Lépjünk ki az Egészségügyi Világszervezetből (WHO-ból)! A magyar nép mondjon nemet!

Kérjük, nyomtassa ki, írja alá és adja postára ajánlott levélként (még jobb, ha tértivevénnyel) a csatolt közérdekű bejelentést a Köztársasági Elnöknek, és/vagy országgyűlési képviselőjének és/vagy a kormány bármelyik tagjának, beleértve a Miniszterelnököt is. (Ha erre nincs módja, küldje el e-mailben a bejelentést. 

Az országgyűlési képviselők névsorát megtalálja itt:  

2022–2026 közötti magyar országgyűlési képviselők listáját itt találja 

https://www.parlament.hu/web/guest/aktiv-kepviseloi-nevsor és a képviselő oldalán keresse az „Elektronikus levélcím” –et. 

Ezen a lapon könnyen megtalálja a saját körzetét és a képviselőjét: 

2022–2026 közötti magyar országgyűlési képviselők listája

https://hu.wikipedia.org/wiki/2022%E2%80%932026_k%C3%B6z%C3%B6tti_magyar_orsz%C3%A1ggy%C5%B1l%C3%A9si_k%C3%A9pvisel%C5%91k_list%C3%A1ja

Levelezési cím: 1357 Budapest, Kossuth tér 1-3.  

A Kormány tagjainak címét pedig itt éri el: https://kormany.hu/elerhetosegek  


Letölthető PDF

Letölthető DOC


5 thoughts on “Lépjünk ki az Egészségügyi Világszervezetből (WHO-ból)! A magyar nép mondjon nemet!

 1. Köszönet a beadvány elkészítéséért, közzétételéért, nagy munka áll mögötte. Ám sajnálom, de most úgy érzem, hogy kritikát kell megfogalmazzak. Úgy tűnik, hogy végleg egy nagyon rossz irányba tolódik el a munkájuk. Amikor valamit zsigerből tévútnak érzek, arra nem tudom azt mondani, hogy, na, ettől függetlenül induljak el rajta. Mindenkinek javaslom, hogy jól olvassa át a bejelentést, mielőtt bármit lépne.
  “Ebben az áttekinthetetlen helyzetben a magyar állami szuverenitás és az egyéni szabadságjogok fenntartásának egy biztos módja van, ha Magyarország kilép a WHO-ból. Addig is a soron következő, 2024 májusi WHO közgyűlésen meg kell védeni a magyar érdekeket.”
  “k) követelje, hogy jelentsék be, Magyarország fontolóra veszi a WHO-ból való kilépést, amennyiben nem tartják be folyamatosan a szervezet valamennyi szabályát.”

  A szervezet valamennyi szabálya tetszés szerint és gyakorisággal változik, az eddigi ismereteink szerint. Mitől védjük meg a magyar érdekeket? Melyik szabályozás szerint?A helyzet áttekinthetetlensége mitől az? Nem kellene először azt pontokba szedni, hogy mitől áttekinthetetlen a helyzet? Mitől lenne áttekinthető? Kinek, meddig kellene áttekinthetővé tenni? Amíg nem áttekinthető, addig mi érvényes? Netán pont ez is egy indok lenne a kilépés mellett? Az egészségügyhöz való hozzáállás se változhat naponta, és pont az a baj, hogy egy olyan időpontban lett a szervezet megalapítva, amikor a teljes egészségügyi -gyógyítási koncepció hamis alapokra helyezkedett. A hamis alapok végtelenszer cáfolva lettek, amit a szervezet és politikája nem követett. A magyar érdek mi lenne? Ez sincs megfogalmazva. Továbbra is a hamis egészségügyi alapokon nyugvó eljárások kötelező követése, mert megszokott? Az állami szuverenitás kérdése pedig nem rendelhető más hatáskörbe, mint az állam, ez semmis. Se államnál nagyobb, se annál kisebb egységbe. Jelenleg pedig az állam léte elismert. A definíció az, hogy az állam szuverén.

  Fontolóra vegyük a kilépést, vagy követeljük? Én követelni szeretném.Ismét jelzem, hogy hazug alapokra építve csak rossz megoldás érhető el. A hazug szervezet hazug képviselőkkel nem tárgyalóképes fél.Kinek jó a rossz megoldás? Ki akar egyezkedni az ördöggel?  Végtelenített időhúzás és közeli határidő mellett?Mi a cél? A bennmaradás vagy a kilépés? A kilépésnek ez a levél mennyiben segíti az elérését? Szerintem ebben a szándékban a nevetségessé válást segíti elő. Eddig kb. 5-6 polgári kezdeményezés volt a WHO elleni fellépésre, mind eredménytelenül.Mitől lenne eredményes egy újabb kezdeményezés, amiben a cél sincs egyértelműen kijelentve. Egyszerre maradunk és megyünk? Beragadunk a kijárati ajtóba? Vagy még csak meg sem közelítjük a kijáratot, mert jó benn melegedni a pokol tüze mellett, közben hamuvá perzselődve?
  A Közhatalmi megbízás benyújtásáról szóló bejegyzés alatt is írtam, hogy a cél megjelölése önmagában megsemmisítő, önmegsemmisítő, forgalmi zavar miatt.”Ha felülvizsgálatot kérünk, akkor az többféleképpen érthető. Vagy tudományosan, vagy tényszerűen. Jó lenne ezt tisztázni.”

  Mindkét kezdeményezés szerintem nagy erőkkel a pokol felé visz, és időtrabló, mert önmegsemmisítő a cél. Biztos ezt akarják? Milyen érvek és stratégiák mentén gondolták ezt át? Átgondolatlan kapkodásnak tűnik, vagy szándékos irány tévesztésnek. Ráadásul azokat is magukkal rántják, akik kívülállók és azokat is, akik a támogatóik.

 2. Egyértelmü. Nem tárgyalni akarunk a nemzetközi maffiával, hanem kilépni !

  És a másik meglátásom meg az, hogy nem habozunk, meg az időt hozzuk. Hogy végül valami csodában bízva, egyszerüen kifutunk az időből.
  És aztán meg bután azt mondjuk, hogy megkiséreltük, de sajnos nem sikerült.

  Hanem hatázottan cselekszünk.

  A magyar miniszterelnök úr nézete is nagyon hibás, hogy mi magyarok majd az EU-t meg tudjuk változtatni.
  Tehát számomra, a WHO, az EU és a NATO is olyan szervezetek, amit mi magyarok soha nem fogunk tudni megváltoztatni.

 3. Idézve a 2024-03-10-án megjelent Dr. Cowan szemináriumból (https://www.bitchute.com/video/58MbhxBnNren/ Q&A Webinar- March 6th, 2024 ):
  „Ha meg tudja mondani, hol végződik az elme, és hol kezdődik a test, akkor megmondom, hogy hol az ön problémája, a testben vagy az elmében.” A test és az elme az egy és ugyanaz, lehetetlen kettéválasztani.”
  Szerintem ahogy a léleknek van teste, úgy van a szuverenitásnak állama. Az önrendelkezés testesül meg egy államban, de ahogy megtestesül, onnantól fogva a kettő egy, és lehetetlen szétválasztani. Ahogy a test és az elme minősége kölcsönösen meghatározott, az állam minőségét, életerejét mutatja az önrendelkezésének a minősége (Nem a GDP, az sátánilag befolyásolt).

  Nemrég írtam a bolygó és állatövi jegy sorrendek összehangolásáról: „és a teremtés három alapját is, ami az EM mező (vízöntő Uránusz), víz és anyag, és a Teremtő pillanata, a fogantatás (lélek(egy én) kezdet, kos Plútó).”
  Nemrég belépett a Plútó a Vízöntő jegyébe (2023-2043). A fogantatás pillanata az, amikor a lélek egyesül a vizes anyaggal (halak, Neptunusz), az adott helyen és időben. Nekem az az érzésem, hogy ez a Plútó jegyváltás jelzés arra, itt az ideje annak, hogy a látszólag önként, régóta az „ördögnek eladott” lélek visszakerüljön a méltó helyére, felszabadulva, kitörve a megtörtségből. Felismerve azt, hogy a lélek soha nem eladható, de „önkéntes” megadást eredményező gondolatokkal megtörhető, ami egyben az élet kihívása, igazi beavatása. Valamint kimondandó az is, hogy a lélek nem tehető bele mesterségesen előállított fém és műanyag dobozokba, bár az is törik, gondolatok nélkül is.
  A jövő nem a lélektelenek, a megtört lelkűek világa lesz, hanem igencsak a gondolkodó és a lélek erejét felmutatóké.

  A békés válasz az ördög terveire és tetteire a szembesítése lenne a valósággal. Például annak kimondása, hogy nincs vírus, és szükséges az összes többi biológiai, fizikai és ezo tévhit leleplezése. A törvényekbe szőtt hamisságok leleplezése, a pénzügyi trükkök leleplezései. A csalások el nem fogadása. Ki kell mondani, hogy a békés együttélés mindennapjait gátló lelki és fizikai terror alá rendelés bármilyen izmussal, ideológiával, áltudományos megtévesztéssel, agresszióra uszítással, jogi hercehurca alá vonással elfogadhatatlan. A sátáni alkut kötöttek számonkérése és az új alapok lefektetése pedig nem lehet az ördögi rend fenntartásának a küldetéstudata semmilyen vonatkozásban. Ezeket sajnos nagyon sokan nem képesek kimondani, és feladják az ellenállást, megtörnek.

  Az ördög minden manipulációjában a látszat önkéntességre játszik. Pedig nincs önkéntesség, látszatra se. Ez egy nagyon fontos érvelési indok szerintem.
  Amikor bárki is érdeklődött pl. a WHO szavazatom iránt, én mindig nemet mondtam a WHO összes terrorista, NWO megvalósító kezdeményezésére, legyen az bármilyen IHR módosítás alá rejtve, és a kilépést is támogattam. A lelkem szava szerint, azt el nem adva, leírva.
  Tévedésben van a sátán, amikor azt gondolja, hogy átruháztam a lelkem bárkire, aki nem tekint partnernek, és nem tájékoztat a tervekről, a változásokról előzetesen, folyamatosan és időben. (Hasonló játszma a WHO szerződés ügy az oltás mellékhatásokról szóló tájékoztatás kötelező aláírásához.) Hiába mondhatja azt a sátán, hogy a magyar hatáskört képviselő véleménye és szava eltér az enyémtől, és az az erősebb. Az én szavam az enyém, a hatáskört gyakorló pedig magasról tesz arra, hogy az Ő aláírott véleményével hányan nem értenek egyet. Nincs közvetlen kommunikáció erről köztünk. Nincs lelki kapcsolat. Lélek átruházás végképp. Adminisztrációs manipulációs játék folyik.
  A szavam a sátán manipulációjával szemben a WHO terveire az elutasítás, és a szervezetből való kilépés követelése. Ezt tessék figyelembe venni. Ha a sátán nem veszi figyelembe, akkor a WHO terorral szembeni örökös ellenállásom jogos önvédelem, generációkon és életeken át el nem évülően.
  Egyébként még mindig nem fizette ki a szolgálat a tartozását felém. Aminek aktuális értéke inflálódva már növekszik. A követelésem jogos és az inflált értéken való kifizetésig nem évül el se generációkon át, se életeken át. Fel van írva.

 4. Mo. egy figyelem eltererelő jelenség zajlik. Hogy a magyar ember nem gondoljon a WHO-ből való kilépésre.

  Forrás:
  Toroczkai: figyelemelterelés a Magyar Péter-jelenség?
  Forrás: https://kuruc.info/r/34/271744/

  És Közben mi zajlik a világban, amig a magyar embert elkábítja a kigyó ?

  Francia elnök eldöntötte, hogy mi a teendő és hogy Nato katonákat küldenek Ukrajnába.

  A franc. katonai erők a Dnyepper jobbján állomásoznak.

  Miért akarják ezt ?

  Mert a Dnyepper jobbján csak ukránul beszélők élnek és a nyelvet meg kell védeni.

  És Belorussz határon meg a lengyel és a balti erők állomásoznak.

  Miért ?

  Hogy Belorusz felől ne lehessen megtámadni Ukrajnát.

  Mikor lép ez életbe ?

  Rögtön ?

  Mi lesz ha a Beloruszból lőni fognak ?

  Franciaország egy atomhatalom.

  És a németek ?

  A pasi ( tábornok, vagy ki ) sokat beszél erről, de egyenlőre a németeket nem tudják sehová besorolni.

  Forrás:
  “Wir sind eine Atommacht” – Szenarien für Einsatz von französischen Truppen im TV präsentiert
  https://odysee.com/@RTDE:e/-Wir-sind-eine-Atommacht–%E2%80%93-Szenarien-f%C3%BCr-Einsatz-von-franz%C3%B6sischen-Truppen-im-TV-pr%C3%A4sentiert:d

  A videóban az is nagyon feltünő, hogy a feketebőrü nő a hazájáról beszél, ami persze számára már Franciaország.

 5. A WHO szerződés aláírásra jogosultja vajon kinek a véleményét fejezi ki az aláírással? A sajátját, mint magánvéleményt? Az állampolgárokét nem, akik meg sincsenek kérdezve. Miért nincsenek máig az emberek a WHO szerződésről egyenként, személyesen, nyilvánosan, magyarul, állami csatornákon keresztül felvilágosítva és a jóváhagyást kérve? Nincs önkéntes beleegyezés semmiképp.
  Ha az OGY tagok “nem mélyednek el” a WHO kérdésben, az ő véleményük közhatalmi tévedés, hibás értelmezés lehet, moshatják kezeiket. A hibás közhatalmi döntés következménye (az aláírás támogatása) attól még érvényes maradhat? Mit jelent a “kártalanítás” egy ilyen esetben?Az oltás és az oltók is, mint kvázi “idegen hadsereg” (chemtrail szórók is) behívása az országba a polgárok elleni fegyveres, háborús támadás. Ha ez kellően bizonyítva lenne, hazaárulás lenne és/vagy közhatalmi tévedés, vagy NWO bevezetése bűncselekmény? A következmények pedig visszacsinálhatóak? A kártérítés szükségességén kívül, amit névvel megnevezhető személyekre szabva kellene átterhelni egy új törvénnyel a közhatalmi jogi személyekről, ha erre most nincs lehetőség.
  Rosszul értem?

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük