Nyílt levél a Magyar Orvosi Kamarának

Ennek a levélnek már históriája van, pedig még csak két hetes. A levelet gondolkodni még mindig képes orvosok, tudósok írták kiválóan.

Nem értették, hogy az orvostársadalom és a lakosság érdekeinek védelmét szolgálni hívatott Magyar Orvosi Kamara miért cselekszik a küldetésével ellentétesen, hiszen nap mint nap a tudományosan megalapozatlan megszólalásaival a lakossági pánikot, az orvosok és egészségügyi dolgozók oltásának kényszerítését, a gondolkodni akaró orvosok megfélemlítését igyekszik előmozdítani. Gondolták, hátha csak valami félreértésről van szó és kérdéseik segítenek a kamara vezetésének újragondolni a mondanivalóját. Nos a megírt levelet elküldték hát a Kincses Gyula vezette társaságnak, akiktől azonban érdemi válasz helyett állítólag fenyegetést kaptak. Valami ilyesmi lehetett: “ha nem hagyják abba az ilyen kérdések feltevését, akkor nagyon megüthetik a bokájukat”. Miután a szigorúan szakmai fórumról ilyen csúfosan – az ötvenes éveket is megidéző módon – lepattantak orvosaink, elmentek hát a politikusok felé, hátha ők el tudják juttatni a kérdéseiket a megfelelő helyekre, ahol legalább elgondolkodnak az intézkedésekről. Azt már ők is látták, hogy a jobb és bal oldal ugyanazt nótát énekli, hozzájuk nem érdemes fordulni egy jobb hangszerelés érdekében.

Az egyetlen felvilágosult erőnek a Mi Hazánk látszott, hiszen most végre úgy tűnik, mintha a korai járványidőszak maszkkampányának már teljesen hátat fordítottak volna és már tisztán az értelmetlen intézkedések ellen kampányolnának. Megküldték hát a levelet Toroczkai úrnak, aki örömmel is fogadta, hiszen egy ilyen tisztán látó orvosi mű épp jót tesz az új fajta oltás ellenes narratívájuknak. “Körülöttünk remek orvosok vannak…., nem tudom ugyan bemutatni őket, de el kell képzeljük, hogy itt ülnek mellettünk “. Kár, hogy Toroczkai úr még mindig téved a járvány propaganda alaptézisei közül több kérdésben is. Példul, hogy a vírust fizikálisan sehol nem izolálták, hogy nem vírus miatti pándémia van, hanem hamisan tesztelés miatti pándémia. Időközben a videót, amelyben Toroczkai László felolvassa és a maga módján megmagyarázza az orvosi levelet, a You tube letiltotta. Mr.Global még a politikusok mindegyikét sem kedveli. A mese vége persze happy end, orvosaink eltaláltak hozzánk, így az erőink összegződhetnek és közösen léphetünk tovább a tudománytalanság ellen, hogy mihamarabb megbukjon az orvosi hazudozás, csúsztatás, rémhírkeltés.

Mindenkinek váljék okulására ez a levél. A gondolkodó orvosok, tudósok, egészségügyi dolgozók egyre többen vannak. Az igazságot hatalmi szóval, koncepciós etikai perekkel, feljelentésekkel, zsarolással, kényszerítéssel nem lehet elhalgattatni és az ébredező orvostársadalom elől elrejteni.

Ami pedig a Mi Hazánk törekvéseit illeti. Továbbra sem gondoljuk, hogy egy politikai párt valós orvosi háttér nélkül kell tudományos, orvosi kérdésekben kimondja az utolsó szót, utóvéleményezze orvosaink megnyilatkozásait, de mélységesen egyetértünk azzal a nagyon is politikai párthoz méltó törekvésükkel, hogy szüntessük meg a kötelező kamarai tagságot, mint az korábban is a helyzet volt – megmérettetett és elbukott alapon. Amikor egy elit lejáratja magát méltatlan, a tagságnak hátrányos, kéretlen politizálással és ez kiderül, akkor jobb, ha el is tűnik a színpadról. Úgyhogy a Mi Hazánk mozgalomnak ezen törekvésében az Orvosok, Tudósok, Egészségügyi Dolgozók a Tisztánlátásért tagjai szívesen megadnak minden támogatást. Ha úgy tetszik, most nem veszíettek, hanem egy még nagyobb orvos csoport támogatását nyerték, legalábbis a MOK megszüntetése törekvésében. Az igazság győzni fog!

Nyílt levél

Címzett:

Magyar Orvosi Kamara

Tárgy:

Helyesbített szakmai iránymutatás kérése az aktuális pandémiával kapcsolatos máig nyitott, és kétségbeejtő kérdések megválaszolásához.


Tisztelt Hölgyem / Uram!

Szeretnénk a szakmai iránymutatásukat kérni. Laikusokban, és szakemberekben egyaránt sok aggály merült fel a vakcinák hatásmechanizmusát, hatékonyságát, és biztonságosságát illetően.

Az ominózus kérdéseink a következők:

1. mRNS vakcinákra adott ADE reakció. Az általunk tanulmányozott publikációk a szuboptimális antitest válaszok lehetőségét vetik fel az mRNS-alapú oltóanyagok kapcsán. Sajnos úgy tűnik, hogy a gyakorlati tapasztalatok is alátámasztani látszanak az előzetes aggodalmakat Fc-receptor mediált (Webref. 1), és Fc-receptoroktól független hatásmechanizmuson keresztül (Webref. 2). Az említett fertőzésfokozódás lehetősége a Delta variáns térnyerésével számítógépes modellezés alapján jelentősebbé válik (Webref. 3).

Nem értjük, hogy ennek dacára miért preferálják ezeket a vakcinákat az attenuált / inaktivált vírust tartalmazó vakcinákkal szemben, illetve azok totális háttérbe szorítása mellett. Nem értjük, hogy miért nem veszik figyelembe az antitestek specificitását, affinitását, és a celluláris immunválaszt. A titerre alapozva döntenek a védettségi szintről, azonban mi a tanulmányaink alapján azt valljuk, hogy a felsorolt 3 paraméter nélkül az ellenanyag titer önmagában nem prognosztikus, ezért alkalmazása megkérdőjelezi a szakmai megfontolásokat. Nem értjük, hogy miért fogant meg az orvosi gyakorlatban kizárólagosan az ellenanyag titer monitorizálása, amely ahhoz a fatális műhibához hasonlítható, mint amikor egy kritikus állapotú lélegeztetett betegnek csupán szívfrekvenciát mérnek, és normofrekvencia esetén kardiorespiratorikusan stabil állapotot véleményeznek. Az immunválasz megítélésében egyedüli markerként használt antitest titert szakmai hibának gondoljuk az élettani, kórélettani, immunológiai, és mikrobiológiai tanulmányaink alapján. (Webref. 3-4).

Önök szerint miért esett erre az egy paraméterre a választás mellőzve a rációt, és a rendelkezésre álló ismereteket? Önök szerint miért nem lett figyelembe véve az ADE reakció a korábbi tanulmányok tükrében? Illetve amennyiben figyelembe vették, úgy milyen haszon- kockázat elemzés alapján tartották szükségesnek a vakcinációt mRNS-alapú oltóanyagokkal (Webref. 5-ben taglalt információk ellenére pedig jelenleg is tartják!)?

2. Úgy gondoljuk, hogy az mRNS-alapú vakcinák nukleinsava reverz transzkriptáz aktivitás révén DNS-sé íródhat, és akcidentálisan helyet foglalva beépülhet a szervezet saját genomjába, ahol géneket, vagy azok szabályozó régióját károsíthatja mutáció révén, illetve aktív transzkripció esetén új és egyben toxikus plazmafehérjét eredményezhet. Nézeteink szerint ez utóbbi károsíthatja a vesetubulusokat (Webref. 18-24) , és az endothelt (Webref. 25-26), illetve az áramlási viszonyok megváltoztatásával mikrocirkulációs zavarokat okozhat következményes thromboembóliás szövődményekkel, valamint szervműködési zavarokkal. Ezek mellett, illetve ezekkel szinergizálva egy konstans gyulladásos választ tarthat fenn, amely alapbetegségeket ronthat egészen a letalis kimenetelig, vagy akár egészséges embereket betegíthet meg – tapasztalat hiányában, illetve kísérleti fázisban – teljesen beláthatatlan mechanizmusok révén. Elképzeléseink szerint a vírusvektor-vakcinák esetében a dupla szálú DNS molekulák a DNS-repair, és / vagy a DNS replikáció mechanizmusának enzimrendszerei által még nagyobb valószínűséggel insertalodhatnak az emberi genomba. Úgy gondoljuk, hogy reverz transzkripció esetén az mRNS-alapú vakcinák nukleinsava is részt vehet ezekben a folyamatokban (Webref. 5; Fonyó és Ligeti, 2008; Szollár, 2005; Ádám, 2004; Pál, 2013).

Mit gondolnak a genomba való beépülés lehetőségéről, illetve annak lehetséges következményeiről? Nincs tudomásunk olyan publikációról, amelyben ezt kizárták volna! Amennyiben történt ilyen vizsgálat, úgy kérjük bocsássák a rendelkezésünkre!

3. Aggályaink szerint a tüskefehérje [sok ismert kórfolyamathoz hasonlóan] akár a humán genomba való beépülés nélkül [tehát oltás indukálta termelődés hatására], akár beépülés utáni aktív transzkripció esetén (Webref. 5) molekuláris mimikrin alapuló immunológiai keresztreakciókat válthat ki, amely autoimmun betegsége(ke)t indukálhat. Amennyiben a spike proteint kódoló szekvencia insertalodik a genomba, és a transzkripció aktív, úgy a perzisztens spike protein jelenlét epitop terjedés mechanizmus révén fokozott kockázatot jelent az autoimmunitás kialakulására nézve (Webref. 7-8)! Túl nagy kockázatnak gondoljuk ezt ahhoz, hogy az mRNS-alapú, illetve vírusvektor-vakcinák [amelyeknél az esetlegesen fellépő szuboptimális antitestválasz miatt az oltatlan állapothoz képest rosszabb prognózissal kell számolnunk!] túlsúlyban, és kötelező jelleggel szerepeljenek a védekezési eszköztárunkban (Szollár, 2005)!

Önök szerint miért használunk mRNS-alapú, és vírusvektor-vakcinákat, ha a fenti következmények potenciálisan fenyegetnek minket?

A statisztikába vetett bizalmunkat sajnos elveszítettük! Indoklás:

https://cormandrostenreview.com/report/? fbclid=IwAR1_f5nec8nSR4rwwjMJbseE6YfpUqEcT0s_ucReKEySREnVm6TzpWxVxC0

https://www.ijidonline.com/article/S1201-9712(21)00565-8/fulltext? fbclid=IwAR2CbmmVYWn2rsYtqXN7Z7pOCw44 4bJcM6btgMaOBBDnG-wukhafjxJn0

Valamint a következő pontban foglaltak.

4. Az interneten elérhető antigén gyorstesztek leiratában szereplő a lehetséges keresztreakciókból kizárt antigének számunkra nem zárják ki kellő bizonyossággal az álpozitív reakciók lehetőségét. Tanulmányaink alapján egy vírusnak, egy baktériumnak, vagy akár egy gombasejtnek nem egyetlen antigénje van. Az ominózus tesztek leiratában mégis 1-1 kiragadott antigénnel vizsgálták a keresztreakciókat nem beszélve arról, hogy a vizsgált kórokozók nem merítették ki a leggyakoribb alsó és felső légúti kórokozók repertoárját se.

Van erre megnyugtató válaszuk, illetve olyan válaszuk, amely alapján kevésbé kétkedve fogadnánk az antigén gyorsteszt eredményeket?

5. Kísérletes bizonyítékok alapján a SARS-CoV-2 vírus tüskefehérje a bakteriális lipopoliszacharidokhoz hasonló módon és mértékben képes kapcsolódni az endotheliális TLR4-hez, és aktiválja is azt (Webref. 6, 9).

Meg tudják erősíteni, hogy az mRNS-alapú, és vírusvektor-vakcinák által kódolt tüskefehérje nem közvetíti a fenti hatást?

6. Sajtóhírek alapján Japánban visszavonták a Moderna vakcinájának egyes tételeit, minőségi kifogás miatt (Webref. 10).

Magyarországon végeznek-e minőségbiztosítási ellenőrzést, és ha igen, akkor milyen mélységig [pl. dokumentáció áttekintése, szemrevételezés, laboratóriumi vizsgálat]?

7. Újabb, nagy mintán végzett kutatás eredménye szerint a fertőzés kiállása oltás nélkül is hatékonyabb védelmet biztosít a megfertőződés [13X], és a megbetegedés [27X] ellen, mint a két dózison alapuló vakcina profilaxis (Webref. 11).

A fertőzésen átesettek csontvelő mintáiban hosszú életű plazmasejteket is kimutattak, melyek évekre biztosíthatnak tartós védettséget (Webref. 12).

Mi a tudományos alapja a természetes úton szerzett immunitás teljes figyelmen kívűl hagyásának?

8. Újabb eredmények szerint az oltás ellenére megfertőződők hasonló mennyiségű (Webref. 13), vagy jóval több vírust hordoznak felső légutaikban (Webref. 14), mint az oltatlanul fertőződők. Önök szerint mi a tudományos alapja az oltottság pozitív diszkriminációjának? Nem tartják kockázatosnak a jelenséget a vírusevolúcióra gyakorolt hatás szempontjából? Mindezek fényében mi a tudományos alapja a fertőzés továbbadásának gátlására hivatkozó oltáskényszernek?

9. A szakemberek egyetértenek abban, hogy a gyermekek megbetegedési kockázata rendkívül alacsony, beoltásuk mellett csakis a transzmisszió meggátlása szólhat (Webref. 15).

Miután bebizonyosodott, hogy a jelenlegi vakcinák nem alkalmasak erre, miért folytatják mégis az oltásuk melletti kampányt?

10. A SARS-CoV-2 természetes, vagy művi úton tett szert a négy aminosav ([PRRA] motívumból álló furin hasítási helyre, amely mögött CGG-CGG genomiális szekvencia identifikálható (Webref. 16)? Tanulmányoztuk valamennyi publikációt a témával kapcsolatban, és arra jutottunk, hogy egyes kutatócsoportok egy virális koinfekció során a SARS-CoV-2 ős, illetve legközelebbi rokonának az RmYN02-nek az őse, és egy másik [eddig nem mintavételezett] betakoronavírus faj [X klád] közötti denevérben lezajlott rekombináció lehetőségét szorgalmazzák. Mindazonáltal a SARS-CoV-2 PRRA motívumát kialakító CGG-CGG szekvencia meglétét ez se magyarázza (Webref. 16), valamint az elméletet alátámasztani igyekvő hipotetikus molekuláris mechanizmus kissé erőltetettnek hat (Webref. 17).

Mi az Önök állásfoglalása a témában? Elképzelhetőnek tartják a parciális laboratóriumi eredetet?

11. Értesültünk a az Operatív Törzs felé intézett levelükről, amelyben a következő olvasható: “Az átoltottság növelése új eszközök bevetésével javasoljuk a nagy forgalmú helyeken (rendezvények, bevásárlóközpontok, pályaudvarok stb.) regisztráció nélkül igénybe vehető oltópontok felállítását, vidéken pedig a településekkel egyeztetett menetrend alapján, szintén regisztráció nélkül igénybe vehető oltóbuszok indítását. Az olthatóság a jelentkezőknél az EESZT-ből a jelentkezés helyszínén is ellenőrizhető. Ugyanitt az oltást felvevőket érdemes megjutalmazni egy kis ajándékkal, a szociálisan elmaradott területeken sok embernek számít akár egy pár ezer forintos vásárlási utalvány, esetleg élelmiszercsomag is. Utóbbi területeken az egyszerűbb szervezhetőség kedvéért az egydózisú (Janssen) vakcina használatát javasoljuk.” (Ref.: http://medicalonline.hu/eu_gazdasag/cikk/javaslatokkal_fordult_az_operativ_torzshoz_az_orvosi_kamara)

A fenti felvetéseink fényében, illetve tekintettel a szakmai érvekre, amelyeket – nagyrészt tudományos publikációk formájában – az Önök rendelkezésére bocsátottunk, továbbra is szorgalmazzák az átoltottság növelését? Amennyiben igen, úgy mire alapozzák azt? Válaszuk megfogalmazásakor kérjük, hogy vegyék figyelembe az aktuális izraeli statisztikai adatokat is!

Megtisztelő válaszukat előre is köszönjük!

Kelt: 2021. augusztus 31.

Tisztelettel: Aggódó állampolgárok

Referenciák

Webreferencia 1.: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.03.06.21252796v1.full.pdf

Webreferencia 2.: https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(21)00756-X

Webreferencia 3.: https://www.journalofinfection.com/article/S0163-4453(21)00392-3/fulltext

Webreferencia 4.: https://www.nature.com/articles/s41577-020-0321-6

Webreferencia 5.: https://ttk.elte.hu/dstore/document/836/ A%20biokémia%20és%20molekuláris%20biológia%20alapjai.jav.pdf

Webreferencia 6.: https://www.nature.com/articles/s41422-021-00495-9

Webreferencia 7.: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31326230/

Webreferencia 8.: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1360274/

Webreferencia 9.: https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1753425915606525

Webreferencia 10.: https://asia.nikkei.com/Spotlight/Coronavirus/COVID-vaccines/1.6m- Moderna-doses-withdrawn-in-Japan-over-contamination

Webreferencia 11.: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.24.21262415v1.full-text

Webreferencia 12.: https://www.nature.com/articles/s41586-021-03647-4

Webreferencia 13.: https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7031e2.htm

Webreferencia 14.: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3897733

Webreferencia 15.: https://www.researchsquare.com/article/rs-689684/v1

Webreferencia 16.: https://virological.org/t/the-sarbecovirus-origin-of-sars-cov-2-s-furin-cleavage- site/536

Webreferencia 17.: https://www.catalunyavanguardista.com/catvan/wp-content/uploads/2020/12/preprints202102.0264.v1.pdf

Webreferencia 18.: https://www.dovepress.com/viral-nephropathies-adding-sars-cov-2-to-the-list- peer-reviewed-fulltext-article-IJNRD#

Webreferencia 19.: https://kidney360.asnjournals.org/content/2/6/924

Webreferencia 20.: https://kidney360.asnjournals.org/content/2/4/639.abstract

Webreferencia 21.: https://academic.oup.com/ndt/article/35/8/1279/5900336?login=true

Webreferencia 22.: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/rmv.2176

Webreferencia 23.: https://www.mdpi.com/1422-0067/21/9/3275/htm

Webreferencia 24.: https://www.kidney-international.org/article/S0085-2538(20)30369-0/fulltext

Webreferencia 25.: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8225996/

Webreferencia 26.: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3384534/

Ádám Veronika (2004): Orvosi Biokémia. Medicina Könyvkiadó Rt. Budapest.

Fonyó A., Ligeti E. (2008): Az orvosi élettan tankönyve. Medicina Könyvkiadó Zrt. Budapest.

Pál Tibor (2013): Az orvosi mikrobiológia tankönyve. Medicina Könyvkiadó Zrt. Budapest.

Szollár Lajos (2005): Kórélettan. Semmelweis Kiadó. Budapest.

11 thoughts on “Nyílt levél a Magyar Orvosi Kamarának

 1. Még március áprilisban magam is írtam Kincses Gyulának( 2x), próbáltam “megmenteni” a lelkét. Számonkértem a prevenció propagálásának hiányát, az alapellátás, mint az első védvonalnak a megszüntetését, a lélegeztetőgépes fals protokollokat és lényegében a MOK hallgatását ez ügyben.
  Akkoriban a Kamara csupán észrevette, hogy a lélegeztetőkre kerültek 95 %-a temetőbe kerül. Úgy véltem, hogy Szentgyörgyi Albert országában az orvos szakmai szempontokat képviselő szervezetnek ennél szakmai véleménye kellene legyen. Ha már járványt lát, ugyebár.
  A válasz: …” COVID ügyben nincs kiérlelt tudás, hanem folyamatos korrekciós kényszer. A MOK ebben, amit tud, megtesz.”…
  Azóta már kiderült, hogy mit tud tenni a MOK: ötletel a vakcinázás ösztönzésére: “a szociálisan elmaradott területeken sok embernek számít akár egy pár ezer forintos vásárlási utalvány, esetleg élelmiszercsomag is.”, “legyenek fizetős PCR tesztek” – szinten.

  Nos ebben az Orvosi Kamarába valóban kár tag lenni.

  Nagyon jó látni, hogy a tisztánlátás egyre terjed (jobban mint a média vírus). Aláírható???
  Kiváncsi vagyok, hogy Kincses felfoghatja-e egyáltalán, hogy mi a szakmaiság ebben a kérdésben.

  Láttam, hogy Dr Malone vezetésével is alakult egy orvos csoport, amelyik egy felhívással él.
  https://tapnewswire.com/2021/09/doctors-who-dont-kill-for-money/

  Az ÖSSZEFOGÁS mindig eredményt hozott.Köszönöm és HAJRÁ!!

 2. A 8. és 9. pont egyértelműsítette, hogy valami más áll a háttérben, mint a Covid legyőzése.
  Ismerem magam, és sajnos hajlamos vagyok hinni az összeesküvés-elméletekben. Ezért lélekben hiszek benne, de az eszemmel tiltakozom ellene. Mert ha mindez igaz, akkor valami nagy-nagy katasztrófa van kibontakozóban, és ezt nem akarom elfogadni.

 3. Kedves Orvosok, eü-sök, szakértők etc…!
  Nem vagyok orvos, sem szakember, néhány folyamatot ismerek (koràbbi, élettani tanulmànyaim kapcsàn) fel az Önök àltal közzétett levélben.
  Korábban magam is próbáltam érdeklődni pl. Dobson Tibornàl, hogy hogyan is zajlanak a gyógyszer engedélyeztetések akàr ez utóbbi oltóanyagok kapcsàn, akàr mondjuk a HPV kapcsàn. (Roppant érdekelt volna, hiszen érintett voltam.) A pontos vàlaszok helyett azonban mismàsolàst és mindenféle újkeletű, naponta születő és validàló tanulmànyok olvasàsàt irànyozta elő a szakértő. Nyilvàn nagyjàból tudok angolul (munkàmból kifolyólag is) némi szaknyelven is értem, sőt értettem azt a pàr cikket, amiből àllìtólag -laikusként- ismernem kellett volna a magyaràzatokat az injekciók biztonsàgossàgàra vonatkozólag….Nos, hogyne! Mindebből azt szűrtem le, hogy a tudomànyossàg làtszatàt keltő Fb.csoportok, àllìtólagos szakértőkkel még nagyobb hiàtust és kàrt okoznak a jelenlegi (màsfél éve tartó) “jàrvànyhelyzetben”. Azt gondolom, hogy az a cél inkàbb azon van, hogy hogyan is nyerjen bàrki is önigazolàst egyes ma divatos témàban. (Làsd: vìrus okozta jàrvàny) Az viszont bebizonyosodott: egyàltalàn nincs konszenzus még a hozzàértők között sem. Enélkül azonban mindössze puszta feltételezésen alapul bàrmely elmélet. Mindennek a kifutàsa legjobban a figyelemelterelést szolgàlja és ettől maximum a kóklerek, inadekvàt vélemények szàma nőhet sajnos…meredeken.
  Jó munkàt kìvànok Önöknek, s a kritikai gondolkodàs elvitathatatlanul szükséges. Addig is kérem ne feledjék: “nem a részvétel, hanem a fontos”
  Üdvözlettel,
  Vilja

 4. Tisztelt “Orvosok, Tudósok, Egészségügyi Dolgozók a tisztánlátásért”, Tisztelt Tamasi doktor úr!

  Nem lehet eléggé megköszönni azt a heroikus küzdelmet,amit hosszú hónapok óta folytatnak annak érdekében,hogy ráébresszék az embereket,hogy egy döbbenetes egészségügyi blöffnek és nem egy világjárványnak az áldozatai.
  (megj.:soha nem volt kérdés,hogy vírusok,baktériumok voltak, vannak és lesznek is. e nélkül, ezen a bolygón nem létezne az Élet.)
  Elképesztőnek találom,hogy ennek a “világjárványnak” a fenntartásához,milyen sok “fehérköpenyes asszisztens”-t találtak, akik mintha sutba dobták volna a tanulmányaikat, az évtizedes saját orvosi tapasztalataikat és megfeledkeztek volna a tudományról.
  Úgy tűnik,hogy sokan elfelejtették azt, amire fogadalmat /esküt tettek. Talán idézzük fel számukra:
  “A MAGYAR ORVOSI KAMARA ÁLTAL JAVASOLT ORVOSI ESKÜ SZÖVEGE
  Én, (…) esküszöm, hogy orvosi hivatásomhoz mindenkor méltó magatartást tanúsítok. Legfőbb törvénynek tekintem a betegek testi és lelki gyógyítását, a betegségek megelőzését. Az emberi életet minden megkülönböztetés nélkül tisztelem. Orvosi tevékenységem soha nem irányul emberi élet kioltására. A betegek emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartom, bizalmukkal nem élek vissza és titkaikat haláluk után is megőrzöm. Tanítóimnak
  megadom az illő tiszteletet, orvostársaimat megbecsülöm. A betegek érdekében ismereteimet, tudásomat folyamatosan gyarapítom.
  Minden erőmmel arra törekszem, hogy megőrizzem az orvosi hivatás tisztaságát és tekintélyét. Az (…) Egyetem hírnevét öregbítem és megbecsülését előmozdítom.”
  Ezek a “kollégák”, tevékenységükkel,ill. nem tevékenységükkel megcsúfolták “a gyógyítást” és olyan egészségügyi károkat okoztak az embereknek és olyan bizalmi válságot generáltak az emberek és orvosok, tudósok, kutatók, egészségügyben dolgozó sok ezer kolléga között, szerte a világban, aminek soha nem lett volna szabad megtörténnie.
  Tudom, a pénz nagy úr! Tudom, az egzisztencia, a pozíció fontos és a vélt vagy valós hatalom íze mámorító! DE ENNYIRE???!!!!
  Váczi Mihály “Még nem elég” cimű versének részletével szeretnék további erőt, egészséget,kitartást kívánni Önöknek, Önnek Doktor úr, ehhez a küzdelemhez és talán egy kis bátorítás, azoknak akik még hallgatnak.
  „Nem elég a jóra vágyni,
  a jót akarni kell!
  És nem elég akarni,
  De tenni, tenni kell:
  A jószándék kevés!
  Több kell – az értelem!
  Mit ér a hűvös ész?!
  Több kell – az érzelem!
  Ám nem csak holmi érzés,
  de seb és szenvedély
  keresni, hogy miért élj,
  szeress, szenvedj, remélj!

  Nem elég – a Világért!
  Több kell – a nemzetért!
  Nem elég – a Hazáért!
  Több kell most – a népedért!
  Nem elég – Igazságért!
  Küzdj azok igazáért,
  kiké a szabadság rég,
  csak nem látják még,
  hogy nem elég!
  Még nem elég!”
  Váczi Mihály: Még nem elég

  1. T!Véleményezők.Vigyázat!Nemcsak az orbitális vadbaromság covid tébollyal igyekeznek
   tönkretenni egészségünket.Betegek állitása szerint körmös kaslernek van egy rendelete,amely felülirja az eddigi gyakorlatot.
   Pl eddig noninvaziv ultrahang után el végezhették a cardio verziót,pitvarfibrilláció esetén.
   Ma invaziv,intubálás kötelezö protokoll?!A S még ezer nem nyilvános egyéb.
   Lelkiismeretes orvos ezen protokoll végrehajtásától ódzkodik,mert tudja,hogy irreverzibilis sulyos károkat okozhat.

 5. A nagy tudósok találkozója: Geert Vanden Bossche und Robert Malone.

  Érdemes az angol felíratotást bekapcsolni. Azt hiszem csak az angol szöveg felíratozása lehetséges.

  Forrás:
  https://www.youtube.com/watch?v=qP31cfD3YOY

  Talán a magyar ügy érdekében ez egy kicsit segít.

  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

  Mert az oltások terén még mindig szörnyü hireket lehet hallani a nagy világból, de az én kis környezetemben is.
  És amikor baj van, akkor én azt látom, hogy a kezelő orvos a mellékhatásokat nem tudja jól kezelni. Úgy látszik, hogy itt még sok újdonság és
  ismeretlen tényező van. A nagy baj ott lesz, ha az orvosi társadalom elzárkozik a nyílt szakmai vita elől és a politikai döntések és a szakmai
  hozzáértés hiányában valami kész, de semmire sem használható kezelési protokol alapján kezeli a beteget.

  Sofia Benharira élt 17 évet. Meghalt a Szept 21.-én az szept 14.-én beadott 2. injekció után
  A médiákben egyátalán nem hír ez. Mert az oltás müködik és az ország is müködik.

  Forrás: https://uncutnews.ch/sofia-benharira-die-im-alter-von-17-jahren-an-einer-massiven-thrombose-nach-einer-impfung-starb/

  Vigyázzunk egymás egészségére !

 6. Sajnálom,hogy legalább német felirat nincs.
  Nagyon érdekelt volna atéma.

 7. Egy a baj a Toroczkai László féle csapattal!
  Tavaly megszavazták a parlamenti képviselőik a kormány teljhatalmi törekvését, szemben minden más ellenzékkel!
  Ezzel nem azt akarom mondani, hogy az ellenzék jó irányt mutat a covid ügyben, sőt….. szóval az egyik 19, a másik 1 híjján húsz!
  Megszavazták orbánék teljhatalmi törekvését, most meg az oltás ellen kampányolnak!
  Igazi köpönyegforgató banda!

  1. RE: “Igazi köpönyegforgató banda!”

   Lehet, ugyanakkor érdemes összevetni egy korábbi kapcsolatfelvétel részleteivel – a Mi Hazánk és az Orvosok a Tisztánlátásért viszonya természetesen mára megváltozhatott…

   “Dr. Pócs Alfréddal és velem készített beszélgetést Toroczkai László a ‘Mi Hazánk’ párt elnöke. A beszélgetés egy megvágott változata közel egy hétig látható volt az interneten. Utólag sérelmeztem azt, ahogyan a filmanyagot megvágták, amire felhasználták, ezért kértem, hogy a videót vegyék le, mert abban a formájában csak annak a pártnak az érdekét szolgálta, amelyre semmilyen ráhatásunk sincs, a mi szakmai céljainkat, a magyar emberek érdekét nem. Toroczkai László válaszlevelében előbb megtagadta ezt, majd miután megjelentettem ennek a közleménynek az előző változatát, tegnap este felhívott és elmondta, hogy már levette a videót és sérelmezte a közleményem hangvételét, amelyet most a panasza és az időközben kiderült tények alapján módosítok…

   [Ú]gy látjuk, hogy pártjukat olyan színben próbálják feltüntetni, mintha korábban is szembementek volna a globális vírushisztériával, holott ez sem igaz. Emlékszünk, amikor még maszkhordásra, maszk készítésre biztatták az embereket, támogatva a kormány vírus terrorját. Természetesen nem szégyen belátni dolgokat, változtatni a pártprogramon, de szégyen, ha a szakmai érveket akarják az épp aktuális politikai érdekhez hozzávágni és a terror leleplezésében is politikai korrektséget tőlünk várják el…

   Utólag látjuk, hogy a beszélgetés sajnos a mi céljainkat nem szolgálhatta, hiszen Pócs doktornak megtiltották, hogy bizonyos számára fontos programokról beszéljen, az én beszédemből pedig sok számomra fontos részt kivágtak a végleges anyagban, valójában alig maradt valami abból, amit én elmondtam…

   Bármikor készek vagyunk változtatni az álláspontunkat, ha azt látjuk, hogy a Mi Hazánk valóban a helyes orvos-szakmai alapokon fogalmazza meg álláspontját és nem ugyanabból a main stream blablából indul ki, mint amit az összes vírus celeb harsog. A politika már csak ilyen, helye van benne a kritikának is.

   Dr.Tamasi József”
   https://orvosokatisztanlatasert.hu/helyreigazito-es-tajekoztato-kozlemeny/ 2021.03.13.

   Az is valami, hogy nem propagálják a Covid-1984 “oltásokat”, annak kötelezővé tételét és az ezen alapuló diszkriminációt pedig a kezdetektől ellenzik:
   “Végezetül fontosnak tartom leszögezni: a Mi Hazánk nem oltásellenes. Aki úgy érzi, szüksége van a vakcinára, annak ingyen és bérmentve biztosítanunk kell. Ugyanakkor határozottan ellenezzük, hogy azokat is az oltás felvételére kényszerítsük, akik elutasítják azt. Ahogyan azt is visszautasítjuk, hogy bármiféle hátrányos megkülönböztetés érje azokat, akik nem kívánnak élni az önkéntes(!) oltás lehetőségével. Mintha csak leprások lennének.”
   https://azonnali.hu/cikk/20210106_ha-az-abortusz-sajat-dontes-a-liberalisok-szerint-az-oltas-miert-nem-az

 8. Tisztelt Tamasi Doktor úr!
  Amennyiben Önnek valóban az a célja ebben a küzdelemben amit állít, akkor tisztelettel kérem, Önt, hogy fontolja meg a következőt:
  Toroczkai Lászlóval, aki a legtisztességesebb magyar politikus, inkább az együttműködést keresse és ne a gonosz megjegyzéseit osztogassa.
  Toroczkai Lászlónak is! köszönet jár mindazért amit értünk tesz. Legutóbb például azért, hogy ez az orvosi levél nyilvánosságra került!
  Ő nem magyarázta a maga módján, és nem mondta ki orvosi kérdésekben az utolsó szót, ahogyan ezeket Ön, Tamasi úr állítja róla.
  Szóval, ha az a közös cél, hogy véget vessünk ennek a sátáni őrületnek, akkor a helyes viselkedés az összetartás.
  Biztos vagyok abban, hogy ezt az Ön sokunk által igen tisztelt, nagyrabecsült bajtársai: Dr. Pócs Alfréd, Dr. Lenkei Gábor, Dr Gődény György urak is
  így gondolják.
  Tisztelettel Lendvai Ildikó

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük