Neil Oliver az éghajlat agendáról

Neil Oliver megosztja gondolatait az éghajlat agendával kapcsolatban.

Forrás: GBNews @ YouTube

https://youtu.be/5zZPIRtNaqU


https://www.bitchute.com/video/u80a0iOkeezM/


4 thoughts on “Neil Oliver az éghajlat agendáról

 1. https://www.bitchute.com/video/BC25ikU2sTKt/
  NUCLEAR ATOM & RESPONSE TO VERNON COLEMAN- 9/6/23 WEBINAR
  Dr. Cowan az eheti témájául Dewey Larson „The Case Against The Nuclear Atom” című könyve alapján a benne leírt tudományos gondolkodás elveinek a virológia gondolkodásával való összehasonlítását választotta. Bár a téma elriasztó lehet, mivel „fizika” vonatkozású (jaj, már megint), mégis érthető és nagyon izgalmas, szépnek találom, és talán sokaknak még ismeretlen, újdonságot jelentő, mint nekem.

  A gondolati kiindulás, ami végigvonul az előadáson, egy bizonyítási hiba. Amikor egy jelenségre több, mint egy valószínű magyarázat létezik, akkor soha nem lehet bizonyítékként felhasználni egy kiemelt, előre feltételezett magyarázatot. Például: ha a barátnőd késik, akkor gondolhatod azt, hogy megcsal, de lehet, hogy csak defektet kapott, vagy dugó volt, vagy beugrott vásárolni útközben, vagy más történt. Még akkor se, ha egyébként lehet egyéb bizonyíték arra, hogy megcsal. Ilyenkor mindig csak később történik valami, ami megfigyelhető, és visszaigazolást ad a feltételezésről. Ettől függetlenül semmiképp nem lehet közvetlen bizonyítéknak használni a megcsalást a késésre, tudományos vizsgálatként, ez a bizonyítási hiba.

  A virológiában, amikor elektronmikroszkópos fotót mutatnak, lehet méretet, formát, talán karakterisztikát is tulajdonítani a képnek. Ha ettől valaki úgy képzeli, hogy ez egy vírusé, akkor juthat arra a következtetésre, hogy van bizonyíték a vírus létezésére. DE: Ma kézzelfogható, végleges bizonyíték van arra, hogy a „vírus” fotók olyan kiindulási anyagból készülnek, amik egyáltalán nem is tartalmazhatnak vírust, amik alapvető, mindennapos sejttörmelékek, és pontosan azonos fotókat lehet róluk készíteni. Mivel ez szintén egy lehetséges magyarázat arra, mi van a fotókon, ezért nem állja meg a „vírus” fotó a helyét bizonyítékként a vírus létezésére. A kiinduló anyag „fertőzöttsége” csak egy lehetséges elmélet a sok közül, amihez nincs ezt a teóriát elfogadó megfelelő tudományos érvelés.

  Az tudományos kuriózum, hogy a nagyon távoli és a nagyon parányi dolgokra vonatkozó elméletek esetén, amiknek a megfigyeléséhez nagyon kicsi vagy nagyon nagy mérhetőségi skálára lenne szükség, a normálisan mérhető, megfigyelhető dolgokra vonatkozó megállapítások alkalmazásától teoretikusan eltérnek.
  Így kerül a képbe az atommagról való elképzeléseinknek és a kapcsolódó bizonyítékok felülvizsgálatának az igénye.
  1911-ben Rutherford kísérlettel bizonyította az atom létezését, amiben az elmélet szerint pozitív töltésű atommag körül pályákon keringenek az elektronok. Korábban a szilárd anyag áthatolhatatlan volt. Amikor hélium atommagokkal bombázott egy vékony aranylemezt, a legtöbb elem áthatolt az anyagon, egyáltalán nem volt akadály, csak egy nagyon kis rész ütközött akadályba, térült el. A következtetés az volt, hogy a pozitív töltésű mag kis területen koncentrálódik és a szilárd részen kívül van egy nagy rész szabad tér.
  De ez csak egy lehetséges magyarázat, és vannak más, ha nem jobb magyarázatok is a jelenségre. Az atom tömegének legnagyobb része egy nagyon pici helyen koncentrálódik, ez biztos, de a teljes tömeg koncentrálódhat pont azon a helyen. Tehát a teljes tömeg lehet magáé az atomé, nem az atom magjáé. Így nem szükségesek az atommagra vonatkozó posztulátumok, nem kellenek szükségtelen hipotézisek. Az atom valódi mérete jelzi azt, hogy sokkal kisebb kell legyen, mint előzőleg gondoltuk. A kvantumfizika ezen bizonyítási hibája egy meggyőző példa arra, ahogy a tudomány a logikusság ellenébe megy.

  1. Vizsgáljuk a kvantumfizika azon elméletét is, miszerint a dolgok, vagyis a fizikai részecskék két (ráadásul egymástól távoli) helyen léteznek egyidőben. Ez egy normálisan észlelőknek feladott hipotézis. Normálisan nem figyelhető meg, hogy egy dolog egyidőben két helyen van. Ez a gondolat a normál megfigyelhetőségi tartományon kívül áll. Az ezt bizonyítani szándékozó kísérlet alapján viszont könnyen belátható, hogy ilyen nem létezhet. Ha azt vesszük, hogy van az atommag, benne a protonnal és a neutronnal, és ettől messzi távol vannak „hozzá tartozó” tömeg nélküli elektronok forogva a tengelyeik körül, akkor mi van a kettő között? A válasz a semmi, az üres tér. De ha egy szék tömege 99,9x% üres térből áll, akkor hogyan lehet ülni rajta, egy tömött, összefüggő zárt testen? Normál érzékeléssel nem belátható az üres tér léte a székben, ennek nincs értelme. A logikus gondolkodás nem működik a kvantumfizikában. Hasonlóan a vírusoknak az életükhöz, a növekedésükhöz kell egy gazda, a tüdő, ahol pl. ezer milliárdnyi mennyiségűre szaporodnak. Aztán egy pici tüsszentéssel kijönnek belőlünk százezer milliárdnyi mennyiségben. Ha ilyen sokan vannak, akkor könnyen bemutatható vírus, gondolnánk, de ez soha nem történt meg. Semmilyen váladékban nem található egy darab se. Külön majomveseszöveten kell „tenyészteni” őket. Ha viszont nincs elég belőle a saját váladékban, ami kimutatható lenne (sőt egy se) akkor hogyan betegíthet meg?

  2. Az atommaggal kapcsolatos kérdés az univerzum eredendő megismerhetetlenségének az állítása. A Heisenberg bizonytalanság elv szerint nem ismerhető meg (nem mérhető az eszközeinkkel) egy elektron mozgása (helye, sebessége) azonos időben. Normál úton, ha valamit meg tudunk figyelni, annak meg tudjuk mondani a mozgási időbeli koordinátáit, azonban, ha valami nem megfigyelhető, akkor már csak emiatt a normál fizikai mozgás törvényeket el kellene dobni? Esetleg nem azért nem figyelhetőek meg ezek a jelenségek, mert ezek a dolgok nem is léteznek? Ezért nem megmérhetőek, és nem megtalálhatóak? Hasonlóan a vírus genom gyors mutálódására fogott, hogy emiatt nem tudjuk meghatározni az aktuális genomot. „Létezik” 6 millió különböző SARS-CoV-2 genom, mert ennyire gyors a mutálódás. Annyira gyors, hogy meg se tudjuk határozni a genomot. Ha azt állítjuk, hogy egy vírusnak van genomja, de még nem láttunk a vírust se, akkor a mutáció feltételezése is csak hipotetikus lehet. A megfigyelés félremagyarázása önmagában is logikai hiba. Ha egy macska hurcolászik egy egeret, de végül elmegy anélkül, hogy megenné, azt lehet mondani, hogy a macska képtelen egeret enni. Persze lehet más magyarázat is: a macs nem éhes, a gazdinak hozta ajándékba stb., de ez egyáltalán nem bizonyítja, hogy csak egy lehetséges magyarázat van. Amikor prezentációs kutatási anyagokban írnak a kanyaró vagy a HIV „genomról”, azt egyáltalán nem lehet arra használni, hogy a genom létezését bizonyítsa, így a vírusét se.

  3. Az atommag és elektron részek kimutatásának kísérletezése során azt is vizsgálták, hogy a radioaktivitás hatására az atom kibocsát-e negatív töltésű valamit(elektronokat), azt igazolva, hogy az elektronok részét képezik az eredeti atomnak. Fizikai kísérlettel meg tudták figyelni, hogy a radioaktív bomlás során negatív töltésű kibocsátás történik, és ezt az elektronnak tulajdonítottak, kimondva, hogy az elektron már a kiinduló bomló atom része volt a reakció előtt. Az egy ésszerű magyarázat, hogyha valamiből kijön valami, az a kis rész eredetileg a nagy része volt, mielőtt kijött. A kérdés ekkor az, hogyan rendeződik bele egy atomba stabilan a külső szubatomi méretű részecske. A radioaktivitás értelmezési leírása is kérdéses. Valóban szétesik-e az atom? Az elektron egy szétesési (egyfajta fény) termék lenne? Miközben a fotonok is hasonló „szétesési” termékek. MI a különbség? Héliumot bizonyos típusú vegyi anyagokból állítanak elő radioaktív bomlasztással. Az eredeti anyagokban nem található meg a hélium, a radioaktív bomlás során mégis keletkezik, tehát az az eredeti érvelés, hogy „csak kijött” az elektron az atomból, vagy a foton is, és a hélium is a radioaktív bomlás során, egyáltalán nem bizonyítékok arra, hogy előtte is az atomban voltak. Mára az bizonyított, hogy az elektronok nem részei az atomnak eredetileg. A virológia ehhez úgy kapcsolódik, hogyha a vírusok létezését állítjuk, és a betegség okozó voltát, először bizonyítani kell, hogy ezek fizikai létező lények, tehát először elkülönítve izolálni kell őket, meg kellene őket találni.

 2. https://www.bitchute.com/video/BC25ikU2sTKt/
  NUCLEAR ATOM & RESPONSE TO VERNON COLEMAN- 9/6/23 WEBINAR
  folytatás

  A logikai hiba miatti tudománytalanság bemutatására megemlítésre kerül a magyar példa is. Dr. Semmelweis Ignác korában mi is volt a gyakorlat valójában? Az igazolná a kórokozó teóriát, hogy a kézmosás bevezetése után megszűnt a gyermekágyi láz? Korának gyakorlata a puszta kézzel való boncolás volt. Az orvosok kezén bomló szövet darabok lehettek, formaldehid és egyéb vegyszer maradványok is, és lehetett baktérium is (ami nem bizonyított egyáltalán). Kézmosás nélkül vezettek felváltva szülést és boncolást. Ezekből egyáltalán nem következik, hogy a „baktérium” okozta a gyermekágyi lázat. A formaldehid, a rothadó anyagok sebes méhnyakba kerülése esetén bizonyítva volt-e már, hogy nem okoznak problémát? Nem volt kizárva soha. Amíg ilyen tanulmány nincs, addig nem állítható, hogy a baktérium az ok. Már az se jó, ha latex nyílt sebbe kerül. Ebben az esetben pedig semmilyen okozati összefüggés lehetőséget nem zártak ki, így a baktérium magyarázat nevetséges, és nem tudományos. Azzal egyenértékű, hogy a „tudomány beismeri, hogy fogalma sincs az okról. Nem bizonyítanak semmit az ok-okozatiság tekintetében.
  Ha valaminek több magyarázata lehet, egyik magyarázat se használható önkényesen bizonyítéknak. Függő (okozat)és független(ok) változók használata szükséges ahhoz, hogy kontrollálni tudják a kísérleti magyarázatokat. A független változónak kell lenni az egyetlen lehetséges kiindulásnak, magyarázatnak arra, ami azt a jelenséget okozza, amit keresünk.

  Megjegyzésem, hogyha így működik (láthatóan igen) korunk elvárása, az „evidence based” tudomány, akkor a gubanc már ott kezdődik, hogy az evidence nem evidens.

  A másik megjegyzésem pedig az, hogy ha még a tudósok se értik, hogyan működik a világ, mert sok alaptalan valótlan, meg nem kérdőjelezett teóriát magukba szívva nőttek fel, akkor hogyan alapoznak „tudományra” hivatkozva egy energia takarékossági, egy oltási, genetikai, egy időjárási, elektromossági stb. kérdésben. Egyik állításuk és egyik következtetésük se fogadható el megalapozottnak, mind légből kapott. Fogalmuk nem lehet a valóságról, arról, az alaptalan beavatkozásuknak milyen következménye lehet, mit csinálnak egyáltalán. Már rövid távon se működik sok „tudományos” módszer, aminek látható következményei vannak.

  Az XX tagok értelmessége, és józan ítélőképessége a legjobban megkérdőjelezhető, és ezzel akár meg lehetne fogni őket. XX-et a világ működése egyáltalán nem érdekli, távol vannak a megismerés minimális igényétől is, csak az fontos nekik, hogy minél több hazugság felett rendelkezhessenek.

  Azok, akik megmondóemberként mostanában sokat emlegetik a logikusságot, azokról kétlem a logikusság fogalmának ismeretét. Attól, mert „divatos” logikusnak feltüntetni valamit, tőlük mégis minden üres dumaként hangzik. Ha logikusak lennének, már rég felvállalnák a leleplezett áltudományos csalásokat, nem pedig logikus gondolkozás címen hirdetnék tovább a még nagyobb hülyeségeket is.

 3. Neil Oliver egyértelműen elmondja, kik a bűnösök. Eszébe sem jut a nép tagjait hibáztatni, bíróság elé állítani, mert elég jól ismeri a világot.
  Hogy nem ébrednek az emberek? _ olyan rafinált eszközöket, módszereket alkalmaznak, amivel az emberek nem találkoztak. Az egyszerű rabszolgák nem tudnak ekkora gonoszságot elhinni.
  A hamis tudományok oktatása, agyakba vésése pedig hamis képet épített ki az emberekben.
  45 óta Európában a jugoszláviai NATO által végzett háborúig, és főleg az Ukrán területen vívott
  háborúig békében éltek az emberek. Nemzedékek nőttek így fel a liberális köntösbe bujtatott diktatúrában. Sikeres volt a népek több ezer év alatti lebutítása.
  Komoly vészjel kell ahhoz, hogy az emberek higgyenek. Ez a történelem legügyesebb és legrafináltabb gyarmatosítása. Elhiszik tömegesen, hogy ha elmennek szavazni döntenek a politikai hatalomról, pedig csak legitimizálják a diktatúrát. Ezért kell a pluralizmus, ami megosztja a népet, és szembeállítja. A Pannon provincia helytartótanácsában annyi a magyar, amennyi magyar vér a fővajdában és sleppjében, beleértve az MHM-t is.

 4. A fordításba némi hiba csúszott: Kill Bill Xanadu 2.0 nevű ingatlanja nem 66, hanem 66 EZER négyzetláb, azaz durván kb. 20 ezer négyzetméteres(!).

  Az említett szupergazdag pszichopaták az általuk kitartott médiában filantrópnak hívatják magukat, amelynek jelentése “emberszerető”. Egy újabb példa az eredeti jelentés feje tetejére állítására és lejáratására, amúgy tőrőlmetszett sátánista módra. Ezért kellett kitalálni a “filantropata” szót, hogy valahogy visszaadja azt, amit valójában csinálnak.
  Ha megfogadjuk az örökbecsű mondást, hogy “ne azt nézd, hogy mit mondok, hanem hogy mit csinálok”, akkor világos, hogy itt egyrészt kifejezetten mizantrópokról, azaz embergyűlölőkről van szó, másrészt viszont pszichopata, népirtó, közveszélyes bűnözőkről, azaz mizantropatákról.

  Neil Oliver szavaival: hol marad a közfelháborodás mindezek közepette? A mondás szerint: “a gonosz győzelméhez az is elég, ha a jó emberek nem tesznek semmit”. Amíg a saját bőrükön nem érzik.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük