Influenza és társai

Egészséges embereknek nincs szükségük “védő”oltásokra az állandó jelleggel köztünk és velünk élő mikroorganizmusok elleni védekezéshez! Ha ez nem így lenne, akkor az emberiség már réges-régen kipusztult volna.

Szervezetünk belső egyensúlyának alapja ugyanis a számára idegen anyagok ellen való védekezés képessége, az immunitás. Ezért védekezik minden a belső környezet állandóságát veszélyeztető testidegen anyag ellen, ilyenek többek között a baktériumok, vírusok, daganatképző és más szervezetből származó szöveti sejtek, fehérjék. Ezeket az immunrendszer által felismerhető testidegen anyagokat összefoglalóan antigéneknek nevezzük.

Az immunrendszer működését támogathatjuk különböző vitaminokkal, ásványi anyagokkal, gyógynövényekkel és olyan kiegészítőkkel, amelyek segítik az immunfunkciókat és megfelelő immunválaszt alakítanak ki. Az egészséges immunrendszer fenntartásához szükségünk van többek között antioxidánsokra, D- és C-vitaminra, ásványi anyagokra és nyomelemekre, gyulladáscsökkentő anyagokra, különböző növényi kivonatokra, valamint az emésztőrendszerünk kielégítő működését biztosító anyagokra, oldható rostokra.

Az emésztőrendszerünk állapota ugyanis jelentős mértékben meghatározza, hogy mennyire hatékonyan működik az immunrendszerünk, hiszen az itt élő mikrobiális közeg folyamatosan kommunikál sejtjeinkkel, és tanítja szervezetünket arra, hogy különbséget tudjon tenni „barát” és „ellenség” között.

12 thoughts on “Influenza és társai

 1. Összefoglaltam:

  A vírus teória tarthatatlansága

  A legtöbb ember hisz a terror-biológiában, amelyben a saját molekuláink külső behatásra önmagunk ellen fordulnak, csak rosszat akarnak és megbetegíteni minket, majd ez tovább is terjedhet, megfertőzhet más embereket. Ez egy mérhetetlenül káros világméretű téveszme, amit a történelem folyamán haszonszerzés céljából, ártó szándékkal és mások, a tömeg tudatlanságát kihasználva sikerült elterjeszteni.
  A gyógyszeriparnak több mint egy évszázada sikerült megalkotni és irányítás alá venni a modern virológia területét, amely azt állítja, hogy a legtöbb betegséget mikroszkopikus méretű vírusrészecskék okozzák, és hogy az egyetlen megoldás erre a láthatatlan csapásra az, ha különféle laboratóriumi sejttenyészetekből és mérgező adjuvánsokból (hatásnövelő!) készült „oltóanyag” koktélokat fecskendeznek be az emberekbe.
  A mai, erősen átpolitizált médiakörnyezetben azonban mindenkit, aki meg meri kérdőjelezni a modern virológiát és oltásokat, rögtön bolondnak, laposföld hívőnek titulálnak, cinikusan hitelteleníteni próbálnak.
  Az alábbi írás nagyban épít a német származású dr. Stefan Lanka „ex-virológus”, tengerbiológus kutatási munkáira, aki ma már a virológiát egy fikcióra épülő áltudománynak tartja, dr. Andrew Kaufman, dr. Tom Cowan és társainak kutatásaira, és felveti a „vírus” teória létjogosultságának tarthatatlanságát. Leleplezi a virológusok által használt csalárd módszereket, valamint az olyan tesztelési módszerek hibás használatát, mint a PCR, melyet a plandémiák narratívájának irányítására használnak.
  A „vírus” teória nevében hordozza, hogy a történelem folyamán annak létét soha egyetlen egyszer sem bizonyították, ezért megmaradt az elképzelés szintjén. Mára már egyértelművé vált, hogy másokat fertőzni képes mikroszkópikus méretű „vírusok” nem léteznek. Ettől függetlenül ez nem jelenti azt, hogy nem léteznek más, különböző elektromágneses, bio-rezonanciás ,környezeti, fizikai, mentális hatások, amivel egymásra hatást gyakorolva, egymással megosztva ne állnának elő hasonló úgynevezett betegségtünetek, amelyek méregtelenítési folyamatok eredményei.
  Többek előtt ismeretes a Rosenau kísérlet, ami a spanyol influenza időszakában zajlott. Ebben a feltételezett fertőző részecskét és annak átadási módját szerették volna megtalálni dokumentált kísérletekkel, de a kutatás teljes eredménytelenséggel zárult. Ugyanis az derült ki, hogy hiába próbálták bármilyen módon, nem sikerül bizonyítani azt, hogy valamiféle anyagi részecske egyik emberből a másikba történő átadása okoz megbetegedéseket.
  ( https://resetheus.org/wp-content/uploads/2021/07/rosenau-experiment-influenza-1918-min.pdf )
  1919-ben szintén nem sikerült bizonyítani ugyanezt a feltételezést a kanyaró és bárányhimlő esetében.
  ( https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/222413 )
  A polio „járvány” esetében szintén nem vírusok, hanem idegrendszeri mérgezések okozták a betegségek tüneteit, ami a mai napig ugyanúgy létezik, csak átnevezték több különböző címre, mint pl.: Guillain-Barré szindróma, transzverzális myelitis, sclerozis multiplex, stb.
  (https://nebancs.hu/polio-gyermekbenulas/polio-oltas-soetetben.html#comment-3052)

  Mégis akkor mire alapozzák a virológusok és az orvostudomány a vírusok létezését, és a fertőződés teóriáját? Egy bonyolult és szövevényes hazugságrendszerre.
  Hogyan lenne bizonyítható valaminek a létezése és annak működése, az általa okozott folyamatok?
  A következő leírás több egyetértő orvos nyilatkozatának fordítása alapján készült. (https://andrewkaufmanmd.com/sovi/)

  Mindenekelőtt azt a bizonyos dolgot, aminek létét feltételezzük és keressük, jelen esetben a vírusnak nevezett részecskét mindentől külön kell választani, ahogy a virológusok nevezik – izolálni. Mint látni fogjuk, az ő terminológiájukban ez a szó nem azt jelenti, amit logikusan, józan ésszel mindenki elvárna tőle.
  A helyes folyamat a következő lenne: Első lépésben sok embertől (pl. 500-tól) vesznek mintát (vér, köpet, váladék), akik olyan tünetekkel rendelkeznek, amelyek elég egyediek és specifikusak ahhoz, hogy egy betegséget jellemezzenek. Anélkül, hogy ezeket a mintákat BÁRMILYEN genetikai anyagot is tartalmazó szövettel vagy anyaggal keverné, a virológus megszűri és ultracentrifugálja, azaz megtisztítja a mintát. Ez az az elterjedt virológiai technika, amelyet évtizedek óta alkalmaznak bakteriofágok és úgynevezett „óriásvírusok” izolálására minden virológiai laborban, mely lehetővé teszi a virológusok számára, hogy elektronmikroszkóppal több ezer azonos méretű és alakú részecskét mutassanak be.
  ( https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0215734 — accessed 2/15/21)
  Ezek a részecskék lennének az izolált (elkülönített) és tisztított „vírusok”. Ezeknek az azonos elemeknek az egységességét ezután fizikai és/vagy mikroszkópos technikákkal ellenőrzik. A tisztaság meghatározása után a részecskék tovább jellemezhetők. Ez magában foglalja azok szerkezetének, morfológiájának és kémiai összetételének vizsgálatát. Ezután a genetikai anyagot közvetlenül a tisztított részecskékből vonják ki, és olyan genetikai szekvenálási technikákat alkalmaznak, mint például a Sanger-szekvenálás, amelyek szintén évtizedek óta léteznek. Ezután elvégeznek egy elemzést annak igazolására, hogy ezek az egységes részecskék exogén (külső) eredetűek-e, mint ahogy a „vírusról” állítják, és nem az elhalt és haldokló szövetek normál bomlástermékei. (2020 májusától tudjuk, hogy a virológusok nem tudják megállapítani, hogy az általuk látott részecskék külső eredetű vírusok-e, vagy csak az elhalt és elhaló szövetek normál bomlástermékei.)
  Ha idáig eljutottunk, akkor teljesen izoláltunk, jellemeztünk és genetikailag szekvenáltunk egy külső eredetű vírusrészecskét. Ennek ellenére meg kell mutatnunk, hogy ok-okozati összefüggésben áll egy konkrét betegséggel. Ezt úgy hajtanák végre, hogy egészséges alanyok egy csoportját (általában állatokat használnak) érintkezésbe léptetnek ezzel az úgynevezett izolált, tisztított vírussal a betegség átvitelének vélt módon. Ha az állatok ugyanabban a betegségben megbetegszenek, amint azt a klinikai és a boncolási leletek megerősítik, akkor bebizonyosodik, hogy a vírus valóban betegséget okoz. Ez a fertőzőképességet és a fertőző ágens átvitelét mutatja.

  Ezen lépések egyikét sem kísérelték meg és nem hajtották végre sikeresen egyetlen úgynevezett patogén vírus esetében sem. Az orvosi szakirodalomban nem létezik egyetlen tanulmány, amely ezeket a lépéseket mutatná. (Dr. Stefan Lanka 2015-ben 100.000 eurót ajánlott fel annak, aki bizonyítani tudja egy tanulmánnyal a kanyaró vírus létezését és fertőző mivoltát. Egy illetőn kívül senki nem jelentkezett, aki beperelte Lankát, mert ő nem volt hajlandó fizetni a tanulmányok nem megfelelő mivolta miatt. A pert dr. Lanka másodfokon megnyerte. (https://wissenschafftplus.de/uploads/article/die-wurzel-interview-englisch.pdf))
  Mi történik ehelyett? 1954 óta a virológusok viszonylag kevés, gyakran tíznél kevesebb, hasonló betegségben szenvedő embertől vettek tisztítatlan mintát. Ezután minimális mértékben feldolgozzák ezt a mintát, és beoltják ezt a tisztítatlan mintát egy szövettenyészetre, ami általában négy-hat féle más típusú anyagot tartalmaz – melyek mindegyike hasonló genetikai anyaggal rendelkezik, mint az úgynevezett „vírus”. Általában majom vese szövetet alkalmaznak, mert sokkal érzékenyebb, mint más sejtszövetek, és mint látni fogjuk, a fellépő sejtpusztulást tekintik a bizonyítéknak, így kézenfekvő, hogy a bomlásra minél érzékenyebb sejteket választanak. A szövettenyészetet kiéheztetik és megmérgezik különféle anyagokkal, mint pl. antibiotikumok, így természetesen az sokféle részecskére bomlik fel, amelyek mindenféle genetikai anyagot tartalmaznak. Minden józan ész, logika, a nyelv megfelelő használata és a tudományos integritás ellenére ezt a folyamatot „vírus izolációnak” nevezik. Ezt a sok forrásból származó genetikai anyag töredéket tartalmazó elegyet ezután genetikai elemzésnek vetik alá, amely egy számítógépes szimulációs folyamat során létrehozza az állítólagos vírus állítólagos szekvenciáját, egy úgynevezett in silico genomot. A tényleges vírust soha nem erősítik meg elektronmikroszkóppal. Soha nem vonnak ki genomot és szekvenálnak egy minden mástól külön álló létező „vírusból”. Az úgynevezett „vírus” létezésének és patogenitásának bizonyítékának azt a megfigyelést tekintik, hogy a tisztítatlan minta – szövettenyészetre oltva, toxikus antibiotikumokkal, szarvasmarha magzati szérummal, magzatvízzel és egyéb szövetekkel – elpusztítja azt a veseszövetet, amelyre beoltották. Ez tudományos csalás.

  A következő kifogásokat lehet hallani arra vonatkozóan, hogy miért nem történik meg a tényleges elkülönítés: 1. A betegektől származó mintákban nem találtak elegendő vírusrészecskét az elemzéshez. 2. A vírusok sejten belüli paraziták; ilyen módon nem találhatók meg a sejten kívül.
  Ha az 1. pont igaz, és nem találjuk meg a vírust a beteg emberek köpetében, akkor milyen bizonyítékok alapján gondoljuk, hogy a vírus veszélyes vagy akár halálos? Továbbá hogy lehet, hogy állítólagos természetes „tenyész-helyein”, az élő szervezetben nincs elegendő, de mesterséges petri csészében pedig igen? Ha a 2. számú megállapítás helyes, akkor hogyan terjed a vírus emberről emberre? Azt mondják, hogy a sejtből jön ki, hogy másokat megfertőzzen. Akkor miért nem lehet megtalálni?

  További csalás a tudomány működtetésében, és a legfontosabb momentum, hogy egyetlen alkalommal sem volt elvégezve kontroll-kísérlet (ellenőrzés), azaz annak a megfigyelése, hogy nem a hozzáadott anyagok, illetve az eljárás maga okozza-e a sejtroncsoló hatásokat. Elenyésző esetben hivatkoznak ugyan ennek megtörténtére, de azok nincsenek megfelelően publikálva és a kontrollt nem „feltételezett vírus”-mentes mintával, de ugyanazokkal a hozzáadott mérgekkel, genetikai anyagokkal és ugyanazzal az eljárással végzik, hanem egyszerűen egy teljesen tiszta minta hozzáadásával. Így mivel az ellenőrzésben, ha egyáltalán van, a változó nem csak az úgynevezett „vírus”, hanem sok más elem és tényező, nem nevezhető tudományosan elfogadható kontrollnak az ok-okozat bizonyításában.

  Az elmúlt két év során az igazság felderítésétől vezettetve dr. Lanka elvégezte a kontroll vizsgálat megfelelően kivitelezett változatát, és azt találta, hogy mindenféle feltételezett vírus jelenlététől mentes minta hozzáadásával, és az eredeti kísérlettel megegyezően ugyanazoknak a mérgező adalékoknak, és procedúrának az alkalmazásával ugyanolyan sejtpusztulást tud megfigyelni minden egyes alkalommal. Tehát annak hangoztatása, hogy a sejtroncsoló hatás a „vírus” jelenlétének igazolása, egyszerűen nem igaz. (https://truthseeker.se/wp-content/uploads/2021/10/Measles-Control-Experiment-told-by-the-head-of-an-independent-laboratory-in-Germany.pdf)

  A hazugság további gyűrűzése, amikor ebből a tenyészetből kivont genetikai anyag mintát összerendezik számítógépes programokkal, amely töredékekből a program a neki adott utasítás alapján keresi ki, hogy melyik „vírus” genomját kell összeállítani és megtalálni. Vajon az orvostudomány állítása szerint szervezetünkben megtalálható több milliárd vírusból miért csak az az egy található meg a mintában, amit éppen keresnek? Mert eleve azt a fiktív szekvenciát akarják összerakni egy program segítségével. Dr. Stefan Lanka kutatásaiban kimutatta, hogy a kontroll („vírus” mentes) mintán végzett genetikai szekvenálással ugyanúgy ki tudja mutatni bármely keresett vírus genomját.
  https://brandfolder.com/s/3z266k74ppmnwkvfrxs6jjc
  Tehát ez a módszer is csaláson alapul.

  A PCR teszt hibás alkalmazása szintén egy (több) téves nézeten alapul. Már a feltalálójaként jegyzett Nobel-díjas Kary Mullis is kijelentette, hogy nem alkalmas betegségek és vírusok kimutatására. Génszakaszok felismerését teszi lehetővé, a mintában található anyag megsokszorozásával. Maga az eljárás is tévedések lehetőségét hordozza magában azzal, hogy a folyamat során eleve változik a genetikai töredékek minősége, a mintában addig nem létezők jönnek létre, és minél magasabb a ciklusszám ( a sokszorozás mennyisége), annál nagyobb mértékű a nem valós eredmény előfordulása. Kary Mullis még halála előtt kijelentette, hogy ezzel a módszerrel bárkiben meg lehet találni bármit. De nem is ez a legnagyobb buktatója az eszköz téves használatának.
  Mint előbb kiderült, soha nem tálaltak meg, különítettek el, és ezután nem elemezték teljes genetikai szekvenciáját tekintve egyetlen kórokozó “vírust” sem. Ha nincs meg kiindulásként a teljes gén, mint az egész létező dolog mintája, mégis milyen logika alapján jelenthetik ki, hogy a már eleve sok genetikai töredéket és összetevőt tartalmazó mintából melyik tartozik ahhoz, amit keresnek, és milyen sorrendben?
  Valójában a következő dolgot teszik, ha új vírust akarnak megtalálni: Megkeresik egy – a számítógépen tárolt – korábbi, hasonló tüneteket mutató betegséghez kitalált vírus genetikai kódját és ehhez igazítva a mintában található töredékeket összeillesztgetik a programmal. Mindegyik egy előzőleg fiktíven létrehozott számítógépben létező vírusból ered, a valóságban sosem léteztek, senki sem látta a teljes génsort soha.
  Ez a tudomány teljes kifordítása, hiszen ha nincs egy eredeti organizmus, azt nem lehet kitalálni a részeiből. Ilyen formán tesztet sem lehet létrehozni egy önkényesen kiválasztott részének felismerésére.
  További bizonyítéknak tekintik a szétroncsolódás utáni állapot elektronmikroszkópos felvételeit, amin különböző (általában kör formájú) alakzatokat mutogatnak, mint magát a vírust. Ezt előbb beláthattuk, hogy semmi jel nem mutat arra egy nem élő mintán készült állóképen, hogy ezek nem a sejtbomlás melléktermékei, egyéb organizmusok, és mivel ezeket nem izolálták különválasztva mindentől, nem is tudhatják, mi az, amit látnak. Minden csak feltételezés, bizonyítás nélkül.

  A baktériumok léte nem tartozik ugyanebbe a megkérdőjelezhető kategóriába, mert azokat sikerül izolálni, megfigyelni, mint különálló, létező organizmus, de a funkciója és betegség okozó működése szintén tévedéseken alapul. Az elvégzett kísérletek itt is azt mutatják, hogy megbetegítő hatás nem igazolható. A baktériumok valódi feladata a halott, bomlásban lévő anyagok átalakítása, lebontása. Amint nem áll rendelkezésre eltávolítandó, bomló anyag, a baktérium “tápláléka ” megszűnik, és mennyisége csökkenni kezd. Ezek az élőlények szimbiózisban élnek velünk, az egész szervezet javát akarják, a létük a gyógyulás érdekében való. A méregtelenítési folyamatok sokszor nagymértékűek és az általa előidézett tünetek is fájdalmasak, szenvedéssel teliek lehetnek, de nem biztos, hogy a folyamatok leállításával (pl antibiotikumok), a tünetek tompításával a későbbiekben nem okozunk nagyobb gondot. Egyes esetekben indokolt lehet a használatuk, de csak megfelelő átgondoltsággal.

  Mi okozhatja tehát ennek a tudományosan nem alátámasztott teóriának az egész világon ilyen általános mértékben és erős meggyőződéssel való elfogadását azon kívül, hogy a több évszázados kemény propaganda nyilvánvalóan ebbe az irányba tolta a kialakítandó nézeteket.
  A betegségek és okaik régóta az emberiség egyik fő megfejtendő kérdésének számítottak. A jelenlegi materialisztikus lét az okokat – a világnézet nagymértékben anyagivá válásának megfelelően – az anyagban keresi.
  Úgy hihető valami, ha megfogható, tudományosan igazolható, az anyagi világ érzékelésének megfelelő eszközökkel bizonyítható (jelen esetben ez még csak nem is teljesül, de csalásokkal elhitethető).
  Pedig azon kívül, hogy a betegségeknek anyagi eredete is van, mint például mérgezések, sugárzások, környezeti hatások, ma már lelki tényezők közrejátszását is elismerik széles orvosi körökben, mások tovább menve azt vallják, hogy minden betegség lelki eredetű, és valószínűleg ők állnak közelebb az igazsághoz.
  A kérdéséket és bizonytalanságot az okozhatja, hogy miért figyelhető meg adott közösségben adott időben egyes emberek között ugyanazon betegség tünetek előfordulása.
  A hasonló környezeti hatásoknak, mérgezéseknek való kitettségen kívül a magyarázat abban keresendő, hogy az élőlények mind elektromágneses kisugárzással rendelkező, egy nagy közös organizmus részeiként létező, egymásra minden pillanatban hatással lévő egyedi létezők, melyek működésüket az Egész elemeiként összehangolják, a Lét fenntartása, javítása céljából. Ez figyelhető meg abban a kísérletben is, amikor nőket zárnak egy térbe, és megfigyelik, hogy a menstruációs ciklusukat egymáshoz rendezik, és ez a folyamat semmilyen anyagi tényező közrejátszásával nem indokolható. Nagyobb léptékben nem csak ember és ember között figyelhető meg az összehangolódás, de pl. az égitestek járásának, a napszakoknak, hold ciklusainak megfelelően működnek szerveink is.
  Így érthető meg, hogy a betegségek, melyek nagy része méregtelenítési folyamat, hogyan jelenhetnek meg egyik ember után a másikban, a toxikus anyagok ürítését jelezve és a folyamatot kiváltva bármiféle kis anyagi részecske átadása nélkül. Ezt támasztja alá a múlt században élt orosz sziámi ikerpár, Masha és Dasha példája is, akik teljesen más időpontokban betegedtek meg légúti betegségekben és a kanyaró tünetei is csak egyikükön jelentkeztek, holott egy vérkeringés táplálta mindkettejük közös szervezetét. Valójában a mérgező anyagok is csak abban tudják a betegség folyamatait beindítani, akinek lelki gondjai miatt az ezektől való természetes megszabadulás nem volt megfelelő. A betegség már csak a méregtelenítés szakasza.

  Amíg a gondolatainkban létező részecskéket keressük, azt meg is fogjuk találni, bár ahogy kiderült egyáltalán nem bizonyítható formában, csak a hitünkben. Ez a hit pedig nagymértékben romboló hatású és félelemkeltő.
  Ennek az igazságnak a megvilágítása elengedhetetlen ahhoz, hogy megállítsuk ezt a csalást, amellyel az emberiség szembesül. Mert amint azt ma már tudjuk, ha a vírust soha nem izolálták, szekvenálták vagy nem mutatták ki, hogy betegséget okoz, ha a vírus képzeletbeli, akkor miért viselünk maszkot, miért tartunk távolságot, és zárjuk börtönbe az egész világot? Végül, ha nem léteznek kórokozó vírusok, akkor mi történik a tévesen „oltóanyagnak” nevezett injekciós eszközökben, és mi a céljuk? Ez a kérdés korunk egyik legsürgetőbb és legfontosabb tudományt érintő kérdése.

  1. A”vírusok” létezésének ilyen mértékű “elismerése” nálam meglehetősen kiverte a biztosítékot. Legalább annyira, mint Farkas doktornál a PCR teszt működése, meg a többi. De, mert láttuk, hallottuk, felvetődik a kérdés, bennem legalább is, hogy Gődény doktor most tulajdonképpen melyik oldalon “harcol” ?
   Nem ragoznám, Halmos Szilvia sok minden leírt előttem, és leszögezném mert nagyon lényeges, hogy tévhitekkel nem lehet tévhitek ellen harcolni ! A lényege, a igazi lényege, hogy vírusról csak beszélnek, létezését kizárólag teoretikusan, utóbb számítógépes programokkal “igazolták”, és nem kizárható tényező a Rockefeller klán egészségügyben betöltött szerepe, ami a XX.-ik elejétől abszolut a kezében van !!!

   A Rockefeller klán, a háttérhatalom egyik bástyája. A háttérhatalom céljai elég régóta ismertek, és megkérdőjelezhetetlenek !
   Ebben főszerep jutott az egészségügynek, mint pénzcsinálás, és emberirtás, két legyet egy csapásra !

   Lefizetett “tudósok”, “orvosok”, kutatások, szakirodalom, egyetemi oktatás, utána ENSZ, WHO, kitalált betegségek, kitalált kórokozók, kitalált ellenszerek, köztük kiemelkedően az újkori “vakcinák”. Nagyon összetett, nagyon hihetetlen, ettől még így van.

   Megjegyzem még, hogy amiről nem tudunk, az nem jelenti azt, hogy nem létezik ! Ehhez csak kiegészítésként meg kell nézni a Ricardo Delgado Martin KLA tv filmjét, hogy hol tart a technika, az átverés, az emberirtás !?

   Akinek ez kevés, avval nem lehet mit kezdeni. A vírusteória véleményem szerint, a háttérhatalomnak az emberiség kiirtására vonatkozó terveinek egyik újkori első nagyon nagy lépése volt. Ebből következett értelemszerűen a “gonosz vírusok elleni harc”, a “védőoltás”, mára a vakcina.

   Az orvosi egyetemeken oktatott szándékos hazugságokat, ami a vírus, baktérium, fertőzés, ellenszerek témakörben beidegződött, ( kiegészítve a szív és érrendszeri “gyógyszerekkel”), azt vagy le tudja vetni magáról aki harcolni akar az igazságért, vagy nem tudja. Utóbbi esetben a félmegoldások nem érnek semmit, egy marék “izét” sem, marad a látványpékség, fakardos “küzdőkkel”.

   1. Nagyon jó, hogy említetted Ricardo Delgado Martin KLA tv filmjét, mert úgy tűnik. ebben a járvány-blöffölt időben jó eligazítást ad, nagyon szélesre tágítja látóteret. Ideteszem a hivatkozást.
    https://www.kla.tv/24216
    Talán megérdemelné, hogy ezen az oldalon önálló anyagként is megjelenjen.

  2. A spanyolnát és a gyermekbénulást is, a DDT-pornak az esztelen használata okozta.

   Forrás: https://de.wikipedia.org/wiki/Dichlordiphenyltrichlorethan

   A kis szülőfalúmban több asszony halt meg, akiket az akkori termelőszövetkezet, a téeszcsé alkalmazott az usákiából behúrcolt
   krumplibogár írtására. Amikor én még kisgyerek voltam, akkor még a krumplobogárat nem ismerték az emberek.
   Aztán bejött Mo.-ra ez a katasztrófa, amit az enberek a DDT-por kiszórásával, később a permeterzéssel irtottak, de ez
   soha nem volt sikeres.

   A kedves asszonyok azért haltak meg, mert az ebédszünetben az étel elfogyasztása előtt nem mostak kezet.
   És persze a munkájukat, a porozást puszta kézzel végezték. A tragikus estetek akkor történtek, amikor az asszonyok a
   piszkos kézzel a cseresznyefáról a kivánatos gyümölcsöt magukhoz vették.

   Ezze kérem a polió ellen most kötelező oltás vezettek be, ami sok esetben autizmushoz és Asperger betegségekhez vezet,

   Az ismeretségi körömben több személyt ismeriek, akik gyermekbénulásban szenvednek. Egy ismert hölgy azt állítja, hogy
   ő beteg, de a nővére nem kapta el ezt a betegséget és ő ezt nem érti. Modtam neki, hogy a gyermekbénulást az oltással
   is beleoltják az emberbe.

  3. „Az igazság kibírja a kételyt – sőt fölfedezése igényli is. Vakhit csak olyasmihez kell – de ahhoz nagyon-, ami nem igaz.” Müller Péter

 2. A velünk élő mikroorganizmusok ráadásul folyamatosan mutálódnak, így a védőoltás is hatástalan ellenük.
  Mégis megetetik az embereket ezzel a maszlaggal, amit nagy kegyesen be is vesznek. Már most sorban állás van
  az influenza elleni oltóanyagokért. Az elmúlt évek viharos történései és a sok csalódás ellenére sem csökken az “idiotizmus”.

 3. Bennem elég erős a gyanú (a “full”-ra nyomatott “kemtrél” révén*), hogy az őszi-téli és tavaszi influenza “katalizátora” (ha nem a kiváltója) a “felhőpermetezés”.
  A legnagyobb nagyváros utcáit járva sosem képződött annyi nyál az ember szájában, mint napjainkban. Utalnék a *-ozott részre.
  De, miért ebben az időszakban “nyomják 1000-rel”?
  1. A meleg időszakban a levegő felfelé száll és a fentről jövő méreganyag nem éri el oly hamar a föld közeli légkörét.
  2. Jelen időszakban a napsütés hiánya nem csak a hangulatra, hanem a szervezetünkre is hatással van (gyengít)
  3. Akár a pszichés hatás akár a vitaminhiányos időszak -rányomja a bélyegét- a gyengülő immunrendszerre
  4. A lényeg, hogy minél többen keressék fel a „Sárkány ellen sárkányfű” árusokat, ahol további mérgek kaphatóak
  5. Jelen világunk “táplálkozása” SEM az immunrendszer erősíti. A 95%-os szénhidrát (péksütemények, tészta, stb.) nem immunerősítők. Még a nikotin/kátrány páros sem!
  6. Lehet a divat is! A hiányos öltözet (nőknél meztelen boka) miután a Neocitrán és társai kerülnek elő, a SAPKA, SÁL helyett.

 4. 2012 ■ 153. évfolyam, Szupplementum ■ 5–26.5
  ÁLLÁSFOGLALÁS
  DOI: 10.1556/OH.2012.29410
  ÁLLÁSFOGLALÁS
  Hazai konszenzus
  a D-vitamin szerepéről a betegségek
  megelőzésében és kezelésében
  http://real.mtak.hu/76127/1/oh.2012.29410.pdf

  Ez már olyan rég volt, hogy az orvosok is elfelejtették a járvány idején, nem is javasolták a betegeknek.(Talán még tiltották is, mint az Ivermectint.)

 5. Szentgyörgyi Albert, Semmelweis Ignác és Béres József hazájában BŰN csak a vakcinát “isteníteni”, és démonizálni az immunrendszert.
  Ezt tudja Müller C is, de elfogadta a sátán helytartójától a plecsnit.

  1. Agyon kellene verni azt a “nőt”. Még van pofája kiállni a nyilvánosság elé. Rusnya dög!

 6. Már a videó elején választ kapunk arra (D vitamin hiány), hogy Mr. Global Pszihopat (teljes nevén) miért van azon, hogy télvíz idején napi szintű “kemtréllel” eltakarják a napot!
  A kondenzcsík hívők kérem lapozzanak :-))

  Tegnap, ahogy “megnyílt az alsó felhőréteg, felette HOSSZAN látható volt a sok “kemtrél” csík.
  Megkockáztatom a feltevést: Azt egyetlen ÉP elméjű ember sem feltételezi, hogy az égre a VONALZÓ széle mellé gyűlnek a hosszúkás, és több kilométer hosszú keskeny felhők?
  Ez bizony “kemtrél”. A jól felismerhető “felhő”.
  Gyanítom, hogy most valami olyan vegyszer permeteznek a felhőre (ami hófelhő) hogy megolvadjanak a hópihék és így eső formájában jut a “hó” a földre.
  És így igazolja önmagát Mr. Global Pszihopat, vagyis a Piroska és a Farkas és a globális felmelegedés meséjét.
  Sajnos, ha a középkorban élt volna Mr. Global Pszihopat, akkor sem ŐKET égették volna meg, hanem ők égették meg a NORMÁLIS embereket.
  Hiába! Ez sátán világa!
  De, már szinte csak “percei” vannak hátra. Ezt jól tudva MINDENT bevet, és EZREK az engedelmes szolgái!
  Pedig még idejében ők is be lesznek áldozva.
  csak ezt nem sejti sem klaus, sem billi baba, sem a többi GONOSZ kisded 🙂

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük