Mi, az őshonos, őslakos magyar nép, nem kérünk a WHO lakosságot pusztító diktatúrájából!

Tudtad, hogy az őshonos, őslakos magyar népet védi az Egyesült Nemzetek Szervezetének Alapokmánya 1. cikk 2. pontja?

Az említett ENSZ által biztosított népi önrendelkező alapjogot az állam – aki idegen érdekeket szolgál ki – sosem kapta meg. Az államnak 1945 óta nincs állami önrendelkezése, azaz szuverenitása: https://njt.hu/jogszabaly/1956-1-00-00 

Az állami szuverenitás hiánya a ma is joghatályos Párizsban 1947. évi február hó 10. napján kelt békeszerződés és az arra épített további királyi rendeletek, és egyéb szerződések miatt van. Ezek a kötelező rendeletek és szerződések kényszerítik az államot az utasított társadalomszervezésre az őshonos, őslakos magyar néppel szemben, pl. magas adók, járulékok, és bírságok kivetésére és behajtására.

További részletek a törvényben https://njt.hu/jogszabaly/1947-18-00-00

Szerinted Magyarországon, mint földrajzi területen van-e az előzőekben felsoroltak alapján közbizalmi válság?

Ha igen, akkor egy új népi, nemzeti konzultációra hívunk!

Jelentkezz itt:

https://docs.google.com/forms/d/1yoZCjdw1U8iAGw-MQlJskknJTDYots9_mCGl6ggH6Fw/edit

Szerinted válságban van-e az államnak adott, mindannyiunk közös bizalma, ha az állam, akaratunk ellenére átadja az állami önrendelkezést a WHO-nak, ami így kihat a népi önrendelkezésre is?

Nem azért adunk az államnak 4 évente választásokkal bizalmat, hogy mi gyarapodjunk és ne csak a politikusok!?

Ha Igen, akkor tarts velünk!

Egy új, kimagaslóan hatékony jogi megoldással olyan, Magyarország Alaptörvényével is együttműködő, új közhatalmi megbízást adunk az Alaptörvény B cikke szerint egy új választott képviselő útján az államot képviselőknek, ahol azt kivételesen közvetlenül gyakoroljuk velük, azaz velük (és nem ellenük).

További részleteket a Telegramos voice alkalmakkor adunk itt:

https://t.me/stopwhohu

Mindenesetre, ha velünk tartasz, és számíthatunk arra, hogy elgyere és írásba add velünk együtt ezt az új közhatalmi megbízást, akkor jelezd nekünk kérlek itt, ennek a jelentkezési űrlapnak a kitöltésével:

https://docs.google.com/forms/d/1yoZCjdw1U8iAGw-MQlJskknJTDYots9_mCGl6ggH6Fw/edit
Mutassuk meg együtt mennyi őshonos magyar ember él még!

3 thoughts on “Mi, az őshonos, őslakos magyar nép, nem kérünk a WHO lakosságot pusztító diktatúrájából!

 1. Mindenkinek érdemes elolvasni a csatolt törvényeket. Tartalmuk nincs a napi köztudatban és közbeszédben, pedig napi aktualitású téma kellene legyen. Már csak ezért is külön köszönet a rájuk irányuló figyelem felhívásáért.

  A nyílt zsarolás alapú kizsákmányolás, és a maffia rendszerű meg nem védés szabályrendszere került lefektetésre az ENSZ Alapokmányában. Ezt mutatja legalábbis a szervezet gyakorlati működése. Előtte pedig ugyanez került lefektetésre a háborút lezáró többoldalú „béke” megállapodásban. A zsarolás alapját pedig a maffia (és nem az államok!) magántulajdonában levő pénzkibocsátási joga teszi lehetővé, ezt jelenti az „érdekeltek üzleti tevékenysége”-nek a védelme. Amíg egy állam nem ENSZ tag, addig a maffia központok hadisarc címén jogosultak kizsákmányolásra, és ha már tag, akkor pedig a „BT” hatásköre alapján félreértelmezett szuverén egyenlően kerülhet tagként megsemmisítésre, akár gyámkodás címén.
  Az 1947 évi XVIII törvénynek hatálytalannak kellene lennie az ENSZ taggá válással (1955.12.14 óta). A hatálytalanítás elmaradása is szerepet játszhatott az 56-os eseményekben. Ennél a jogi lépésnél van egy nagyon nagy hiányérzetem. Mi történt akkor valójában?
  Jelenleg a szuverén egyenlőség és az alapjogok kérdésében az ENSZ tagság alapján például a belügyi bűnözési ráta VALÓDI, nem statisztikai megnövekedése miatt a polgári célú fegyvertartás biztosítható és kötelezővé tehető. Az ENSZ tagszervezetei bevonásával (WHO) legalizált ellenséges célú biológia és vegyi fegyveres támadások elleni védelem és számonkérés is jogos.
  Az ENSZ BT alkalmatlan a háborús helyzetek igazságos megítélésére, ezt bizonyította az elmúlt években és jelenleg is bizonyítja. Kifejezetten támadóan lép fel a tagállamok polgári lakosságával szemben. Ezért is kell megszűnnie. Ezt is mondtam már legalább két éve, amikor még csak a jelenleginél is felszínesebb ismereteim voltak.
  A maffia pénzmonopólium alapú kényszerítő elve hamis. Ha békés egymás mellett élést szeretnénk, a határokat meg kell húzni. Az állami önrendelkezés keretei azt jelentik, hogy a gazdálkodás mozgatja a saját állami tulajdonú pénzrendszert. A pénz pedig nem lehet a digitális semmi alapú, elszámolás formában sem. Mindig kell lenni ellenőrizhető papír alapú hitelesített eredeti aláírású könyvelésnek is. (A digitális =a semmi, még mindig ????.)

  „1947. évi XVIII. törvény, 2. Cikk 1. Magyarország minden szükséges intézkedést megtesz aziránt, hogy a magyar fennhatóság alá tartozó minden személynek biztosítsa faji, nemi, nyelvi vagy vallási különbség nélkül az emberi jogok és az alapvető szabadságok élvezetét, ideértve a véleménynyilvánítás, a sajtó és közzététel, a vallásgyakorlat, a politikai véleménynyilvánítás és a nyilvános gyülekezés szabadságát.
  2. Magyarország továbbá kötelezi magát arra, hogy a Magyarországban életben lévő jogszabályok sem tartalmukban, sem alkalmazásuk során a magyar állampolgárságú személyek között azoknak faja, neme, nyelve vagy vallása alapján nem fognak különbséget tenni, sem semmiféle megkülönböztetést maguk után vonni, akár az érdekelteknek személye, javai, üzleti tevékenysége, foglalkozásbeli vagy pénzügyi érdekei, személyállapota, politikai vagy polgári jogai tekintetében, akár pedig bármely egyéb tekintetben.

  „1956 évi I. törvény, 78. Cikk
  A Gyámsági rendszer olyan országokra, amelyek az Egyesült Nemzetek tagjaivá lettek, nem alkalmazható, miután az ezek közötti kapcsolatok a szuverén egyenlőség elvének tiszteletben tartásán alapulnak. „
  https://hu.wikipedia.org/wiki/Az_Egyes%C3%BClt_Nemzetek_Szervezete_Biztons%C3%A1gi_Tan%C3%A1csa ; Az ENSZ BT 15 tagjából az 5 állandó tag: USA, UK, Kína, Oroszország, Franciaország.
  A 10 változó tag két évre van megválasztva, és ebből 5 tagot minden évben cserélni kell. A tagokat a következő földrajzi eloszlás alapján válasszák meg: 5 ázsiai vagy afrikai, 1 kelet-európai, 1 latin-amerikai, 2 nyugat-európai tagnak kell lenni. Három állandó tag támadja jelenleg Oroszországot, a negyedik pedig bármikor átállhat. Mi ez, ha nem az ENSZ értelmetlenségének a bizonyítéka? Rosszul közelítik meg a béke kérdését. Ha hatással lennének a béke állapot elérésére, már béke lenne.

  1. Egy állam, ha meg tud születni, létre tud jönni, onnantól szuverén, és ez magában foglalja, hogy a gazdasági működéséhez konvertibilis saját kibocsátású pénzzel is kell rendelkezzen, és életerővel (mint eladható lakossági szellemi, fizikai, önvédelmi saját képességekkel). Nem attól szuverén egy állam, hogy az ENSZ annak tekinti. Az „ENSZ és Co.” mögött álló irányító maffia valójában nem tekint egyetlen államot se szuverénnek, aki belépett, és akinek a működését innentől kezdve a maffia egyedüliként kell, hogy finanszírozza. Hiába áll a papíron az, hogy „szuverenitása elfogadott”. Pontosan akkor nem tekinthető szuverénnek egy állam, ha egy tőle függetlenül „teremtett”, valójában nemlétező pénz (hitelpénz), a magánpénz irányítja. Szuverén módon az állam irányítja a saját pénzét (“vízháztartását”), és nem szabad, hogy a “hitelpénz önmagában” irányítsa az államokat. A hitelpénz nem víz! minőség. A víz nem egyenlő az ígérettel.
   Az én olvasatomban az ENSZ „szuverén egyenlőség elve” azt jelenti, hogy a tagok „egyenlően és egyenként, nem szuverének”. (A megállapodásokat nem a szövegezésük, hanem a valódi mögöttes tartalmuk szerint kell értelmezni.)
   Az ENSZ Alapokmánya tartalmilag szerintem alapvetően érvénytelen szerződés és minden szabadság, alapjog megléte, biztosítottsága, garantáltsága csak látszat, ami belőle, az ENSZ-ből táplált. Ebben a formában nincs a szervezetre szükség.

 2. A Közhatalmi Megbízás szövegét illetően jogi értelmezési megerősítésekre lenne szükségem.
  – Azzal egyetértek, hogy politikai bizalmi válság van, a felsorolt indokok miatt. Ezt lehet jelezni OV felé, személyesen.
  – „az államnak adott közhatalmát feltételezhetően hűtlenül kezelte” Tudtommal vagyont lehet hűtlenül kezelni.
  – A közigazgatási jogkörben okozott károk tekintetében én arról olvastam, hogy a közjogellenességet először egy közigazgatási bíróságnak kell megállapítani. A Ptk. 6:548§ alapján a közhatalmat gyakorló jogi személy, közigazgatási szerv perelhető. A közhatalom a mérlegelési jogkör vagy a hibás jogértelmezés alapján okozott kár miatt alapvetően megtérítési mentességet élvez, kivéve nagyon súlyos jogsértés esetén, amit meg kellene állapítani.
  – Utána pedig, ha kimondásra kerül a közjog ellenes károkozás ténye, a kár mértékét a polgárjog alapján kell elbírálni. (Ptk. 6:518 §-tól ) Nem perelhető a kár, ha jogszabály alapján megengedett dologgal okozták, vagy szükséghelyzetben, valamint a károsult beleegyezésével.
  Én részemről teljesen elvesztettem a fonalat és feladtam. Nem értem a levél célját.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük