Hogyan állítsuk meg a WHO-t MOST: 10 tipp a törvényhozóknak

Fontos megosztani az alábbiakat, és kész vagyok bármely parlamenti vagy kongresszusi taggal e kérdésekkel kapcsolatban egyeztetni, vagy zoom megbeszélést folytatni.

Mit tehetnek a törvényhozók azért, hogy megakadályozzák a Pandémia Megállapodást (Szerződést) és az Egészségügyi Nemzetközi Szabályozások (2005) (IHR) módosításait a 77. Világ Egészségügyi Közgyűlésen (WHA), amely 2024. május 27-től június 1-ig tart?

1. A legegyszerűbb mód az előrelépésre ez ügyben az, hogy felszólítja a kormányát, hogy kérjen halasztást a eljárásban, a WHO azon kötelezettségére hivatkozva, hogy nem teljesítette az IHR 55. cikk értesítési követelményét.

Kevesebb mint 3 hét van hátra, amíg a Világ Egészségügyi Közgyűlés összeül, és még mindig nincsenek meg az egyezmények végleges tervezetei sem. A tárgyalások folyamatban vannak, a találkozók időpontjai pedig május 17-ig terjednek. Nyilvánvalóan az országoknak nem lesz elegendő idejük a végleges dokumentumok értékelésére a szavazás előtt, különösen, mivel a dokumentumok fordítása több időt vesz igénybe. A holland alsóház már utasította a kormányát, hogy kérjen halasztást, és ha nem kapja meg, utasítsa a kormányát, hogy mindkét egyezményre szavazzon NEM-el.

Az IHR (2005) 55./2 cikke szerint az Egészségügyi Nemzetközi Szabályozások módosításához legalább 4 hónappal a szavazás előtt közzé kell tenni a tervezett módosításokat az államok részére:

“Az esetleges módosítások szövegét a Főigazgató az Egészségügyi Közgyűlés elé terjesztés előtt legalább négy hónappal az összes tagállam részére köteles megküldeni.”

Ezt a határidőt megerősítve, a WHO IHR módosítási Felülvizsgáló Bizottsága megjegyezte 2022. október 23-i eljárási feltételeiben, hogy:

“2024. január: A WGIHR (az IHR-t tárgyaló munkacsoport) benyújtja a javasolt végleges módosítások csomagját a Főigazgatónak, aki az IHR 55/2. cikkben előírt értesítés céljából az összes tagállam részére elküldi azokat a Hetvenhetedik Világ Egészségügyi Közgyűlésen történő megvitatáshoz.”

A WHO egyértelműen elmulasztotta ezt a határidőt, annak ellenére, hogy magyarázkodott. Állítólag másként értelmezte ezeket a dokumentumokat, mint ami azok egyértelmű jelentése.

Míg a Pandémia Megállapodás egy új dokumentum, és nincs konkrét határidő, ameddig azt minden tagállammal meg kell osztani, a WHO Szabályzatai (14. szabály) szerint az összes releváns dokumentumot hozzáférhetővé kell tenni 6 héttel egy javasolt találkozó előtt:

“Az előzetes napirend minden üléssel kapcsolatos jelentéseinek és más dokumentumainak másolati példányait az interneten hozzáférhetővé kell tenni, és a Főigazgató ugyanabban az időben küldi el a tagoknak és társult tagoknak, valamint a résztvevők közötti kormányközi szervezeteknek, mint ahogy az az ideiglenes napirendnél az eljárás, tehát a közgyűlés kezdete előtt legalább hat héttel”

Ez a ‘6 hetes’ követelmény nyilvánvalóan vonatkozik a Pandémia Megállapodásra. Tehát mindkét dokumentum befejezésének és a tagállamok részére történő bemutatásának az előírt határideje, a WHO saját szabályai szerint figyelmen kívül lett hagyva.[1]

Helyette úgy tűnik, hogy a WHO új eljárásokat talál ki, miközben figyelmen kívül hagyja a meglévő szabályait. A WHO-nak az államok kiszolgálójának kellene lennie, nem pedig a főnöke. Nincs joga figyelmen kívül hagyni a szabályokat, és előre hozni a szavazásokat bármiről is megkésve, az utolsó pillanatban.

 

2. Az ön állama vagy tartománya vajon képes érvényesíteni a jogi szuverenitást az egészségügy területén?

Az Egyesült Államok alkotmánya az egészségügyi felelősséget az államokra, és nem a szövetségi kormányra ruházza. Két állam, Florida és Utah, már elfogadott jogszabályokat, amelyek megtagadják az WHO joghatóságát az államukban. Több más államban is folyamatban van olyan jogszabály elfogadása, amely megtagadja az WHO joghatóságát, és néhány esetben megtagadná az ENSZ és a Világgazdasági Fórum joghatóságát is.

Ha az ön országa az egészségügyi szabályozást állami vagy tartományi szinten szabályozza, például Németország, annak felhasználása lehet érvényes stratégia önök számára is.

Továbbá az Európai Unióban az EU kormányának vitatható a hatásköre a tagállamok egészségügyi döntéseinek meghozatalára vonatkozóan, és jogosultsága a WHO-val való tárgyalásra, szavazásra és egészségügyi döntések meghozatalára mindenképp kivizsgálandó.

 

3. Vajon jogszerű a biológiai hadviselési ágensek, más néven Potenciális Pandémiás Patogének vagy Kiválasztott Ágensek szaporítása és közreadása az önök országában?

Az Egyesült Államokban a 1972-es Biológiai Fegyverek Egyezményének belföldi szabályozásai jogi korlátozásokat írnak elő olyan tevékenységekre, amelyeket a WHO BioHub-és Patogénekhez való Hozzáférés és Haszonmegosztási Rendszeréhez terveznek (Pandémia Megállapodás 12. cikk). Ezeket az ágenseket nem lehet átadni az Egyesült Államok kormányának engedélye nélkül, és korlátozások vannak a kereskedelmi szállításukra vonatkozóan. Ezeket a kérdéseket egyik Pandémia Megállapodás tervezet sem tárgyalta, miközben széleskörű megosztást támogat olyan módon, amely az Egyesült Államokban törvényellenes.

 

4. Foglalkozott-e az ön Parlamentje azzal a kérdéssel, hogy az WHO pandémia megelőzésére, felkészülésére és reagálására (PPPR) vonatkozó programja inkább csökkenti vagy növeli-e a pandémiák előfordulását? Az javítja vagy rontja a pandémia kezelést?

Az laboratóriumok számának növelése, amelyek potenciális pandémiás patogéneket kezelnek, szállítanak, tanulmányoznak, növeli a laboratóriumi szivárgások, balesetek és szándékos kiszivárogtatások kockázatát. A patogének genetikai szekvenciáinak közzététele az interneten, ahogyan azt az WHO szerződés tervezetek megkövetelik, lehetőséget teremt a hackereknek a szekvenciák letöltésére és a patogének előállítására.

Sok okunk van rá, hogy azt gondoljuk, hogy a WHO oly módon történő átalakítása, mellyel a világ egészségügyi irányítójává válik a pandémiák idején és néha még a pandémiák között is, komoly problémává válhat a globális egészségügy számára.

A WHO nem egy pandémiákkal foglalkozó szakértő központ. Széles körben elismert, hogy az a mód, ahogy a WHO az 2014-es és 2018-19-es legnagyobb Ebola járványokat, a 2009-es sertésinfluenza pandémiát és a COVID-ot kezelte, bizony sok kívánnivalót hagyott maga után. Ki döntött arról, hogy megnöveli a WHO jogi hatáskörét, az intézmény pandémiával kapcsolatos tanácsadásának és a pandémiák kezelésének gyenge eredményeit figyelmen kívül hagyva ? Ki döntötte el, hogy az egész világon “egy méret mindenkire jó” megközelítés a kívánatos a pandémia-kezelésre? Nem történt  meg a WHO COVID idején nyújtott teljesítményének a felülvizsgálata, amit meg kellene követelni mielőtt több hatáskört adnának az intézménynek.

 

5. Tudja-e a kormánya, hogy a Pandémia Megállapodással  biankó csekket adna a WHO-nak, ami mind az új programjainak tetszőleges költségeire, mind a WHO hatáskörének tetszőleges kiterjesztésére is egyaránt vonatkozik?

A Pandémia Megállapodás tervezetei azt javasolják, hogy hozzanak létre egy “Felek Konferenciáját”, amely saját szabályait és saját albizottságait hozza létre. Emellett felelős lesz a PPPR program pénzügyi vonzataiért. A tervezetekben nagyon kevés konkrétum van. A Világbank a WHO programok egy éves költségének összegét, beleértve az “Egy Egészség” programot is, 41 milliárd dollárra becsülte, ami több mint tízszerese a jelenlegi WHO költségvetésnek.

A tagdíjak jelenleg csak a WHO költségvetésének 15% -át fedezik. A jelenlegi tagdíjak a WHO átalakított új költségvetésének csak 1% -át tudnák fedezni. Ki fogja kifizetni a többit? Milyen előnyöket várnak az adományozók? Az országokat jelentős adósságok vállalására fogják kényszeríteni az új program kedvéért? Ki fogja kölcsönözni a pénzt a Globális Biológiai Védekezési Programhoz, amikor soha nem lesz pozitív pénzügyi megtérülés a program alapján?

 

6. Követelje, hogy a két szerződésről szóló egyéni szavazatokat rögzítsék (vagyis tartsanak név szerinti szavazást), és hogy a szavazatokat a  Világ Egészségügyi Közgyűlésen, a jelen lévő szavazók határozatképessége mellett folytassák le.

A WHO Alapszabálya több lehetséges szavazási eljárást is biztosít. Mégis az IHR (2005) módosításairól szóló korábbi szavazások nem követték a szabályokat. Úgy tűnik, hogy egy vitatható “konszenzus-eljárás” zajlott le 2022. májusában az A Bizottságban az IHR (2005) módosításaira vonatkozóan, ahogy azt a WHO videói mutatják, de a teljes WHA soha nem szavazott, ahogy azt egyébként a szabály megköveteli. Tizenkét Európai Parlamenti tag írt levelet a WHO főigazgatójának 2023 novemberében, hogy bizonyítékokat kérjenek arra vonatkozóan, hogy a 2022-es módosításokról szóló WHA-szavazás megtörtént-e. 48 órán belül választ kértek. Három hónappal később sem kaptak választ. Az Egyesült Királyság egészségügyi minisztere azt mondta a Parlamentben 2023. december 18-án, hogy az összes korábbi döntést az IHR módosításairól konszenzus alapján hozták. Ez azt jelenti, hogy soha nem volt szavazás az IHR módosításairól. Bíztassa kormányát, hogy követelje ki a a szabályok szerinti szavazást, és hogy a szavazás név szerint történjen annak érdekében, hogy az országok felelősségre vonhatók legyenek a szavazataikért.

7. Követelje, hogy a Parlamentje ratifikáljon minden szerződést, amelyeket országa aláír.

Az Egyesült Államokban a jelenlegi kormányzat azt mondta, hogy mindkét szerződést végrehajtói megállapodásként tervezi aláírni, megkerülve a Kongresszust. Sok kongresszusi tag, köztük 49 szenátor, követeli, hogy a Szenátus ratifikálja a dokumentumokat, amihez a szavazatok kétharmados többsége szükséges. Egy kétharmados többséget nagyon nehéz elérni, amikor a Szenátus 49% -a arra kérte az Egyesült Államokat, hogy vonja vissza támogatását e szerződésekre vonatkozóan.

 

8. Mutasson rá, hogy a WHO tisztségviselői tisztességtelenek

Miért adnák át a nemzetek egy tisztességtelen ügynökségnek a pandémiák kezelését?

a) A Pandémia Megállapodás kijelenti, hogy nem fogja megsérteni a nemzeti szuverenitást. A WHO főigazgatója többször is ugyanezt mondta. De ez egyértelműen nem igaz. Többek között a volt brit főügyész és 49 amerikai szenátor, vitatta ezt.

b) Az egyezmény tárgyalások során az Pandémia Megállapodás tervezeteinek összesen 5 különböző neve volt.

c) A WHO fő jogi tisztviselője, Steven Solomon, félrevezette a WGIHR-t az IHR 55/2 cikke szövegének és jelentésének értelmezésekor. Azt állította, hogy mivel a Munkacsoport sem Szerződő Állam, sem maga a Főigazgató, az IHR 55. cikk módosításainak benyújtására  a négy hónapos előzetes értesítési szabály nem vonatkozik, ami a dokumentumot súlyos félreértelmezése. [2]

d) Bár a WHO azt állítja, hogy a Pandémia Megállapodás tárgyalása “Tagállam által vezetett folyamat”,[3] valójában a folyamatot a WHO Irodája és Titkársága irányítja, hogy kizárja sok ország ellenkezését. Ezt a WHO főigazgatójához címzett nyílt levélben erősítették meg, amelyet 161 civil szervezet írt alá, 2024. április 26-án.[4]

 

9. Hangsúlyozza, hogy a módosítások és a Pandémia Megállapodás alaptörvény ellenesek.

Az Egyesült Államokban erős érveket lehet felhozni amellett, hogy ezek a szerződések megsértik az alkotmány 1., 4., 10. és 14. módosításait. Más alkotmányos pontokat is sértenek, például a szólásszabadságra vonatkozót.

 

10. A WHO-t 1948-ban hozták létre, hogy tanácsokat és jótékonysági segítséget nyújtson az országoknak, ha azt kérik. Viszont ezek a szerződések a WHO szervezetet a “Biohub” potenciális pandémiás patogének közös könyvtárává, és a közegészségügyi vészhelyzetek (vagy azok valószínűsítése) idején a világ egészségügyi teljehatalmú urává alakítaná át bármikor, amikor a WHO főigazgatója azokat egyoldalúan kihirdeti.

Tárgyalta-e a Parlamentje ennek a átalakulásnak a következményeit, és vizsgálta-e hogy a WHO szervezet jellegének ezek a változásai összhangban vannak-e azokkal a meghirdetett célokkal amit támogatni kíván? Ezek a szerződések végrehajtási hatáskört ruháznak egy meg nem választott, nem kormányzati szervezetre, ami ritka fejlemény az Egyesült Nemzetek közötti jogban.

Országa visszaléphet a tárgyalásoktól, és/vagy bejelentheti, hogy nem tekinti kötelezőnek e szerződések végrehajtását.


4 thoughts on “Hogyan állítsuk meg a WHO-t MOST: 10 tipp a törvényhozóknak

  1. Amikor be se léptünk a WHO-ba érvényesen, akkor talán ezt kellene kimondani. A Szent Korona nem része az ENSZ -nek. Se az EU-nak, se a NATO-nak.

  2. Ha meg nem elégszel meg a digitális jegybankpénzzel nem kaphatsz semmit a bankban lévő pénzedért, mai ausztrál banki ügyintéző szerint a Commonwealth Bank of Australiában

  3. Hogyan születhetnek a törvények manapság?
    Szerintem először józan ésszel át van gondolva minden előrevivő és értelmes szabály, aztán megfogalmazzák azok ellenkezőjét is.
    Majd az értelemmel ellentétes megoldások kerülnek felvetett javaslatként elfogadásra, hiszen abból csak baj lehet.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük