Az új kormányrendeletekről – Dr. Tamasi József

Megjelent a Kormány 598/2021. (X. 28.) Korm. rendelete a munkahelyek koronavírus elleni védelméről, illetve a Kormány 599/2021. (X. 28.) Korm. rendelete a koronavírus elleni védőoltásnak az állami és önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak által történő kötelező igénybevételéről;

https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/6d2eaf7183bf5d59271a9fe8337579625ddd375b/megtekintes

Ezzel egy napon a Nemzeti Népegészségügyi Központ eljárásrendje is megjelent a SARS-CoV-2 okozta fertőzések esetén követendő járványügyi szabályokról;

https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/5a0a0c27655b0dbb9357db2125eec33fe911dd31/megtekintes

Orvosaink és jogászaink álláspontja szerint több ponton is problémás ez a mostani intézkedéssor, részletek a videóban.

https://odysee.com/@OrvosokaTisztanlatasert:a/az-uj-kormanyrendeletekrol:0?r=GzPTAwhYxxuxdRwKVSk1CQ2e7xNhiCMU&t=0

Mind ezekből az látszik, hogy a Kormány folytatja a kísérleti oltások felvételének kényszerítését egy világjárványnak nevezett eseménysor erősen túlértékelt veszélyeire hivatkozva, felhasználva az előzetesen kiépített rendkívüli rendeleti kormányzás eszközeit. Az esemény csak azoknak meglepetés, akik nem ismerik a háttérhatalom által előzetesen publikált háborús forgatókönyvet és azt a tényt, hogy sok más szereplő mellett a Kormányunk sem a barátunk. Orvosaink és jogászaink álláspontja szerint több ponton is problémás ez a mostani intézkedéssor. Nézzük miket tudunk általánosan, utána pedig szólok az értintettekhez.

 • Kísérleti oltásokról van szó, melyek végleges forgalomba hozatali engedéllyel sem rendelkeznek, amelyek nem járták végig a gyógyszerkísérletek előírt lépéseit, hogy tényszerűen megállapíthassák a hatásukat és a mellékhatásaikat, ilyen oltásokat nem lehetne kötelezővé tenni! Ha a veszély létező, akkor is számtalan más megoldás létezik és nem igaz a propaganda, hogy csak az oltás véd meg. Tudja ezt a Kormány is, ezért tesznek ravasz trükköket. Egyik trükk a szalámi technika. Előzőleg az egészségügyi dolgozóknak tették kötelezővé az oltást, így nem lázadt fel az egész társadalom, csupán az egészségügyiek hangoskodtak kicsit, de hát nagy részük már előzetesen önként és dalolva belement az oltásba, így most már nem sok embert érintett a kényszer. Most az állami és önkormányzati intézmények dolgozói vannak a soron, most őket kötelezik, bár nem lehetne. Reménykednek, hogy megint nem lesz nagy felháborodás. hiszen a társadalom egy kis részéről van csupán szó, akik közül ismét csak sokan már túl vannak az oltáson. Szerintem nem lehet hagyni, hogy kötelezhessék azok felvételét, sőt a kényszerítéssel szemben el kell járni, mert véleményünk szerint normális jogviszonyok között az efféle cselekedet bűncselekmény lenne. Véleményünk szerint nem csak az bűnös, aki ezt előírja, hanem az is, aki ezt hagyja, hogy előírják, az pedig végképp, aki nem csak hagyja, hanem még elő is írja, hogy nyugodtan írják elő a kísérleti oltással való kényszerítést. Kik írják elő? Hát a semmilyen egészségügyi képzettséggel, jogosítvánnyal sem rendelkező, a járványtanhoz, oltásokhoz, medicinához semmit nem értő cégvezetők. És ők talán még el is hiszik, hogy nekik ehhez joguk van!
 •  
 • Nem bizonyított a COVID 19 betegség önálló léte. Soha nem izolálták úgy, hogy a megtisztított kórokozó rendelkezésre állt volna és azzal létrehoztak volna egy önálló COVID 19 beteget, vagy állatkísérletben egy COVID 19 betegséget. Nem bizonyított, hogy ha van ilyen betegség, akkor az miben különbözik az ilyen őszi-téli időszakban szokásos náthás, influenzás, felsőlégúti hurutos betegségektől. Nincs kellően bizonyítva és még kevésbé kommunikálva, hogy ezek a betegségek mennyiben függnek a szervezetünk ellenállóképességétől és mennyiben kórokozóktól és azok mely aránya (rhinovírusok, influenza vírusok, korona vírusok, pseudomonas és egyéb baktériumok) hozza létre az egyes típusaikat. Nincs bizonyítva, hogy ezen kórokozók terjedését valóban fertőzésnek, vagy egyszerűen egy természetes és egyébként megakadályozhatatlan mikróba terjedési folyamatnak kell-e tekinteni, vagy az, hogy jót vagy rosszat tesz-e ez a terjedés az emberek egészségének. Mint tudjuk, az évente átvészelt vírusos megbetegedések, mindig erősebbé teszik az ellenállóképességünket és amikor az előző tanévben a lezárásokkal, online oktatással a gyerekek egymás közötti természetes „fertőződését” megakadályozták, az újbóli mostani közösségbe kerülésükkor tömegesen és súlyosabban betegednek meg. Óriási homály látszik a társadalomban a COVID betegséget illetően és ezt a trükkös jogalkotók nem csak tűrik, hanem kifejezetten kívánatosnak tartják. Minél többen rendelkeznek babonás félelemmel egy misi-masi betegségről, annál könnyebb az ilyen jogszerűtlen, etikátlan, jogszabályokat letolni az emberek torkán. Valójában nem lenne mitől félni ha tényszerűen bemutatnák ezt a titokzatosnak beállított, talán önállóan nem is létező betegséget.
 • Tetten érhető a központi, tudományosan indokolatlan pánikkeltés, amely egyedül azt a célt szolgálja, hogy az emberek a félelmükben elfogadjanak egy kísérleti terméket, amely akár vesztüket is okozhatja, vagy azt a célt szolgálja, hogy megmagyarázza az egyébként minden józan észnek, minden történelmileg kiharcolt emberi jognak ellentmondó intézkedéseket. Kimondható, hogy a Kormány és a médiák narratívája feltűnő módon egybeesik azon gyógyszer és más bizniszcégek kizárólagos érdekével, amelyekhez a lezárások, oltáseladások nyomán soha nem látott mértékű pénz áramlik és amely már most az államoknál sokkal nagyobb mértékű gazdasági erőt összpontosít, amelyekkel szemben az emberiségnek semmilyen természetes ellenállása, védekező képessége nincs. Ezek az államok feletti erők, nem látható rossz szándéka olyan háborús viszonyokat teremt, amire a mai lakosság nincs felkészülve és kábultan rohan a vesztébe.
 • Az EÜ dolgozók kötelező oltásáról szóló alkotmányjogi panasz még elbírálásra sem került, de azonos szellemben kötelezik a tanárokat, rendvédelmi szervek dolgozóit és minden állami alkalmazottat oltás felvételére. A rendeletek ismét a veszélyhelyzethez kötöttek, amelyet a Kormány mesterséges módon, hamis adatokra hívatkozva tart fenn akár az idők végezetéig. Ellentétben az egészségügyi dolgozók kötelezésének jogszabályával, nem következik be azonnal a felmondás, hanem megelőzi egy év fizetés nélküli szabadság, ami jogszabály ellenes, hiszen fizetés nélküli szabadságot csak a munkavállaló kérhet és a munkáltató nem. 
 •  

Nos tehát mit kezdjenek az állami alkalmazottak, a magán cégek munkavállalói és munkáltatói ezzel az új jogszabállyal?

Állami és önkormányzati alkalmazottaknak nem tanácsolhatunk mást, mint hogy ne hagyják a kényszerítést, mert az az egészségüket veszélyezteti és az egészség többet ér, mint a jó állami munkahely. Keresni kell B verziót és szövetkezni kell egymással azoknak, akik mind nemet mondanak: privát szféra, oltatlanok közösségi élete és szolgáltatásai, olyan cégek, akik ezen az oldalon állnak.  Az állami és önkormányzati alkalmazottaknak is készítenek majd jogászaink iránymutatást, amelyet hasonlóan, mint az egészségügyi dolgozók esetén, felteszünk majd a www.orvosokatisztanlatasert.hu oldalra.

Munkavállalóknak privát cégeknél

 • Az emberi egészség többet ér, bármilyen állásnál. Semmilyen kényszerítésbe ne egyezzen bele!
 • Minden kényszerítést jogi úton vitatni kell! Szinte biztos, hogy a cégvezetés nem tud nem vitatható orvos szakmai indokot felmutatni, amivel a kényszerítése magyarázható. Munkaadók intézkedésének jogi úton történő megtámadása javasolt, mégpedig hogy a kényszerítés elrendelése mennyire tényszerű okok alapján történt meg. A munkavállaló oldalán fontos kiemelni, hogy a Munka Törvénykönyvében foglalt garanciák és biztosítékok továbbra is érvényesek maradnak. Vagyis az egészségügyi önrendelkezés korlátozását csakis a törvényi feltételek megléte, nyomós tényszerű érvek esetén rendelheti el a munkaadó. Mt.  9.  §  (2)  bekezdése  alapján:  „A  munkavállaló  személyiségi  joga  akkor  korlátozható,  ha  a  korlátozás a munkaviszony rendeltetésével közvetlenül összefüggő okból feltétlenül szükséges és a cél  elérésével arányos. A  személyiségi jog korlátozásának módjáról,  feltételeiről és várható  tartamáról,  továbbá  szükségességét  és  arányosságát  alátámasztó  körülményekről  a  munkavállalót  előzetesen  írásban tájékoztatni kell.” 
 • Mt. 54.  §   (2)  A  munkavállaló  megtagadhatja  az  utasítás  teljesítését,  ha  annak  végrehajtása  munkaviszonyra  vonatkozó szabályba ütközik, vagy a munkavállaló életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül és  súlyosan veszélyeztetné.  (3) A munkavállaló az utasítás megtagadása esetén is köteles rendelkezésre állni.

Összefoglalva tehát a tanácsaink a következők a Munkavállalók felé:

 • Csak írásos felszólítást és felmondást szabad elfogadni!!! A szóbelit figyelmen kívül kell hagyni! 
 •  
 • Visszaélések és szabálytalanságok tömege várható, az írásos felmondást és korlátozást munkaügyi perekben járatos és ezen az oldalon álló ügyvédekkel kell érvényesíteni.
 •  
 • Kövessék a www.orvosokatisztanlatasert.hu oldalt, amelyen feltesszük a jogi segédanyagokat.
 • Ha mégis fizetés nélküli szabadságra küldenék, arra az esetre már most keresse meg a megfelelő B verziót élete és családja fenntartása érdekében.

Munkaadó cégek cégvezetőinek

 • Nem tudatják a cégvezetőkkel, hogy amennyiben a munkáltató oltásra kötelezi a munkavállalót, az oltás utáni események, betegségek – beleértve a jelenleg akár 30-40%-os arányban előforduló oltási mellékhatásokat is – munkahelyi balesetnek fognak minősülni, hiszen a munkáltató okozza a munkavállaló kárát! 

Munkahelyi baleset esetén a tb a munkáltatóra hárít minden költséget, 100 %-os fizetést kell adni a táppénz idejére, nem vagyoni kártérítési felelősség terheli, életjáradék is szóba jöhet, halál esetén a gyerekek árvaságiját rá hárítják! Egyszóval a munkáltató a kötelezéssel magára vállalja az oltás mellékhatásaiért az összes felelősséget, amit a gyártók nem vállaltak! Az oltások késői mellékhatásai nem ismertek még, ezért akár 10-20 év múlva is kiderülhetnek súlyos életet korlátozó mellékhatások, amelyekért akkor is az akkori munkáltató kell helyt álljon.

 • Következő problémakör a GDPR.  Továbbra sem biztosít a rendelet automatikusan jogalapot a munkáltatóknak az egészségügyi (oltottsági) adatok kezelésére
 •  
 • Továbbra is alkalmazandó a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről szóló 61/1999. (XII. 1.)  EüM  rendelet is. 

Összefoglaló tanácsok cégvezetőknek!

 • Nagyon alaposan fontolják meg, hogy résztvesznek-e ebben a kutyakomédiában. Az állam Önre kívánja áthárítani azt az oltás mellékhatásokkal járó felelősséget, amit sem ő, sem a gyógyszergyár, sem az orvos nem vállalt be. Az oltások elmaradása esetén sem lesz semmilyen hátránya, hiszen nem bizonyított, hogy egy munkahelyen bármi hátrány származna abból, ha a dolgozók valamilyen hányada nincs beoltva ezen kísérleti szerekkel. Azt is pontosan tudjuk, hogy a beoltottak is megfertőződnek, sőt az utóbbi hónapokban látható, hogy a beoltottak hajlamosabbak a COVID-nak tulajdonított légúti és érrendszeri betegségekre. Azt is tudjuk, hogy a beoltott is átadja a fertőzést, ha pedig ez így van, akkor Ön senkit nem védett meg a kötelező oltási intézkedésével a cégében.

Ennyiben kívántam szólni a kétségek között gyötrődő érintetteknek. Az összefogás, az ébresztés, a kreatív megoldások keresése a megoldás. A terroristáknak nem szabad engedni, legyenek azok repülőgép eltérítők, emberek életére törők, vagy akár a világ leggazdagabb emberei.

Kívánok ezen a szépséges, napsütéses novemberi napon mindenkinek méltó megemlékezést halottaira, kirándulást a természetbe és új stratégiákat a saját életére. Isten áldjon mindenkit!

37 thoughts on “Az új kormányrendeletekről – Dr. Tamasi József

 1. Kedves Dr. Tamási József!

  Köszönöm a bíztatást, a tanácsokat!
  Köszönöm, hogy reagált az új rendeletre!
  Az egész hétvégém azzal telt, hogy hogyan tovább…
  Pedagógus vagyok és egyedül nevelek két gyermeket.

  1. Kedves Emma!

   Egy ügyvédnő írta, hogy mivel a munkáltatóknak írásban kell tájékoztatniuk a dolgozókat a döntésükről, hogy kötelezővé teszik a munkahelyen az “oltások” felvételét, ezért azzal a felelősséget is magukra veszik – még ha nem is tudnak róla – az oltások miatti bármilyen egészségkárosodás vagy halál miatt, ami kártérítési felelősséget is von maga után. Vagyis az egy bizonyító okirat, hogy kényszerítették az embereket egy nem engedélyezett, nem ismert rövid, közép és hosszútávú szer beadatására, ha nem akarják elveszteni a megélhetésüket és ezzel kártérítési felelősséget vállalnak.
   Természetesen senki nem akar kockáztatni, de azért érdemes lenne erről beszélni a munkáltatóval, hogy ezzel ő mit vállal, ha kötelezővé teszi. Remélhetőleg a munkáltatók átgondolják, hogy megéri-e nekik, ha a gatyájuk rámegy a kártérítésekre és amellett döntenek, hogy nekik ez nem éri meg! Önnek pedig sehogyse éri meg , hiszen fel kell nevelnie a gyerekeit.

   1. Kedves Balázs+Ida!
    Köszönöm a tájékoztatást!
    Természetesen a mellékhatások miatt sem veszem fel az oltást és azért sem, mert nem értek egyet a diktatórikus eszközökkel.
    Ha bármi történne velem az oltás után, ki neveli fel a gyeremekeimet?
    Ezt nem veszi figyelembe az állam, mint foglalkoztató, hogy pont azért nem veszik fel sokan az oltást, mert nem kockáztatják az egészségüket.

    1. info

     Egy új tanulmány szerint az Egyesült Államokban kapható három COVID-19 vakcina hatékonysága csökkent az elmúlt hónapokban, és közülük kettőnél hat hónap után 50 százalék alá esett a fertőzés elleni védelem.

     A Moderna COVID-19 elleni oltóanyaga szeptemberben 58 százalékra csökkent a márciusi 89,2 százalékról – állapították meg a kutatók . Ugyanebben az időszakban a Pfizer COVID-19 vakcina 86,9 százalékról 43,3 százalékra, a Johnson & Johnson vakcina 86,4 százalékról 13,1 százalékra esett vissza.

     Dr. Stephen Hahn, az Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóság vezetője a Trump-adminisztráció utolsó szakaszában tavaly azt mondta, hogy az ügynökség nem engedélyezi azokat a COVID-19 vakcinákat, amelyek legalább 50 százalékban nem hatékonyak a fertőzésekkel szemben.

     A kutatók azt is megállapították, hogy a vakcinák halál elleni védelme hat hónap után gyengült, különösen az idősebbek körében.

     https://www.theepochtimes.com/effectiveness-of-2-of-3-covid-19-vaccines-used-in-us-drops-below-50-percent-study_4090442.html?utm_source=mr_recommendation&utm_medium=left_sticky

 2. Meglepődnénk azt hiszem, ha Magyarországon valamelyik nagy(gazdag) vállalkozó, pl. Mészáros Lőrinc, Bige László, stb, stb bejelentene egy hasonlót, mint Becali Romániában: ingyen ellátja az országot ARBIDOL nevű szovjet antivirális szerrel. Ez már tavasszal felmerült, de a román hatóságok egy kamionnyi rakományt fél év gondolkodás után elutasítottak, és végül Moldáviában kötött ki.
  Az oldal közli a gyógyszer románra lefordított ismertetőjét.
  Olyan antivirális szer, amit 70-es években a SU-ban az emberek használtak sima megfázásos, nátha tünetek esetén. A varázslat persze nem a gyógyszerben rejlik önmagában, hanem az, hogy IDŐBEN kezdték használni, az első légúti tünetek jelentkezésekor. Ez a tényező már 20 hónapja kiesik, mivel az alapellátás megszűnt légúti virózis vonalon létezni.

  https://www.activenews.ro/stiri/ActiveNews-publica-prospectul-in-limba-romana-pentru-ARBIDOL.-Filantropul-George-Becali-se-ofera-din-nou-sa-produca-antiviralul-gratuit-pentru-toata-Romania-170375

  1. A válasz a kormányok gyártókkal kötött szerződéseiben van. Akkor is a “vakcinálás” mellett kell dönteniük az államoknak, ha közben más alternatíva is lehetséges a gyógyításra”! Gondolom nem kevés pénzért adták el levágásra az embereket!

 3. Egy kérdés a kormányhoz. Január elejéig van jelenleg meghosszabbítva a rendeleti kormányzás. Akkor hogyan hozhat egy évre előremutató rendelkezést?

 4. Tisztelt Tamasi József!

  Pedagógusok vagyunk a férjemmel együtt. A tanári karból csak mi ketten nem vettük fel az oltást, nem is akarjuk. Engem pár hónap választ el a nyugdíjtól. A férjemnek egy éve van még a nyugdíjig. Ha ügyvédi segítségre lenne szükségünk, tudnak-e segíteni? Ha felmondanak, jár-e a végkielégítés vagy nem?
  Válaszát köszönöm.
  Tisztelettel:
  MRK

  1. hát elsősorban általános dolgokban tudunk segíteni, jogi tanácsokat adni. Harcra fogható ügyvéd nagyon kevés van körülöttünk. Inkább a saját környezetben kell keresni a tőlünk tanult elvek mentén harcolni jól tudó megélhetési ügyvédeket.

  2. Komolyabb cég könyvelőjétől, vagy könyvelőirodában lenne érdemes rákérdezni arra, hogy hogyan vásárolható szolgálati idő az úgynevezett “nyugdíjra jogosító szolgálati idő vásárlása” megállapodással. Ha csak pár hónap van a nyugdíjig, akkor azt a pár hónapot meg lehetne váltani, és akkor kettőjük közül legalább az egyiküknek lenne biztos jövedelme.

   Én azt gondolom egyébként, hogy a nem oltatóknak nem felmondani fognak, hanem megoldják jogilag, hogy fizetés nélküli szabadságra küldhessék őket azért, hogy hátha pár hónap pénztelenség után megtörnek, vagy ha nem, akkor a munkavállalók mondjanak fel. Munkavállalói felmondásnál pedig nem jár végkielégítés.

   1. Köszönöm, találtam egy lehetséges kiskaput. 2019.évi CXXII. törvény 48.§ – hogyan szerezhető szolgálati idő megállapodással. Körbe kell járni.

  3. Tegnap a nácikártya beszerzésére irányult a kutatásom mert a lányomat is mint köztisztviselöt a lapátolás kerülgeti a tatlanság miatt.
   Védettséget igazaolólaboratoriumokban vérvétellel (nem orbadöfösen!) és kiadják az igazolást
   Telszám Bp:OFE Kft hivatalos: 36 1 770 835
   mail.text@hivataloscovid text.hu

   Az 1 éves nyugdijhoz 2 alkalom és születésnapjától indul a nyugdij.Addig kikéne huzni!

   Áldás!

 5. A kormánypropaganda zászlóshajója, a Mandiner ma megint kitett magáért. Egy Constantinovics Milán nevű szörnyetegtől raktak ki egy teljes mértékben uszító cikket, amiben az oltást ellenzőket az alábbi kijelentésekkel mocskolják:

  – “Azon természetesen lehet polemizálni, hogy e rendelkezés megfelelő eréllyel vezeti-e rá a vakcinára az állampolgárokat, ám annak vitán felül kellene állnia, hogy általános átoltottság nélkül nem hagyható magunk mögött a pandémia.”

  – “A magyar orvostudomány a világszintű kutatásokkal összhangban az oltások szükségességét megkérdőjelezhetetlennek tartja.”

  – “tudatlanságból vagy aljas politikai számításból egyre hangosabbá váltak az oltásellenes megnyilvánulások”

  – “A legnagyobb közösségi oldal zárt és nyitott csoportjaiban egymásra licitálnak a kétségbeesett, dühös vagy épp letargikus posztok”

  – “szinte bármilyen társadalmi szegmensben hangossá váltak a vakcinatagadók”

  – “Kifejezetten elkeserítő a pedagógusok körében kialakult pánikhangulat, hiszen épp nekik kellene a társadalmi felelősségvállalás példájával előljárni”

  – “Korábban kevéssé tájékozott csoportokban terjedt a gödényizmus” (!)…

  – …”most viszont érzékelhetően megfertőzte az egyébként írástudó, szélesebb műveltséggel bíró rétegeket is”

  – “Olyan abszurd tévhitekre mutatnak fogékonyságot, minthogy az oltás hatalmi manipuláció, vagy hogy mindenkinek kötelező lesz”

  – “egyes csoportok szinte vallásos meggyőződéssel hisznek a paratudományokban, saját tévtanaikban”

  – “most még fontosabb ez a kiállás és ködoszlatás” …

  – … “hiszen míg az 5G-ellenesek, a laposföldhívők vagy a holdraszállást megkérdőjelezők csekély hatással vannak mindennapjainkra”…

  – … “az oltásellenesek mindenki életével játszanak” (!)

  – “Nem igaz ugyanis, hogy mindenki egyéni szabadságjoga az oltakozás”

  – “teljességgel fals az individualista érvelés”

  – “fokozott felelőtlenség Jakab Péter demagógiája arról, hogy a kenyérkeresettől esnek el azok, akik nem hajlandóak oltakozni”

  – “A tömegek félelmére rájátszani sohasem etikus, most viszont egyenesen bűn”

  – “Ha valamiben társadalmi és politikai konszenzusnak kellene kialakulnia, az épp az oltás fontossága.”

  – “A túlélésünk nem bocsátható áruba olcsó politikai haszonlesésből”.

  – “ebben az ügyben teljes mellszélességgel kellene kiállni a vakcina mint egyetlen lehetséges megoldás mellett. Más út nincs”

  Forrás: https://mandiner.hu/cikk/20211101_vakcinakerdes_politika

  Ez most már nagyon ijesztő!

  Ha az oltást ellenzők továbbra is hallgatnak, kivárnak, nem állnak ki maguk mellett, és nem terjesztik a lehető legtöbb helyen a fent olvasható mocsokságok és aljas manipulációk cáfolatát, HA NEM MONDANAK ELLENT, akkor fél éven belül mindenkit meg fognak törni!

  Javaslom, hogy mindenki kövesse figyelemmel a kormánypárti megnyilvánulásokat, és kommentezzen, kommentezzen, kommentezzen!
  Figyelje az oltáspárti sajtó Facebook oldalait, és regisztráljon a Mandinerre is, hogy kommentet írhasson és cáfolni tudja a mocsokságaikat!

  Készüljetek fel rá, hogy a véleményetek miatt ezekről az oldalakról ki fognak tiltani!
  Ha kidobnak az ajtón, menj vissza az ablakon!
  És terjeszd az ismerőseid között is, hogy mik azok az oldalak, ahol olyan hazug propaganda jelenik meg, amellyel a normális kisebbség ellen hergelik a fanatizált többséget, és ahol napi szinten elkél a kiigazítás!

  Mandiner Facebook oldala: https://www.facebook.com/mandiner.hu
  Pesti srácok Facebook oldala: https://www.facebook.com/pestisracok.hu/

  1. A Mandiner-féle irományból világosan kitűnik, hogy kezdenek pánikolni az urak, mert egyre növekszik az ellenállás a kovid-fasizmussal és a méreginjekciókkal szemben.
   Szerintem nem érdemes a véges időnket, energiánkat és figyelmünket efféle förmedvényekre pazarolni, mert az csak legyengít és megoszt bennünket. Ennél sokkal hatékonyabb a passzív ellenállás, ha egyszerűen nemet mondunk és nem tesszük azt, amit akarnak. Ha megfelelő számú ember nem engedelmeskedik, akkor nincs az a karhatalom, amivel erőszak nélkül ki lehet kényszeríteni az engedelmességet. Erőszak alkalmazása pedig nagyon rosszat tenne a kormánypárt imidzsének a “választások” előtt – már ha egyáltalán lesznek választások, és nem lesz az egész előre lezsírozva, lásd a 2020-as monumentális elnökválasztási csalást az USA-ban.

   1. Kedves Tisztánlátók,
    hatalmas köszönet emberfeletti küzdelmükért!

    Kedves Cassandra,
    100%-ban igaza van!

   2. Már hogy ne lenne érdemes figyelni őket?
    Ha nem ismered az ellenfél logikáját, nem tudod legyőzni.
    Ha nem vagy képben, hogy mikor, mivel támadnak, és kiket, mivel, milyen stílusban toboroznak ellened, nem tudod legyőzni őket.

    A támadás a legjobb védekezés.
    Ha meg már sarokba szorítottak, akkor nem is nagyon tudsz mást csinálni, mint támadni.
    Üss, vagy fuss. Ha futni már nem tudsz, akkor csak üthetsz.

    Ha nem mutatsz erőt, akkor a passzív ellenállók, akiket mozgósítani tudnál, azok megtörnek.
    Az erő mutatásán nem erőszakot értek, hanem ERŐT. Nem mindegy.

 6. Az önök kitartása töretlen. Annyira jó hallgatni Önöket ebben a sokszor reményvesztett helyzetben. Oltatlan pedagógus vagyok. Nem tudom a mi testületünknél milyen döntés születik az oltással kapcsolatban. De egy biztos.. Volt időm gondolkodni az elmúlt hónapokban, hogy mi lesz ha nálunk is kötelezővé teszik. Nem kérem az oltást, bár a szívem szakad meg a gyerekekért, 24 éve dolgozom közöttük. Egészséges vagyok, és ez számomra mindennél többet ér. Lélekben készülök a B verzióra. Mindehhez nagyon sok erőt merítettem az önök által közzétett írásokból, videókból. Köszönöm!

  1. Egy ügyvédnő írta, hogy mivel a munkáltatóknak írásban kell tájékoztatniuk a dolgozókat a döntésükről, hogy kötelezővé teszik a munkahelyen az “oltások” felvételét, ezért azzal a felelősséget is magukra veszik – még ha nem is tudnak róla – az oltások miatti bármilyen egészségkárosodás vagy halál miatt, ami kártérítési felelősséget is von maga után. Vagyis az egy bizonyító okirat, hogy kényszerítették az embereket egy nem engedélyezett, nem ismert rövid, közép és hosszútávú szer beadatására, ha nem akarják elveszteni a megélhetésüket és ezzel kártérítési felelősséget vállalnak.
   Természetesen senki nem akar kockáztatni, de azért érdemes lenne erről beszélni a munkáltatóval, hogy ezzel ő mit vállal, ha kötelezővé teszi.

   1. Még ha felelősséget vállalnának sem kérném az oltást. Az egészség megfizethetetlen. Meggyőződésem az is, hogy mivel senkit nem érdekel különösebben az oltás mellékhatása, nem lenne olyan orvos sem aki elismerné, hogy az oltásnak köszönhető az esetleges egészségkárosodásom.

   2. Az a papir 0 mert az életet nem adja vissza!
    50 körüli embereket eltenni láb alól???

    A sok marhának csak ezt a szót köllött volna értelmeznie: KISÉRLETI!

 7. Ezek tényleg nem fogják fel, hogy végül mégis marad majd 34o ooo – 36o ooo ember Magyarországon, aki képtelen lesz megadni magát a “digitalizálásának?”, akik nem fogják tudni elfogadni az ember ilyen aljas tárgyiasítását, és lealacsonyítását? Velünk mit fognak tenni? Ezek tényleg hisznek a lakosság 99,99%-os komplicitásának valószerűségében? Hogy lehetnek ennyire arrogánsak?

  Azoknak akik repülőn kisgyermekkel utaznak, azt javasolja a légikisérő, hogy üzemzavar esetén először saját magukra csatolják fel a légzőkészüléket, utána a velük utazó gyermekeikre. Ha ez a légnyomás kiszívja a tüdőmből a levegőt, hogyan fogok a gyermekemnek segíteni?

  We hold the line. Tartjuk a (front)vonalat.

  Veszíteni fogunk? Ma az az érzésem igen. A kérdés már csak az, hol sikerül alkura kényszeríteni ezt az elvadult, tébolyult rendszert. Hol lesz az Achillész-sarka, ma még nem látom. De létezik rés a páncélon, tudom. És a sarokba szorított vadállat… veszélyes.

  Magyarországi orvosok, könyörgünk, tárjátok fel a valóságot. Ebben a koncentrációs táborban a “szobafőnök” szerepe előnyökhöz juttat titeket, nyilván, amint jutattott eddig is. De ez most nem érdekel. Legyen a tiétek, ami a tiétek volt eddig is. De ne legyen kétségetek, ti is csak egy szám vagytok, hozzánk hasonlóan. A gázcsapot csavargatni ma még kiváltság, bár nem tartós dicsőség.
  Magyarországi orvosok, könyörgünk, mondjátok el nekünk a valóságot..
  Ennek az újfajta háborúnak ti lesztek végül a hősei. Vagy koldusai.

  1. A tárgyiasításról és a lealacsonyításról jutott eszembe a Stanfordi börtönkísérlet film.

   https://videa.hu/videok/film-animacio/a-kiserlet-das-experiment-teljes-114-perc-2001-yTnQURnAkzZMsKpN

   A filmben a pszichológiai kísérletre jelentkező átlagembereket két csoportra osztották: az egyik csoportból fegyőrök lettek, a másik csoportból rabok. Ez teljesen egybevág a mai társadalmak felosztásával: az oltottak a “fegyőrök”, az oltatlanok a “rabok”, akiket a “fegyőrök” vegzálhatnak.

   A filmben a “fegyőrök” csak rövid ideig tudtak megmaradni azok között a keretek és szabályok között, amiket a kísérletvezetők megszabtak. Miután ráéreztek a hatalom és a kegyetlenkedés ízére, hamar önállósították magukat, és egyre durvább húzásaik lettek a “rabokkal” szemben.

   Végül túszul ejtették és kivégezték a kísérletvezetőket és ezzel párhuzamosan hozzáfogtak a “rabok” halálra kínzásához is. Vagyis a filmben eljátszott kísérlet végére a terror ízére rákapott “fegyőrök” még a vezetőikkel is visszavonhatatlanul szembefordultak, mert azokat nem tartották kellően SZIGORÚNAK!

   Simán el tudom képzelni, hogy az ösztönlény ember, ha felhergeli és felbátorítja őt a hatalom, és kiélheti a vérszomját a szerencsétlen, védekezésre képtelen társain, ugyanígy viselkedjen a való életben is.

   Tegnap elképedtem azon, hogy a Mandineren egy Constantinovics Milán nevű ösztönlény éppen efféle fegyőri feladatokra, és a kormány RENDCSINÁLÁSI lépéseinek a támogatására toborozta az ösztönlény, hataloméhes, vérszomjas szimpatizánsait: (lásd: dögöljenek meg az oltatlanok”)

   Itt az írása: https://mandiner.hu/cikk/20211101_vakcinakerdes_politika
   Ugyanez a Facebookon: https://www.facebook.com/mandiner.hu/posts/10159811492601941

   Mindenkinek írom:

   Menjetek! Regisztráljatok! Írjátok le a saját véleményeteket! Kérjétek ki magatoknak ezt a terrorista stílust! Mitől féltek???

   Azt még ki lehet magyarázni valahogy, ha a meghirdetett tüntetésekre, demonstrációkra nem mentek ki! De azt már NEM lehet kimagyarázni, ha még arra se vagytok képesek, hogy a FOTELBŐL, a fotelből ki se kelve, az interneten se vagytok képesek SEMMIT tenni magatokért!!! (Azon kívül, hogy a Facebookon az ezerszer megosztott KÜLFÖLDI videókat osztogatjátok tovább.)

   Kezdjétek már el végre feltalálni magatokat!!! Vagy tehetetlen csecsemő módjára akartok arra várni, hogy majd VALAKI MÁS oldja meg a ti gondjaitokat? Hogy majd VALAKI MÁS tölti vele az idejét? Majd VALAKI MÁS dolgozik vele? Majd VALAKI MÁS viszi a bőrét a vásárra?

   Ti meg majd a VALAKI MÁSOK hátára felkapaszkodva vitetitek magatokat??? Mert nektek csak annyi a dolgotok, hogy szörnyülködjetek??? Meg sopánkodjatok???

   További szép napot!

  2. Ezak a löttyök szabadalmaztatva vannak nevenként tulajdonosuk van.Akiket beoltanak annak a tulajdonává válik az oltott ha 2 különbözö oltás majd megeggyeznek.A születési kivoönatok is állitólag a tözsdén tehát valós rabszolgaságot szerveznek maguknak ha természeti katasztrófa esetén az élöket e szabadalmak alapján és a követés alapján befogják!

   Csak erre tudok gondolni mint céljuk.
   Ezt csinálták 5-10 ezer évvel ezelött is g5 nélkül!

 8. “Óriási homály látszik a társadalomban a ‘Covid-betegséget’ illetően, és ezt a trükkös jogalkotók nem csak tűrik, hanem kifejezetten kívánatosnak tartják. Minél többen rendelkeznek babonás félelemmel egy misi-masi betegségről, annál könnyebb az ilyen jogszerűtlen, etikátlan jogszabályokat letolni az emberek torkán.” 6.10-6.29

  A tömegek tudatlanságban tartását már szalagcím szintjén is felvállalja a dezinformációs mediaplex, még inkább hülyét csinálva magukból – ha egyáltalán lehet még fokozni:

  CNN: Stop ‘Doing Your Own Research’ (2021.09.20.)

  The New York Times: Don’t Go Down the Rabbit Hole – Critical thinking…isn’t helping in the fight against misinformation (2021.02.18.)

  https://www.informationliberation.com/?id=62561 2021.09.20.

  Néhány felmérés már készült atárgyban, hogy az Új Világrendet a plandémikus narratíva elfogadásán keresztül oly nagy buzgalommal toló többségi társadalom mennyire eltávolodott a valóságtól – még a felturbózott, hamis adatok fényében is – a “Covid-betegség veszélyének” számszerűsíthető megítélésékor:

  Egy 2020 július 2-14. között készített amerikai felmérés szerint:

  https://www.franklintempletonnordic.com/content-ftthinks/common/cio-views/on-my-mind-they-blinded-us-from-science/sonal-3q20f-0720-ch2-630.svg

  Kékkel jelölt oszlopok: adott korcsoport félelme a ‘Covid egészségügyi következményeitől’
  Zöld oszlopok: a CDC által ténylegesen elkönyvelt halálozás ugyanarra a korcsoportra vetítve –

  18-24 korcsoport: 591x, 25-34: 96x, 35-44: 36x, 45-54: 13.58x, 55-64: 5.7x túlbecslés a válaszadók részéről.

  https://anti-empire.com/americans-believe-24-and-under-are-8-of-covid-deaths-the-real-share-is-0-1/ 2020.08.21.

  Egy másik, 2020 július 10-15. között 5 országban végzett felmérés sem fest biztatóbb képet az ‘istenadta nép’ realitásérzékéről, amikor a 4 hónap alatt “Covidban elhunytak” számát kellett megbecsülni:

  Egyesült Királyság: becslés – lakosság 7% hunyt el a “kórban” (a hivatalos, felpumpált adatok százszorosa); USA: 9% (hivatalos 225x), Németország: 3% (hivatalos 300x), Svédország 6% (hivatalos 100x), Franciaország 5% (hivatalos 100x)
  https://www.rt.com/op-ed/496796-project-fear-covid-pandemic/ 2020.08.02.

 9. Úgy látom, hogy az oktatásból itt vagyunk többen. Én 1987 óta tanítok, valószinűleg mostanáig.

 10. A teniszező Novak Djokovic is oltásellenes. Kijelentette, hogy nem megy a Januárban megrendezendő Australian Open tenisz-gálára, amennyiben az oltás felvételére kényszerítik. Meglepő, de a profi teniszezők 30% is oltatlan, és mellette áll.
  A lényeg, hogy megtörték a most legkeményebb vírus-félő és szabályozó országot Ausztráliát. Megengedték, hogy 2 hetes karantén betartása esetén nem kötelező a teniszezőknek az oltás felvétele.

 11. Tisztelt Tamasi Doktor Úr!

  Továbbra is figyelemmel kísérem tevékenységüket. Nagyon jó érzés olvasni, tudni, hogy vannak erősítő szavak. Én is csak bátorítok mindenkit, hogy ne csüggedjen el, még a legreménytelenebb helyzetben sem, mert van kiút. Tudom, ez nagyon nehéz helyzet sokunknak. Ha felébredtünk, ne hagyjuk, hogy továbbra is más mondja meg nekünk, hogy mi a helyes. Én már egy hónapja el lettem tanácsolva azonnali hatállyal az egészségügyből, mert nem kértem az injekció 🙁 Nehéz időszak volt eddig is, DE nem bántam meg és továbbra is kitartok, mert ez nem maradhat így. Ha a világból nem kapunk elég segítséget, magunkban kell megteremteni a békességet, nyugalmat és lesz idő, amikor majd nem egymás ellen, hanem egymás mellett élhetünk. Lehet, hogy ehhez sok lemondásra, átformálódásra lesz szükség. Akkor sem esünk KÉTSÉG-be, hanem keressük az EGYSÉG-et! Van egy erő, ami nem hagy minket és naponta megadja amire szükségünk van. Gondoljunk arra, mit hagyunk itt gyermekeinknek, unokáinknak. Mindenkinek sok erőt és további kitartást kívánok.

 12. https://nationalfile.com/video-us-army-surgeon-says-she-had-to-ground-3-out-of-3-pilots-one-morning-due-to-vaccine-injuries/
  Elfogynak a pilóták, ha kivakcinázzák őket.
  Amerikában van ahol a parancsnok megtiltotta a katonái beoltását emiatt – nem keresek rá.
  Szolgálati idővel kapcsolatban: ha 2025-ig ki nem lépünk az EU-ból a német és francia példa nyomán ne számítsunk nyugdíjra,
  Alamizsna valószínűleg szolgálati időtől függetlenül.
  Előtakarékosság, nem pénzben hanem gyerekben.
  Addig is élvezhetjük a Soros terv magyar megvalósításét.

 13. Kedves Tamasi Doktor Úr – és Mindenki, akit érintenek ezek a rendelkezések!

  Kaptam az egyik ismerősömtől ezt a levelet, amit a Fejér megyeiek írtak. Nem értek a joghoz, így elnézést kérek, ha valami az alábbi szövegben esetleg nem valószerű, de elküldöm, hátha valamelyik jogászuk mindezeket egy az egyben, vagy akár részben tudná értékelni, és aszerint a nyilvánosság elé tárni.

  “Munkavállalói állásfoglalás és nyilatkozat a COVID-19 „védőoltás” kötelező felvételével kapcsolatban
  Tisztelt Rendőrök, Katonák, Tűzoltók, BV és közalkalmazottak! Tisztelt munkavállalók szerte az országban!
  Mint arról mindannyian értesültek a kormány 2021. 12. 15-ig kötelezően előírta bizonyos munkakörökben és az állami közalkalmazottak részére a koronavírus elleni „védőoltás” első adagjának felvételét. Második adagot 2022. 01. 31-ig kell igazolni.
  Minderről A Kormány 598/2021. (X. 28.) Korm. rendelete a munkahelyek koronavírus elleni védelméről, valamint A Kormány 599/2021. (X. 28.) Korm. rendelete a koronavírus elleni védőoltásnak az állami és önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak által történő kötelező igénybevételéről szóló kormányrendeletekben rendelkezik.
  Álláspontunk szerint a kormány a munkáltatókra kíván hárítani olyan intézkedést, amit saját hatáskörben sem hajthat végre annak súlyos alkotmányos aggályai miatt!
  Indoklás:
  Első rész:
  A Kormány a 488/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet alapján koronavírus járvány megfékezésére több típusú oltóanyag beszerzését kezdte meg és az első oltások beadását 2020.December 26-tól kezdték meg. A Kormány az oltások beszerzéséről és használatáról ideiglenes engedélyt adott ki 2005. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Gytv.) 1. § 23. pontja alapján.
  A 2005. évi XCV. törvény az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló törvény 23 pontja értelmében a készítmény alkalmazása akkor szükséges, ha a „gyógyszeres kezelés megkezdésének késlekedése miatt visszafordíthatatlan egészségkárosodáshoz vezethet; * „
  A jelenleg használatban lévő koronavírus elleni oltóanyagok mindegyike kísérleti jellegű ideiglenes vakcina engedéllyel rendelkezik. Tehát nem védőoltás! A kormány új rendelkezéseinek szövegében egyértelműen „védőoltásként” azonosítja a készítményt, amely súlyos tévedés. Jelenleg semmilyen orvostudományi bizonyíték nem áll rendelkezésre arra vonatkozóan, hogy ezek a készítmények bármilyen koronavírus ellen megfelelő védelmet nyújtanak. Maguk a gyártók is elismerték és a kormány szakértői is megerősítik, hogy megfertőződhet, súlyos állapotban kórházba kerülhet és végső soron meg is halhat bárki, aki az oltásokat felvette. Bizonyítja ezt az is, hogy már a harmadik oltások felvételét is elkezdték. A kísérletek jelenleg is folyamatban vannak, ennek lezárultáig ezek a készítmények nem minősülnek védőoltásnak!
  Éppen ezért a 2005. évi XCV. törvény 3.§ (1) az egészségügyről szóló törvény emberen végzett orvostudományi kutatásokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
  (5) A klinikai vizsgálat kezdeményezőjének, a klinikai vizsgálattal összefüggésben keletkezett károk megtérítésére, illetve a klinikai vizsgálattal összefüggésben megsértett személyiségi jogokért követelhető sérelemdíj megfizetése.
  Az ideiglenes felhasználási engedéllyel rendelkező készítmények alkalmazásáról rendelkezik a 448/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet.
  A 2§ (3) b pontja alapján a önkéntes hozzájárulási nyilatkozatát a készítmény alkalmazásához.
  Ám a (? bekezdés értelmében erre kizárólag akkor van szükség, ha a készítmény a beteg életveszélyes állapotának kezelésére vagy közvetlen életveszély elhárítására szolgál.
  Az emberi felhasználásra kerülő klinikai készítmények alkalmazásáról a 35/2005. (VIII. 26.) EüM rendelet rendelkezik.
  A törvény 2§ j) rögzíti a beleegyező nyilatkozat szükségességét és a beleegyező nyilatkozattevő alanyát.
  m) n) o) pontok rögzítik a mellékhatások fokozatát.
  4. § A vizsgálati alany jogai, biztonsága és jólléte elsőbbséget élveznek a tudomány és a társadalom érdekeivel szemben, ezért a kutatás alanyát érintő kockázatot a lehető legkisebb mértékűre kell korlátozni.
  (4) Placebo alkalmazása nem jelenthet a vizsgálati alany számára jelentős további kockázatot, illetve nem idézheti elő visszafordíthatatlan egészségkárosodás veszélyét.
  (5) A klinikai vizsgálatot úgy kell tervezni és lefolytatni, hogy minimalizálja a vizsgálati alany esetleges károsodását, fájdalmát, félelmét és szorongását.
  A Kormány 598-99/2021. (X. 28.) Korm. rendelete a kapcsolódó Alaptörvényi rendelkezésekkel indokolja a meghozott rendelkezések jogalapját és alkalmazhatóságát. Ezen törvényekben éppen a Társadalmi érdekeket helyezi a személyes érdekek elé, hogy a készítmények alkalmazását engedélyezze. Ez azonban súlyos tévedés, mert a társadalmi érdek soha sem lehet előrébb a személyes jogoknál! Ez körülbelül azt jelentené, ha akarná a kormány ilyen alapon elrendelhetné minden második állampolgár hajának levágását, mert hát a társadalmi érdek azt kívánja, hogy a hajtetvek szaporodásának meggátolása érdekében erre szükség van. Vagy mondok egy másik példát akár azt is mondhatná egy pásztor a birkáknak, hogy minden második birka ugorjon le a szakadékba, mert hát a társadalmi érdek ezt kívánja. Akkor önök leugranának a szakadékba? Hát nem. Jelen esetben ugyan ez a helyzet áll fenn.
  Második rész:
  A Munkáltató és a Munkavállaló közötti szerződést a Munka Törvénykönyve és bizonyos
  esetekben a Polgári Törvénykönyv szabályozza. A munkavégzés feltételeit a Kollektív szerződés vagy az üzemi szabályzat tartalmazza.
  Két fél között létrejött magánjogú szerződésbe egy harmadik fél nem szólhat bele, még a Kormány sem! Amennyiben valamelyik fél jogai sérülnének, azt csak és kizárólag a Munkaügyi bíróság vagy a Polgári bíróság jogerős ítéletében bírálhatja felül vagy változtathatja meg! A Kormány nem! Amennyiben az Ön munkahelyén eddig nem volt kötelező a koronavírus elleni kísérleti vakcina felvétele és ez sem a Kollektív szerződésben, sem az Üzemi szabályzatban nem volt rögzítve Önt semmilyen hátrányos megkülönböztetés nem érheti! A Munkáltató nem küldheti Önt kényszer szabadságra vagy fizetés nélküli szabadságra még állami intézményben sem! Ehhez módosítani kellene az Ön munkaszerződését, Kollektív szerződését és Üzemi szabályzatát. De ezt a változtatást csak akkor szabad elfogadni, ha a Munkáltató kötelezettséget vállal mindenféle olyan kártérítésre, amely a készítmény által okozott egészségügyi károkat okozza az Ön szervezetében! A 35/2005. (VIII. 26.) EüM rendelet
  8. § Nem vonható be semmilyen klinikai vizsgálatba az, aki korábban, cselekvőképessége birtokában kifejezetten kizárta az ilyen vizsgálatokban való részvételét. Egy adott klinikai vizsgálatba nem vonható be az sem, aki korábban, cselekvőképessége birtokában visszautasította a beleegyezés megadását az adott vizsgálathoz.
  Jogi hierarchia
  Magyarország első és legfontosabb szabályozási sorrendjének élén Magyarország Alaptörvénye áll. Ezt követik a törvények. Törvényeket az Országgyűlés alkothat és írhat felül parlamenti többségi szavazattal. Ezután következnek a Kormányrendeletek, majd a Miniszteri rendeletek.
  Kormányrendeletek nem írhatnak felül az Országgyűlési törvényeket, ahogyan Országgyűlési törvények sem írhatják felül Magyarország Alaptörvényé
  Munkavállalói nyilatkozat a fentiek tekintetében A koronavírus elleni „védőoltással” kapcsolatban.
  – Álláspontunk szerint az oltóanyag nem minősül védőoltásnak. Maga a Kormány adott ki ideiglenes használati engedélyt kísérleti vakcinák részére. Fent említett Kormányrendelet ezt szabályozza.
  – Jelenleg semmilyen tudományos bizonyíték nem áll rendelkezésre azzal kapcsolatban, hogy az oltóanyag teljes biztonsággal védelmet nyújt. A tények éppen az ellenkezőjét bizonyítják. Jelenleg valamennyi alkalmazásra kerülő oltóanyag felvétele esetén a vakcinázott személy megbetegedhet, súlyos állapotban kórházba kerülhet, legvégső soron elhalálozhat. Egyelőre még az sem bizonyított, hogy növeli e a koronavírus elleni védettség szintjét az oltóanyag és ha igen mennyivel. Ez személyenként változó.
  – Az utóbbi időben bebizonyosodott, hogy van olyan készítmény, amely a második oltás után sem volt képes ellenanyag kiváltásának ösztönzésére a szervezetben. Így a kormány elrendelte a harmadik oltás felvételét, vagy különböző oltóanyagok keverését, de még így sem bizonyított, hogy azok megfelelően hatékonyak lesznek. Számunkra ezek a tények azt jelentik, hogy ezek a génterápiás készítmények nem lehetnek védőoltások még nevükben sem.
  Munkaviszony megszüntetése
  A munkaviszony megszüntetése rendkívüli felmondással vagy a fizetés nélküli szabadságra helyezés álláspontunk szerint a Munka törvénykönyvébe történő beavatkozás, ezért ez törvényellenes!
  Elsősorban azért, mert a jogi szabályozás is törvényellenes. Kormányrendelettel kíván a Kormány Országgyűlési törvényt felülírni, ráadásul a munkához való jogot rögzíti Magyarország Alaptörvénye és az Európai Unió Alapjog Chartája.
  Tehát a kormány 98-99/2021. (X. 28.) Korm. rendelete oly mértékben törvényellenes, hogy ezt alkalmazni nem lehet.
  Az oltás felvétele minden körülmények között önkéntes. A Kormány szintén rendeletben szabályozza az oltóanyagok használatát és arról is rendelkezik, hogy az oltás felvétele előtt minden állampolgárnak önkéntes beleegyező nyilatkozatot kell kitölteni. Azt már elfelejti közölni, hogy az ideiglenes engedélyeket szabályozó törvények kártérítési és sérelemdíjak megfizetését is kilátásba helyezik esetleges mellékhatások következtében. Az önkéntes beleegyező nyilatkozatba beleírják ugyan, hogy kártérítést nem kaphat az, aki mellékhatások következtében megbetegszik vagy legrosszabb esetben elhalálozik. De mivel itt is Kormányrendelet kíván Országgyűlési Törvényt felülírni álláspontunk szerint ez is törvényellenes.
  Munkaviszonya megszüntetése esetén vagy fizetés nélküli szabadságra küldése esetén Munkaügyi bírósághoz fordulhat és követelje az eljárás lezárultáig az átlag kereset banki alapkamatokkal történő utólagos megfizetését, valamint a felmondási idő és a végkielégítés banki alapkamatokkal történő megfizetését.
  Amennyiben Önt további hátrányos megkülönböztetés éri ne féljen bírósághoz fordulni, mert nincs egyedül! Csatlakozzon ahhoz a bátor 3000 EÜ alkalmazotthoz, akik ezt korábban már megtették! A Kormány tudja, hogy törvénytelen eszközökkel, zsarolással és kényszerítéssel próbálja rávenni a munkavállalókat egy olyan egészségügyi beavatkozásra, amire senki nem hatalmazta fel! Az Ön testi épsége és egészsége mindenféle társadalmi akarat és jog felett áll!
  További jó munkát és kitartást kívánunk ezekben a nehéz időkben!
  Üdvözlettel:
  Fejér Megyei Tudatos Emberek Facebook és Telegram csoport”

 14. Kedves Tamasi doktor Úr!
  A kezdetektől fogva nagyon sok videót hallgattam meg a kísérleti vakcinákkal kapcsolatban. A magyarok mellett sok külföldit is. Az első perctől fogva olyan érzésem volt és van a mai napig, hogy nem kérem ezt az “oltást”! Eszembe jutott a gyerekkorom, amikor is az egyik ismétlő oltásnál allergiás reakció lépett fel, s orvostól orvosig jártunk, a végén azt mondták soha oltást nem kaphatok. Valamiért felszínre jött ez az emlék, érdekes módon a szüleim semmilyen papírt nem raktak el erre vonatkozóan, bár most már nem hinném, hogy erre valaki felmentést adna, mert úgy néz ki az emberek egészsége nem fontos ebben a világban, csak az, hogy be legyen oltva. Életemben nem voltam influenzás, betegségem inkább mozgásszervi, azaz gerincsérv probléma, de az a hivatástól alakulhatott ki. Most, hogy számomra is előírják a kötelező oltást, bár még papírt nem kaptam, nem kérdéses, hogy inkább az egészséget választom. A mai világban nem az a fontos, hogy valaki jól dolgozik-e, hanem be van-e oltva. 4. hullámnál tartunk, nem voltam beteg, a környezetemben szinte mindenkin átment ez a betegség. Az is igaz, hogy a szüleim is be vannak oltva, volt vita, veszekedés amiatt, hogy én miért nem, de végül elfogadták a döntésemet. A fiam és családja is átesett rajta, de ő is beoltatta magát, de nem merte megmondani. Mindenkinek a saját döntése, úgy gondolom. A környezetemben sokan meghaltak, soknak lett mellékhatása, és mégis csak azt hallani, hogy biztonságos az oltás. Vajon ezeknek az embereknek van lelkiismeretük? Hallottam én is, hogy sokan placebót kaptak, azért nem lettek betegek. Az biztos, hogy addig, amíg valakinek a környezetében oltást követően nem lesz olyan személy aki meghal, esetleg mellékhatás alakul ki, az csak fújja, hogy oltakozzon mindenki, mert az oltatlanok a hibásak minden lezárásért stb.! Ez a szomorú, hogy így meg lehet téveszteni az embereket. Egymásnak ugrasztották az embereket, családok, barátságok szakadtak szét. Borzasztó ez a világ! Hova tűnt a régi józan paraszti ész? Köszönet és tisztelet Önöknek mindenért, a harcért, az információk megosztásáért! Sok erőt és kitartást kívánok !

 15. Nyugdíjas pedagógus vagyok, óraadó katekéta, és oltatlan. Nekem úgy tűnik, nem fogják abbahagyni az egyre durvább megszorító intézkedéseket, bárhogyan is tiltakozunk. Egy démoni forgatókönyv alapján dolgoznak. Hazudnak, óriási ellentmondásokba keverednek, semmi nem zavarja meg őket, csak a vad “végrehajtás” lebeg gonosz szemeik előtt. ( Megmenteni a Földet tőlünk, maguknak!)
  Úgy gondolom, hogy nekünk elsősorban imádkoznunk kell Ahhoz, akinek egyedüli hatalma van a gonosz felett, és az Ő szeretetével és erejével ki kell állnunk végsőkig, emberi jogainkért!
  Köszönet, és hála az Orvosok a tisztánlátásért csapatának.

 16. Tisztelt Doktor Úr! Férjem Ausztriában dolgozik, ott is kötelezni akarja a főnökség az embereit az oltásra. Magyarországon van a cég irodája(magyar főnökökkel), de ausztriai céghez vannak bejelentve az emberek. Kérdésem az lenne, hogy a kint dolgozók is a felsorolt megoldásokat tudják -e alkalmazni vagy teljesen más az eljárás és a munka törvény? Válaszát előre is köszönöm szépen!

 17. Kedves Dr. Tamasi József!

  Úgy néz ki, hogy január 1-től elveszíti a feleségem az állását, fizetés nélküli szabadságra küldi az iskola. Református lelkész vagyok, én sem tarthatok tovább hittanórákat. A családunk jövedelme az 1/5-re csökken. Úgy érzem, hogy ezzel az intézkedéssel, törvénnyel a “családbarát kormány” szándékosan veszélyezteti a gyermekeim és a mi életünket. Ha nincs pénz, nincs kenyér az asztalon. Ez nem ütközik valamilyen törvénybe? Szeretettel: Kovács Balázs

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük