli, debreceni és félig elfogyasztott szendvics. Az elmúlt években még voltak helyi majálisok politikai operettek és gasztronómiai események, pár esetben egy pár gazdag cég kötelező „emberközpontú , szociális érzékenységet” jelképező évenkénti eseményei. Ezeken ugyanis döntő többségben ugyanúgy kötelező részt venni mint a május 1-i felvonuláson.
  Most ott tartunk Uram, hogy sem a megváltást, sem az értékteremtő munkát nem szabad megünnepelni. Karanténba került a megváltás is és a munka is. Próbált volna húsvétkor csak 100 ember, feltámadási körmenetet tartani, vagy május 1-jén felvonulást. Közösségi ünnep nincs. Megemlékezés van digitálisan, elektronikusan. Szentmise, Úr felmutatás üres padsorok előtt. Ne röhögj Uram. Ezeket a ceremóniákat éppen a te Földi fő helytartóid celebrálják arcpirulás nélkül.
  Maradj otthon,meg sem próbálj dolgozni pénzt keresni, de megspórolt pénzeden vegyél meg mindent amit ajánlatként elektronikusan , vagy a médián keresztül büntetés nélkül rád zúdítanak.
  Vezetőink ezt hirdetik. Bízzatok bennünk! Nemsokára megint lesz ünnep is, munka is és ha jól viselkedtek 2021-ben már megtarthatjátok a „közmunka” ünnepét is szájkosárba épített védőmaszkban felvonulva, garancia vállalás nélküli ingyenes, de valakiknek óriási hasznot hozó vakcinával beoltva
  Tudod Uram, nagyon sok hasonmásod már így rövidítette le a hozzád felküldött imát.
  MI ATYÁNK ÚRISTEN! KI VAGY A MENNYEKBEN. MI IS KIVAGYUNK ITT LENT A KÉK BOLYGÓDON, MAGYARORSZÁGON DE NAGYON!

  Uram! Te az Éden után munkára ítélted az embert és ez így rendben is van, mert a munka által költözött be a világba az összes olyan érték, anyagi kulturális és szellemi vagyon, aminek a szétosztását , illetve szétoszthatóságát újra kellene gondolnod. A munka hozta létre a Krisztusi szeretet monumentális épületekbe torzított templomait. székesegyházait és végső soron a Vatikánt is, ahol szégyenlősen mondja az összegyűlt tömegeknek egy-egy földi helytartód a világ bűneiről, a szegénységről és a háborúkról, hogy ejnye-ejnye. Nem meri néven nevezni az okozókat, a pénz által koordinált és motivált hatalmi összefonódásokat. Földi helytartóidnak nem szabad kijelenteni, hogy a vagyon bizonyos mértékben, ha az nem közcélú, az lopás. Nem szabad a szószékeidről kihirdetni, hogy a gáz és az olaj, egyik oldalról hatalmas vagyon, másik oldalról háború, vér , erőszak, szegénység és nyomor, nem távoli jövőként az élhető és éltető természet elpusztulása. Krisztus egyháza harcos egyház is (mint ahogy a keresztes háborúk idején az is lehetett), nem a megbékélés egyháza. A világ egyáltalán nem keresztény és Krisztusi szellemű hatalmait éppen az zavarta, hogy május elsejét a munkásosztály harci seregszemléjének tartotta, ahol nem az első és második világháborút hirdették meg, hanem minden évben méltó helyére emelték az értékteremtő munka becsületét. Akkor is volt, már ahol lehetett sör és virsli, de másnap az ünneplő, vagy ünneplésre utasított tömegek döntő részének ismét el lehetett( kellett) kezdeni az értékteremtő munkát. Azt a munkát, amelyet ma egyre kevesebben tudnak elkezdeni és amelyik kis részéből jelenleg családi megélhetés lett, nagyobb része olyan vagyon amelyek összegyűjtő 100 legeredményesebb képviselőiét a világsajtó és a hazai sajtó is évente nyilvánosságra hozza.
  Krisztus nagyon jól látta, hogy az akkori emberiség és jelenkori közel 8 milliárdos népesség legnagyobb ellensége az a pénz. Egy értékváltó csereaktus ahol a végzett munka szűk érdekek által meghatározott cserearányban jelképes fémdarab, papír, mai világunkban számítógépes pénzügyi rendszer által meghatározott értékjelkép mint például a deviza. Az írások szerint ezért zavarta ki a pénzváltókat és a kereskedőket a templomodból. No azóta aztán sok olyan templom lett aminek egyenesen a pénzváltás, az elosztás a feladata. Nagybankoknak, bankfiókoknak nevezik őket, olyan hatalmas és fényűző épületekkel, ami mellett a Jeruzsálemi templomod szegényes kis házikónak minősülhet.
  Valahol olvastam és tényleg igaz. Sokat kellett töprengenie XI. Pius pápának (1922-39), hogy az alábbi kinyilatkoztatását megfogalmazhassa:
  „az egyház óriási küzdelmét a világkommunizmus ellen Szent Józsefnek, az egyház legfőbb oltalmazójának zászlaja alá helyezzük. Ő a munkásosztályhoz tartozott és viselte a szegénység terhét magáért és a Szent Családért”.
  Érdekes dolog, hogy egy szó sincs benne a világkapitalizmusról, vagy a fasizmusról.
  Jelenleg már nincs gond (vagy pontosabban fogalmazva nem nagy gond van) a világkommunizmussal, de dühöng a vadkapitalizmus és más nemzeti , ideológiai formát ölt és vesz fel a fasizmus, ami akkor is az, ha szalonképes. A lehető legnagyobb gondként jelentkezik a szegénység, ami egyenes eredménye a nagy bőségben megtermelt anyagi javak elosztásának és annak szintén a legtorzabb formájával a munka nélküli szerzésnek, a kisajátításnak.
  Csak azért, hogy lásd a torzulásokat Urunk.
  Az emberek jó része , nem dolgozik, nem hoz létre semmi olyat amit sok ember között szét lehet osztani. Megjelent a világunkban az értékteremtő munka nélküli szerzés törvényes formája és gyakorlata.
  Nem kitalált dolgokat hozunk a tudomásodra Uram. Itt a számtalan közül csak két nagyon jellemző dolgot rögzítünk.
  A pénzügyi világ egy fényes toronyépületben tartott rendezvényén , ahol többek között egy kis pénzű kolléganőm is jelen volt, két utcára lenéző bankár szájából elhangzott a következő mondat:
  „Nézd ott lent azt a sok kis hangyát. Azok ott mind értünk dolgoznak”
  Ezt egyébként nyíltan is hangoztatják:
  Mit szólsz Uram az egyik Bank plakátjához., ami nagy betűkkel hirdette. „A pénzem, keményen dolgozik értem”
  Ugye Uram, hogy ilyenkor még egy Teremtőnek is torkán akad a szó. Világunk rosszakarói hasonmásaid tömegét hangyákká minősítik és akinek pénze van annak semmi szüksége értékteremtő munkára.
  Itt az ideje Uram, hogy kibővítve újra kőtáblába vésd a világ megváltásának főparancsolatát.
  Ennek az egyik része így hangzott és jelenleg is így hangzik. „Szeresd felebarátodat mint önmagadat” Ez a parancsolatrész talán a munka eredményének elosztásához, felhasználásához teremthet közérdekű ösztönzést.
  Ha hozzátesszük azt a részt ami talán a munkásmozgalom irodalma munkáserkölcsként rögzít sok minden megoldódna ebben az eltorzult, kegyetlen világban.
  Ez meg így hangzik? Munkálkodj képességeid szerint, de ne fogyassz többet szükségleteidnél”
  Igen. Itt van május 1. De itt lesz május 2. 3 ……. 31. napja és az év többi hónapjával együtt eljön a karácsony is, ahol megszületik a szeretet, de azt megváltásként keresztre feszítik.
  CSAK VAN EGY NAGYON NAGY BAJ. MEGJELENT AZ ÚJ VILÁGRENDNEK IS A 10 PARANCSOLATA. FŐPARANCSOLATKÉNT AZ ÓRIÁSI KŐEMLÉKMŰBE VÉSVE AZ 1. PARANCSOLAT.
  TARTSD AZ EMBERISÉG LÉTSZÁMÁT 500 MILLIÓ ALATT !

  Ez így folyik mindaddig Uram amíg nem segítesz feltámasztani, helyreállítani a MUNKA BECSÜLETÉT ÉS ÜNNEPÉT.
  A VILÁGNAK NEM VALLÁSOKRA,PÁRTOKRA ÉS IDEOLÓGIÁKRA VAN SZÜKSÉGE,HANEM IGAZI, NEM előírásokkal SZABÁLYZOTT HITRE.
  A SZERETET ÉS AZ ÉRTÉkTERMTŐ MUNKA HITÉRE.
  Segíts , Hogy az eddig ránk szabadult, vagy ránk szabadított koronás, vagy koronázatlan vírusok helyett ez a járvány fertőzze meg az emberiséget! Egy ilyen járványba a Gyűlölet hatalma belepusztul,a szeretet hatalma kivirágzik.
  Ígérjük mi is megtesszük ami rajtunk múlik.
  A MI nem vallásokhoz, pártokhoz kötődő személyeket jelent. főképpen nem vallási és pártvezetőket, Hanem a Munkájukból élŐ ( Tisztességesen Megélni akaró), Közérdekűn gondolkodó egyszerű emberek tömegét jelenti
  Május 1-jén sokan vártak, várnak valamilyen őszinte , igazi , számukra elfogadható üzenetet!
  Én is ezt vártam. Figyeltem a médiát, kutattam az internetet, de eddig semmi ilyent nem találtam. Olyan e-mailes üzenetet viszont naponta többször is kapok, hogy válság idején, hogy lehet nagyon gyorsan meggazdagodni.

  MI 65 év fölöttiek kaptunk egy üzenetet A kormányunktól.
  TI továbbra is karanténban maradtok. Javasoljuk Még vásárolni se menjen le még az sem, akinek egy ilyen séta egyre rövidülő életét pár napra meghosszabbíthatná. Üzente a Kormány Mi vigyázunk rátok. Elsők között ajánljuk fel nektek a Vakcinával történő beoltást. Hidd el Nekünk, ez valakinek mindenképpen jó. Ha életben maradsz Neked, ha nem az államháztartásnak.

  URAM !
  Üzend meg kérlek a rendelet hozóinak. (Hátha Rád hallgatnak)
  A 65 Év fölöttiek jelenetős része hála Neked nem gyámolításra , védelemre szoruló magyar állampolgár, Hanem a munkáját még a vírus idején is megtartó keményen dolgozó vállalkozó.
  Üzend meg Uram az illetékeseknek, hogy a Munka Ünnepén Te erőt, egészséget és hosszú munkában eltöltött életet kívánsz nekik és kortól függetlenül minden munkájából becsületesen megélni akaró hasonmásodnak.
  Május 1-éN Ezt ők is megtehették volna eddig is.
  S ÜZEND MEG URAM A VILÁG URAINAK, HOGY TE AZ EMBERISÉGET ARRA ITÉLTED, HOGY SZAPORODJANAK, SOKASODJANAK, Alkossanak. Ne pusztuljanak és főleg ne pusztítsanak.
  NÉMILEG MÓDOSÍTVA MEG MADÁCH IMRÉVEL EGY BIBLIAI VERSSEL ÜZENTED.

  EMBER KÜZDJ, HIGYJ, KÉTELKEDJ ÉS BÍZVA BÍZZÁL!!!

  bocsó nemecsek imre

 7. Akkor elmondom, hogy a rokonságban, egy idős pár még a covid előtt közvetlenül beoltatta magát Influenza elleni oltással. Rár 3 napra mindkettő lebetegedett, kihívták a mentőket persze egyből a szkafanderosok jöttek, akik mintát vettek tőlük és covid pozitívak lettek !!!! Pár napra a teszt után be kellett őket vinni az intenzívre. Egyikük 3 napra rá meghalt a másik “felépült” érrendszeri károsodással. Többször tesztelték őket közben ami hol pozitívak hol negatívat mért !!!!

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük