Közlemény Oláh Sándor tevékenységével kapcsolatban

Ezt a közleményt néhány napra levettük, mert nem láttuk át biztosan, hogy mi okozza sokak felháborodását és nem szerettünk volna alapos meggyőződés nélkül ítéletet mondani. Most, hogy megnéztük videóit, a közleményt néhány kiegészítéssel visszarakjuk.

Mivel közülünk Orvosok közül többen is panaszos leveleket kaptunk, miszerint Oláh Sándor a ránk való hivatkozással tisztázatlan pénzgyűjtést és politikai akciókat folytat, ezért kénytelenek vagyunk a következő közleményt közreadni. Az Orvosok, Tudósok és Egészségügyi Dolgozók a Tisztánlátásért mozgalom nem adott semmilyen felhatalmazást senkinek pénzek gyűjtésére, így Oláh Sándor nevű bloggernek sem, egyáltalán nincs semmilyen tudomásunk az ő néhány internetes megszólalásán kívüli tevékenységéről. Bár készek vagyunk mindenkivel együttműködni, aki ezt a környezetünkben zajló őrületet békés, jogszerű módon szeretné megoldani, de eddig semmilyen újonnan alakult szervezettel, senki magán személlyel nem kötöttünk semmilyen megállapodást, senkit nem biztattunk arra, hogy a nevünkben eljárjon.

Néhány hete Oláh Sándor felkérését egy bizonytalan együttműködésre – annak tisztázatlan elvárásai okán – kifejezetten elutasítottuk. A hozzáállásunk, hogy mindenki végezze a maga dolgát, keresse meg a saját teendőjét, produkáljon eredményeket és legfeljebb a célegyenesben – amikor már nélkülünk is látható a munka eredménye – segítünk a magunk lehetőségei szerint, amiben tudunk, ha erre bennünket kérnek. Semmiképp sem célunk, hogy bárkit, bármilyen szervezetet irányítsunk, ellenőrizzünk, vagy egy piramis tetején okoskodjunk, de az sem, hogy a bárki egyetértésünk nélkül nevünket felhasználja saját, önös céljai elérésére. A felelős hálózatok építése mellett állunk és kontrollt csak afelett szeretnénk gyakorolni, hogy kivel vagyunk hajlandók együttműködni.

Most, hogy néhány videóját alaposabban tanulmányoztuk, megértettük, hogy Oláh Sándorral a nem követhető céljaival, trágárságaival, másokat sértő minősítéseivel, erős gőgjével nincs közös platformunk, nem is volt és várhatóan nem is lesz. Nem szeretnénk őt semmilyen szinten támogatni és nem szeretnénk vele közös szekérben utazni, megvan nélküle is a feladatunk.

Milyen videókra gondolunk? A következőkre: egyes, kettes, hármas, négyes, ötös, hatos.

Mi mindannyian tesszük a magunk dolgát, igyekszünk információkkal és tényekkel hozzásegíteni mindenkit, köztük orvos kollégákat hogy tisztábban lássanak, igyekszünk a magunk erejéből jogszerű akciókat szervezni, igyekszünk mindenkit önálló munkára biztatni. Ez a mi dolgunk és örülünk, ha mások is megtalálják a saját dolgukat és tisztességesen végzik azt. Csak így lehet egy össztársadalmi ébredés. Így nagy örömünkre szolgál, hogy többek között “Korona igazsága” és a “Civilek a tisztánlátásért” csoport, a “Felelős Szülők és Emberek Közössége” vagy a “Racionális Életért Közösség”, mint ahogyan sok “Normális Életért” területi szervezet sok más csoport mellett magas színvonalon, felelősen és önzetlenül végzi a tevékenységét. Mellettük kiállunk és amiben tudunk nekik segítünk. Tudjuk, hogy Oláh Sándor ezen közösségek közül többhöz is csatlakozott, azt a látszatot keltve, hogy az adott közösség oszlopos tagja, így volt már két alkalom, amikor vele mi is találkoztunk, de kapcsolatunk ennél nem több. Oláh Sándor minden másokat sértő tevékenységétől elhatárolódunk és arra kérjük, hogy az érintett panaszosokkal tisztázza magát. Mi az ártatlanság vélelme alapján nem mondunk ítéletet, el tudjuk fogadni akár, hogy jó szándékkal, de nem helyesen cselekedett, de egyenlőre határozottan elhatárolódunk tőle. Javasoljuk a fent említett jó kezdeményezések, csoportok aktivistáinak is, hogy hasonlóan határolódjanak el, hogy lehetőség szerint ne férhessen kétség az emberek megmentésén munkálkodó mozgalmaink hitelességéhez, tisztességességéhez.

Mindenkitől elnézést kérünk, akit ez a közlemény lehangolt. Fontos az összefogás, de nem minden áron, időnként szükséges a nagy takarítás, bármilyen tisztán is próbálunk élni. A pohárba is csak tiszta vizet szabad önteni. Tudjuk a sok ellen oldali panaszból és értetlenkedésből, hogy a pozitívan gondolkodók és ezt a viselkedést elítélők sokkal többen vannak és a feléjük való tisztelet nem engedi meg, hogy szó nélkül elsétáljunk az ilyen esetek mellett.

Budapest, 2021.február 14.

Az Orvosok, Tudósok és Egészségügyi Dolgozók a Tisztánlátásért csoport nevében

Dr.Tamasi József

Dr.Gődény György

Dr.Lenkei Gábor

24 thoughts on “Közlemény Oláh Sándor tevékenységével kapcsolatban

 1. Na most ért véget a türelmünk közszereplő orvosok!
  Minősítgető , a népet, a nép fiait lenéző, a jogos felháborodást és dühöt trágárságnak bélyegző, megbélyegző, karaktergyilkos megnyilvánulásukat elutasítom, személy szerint mélységesen felháborít, hogy az összefogást ilyen módon elutasító mentalitást elítélem.
  Gödény doktort, aki politikai karriert kovácsol ebből a pokoli helyzetből, és még ki tudja milyen szándékok vannak az Önök tevékenysége mögött is – ez a nyilatkozat bőven erről tanuskodik. Sikerült a népet megosztani! Szégyen és gyalázat!

 2. Köszönjük ezt a korrekt tájékoztatást! Nagyon nehéz észnél lenni ebben a szándékosan gerjesztett zűrzavarban.

 3. Látjuk azt, hogy ahhoz, hogy Ámerikában hatalomra jussanak gonosz erők, micsoda milliárdokat fektetnek be a TEK cégek, igaz, most a hatalomrajutáskor az első dolog lesz az, hogy a kormányra jutottak nekik azt visszaadják a nép izzadságából származóan, akit átvertek. Úgy tudom, hogy az Oláh Sándor csoport alakult. Mindenhez pénzre van szükség, még egy papírlaphoz is. Tehát tagdíjat szednek, amiből nagyon szükösen, de lehet költeni. Pl. csatornaváltás, pl egy jobb kamera beszerzése, hogy tudjon kommunikálni az egyszerű emberekből alakult csoporttal. Halljuk azt a médiából, hogy vannak országok, ahol nincs vírus, mert azokat az államférfiakat nem lehetett megvesztegetni, nem kívánják népük rabszolgasorsba kényszerítését. Tehát tenni kell valamit az ellen, hogy ha a mi kormányunk elfogadta ezt a vérdíjat, valahogy kikószálódjunk a sorsunkat jobbra fordítsuk. Sándor óriási munkát végzett. Mindent kikutatott. Csak igaz eredményeket tett ki elébünk. Más forrásokból is mindent tudunk. Sem az ellenzék, sem a jelenlegi kormány nem népünket szolgálja. Csak saját meggazdagodására törekszik. Köszönjük szépen, ebből nem kérünk. Az állam a nép szolgálatára szerveződik úgy van hírdetve. A nép leigázása folyik. Embereket kihuzgálnak a házaikból, hajlékalanokat hagynak az utcán megfagyni. Pazarolják a közjót. Nézzenek magukba. Orbán miniszterelnök a Kurz-hoz szaladgál, akiről jól tudjuk, hogy egyik szervezóje az emberiség leigázásának és az amugy is fogyóban lévő népünk, az emberiség csökkentésének. Igen az Oláh Sándor egyszerű ember, nem dr elól és hátul és középen, de nagyon jó logikával felméri a helyzetet. Lehet, hogy olykor elragadtatja magát, de hát hányat hallok az ellenzék soraiból, akiknek nem róják fel bünül. Nézzen magába a kormány, mert, ha nem a nép mellé áll, hanem a hatalmaskodók mellé a nép sóhaját már nem érzékeli, most próbálja meg! Ha elpusztitja népünket, szálljon rá az emberek keservének, könnyeinek, bánatának összessége! És veregesse meg saját mellét, hogy így elfajzott, semmivel sem különb, mint az ellenzék. Milliókat ad kölcsön a vállalkozóknak, amit neki az Unio vissza nem fizethetőként adott. Hol van abban a jóindulat? Bünteti a jó embereket nyakra-főre. És ő a főbünös. Oláh Sándort hagyják békén. Joga van a NÉP-nek, hogy felszólaljon az igazságtalanságok ellen!

  1. Így van! mindenkinek jogában áll Oláh Sándort követni. Mi nem tesszük. Ennyit írtunk. Részt tudunk venni olyan szervezésben, amelyet nem ő szervez, de ő is ott van. Szerintünk ez jelenti a konstruktív véleményt és azt, hogy mi nem megosztani akarunk. Felelősséggel pedig mindenki az iránt tartozik, amit maga tesz.

 4. Nagyon szomorú vagyok. Ez a helyzet sokkal mélyebb elemzést, rendrakást kíván. Tisztelettel Önök iránt
  Beke Éva

 5. Tisztelt Orvosok a tisztánlátásért!

  Szeretném megköszönni Önöknek, amit az igazság feltárásáért, egyben a hazugságok leleplezéséért tesznek , tettek , a tavaly tavasszal kitört emberiség elleni bűncselekmény, az emberi jogok, létminőség tiprásával szemben.
  Az események láncolatában kiválóan körvonalazolódott az a globalista törekvés, amely kivitelezéséhez elengedetlen szükség van az adott államok politikai, tudományos “elitjének” az asszisztálásához, amelyhez a média biztosítja a szócsövet az egyoldalú, több esetben hamis, és félretájékoztató magatartásával. Megértük azt, hogy a körülöttünk levő államokban lassan , de biztosan háborús helyzethez hasonló intézkedések kerültek bevezetésre, valamint nincsenek kétségeim afelől, hogy nálunk is hasonló forgatókönyv van előírva . / elkövetkezendő választás ide, vagy oda/ . Az is kiválóan felszínre tört, hogy a honi politika már rég nem nemzetünk felemelkedését szolgálja, hanem a lobbista világelit egyeduralmi törekvését, ahol nincs ilyen vagy olyan oldal. Az oldalakat kizárólag a népnek találták ki, hogy azt higgye van választása, pedig nem szolgál más célt, mint a társadalom megosztottságának növelését, az árkok szélesítését.

  Önöknek , más szervezeteknek , embereknek köszönhető felvilágosítás révén ezt ma már csak az nem látja, aki nem akarja. Önök is biztosan érzékelik, hogy, ha lassan is, de elindult egy folyamat, amely idővel, a Teremtő közremüködésével eleve győzelemre hivatott, amely szükségszerűen le kell, hogy bontsa az előzőt, mivel az életellenes, jogellenes az összes szereplőjével együtt. Nagyon fontos, hogy ehhez a folyamathoz összefogásra, kitartásra , erőre , hitre van, és lesz szükség mindenki által. Ami még fontosabb, az a széles körű támogatottság!
  Zárásként, ha megengedik , egyik kedvenc költőmtől idéznék, az akkori, és jelenlegi helyzet összefüggése okán, bár változnak az idők, a helyzet azonban nem.
  Petőfi Sándor
  MIT NEM BESZÉL AZ A NÉMET…

  Mit nem beszél az a német,
  Az istennyila ütné meg!
  Azt követeli a svábság:
  Fizessük az adósságát.

  Ha csináltad, fizesd is ki,
  Ha a nyelved öltöd is ki,
  Ha meggebedsz is beléje,
  Ebugatta himpellére!…

  Ha pediglen nem fizetünk,
  Aszondja, hogy jaj minekünk,
  Háborút küld a magyarra,
  Országunkat elfoglalja.

  Foglalod a kurvanyádat,
  De nem ám a mi hazánkat!…
  Hadat nekünk ők izennek,
  Kik egy nyúlra heten mennek.

  Lassan, német, húzd meg magad,
  Könnyen emberedre akadsz;
  Ha el nem férsz a bőrödbe’,
  Majd kihúzunk mi belőle!

  Itt voltatok csókolózni,
  Mostan jöttök hadakozni?
  Jól van hát, jól van, jőjetek,
  Majd elválik, ki bánja meg.

  Azt a jó tanácsot adom,
  Jőjetek nagy falábakon,
  Hogy hosszúkat léphessetek,
  Mert megkergetünk bennetek.

  Fegyverre nem is méltatunk,
  Mint a kutyát, kibotozunk,
  Úgy kiverünk, jobban se’ kell,
  Még a pipánk sem alszik el!

  Pest, 1848. május

 6. Nem hiszem, hogy ez igaz. Tisztelem Sándort, és a Dr. Urakat is. Ez egy rosszindulatú manipuláció.

 7. Húú, hát nem is tudom hol kezdjem. Aki ismeri Oláh Sándor munkásságát az tudja, hogy nyers, szókimondó, de az elvei mellett maximálisan kiálló karakán ember és amit a doktor úr állít róla ezekkel a kontextus nélküli összevágott videókkal, az nem fedi a valóságot. Az elkeseredettségem elmondhatatlan ha azt látom, hogy még önök között is a széthúzás és a megosztás megy, hiszen aki a doktor urakat támogatja az javarészt Sándort is támogatja és nézi. Szerintem ez az a pont ahol nyugodtan kijelenthetjük, hogy a normálisan gondolkodó emberek amúgy is kicsi csoportja elesett, február 28.- án egy csapattal készültünk Salgótarjánból a Fővárosba teljes mellszélességben támogatni önöket, ezek után én nem fogok menni.

  Továbbra is tisztelettel : Tamás

  1. Na látja ez a megosztás, amit írt. Szerintem mindenkinek ott a helye, aki szabadságot akar. Jogunk van mást gondolni és más erkölcs szerint élni, jogunk van tiltakozni, ha ránk hívatkoznak és nem értünk egyet, és ezt jogunk van közhírré tenni. Önnek joga van Oláh Sándort követni, de nekünk nem írhatja elő, hogy értsünk egyet vele.

 8. Köszönöm Dr. Pócs Alfréd tartózkodását az aláírástól. Szívem mélyéből elutasítom a megosztó gondolatokat. Az emberiségnek összefogásra, együttérzésre, szeretetre van szüksége. Egy mindenkiért, mindenki egyért! Az oszdd meg, és uralkodj távol áll a magyar embertől.

  1. Kedves Hölgyem! Igen pontosan! Ezért nem szeretnénk tűrni a megosztó embereket túl közel magunk körül, aki egész filmben szapulja a Gődény doktort és mindannyiunkat. Lehet egy irányba haladjunk attól, hogy nem azonosulunk az értékrendjével és nem kérünk az általa gerjesztett konfliktusokból és tisztázatlan helyzetekből. Erre pedig had legyen jogunk. Ez nem megosztás, hanem a tisztavizet öntés és a szabadságunk joga!

   1. Nem lehet, hogy az a cél, hogy az összefogás lehetőséget is elfojtsák? Éppen ezért gondolom, hogy ez nem Tamási műve, vagyis nem teljesen az övé. Tudjuk, hogy mit és hogyan lehet cenzúrázni. És amúgy drive-ra fel van töltve az összes videó, azt ki csinálta?

    1. Kedves Hölgyek, Urak! Szerintem nyugodjon meg mindenki. Nem célunk semmilyen összefogás rombolása. Mi az összefogásban vagyunk érdekeltek. Ugyanakkor jogunk van a saját szabad véleményünkhöz. Ez a négy orvos és gyógyszerész a pozitív, a korrekt információkban érdekelt, az emberek ébredésében. Ezért támogatunk mindenkit, aki korrekten ugyanezt akarja.

 9. Tisztelt Gyógyítók. Számomra nem ugyanaz az orvos és a gyógyító. Mély tisztelettel és hálával vagyok önök iránt, amit tettek eddig és remélem ezután is. De mégis engedjek meg nekem egy igen lényeges és fontos kérdést. a Gödény úrnak a politikai ambícióitól miért nem határolódnak el? ennél aljasabb dolgot nem lehet elképzelni. Számomra már hónapokkal ezelőtt világossá vált, hogy ki kinek a hátán akar felkapaszkodni. Oláh Sándor tudtommal éppen egy olyan politika mentes jövőt képzel el, ami valóban az egyetlen megoldás. A politika már nem fog játszani a bolygó jövőjében, hiszen annál aljasabb dolog nem létezik. Remélem önök sem politikában látják a magyar jövőt . Én azt gondolom, hogy önöknek kellene elgondolkodni, hogy kivel, miért, hogyan társulnak, és sikerül észre venni, ha valaki az önök vállát létrára használja. Az embereket nem megosztani kell sok kicsi apró tehetetlen csoportokban, hanem össze hozni , és akkor ott elválik úgyis a búza az ocsútól. Én mélyen tisztelem az önök bátorságát, erejét, tudását, de kérem nézzenek a felszín mögé is , mert sokszor semmi sem az aminek látszik. Szükségünk van önökre, kérem lépjenek túl és lássák meg azokat a bomlasztó elemeket akik mindig beszivárognak egy alakuló jó dologban. Elnézést , nem bántó szándékkal írtam semmit. Áldás a munkájukra és a kitartásukra.

  1. Kedves Hölgyem! Mindent leírtunk a Nyilatkozatunkban. https://orvosokatisztanlatasert.hu/nyilatkozat/ Abban benne van, hogy politikai formációkat egyenlőre szükségesnek tartjuk. Mi nem tartjuk “aljas”-nak, ha egyikünk a történelmi alkotmányhoz való vísszatérést, a másikunk egy politikai pártot, a harmadikunk a birkák és nem birkák megkülönböztetését akarja előmozdítani. Mi együtt maradunk, együtt fogjuk segíteni a magyarok ébredését és nem fogjuk hagyni az ékek verését magunk közé. A körünket pedig nem tudjuk bővíteni, bármennyire politika mentesnek, megmentőnek, és zseninek tartják is a követői az illetőt, le kell tegyen valami jelentőset az asztalra mielőtt magunk közé vesszük. Aki egyenlőre csak üres szónoklatokat, magamutogatást, kritikát, trágárkodást tud felmutatni, az még nem elég ok a befogadásra. Egyébként pedig virágozzék sok és minden virág, mi hagyunk mindenkit, minket is hagyjanak virágozni! Köszönjük a jó pozitív gondolatait és áldását!

 10. Kedves Tamasi doktor!
  Eddig is tisztelettel és hálával gondoltam Önre és az Önök munkájára, és ez ezután is így marad. Ezen kívül Oláh Sándornak is sok-sok videóját láttam már, szerintem félreismerték vagy nem ismerték meg eléggé őt. Állítom, hogy ő is jó irányba törekszik, és mindig tisztelettel beszélt Önről és az Önök munkájáról.
  Mivel égetően fontosnak találom, hogy akiknek a célja közös, azok összefogjanak, ahelyett, hogy széthúznának, hadd tegyek fel most pár kérdést:
  1. Azt írja, hogy nem fogja hagyni az ékek verését Önök, orvosok, egészségügyisek közé. Nem lehet, hogy most mások, rossz szándékú emberek akarnak éket verni Önök és Oláh Sándor közé?
  2. A linkelt videók egy nagyon precízen és rosszindulatúan összeszedett, összevágott anyagot mutatnak, olyan valakitől, aki pontosan ismeri Sándor összes videóját, és tudja, mit kell belőle kiemelni, hogy lejárassa. Lehet tudni, kitől vannak ezek?
  3. Mindenki hibázik. Oláh Sándor is, Önök is, én is. Én nem rovom fel, amit ellenem elkövettek, amikor fordításokat vállaltam Önöknek, hisz tudom, mennyi munkájuk volt és van. Nem az lenne a helyes, ha vennék rá a fáradtságot, hogy mások munkáját Önök is egyben, egészben néznék és nem kiragadott részletek alapján?
  4. Ha Oláh Sándor videóit ismeri valaki, az tudja, hogy már letett valamit az asztalra. Sok információt tőle tudott meg az ország először, és sosem konteókat, álhíreket oszt meg, hanem mindig csakis hivatalos forrásokból tájékozódik. Egyébként nem lehet, hogy sokkal nehezebb letenni az asztalra valami pluszt, ha az embertől elfordulnak és nem támogatják?
  Tisztelettel: Halmai Erika

  1. Kedves Erika! Adja Isten, hogy bizonyítson és tényleg letegyen valamit az asztalra. Egy vagy sok videoban csevegni, káromkodni, az még nem a valami, az még nem a bizonyítás. Főként nem, ha másokról, jó emberekről, jó törekvésekről rossz véleményt, csúsztatásokat, vagy hazugságokat terjeszt azért, hogy magát fényezze. Én azt javaslom, hogy várjuk ki a végét és nézzük meg, hogy a továbbiakban ki mit tesz. Mi csak annyit mondtunk, hogy mi nem akarunk senki irányítása alá tagozódni, nem szeretnénk nyilvánvalóan hamis programokban résztvenni, sőt még azt támogatni sem. Másnak szíve joga ezt tenni. Mi nem akarunk és ehhez jogunk van és mi azt sem akarjuk, hogy miránk bárki hívatkozzon, amikor számunkra megkérdőjelezhető, velünk nem egyeztetett dolgokat tesz. Mi nem kértük, hogy pénzt gyűjtsön és fogalmunk sincs, hogy mire, milyen számlán, milyen elszámolással, milyen átláthatósággal gyűjti. Mi ettől szeretnénk távol maradni.
   Remélem, hogy érti és megérti, hogy semmi célunk éket verni, semmi célunk mások munkáját tönkre tenni. Ezekhez az eljárásokhoz nem szeretnénk még azt sem, hogy a nevünket úgy emlegesse valaki, hogy “majd megkérdezem a dokikat”. Szeretnénk, ha mindenki értené, aki eddig azt hitte, hogy a mi tudomásunkkal, a mi együttműködésünkkel mennek a dolgai, hogy nekünk semmi, de semmi közünk az egészhez. Ha Önök szerint jót csinál, akkor örülünk, és nagyon örülni is fogunk.

 11. Aki olyan szervezet nevében végez pénzgyűjtési akciókat, amivel nem állapodott meg, és még a tájékoztatást is elmulasztotta, annak szándékai elég kérdésesek és kételyeket vetnek fel. Illetve hivatkozik az említett Úr az “Orvosok a tisztánlátásért” összefogásra úgy, hogy azok előzetes engedélyét nem kérte. Szeretném, ha tisztességes és becsületes magyar emberek vezetnék az összefogást, és személy szerint ennek vezetését Patrubány Miklós (MVSZ elnőke) és az Orvosok a tisztánlátásért szervezetekben tudom elképzelni. Nem szeretném, ha olyan emberek kerülnének vezető pozícióba, akik mintegy “showman-ként” megnyeri a hölgyek és urak tetszését, a nagy szókimondásaival. az ilyen emberek általában szeretnek úgy fellépni, mint akik a nép nevében beszélnek és cselekednek, de valójában céljuk a hatalom megszerzése és megtartása (populizmus). Orbán Viktor is így kezdte jó fellépésű fiatalemberként mondta azokat, amit a nép szeretett volna hallani, és volt is érzéke hozzá, hogy olyat mondjon, amit a magyarok szeretnének hallani, óvakodjunk az ilyen emberektől! (Egyébként Toroczkai is ilyen). A magyarságot és az összefogást olyan embereknek kell vezetnie, akik higgadtak, becsületesek, nem bocsájtkoznak felesleges harcokba és konfliktusokba, az igazság és méltányosság vezérli őket, és elveik és népük érdekében oroszlánként lépnek fel, HA ez szükséges. Olyanoknak kell irányítani az összefogást, akiknek nem a hatalom és annak megtartása a legfontosabb, hanem a nép szolgálata!

 12. Nem igazán érthető a videókból, hogy Oláh Sándornak mi a baja Gödénnyel, vagy konkrétan mire céloz??? Valaki elmagyarázná?
  Szerintem üljenek le vele , aztán beszéljék át! Egységben az erő. Értsék meg, hogy van amikor kell a radikális hozzáállás nem lehet finomkodni!
  Tegyék félre ha trágár beszél, ilyen helyzetben az lenne a nem természetes ha nyugodt hangnemben beszélne. Kérdezzék meg tőle, hogy mi volt ez a pénzkéregetés az ön nevükben? Nekem az jött le, hogy Gödény követőire irigy, ez igaz?? Abban igaza van, hogy nem lehet tötymörögi! Tegyék félre az önérzetüket!

 13. Miért kell mindig elhatárolódni??? Oláh Sándor és a Mi Hazánk hasonló dolgokért küzd és a folyamatos elhatárolódás csak megosztja a józanul gondolkodókat.Tudom előre a korábbi hasonló hozzászólásokra a választ,de jó lenne már pozítív üzenetet is kapni.Ez az őrület csak akkor győzhető le,ha minél többen összekapaszkodva küzdünk

 14. Az Orvosok a tisztánlátásért csapat nem csak hogy működtetik azt amibe belekezdtek,felvállaltak,de rendet is tesznek.Ez a fajta takarítás is mennyi munka és mennyi idő! Csodálatos,mennyi energiával bírnak!Hálásan köszönjük még ezt is!

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük