Felelősségvállalási Nyilatkozat gyerekkori oltásokra

Nyilatkozat Letölthető:


Az egészségügyi személyzettel aláíratni javasolt nyilatkozat szövege


Felelősségvállalási nyilatkozat

A gyermek részére beadott kötelező oltás kapcsán:

Amennyiben a gyermek meghal, vagy bármilyen egészségkárosodása keletkezik,

úgy ezért, mind a gyermek, mind a gyermek szülei és családja felé teljes vagyoni és nem vagyoni kártérítési felelősséget vállalok.

Teszem ezt arra tekintettel, hogy

1. Ismerem és ismertettem a szülőkkel a kötelező oltás összetételét, összes előnyét, valamint a potenciálisan megjelenő nem kívánt hatásokat, egészségkárosodásokat és hátrányokat;

2. Az oltás beadása invazív beavatkozásnak minősül [1997. évi CLIV. törvény 3. § m) pont], amelyhez a szülőnek írásbeli hozzájárulását meg kell adnia [1997. évi CLIV. törvény 15. § (5) bekezdés;

3. A gyermekeknek elrendelt kötelező oltások beadásával okozott egészségromlásért és/vagy halálért a szülők és/vagy a gyermek felé az állam nem vállal teljes kártérítési felelősséget [1997. évi CLIV. törvény 58. § (10) bekezdés];

4. És én javasoltam/adtam be az invazív beavatkozásnak minősülő oltást, tehát részt vettem az esetleges károkozásban.

Magyarázat

Amiatt, mert a vakcinázás invazív beavatkozás, a cselekvőképtelen kiskorú szüleivel aláíratják, hogy hozzájárulnak a kötelező oltás beadásához.

Ezzel elérik azt, hogy a szülő közreműködik a gyermeke egészségkárosodása vagy halála bekövetkeztében. Az etikai részét hagyjuk, lássuk, milyen jogi következményekkel jár ez: azzal, hogy a minden egyéb kikötés nélkül aláíró szülő elveszíti a kártérítésre való jogosultságát, lemondott erről.

Miért? Az előzőekben behivatkozott 1997. évi CLIV. tv. 58. § (1) bekezdése szövege:

„Ha a védőoltásra kötelezett személy a védőoltás adásával összefüggésben súlyos egészségkárosodást szenved, megrokkan vagy meghal, őt, illetve általa eltartott hozzátartozóját az állam kártalanítja.”

Értelmezzük ezt !

Ennek értelmében a gyermeket illetve eltartottját illeti meg kártalanítás.

A kisgyermeknek, akit beoltanak, nincsen eltartott hozzátartozója, tehát ez egy értelmetlen rendelkezés a vonatkozásukban.

Mit jelent a kártalanítás és a kártérítés? Ezek nem ugyanazon jogi fogalmak. Nem szinonimák, hanem eltérő a jelentésük egymástól.

Kártérítés:

A Polgári Törvénykönyv fő szabálya, hogy aki jogellenes kárt okoz, köteles azt megtéríteni. A kártérítés célja, hogy olyan helyzetbe hozza a károsultat, mintha a kár meg sem történt volna. Kártérítés esetén elsődleges az in integrum restitutio, az eredeti állapot helyreállítása.

Amennyiben nincs lehetőség az eredeti állapot helyreállítására, vagy azt a károsult valamely okból nem kívánja, úgy az okozott kár pénzben történő megtérítésére, vagyoni kártérítésre kell kötelezni a károkozót. A keletkezett vagyoni kár három elemből tevődik össze, a ténylegesen felmerült kárból (damnum emergens), az elmaradt haszonból (lucrum cessans), valamint az indokolt költségekből. A vagyoni kár mellett létezik a nem vagyoni kár is, például megfosztás egy egészséges gyermek felnevelésének a lehetőségétől, stb. Tehát a kártérítés célja az, hogy olyan mértékű legyen, mintha a kár be sem következett volna.

Kártalanítás:

Nem az a célja, hogy olyan helyzetbe hozza a károsultat, mintha a kár meg sem történt volna, és jogszerűen okozott károk esetén vehetők igénybe.

Kártalanítás esetén az a cél, hogy a jogszerűen okozott hátrányt megtérítsék, nem cél az, hogy a dolgot meg nem történtté tegyék, nem cél az eredeti állapot helyreállítása törekvés, az in integrum restitucio nem érvényesül, tehát lényegesen kevesebb a mértéke, kisebb az összege és a nem vagyoni károk nem léteznek.

Összefoglalva a lényeget: az állam szerint jogszerű az, ha a gyermekeknek oltással egészségkárosodást okoznak, és az a szülő, aki mindenféle kikötés nélkül aláírja azt, hogy a gyermeke kötelező oltásához hozzájárul, ezzel egyetért.

Források:

1997. évi CLIV. törvény

18/1998. (VI.3.) NM-rendelet

https://jogaszvilag.hu/a-jovo-jogasza/vedooltas-oltassunk-vagy-ne-oltassunk/

https://doboslegal.eu/a-karterites-es-kartalanitas-sajatossagai-es-elhatarolasuk/

https://kocsisszabougyved.hu/hogyan-terulhet-meg-a-karunk/

https://szakcikkadatbazis.hu/doc/7461604


6 thoughts on “Felelősségvállalási Nyilatkozat gyerekkori oltásokra

 1. Erre a nyilatkozatra szükség van. Mint egy, az oltás ellen védő jogi elemre. Jelenleg, amíg ember olt.
  Nagy köszönet illeti a nyilatkozatot összeállító orvosokat.
  A sérülés bizonyításához, oltás beadása esetén a fiolára is szükség lenne, amiben még van vizsgálható anyag, gondolom.
  Azt hallottam, hogy a covid , influenza oltás fiolát kérés ellenére se adta ki orvos.
  Ha WHO robot adná be az oltást, az nem vállal majd felelősséget a beadás elvégzéséért.
  Mélyebb rendszer szinten is ki kellene terjeszteni a jogi védelmet, amihez hiányolom az értő és támogató jogászt. Hihetetlen, hogy minden jogász, és családja placebót kapott, vagy nem oltott, gyerekük révén se érintettek és ennyire érdektelenek.

 2. Mit szól ehhez az íráshoz Dr, Novák Hunor, vagy más névén Kroki gyermekorvos szakember ?

  Forräs:
  https://www.facebook.com/drnovakhunor/posts/3469467396484674/
  https://www.youtube.com/channel/UCzH7CRSn5o7G9XdxeBrBJQg

  Ivermectin: érdemes szedni COVID esetén? | dr. Novák
  https://www.youtube.com/watch?v=Ir6XG6IXDts

  A dokor úr is törtölt, számára több szakember megmondó, most már nem igaz, tanácsadását.

  Ez a doktor úr nagyon nagy oltástámogató ( volt ). Most már a fitymaszükület elhárító orvosként (átképzés) is müködik.

 3. “…a gyermeket illetve eltartottját illeti meg kártalanítás”??? Tessék? Nem lehet, hogy valami nyelvi anti-talentum az ELTARTÓJÁT szóra gondolt? Ugyanis egyedül ennek van értelme, mivel a szülők vagy gondozók szenvedik el a veszteséget a gyermek halála esetén, ill. nekik kell gondoskodniuk az egészségkárosodott gyermekről, annak minden anyagi és egyéb következményével együtt. Egyébként milyen “eltartottja” lehet egy kiskorúnak? A játékmacija, netán az aranyhörcsöge?
  A kérdésem a jogalkotókhoz és jogalkalmazókhoz: hogyhogy eddig senki nem vette észre, pláne nem kifogásolta ezt az éktelen baromságot??? Vagy az ilyen fércmunka a szokott jogszabályi dzsungelben már senkinek sem tűnik fel, bármilyen értelmetlen és logikátlan is?

  Persze nem kellene meglepődnünk az efféle nyelvnyúzó eseteken. Mintha a magyar nyelv és helyesírás ismerete kizáró tényező lenne egyes hivatalos szövegek, főleg weboldalak szerkesztőinél: elképesztően primitív hibák és csapnivaló helyesírás, magyartalan szerkezetek a dilettáns angol tükörfordításból átvéve, egyszóval totális dilettantizmus, hiányos műveltség, hiányzó tudás, hanyagság és nemtörődömség, és ennek következtében a mindenhol tapasztalható leépülés, leromlás és lezüllés. Hova lettek a lektorok, akik sűrűfésűvel mentek át a szövegeken, és kigyomláltak mindent, ami nem volt odavaló? Úgy tűnik, mostanra kihaltak, vagy nem akarnak költeni rájuk. Csak minél gyorsabban elkészüljön valami, nem számít, milyen ócska a végtermék. Csak addig tartson, ameddig a vásárló kifizeti. Mert “…nekünk így is jó”. Nekünk így is jó?

  1. “(10) * Ha a védőoltásra kötelezett személy a védőoltás adásával összefüggésben súlyos egészségkárosodást szenved, megrokkan vagy meghal, őt, illetve általa eltartott hozzátartozóját az állam kártalanítja.”

   Kedves Cassandra,
   Teljesen egyetértek azzal, és már jeleztem korábban, hogy a többértelmű törvényszövegeket magyarázattal kellene ellátni. Én például úgy értem, hogy a sérült után mindenképp jár kártalanítás, de a mértékéről vajon rendelkeznek-e valahol? (XY rendelet alapján járna, amit be szoktak hivatkozni, de elképzelhető, hogy nem is létezik erre az esetre vonatkozó mérték.) Ha a sérültnek van eltartottja, akkor jár az eltartottnak is. El tudom képzelni, hogy a sérült lehet felnőtt is, olyan kötelező oltás esetén, ami talán kötelező külföldre kirendelés miatti stb.

   További javaslatom, hogy pl. az ok-okozati kapcsolat bizonyításához hasznos lehetne egy erre vonatkozó aktuális jogszabály, illetve eljárás összefoglaló segédlet.

   Az elírásokkal kapcsolatban általában van többféle tapasztalatom. A saját vétken, és az AI bárgyú, értelmetlen fordításokon kívül amióta a sokG működik, azt tapasztaltam, hogy olyan késleltetéssel mentődnek el, vagy továbbítódnak szövegek, amik az utolsó néhány módosítást már nem tartalmazzák, azok nem vezetődnek át, illetve például szövegválasztós lehetőségek közül nem a valóban rákattintással kiválasztott, hanem a megelőző lehetőség véglegesedik. Ezek a helyzetek nagyon sok nem kívánt és akár végzetes galibát tudnak okozni, gondoljunk akár egy másnak elküldött emailre. Egyéb hiba lehetőség, amit tapasztaltam, az adatbázisok szétdarabolása miatt bekövetkező, amikor spontán a valahonnan elküldött és máshova megérkező adat eltér (eltűnik) internet hiba miatt, vagy azért, mert valaki belenyúl, szándékosan (jellemzően kukkoló férgek és hackerek). Mindkét módszer (5G internet darabolás-megszakítás, és adatbázis darabolás) a működési biztonságot veszélyezteti, nem kis mértékben. Valamint jelenleg mindig az író ember a hibás, nem az IT és kukkoló rendszer….

   1. Kedves Hegedűs A.!

    Biztosan igaza van abban, ami a mostani helyzetet illeti. De ez a jogszabály 1997-es keltezésű, amikor a mostani internetes és AI-ferdítési problémáknak híre-hamva sem volt. Az azóta eltelt 26 év alatt senkinek sem jutott eszébe, hogy józan ésszel értelmezze vagy kifogásolja ezt a szöveget, netán megtámadja az Alkotmánybíróságon? (Bár az a bohóctársulat már többször teljesen lejáratta magát, főleg az elmúlt 3 évben, amikor semmi kifogásolnivalót nem talált a nyilvánvaló kamu-kovidos alkotmánytiprásban és az alapvető emberi jogok súlyos megsértésében, egy koholt veszélyhelyzetre és egy kamu-járványra hivatkozva.)
    Sajnos az “oltások” túlnyomó többségét kiskorúaknak adják be KÖTELEZŐEN, ahol a szülőnek vagy gondozónak nincs választása, hát még a kiskorúnak! A felnőtt “oltások” száma egészen 2020 végéig elenyésző volt, úgyhogy ez egyáltalán nem indokolja az 1997-es jogszabály szövegét. Ráadásul a felnőtt eldöntheti, hogy hajlandó-e beadatni magának egy kétes kotyvalékot bármilyen okból, legyen az akár egzisztenciális is, amint az elmúlt 3 évben láttuk. A felnőtt dönthet saját magáról, a kiskorú nem!

    A fenti példából okulva, valószínűleg az összes emberi alapjogunkat érintő törvény szövegét sűrűfésűvel kellene átvizsgálni a joghoz és a magyar nyelvhez magas szinten értő embereknek, mert ki tudja, hány ilyen van még? Ami egy olyan országban, ahol a jogvégzett emberekkel Dunát lehet rekeszteni, eleve nem lehetne probléma!

    Persze az is lehet, hogy az értelmetlen, értelmezhetetlen, homályos, pontatlan, a konkrét helyzetekre alkalmazhatatlan, túl általános jogszabályok egyáltalán nem véletlenek, hanem arra vannak, hogy elvegyék a polgárok kedvét a kártérítési (vagy egyáltalán bármilyen más jogi) eljárásoktól, és inkább fogcsikorgatva vagy lehajtott fejjel, megalázva tudomásul vegyék, hogy ki az úr a szemétdombon. Ha pedig mégis arra vetemednének, hogy felveszik a kesztyűt az államapparátus ellen, akkor a gatyájukat is ráfizetik az évekig tartó procedúrára, amiből csak a jogász kaszt gazdagodik szemérmetlenül, de semmi garancia rá, hogy valaha is igazságot szolgáltatnak nekik.

 4. Szép napot!
  Van egy 2023/2-s OPUSCULA CIVILIA Barzó Tímea borzalom 16 oldalban: A gyermek önrendelkezési jogának érvényesítése-az életkorhoz kötött kötelező védőoltások visszautasításával felmerülő elméleti és gyakorlati kérdések Magyarországon !
  Ha az orvos-, egészségügyi társadalom nem mozdul meg, kegyetlen lesz. Bízom a Teremtőben, hogy a csak nekik kijáró kiskapú nem hallgattatja el a lelkiismeretüket…

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük