A Magyar Királyság Királyi Korona Tanácsáról

Szabó Attila előadása és az azt követő beszélgetés
2024.05.25

Egyesítsük Erőinket Mozgalom


A Korona Tanács állásfoglalása a szabad oltásválasztásról:


11 thoughts on “A Magyar Királyság Királyi Korona Tanácsáról

 1. Valahogyan meg kell szabadulniuk a pénzügyi vagyonok tulajdonosaitól.
  Rá kell bírni az embereket, hogy maguktól szabaduljanak meg a pénzüktől.
  Ne a pénzt halmozzák nyakra-főre
  a TaxPro GmbH ügyvédje szerint
  Akinek van mit halmozni az halmozzon mást, pl nemesfémet és hagyja meg a pénzt a hitelüket törlesztőknek
  Erre megy ki a víruspánik?
  Csökken a pénzügyi követelésekkel rendelkezők száma

 2. Köszönet az előadás közzétételéért. Segíti a tisztánlátást. Bár az elhangzottak hihetetlenül elszomorítóak, de szükséges ismeret.
  Az első gondolatom az volt, miután végighallgattam, hogy jó lenne, ha a mozgalmak úgy fognának össze, hogy előtte egy nagy levegővétel után leérkeznének a fellegekből (az illúziókból és az ideákból) a valóság és a megvalósítható gyakorlat, a célszerűség talajára Jelen állapot szerint az látszik, hogy mindkét társaság eszméje közös: az ország megosztása után a digitális rabszolgaságba való békés átmenet kikényszerítése. A Teremtő se akarná ezt, nemhogy az ember. Eleink forognak a sírjukban.
  Igazából nagyon örülök, hogy a felvázolt rendszer nem népszerű, nem ment át a gyakorlatba, ebben a formában soha ne is menjen át. A hallottakat mindenki megérti, ha meghallgatja. Sértőnek érzem mást feltételezni. Ha jó lenne a felvázolt rendszer, nem kellene neki nagy reklám, elterjedne a javaslat, és meg is valósulna.
  A képviselt csomagok elemei között van jó is, és teljesen elfogadhatatlan. Miért és kinek lenne jó a digitális rabszolgaság? Amikor van másik megoldás, a jólét állami keretek közötti elérése, erre irányuló megegyezéses szabályozás alapon. Hogyan fordul át az, hogy mindenki jól szeretne élni, de ha ez megvalósítható, akkor inkább olyan megvalósítást propagálnak, ami sok ember rosszlétével járhat, gyárilag bebetonozva, és még a jólét eléréséhez az egyéni felelősséget is (a tulajdont) megszüntetve?

  Jóhiszeműen valamifajta naivitásra fogom a következő gondolati hibákat, a teljesség igénye nélkül:
  – A természet, mint modell követése azt jelenti, hogy a teremtőknek van joguk elsődlegesen bármire (=dolgos emberek, polgárok), nem a birtokosoknak. De ehhez kell egy induló külső birtok, a Föld, a pálya, az állam fizikai területe, amin lehet „játszani”. A birtok és birtokos fogalma összekevert szerintem. A birtokjog az állam területi joga, a tulajdonjog az állam működési, működtetési joga. A birtokosi jog pedig a tulajdonosi rendelkezési szabadság korlátozása.
  – A tulajdonjog tartalma és szintezése volt a legnagyobb csúsztatás. Tulajdonjog, birtokjog, bérleti jog és használati jog voltak felsorolva. Gondolom a jog tárgyával való szabad rendelkezés van egyre jobban korlátozva ebben a sorrendben. A birtokjog azt jelenti, hogy egy tollvonással mindenki földönfutóvá válhat, nincs szabad rendelkezés a jog tárgya felett. Ugyanúgy nem garancia semmire az, hogy valaki jogosult-e „birtokra”, és milyen minőségűre. Ki mondja meg? Ez a legaljasabb pont lényegileg a pénz eltörlésén kívül. Alapvetően digitális semmit akar mindkét beszélgető fél, de most ezt a Korona Tanács nyilvánította ki, egy vázolt rabszolgarendszerben. Én továbbra is azt javaslom, hogy az önálló munkaképes kortól, 16 éves kortól lehessen tulajdonhoz jutni, vállalkozni, azzal a tulajdonosi struktúrával, hogy 51% állampolgári(dolgozó állampolgárok közössége) és 49% állami tulajdon. A modellem többi részét nem ismétlem meg. A teremtő (vállalkozó-dolgozó) az égi rend szerinti tulajdonos. Alvállalkozó is dolgozhat egy vállalkozásban, külföldi is akár, de nem lehet tulajdonos, csak az állam polgára.
  – Létezik-e olyan ember, aki egy közösség életében minden területen kompetens? Aki agrár, műszaki, közgazdasági, jogi és egyéb zseni egyszerre, így el tudja igazgatni a kis közösségeket. Ilyen ember nem létezik. A közösség gyakran választja a legnagyszájúbbat, de nem azt, aki a korlátozott képességűek közül a legkompetensebbként képes a hiányzó területeken másokkal együttműködve a komplex feladat érdemi betöltésére. A kompetens vezetőnek arányos javadalmazás kell járjon, nem minimális.
  – Csúsztatás volt az is, hogy majd a „demokratikusan” kiválasztottak elosztják a javakat, úgy, hogy mindenkinek joga legyen pl. a lakhatás. Ezt a rendszert szocializmusnak hívjuk. Mindenki emlékezhet a lakáselosztási rendszerre, vagy az autóra, és a telefonvonal bekötésre való várakozásra. Igazságos nem volt a rendszer, se értékmérő. Képzelt „osztály ellenség”, és lánygyerek kirekesztő volt, számukra indokolatlan hátránnyal, akár mélynyomorral, valamint ál-hiánygazdasággal járt.
  – Mintha az érték fogalma teljesen hiányozna a megközelítésből. Értékről úgy látszik tabu beszéni a digitális rabszolgaságban. Az érték az ember arany élete. Kimaradt annak ismertetése, milyen alapon teremtődött a digitális korona pénz. Az is kimaradt, hogy a pénz az állam pénze kell legyen, a szuverenitás(állami és egyéni is) záloga. A pénz pedig tulajdon, tehát kell fizikai forma, és kell hozzá tulajdonjog, szabad rendelkezéssel. A szuverenitás fogalma is tabu, úgy látszik.
  – Amennyiben egy rendszerben van hitel, van adósság is, az állami, vagy az egyéni eladósodás különböző típusú hitelezők felé lehetséges. Ha nincs tulajdon, nincs adósság, hangzik el. Nem az adósság a probléma, hanem a tulajdon elvétele, ami az önálló szabad lét, szuverén szabad rendelkezés lehetőségének az elvétele. A kreativitás és az érték (=önálló, felelősségteljes emberi lét) fogalmak teljes megszüntetése itt a fő probléma. A pénz pedig a tulajdon és az egyéb szellemi és emberi és fizikai értékek mércéje (nem a profit a mérce, az megszüntethető).
  – A 10 éves korig tartó otthonlét az analfabetizmus visszahozását jelenti számomra. A 6-16 éves korosztályban, a felnőtt lét előtt kell elsajátítani az alapvető ismereteket a világról, ami mindenkinek kötelező, összemérhetően, különben nem lehet pl. választó, fegyver birtokos, 16 éves kortól, ami már felnőttkor.

  Az Alkotmányjogi Konferenciákon is az derült ki számomra, hogy a Szent Korona rendszer három oldalról is támadott: a sokG digitalizáción alapuló pénz törlés és megfigyelés kialakítás, a kommunizmus rabszolgarendszer bevezetése és a nemzetközi jognak való megfelelés oldaláról. A legkönnyebb a nemzetközi jognak való megfelelésnek nekilendülni, és ezt kockázat nélkül meg is kellene tenni. Ugyanis az derül ki a napi nemzetközi jog alkalmazásból, hogy nincs használható, végrehajtható nemzetközi jog, az elvek pedig hazugak, kettős mércéjűek és felülbírálhatók. Ebből pedig az következik, hogy aki megtámadja a mi szuverén akármilyen jogalkotásunkat, az vagy át akarja venni igazából, hogy világelsőként bevezesse, vagy szimplán meg akar minket támadni, nem a jogunkat, hanem be akar avatkozni a belügyeinkbe.
  Igazából nem derül ki, hogy ki képviseli, melyik társaság az embereket a Szent Korona rendszer vonatkozásában, mivel úgy néz ki, mindenki szabadkőműves, vagy általuk irányított. (Mint tudjuk, a gondolkodási és propaganda befolyásolás nemcsak pénzzel lehetséges.)

  1. Röviden összefoglalva az derült ki számomra, hogy a Szent Korona Tan tartalma és mondanivalója összességében el van csalva, félre van „értve” és rossz, hazaáruló szabadkőműves (befolyásoltságú) kezekben készül, teljesen az értelmét 180 fokkal megfordítva az újra bevezetésre.
   Az már haladás, hogy szövetségről esett szó isteni leszármazás (hamis genetika! elképzelés, és nem létező isteni vérvonalak, mint bődületes ostobaságok emlegetése) helyett.
   A természet modellből ismert, hogy a víz (= a pénz analógiája) a testben a zsírból elégetéssel keletkezik, a Földön pedig tiszta víz a belső anyag elégetésével (belső meleg) tör forrásként (a Föld izzadságaként) a felszínre. Az előbbi az ember erőfeszítése, munkája általi, a másik pedig a „Teremtő” munkája általi. A víz a jutalom, a fizetség az élethez, amíg van víz, addig van élet.
   Ha könyvelni szeretnénk, akkor az induló vagyon (jegyzett tőke) a Föld, és az induló pénz a vízmennyiség(pénzkészlet). A gyakorlatban a Földet reprezentálja egy végesnek tekintett kincs, az arany(az élők összessége=ember, állat, növény), mivel mindenkinek vízre(pénzre) van szüksége az aranyélethez.
   A kiéheztetési, szomjanhalatási program az adu ász a gyilkolásban, az isteni élet rendjének megbecstelenítéseként. Azt mutatja, hogy aki ezzel az eszközzel él, nem tudja a rendet felismerni és működtetni, és ezért mások, a meggyilkoltak a bűnösök, valójában beismerése annak, hogy a gyilkos képtelen élni, életképtelen.
   A természet „isteni” példával analóg rendszerében ahogy a Teremtő a vízzel élteti a földi világot, úgy az embernek is önmagát értékelve, önmagán való hatalommal, felelősen, tudatosan kell ebben a rendszerben működni.
   Így szól hozzám a korona tanítása az elhangzott előadásból.

 3. Ideje valamit tenni, mert a globalisták felgyorsították terveiket.

  Mai hír:
  Az Egyesült Királyságban törvényjavaslat született az angol egyház felszámolásáról, ami az új világrend program része:
  https://thewatchtowers.org/there-is-a-bill-in-the-u-k-to-disestablish-the-church-of-england/

  És itt a részletes tervük:
  A 300-as bizottság alattomos emberek kis csoportja, akik világunk minden aspektusát irányítják. Az MI6-on keresztül elrendelték Lincoln és Kennedy elnök meggyilkolását. Az AIDS-et létrehozták, és a WHO millióknak juttatta be a himlőoltás révén.
  CÉLJAIK:
  (1) Egy Világkormány létrehozása egységes egyházzal és monetáris rendszerrel az ő irányításuk alatt.
  (2) Minden nemzeti identitás és nemzeti büszkeség teljes lerombolása.
  (3) A vallás és különösen a keresztény vallás elpusztítása
  (4) Minden egyes ember irányítása elmekontroll és nanotechnológia segítségével, amely emberszerű robotokat (kiborg) és azt felügyelő totalitárius terrorrendszert hozna létre.
  (5) Véget vetni minden iparosításnak és az atomenergiával előállított elektromos energia előállításának, és “posztindusztriális, zéró növekedésű társadalom” létrehozása.
  (6) A kábítószerek és a pornográfia legalizálása.
  (7) A nagyvárosok elnéptelenedése.
  (8) Minden tudományos fejlődés visszaszorítása, kivéve a bizottság által előnyösnek ítélteket. Különösen célpont a békés célú atomenergia.
  (9) A fejlett országokban zajló korlátozott háborúk, valamint a harmadik világ országaiban az éhezés és betegségek következtében 2050-re 3 milliárd ember haljon meg, akiket „haszontalan evőknek” neveznek.
  (10) Meggyengíteni a nemzet erkölcsi szálait és demoralizálni a munkásosztályban dolgozókat tömeges munkanélküliség szándékos előidézésével.
  (11) Megakadályozni, hogy az emberek mindenhol maguk döntsenek sorsukról, mivel egy-egy krízis követi a másikat, amit az emberek már nem tudnak uralni.
  (12) Új kultuszok bevezetése.
  (13) A világ gazdaságainak teljes összeomlását és teljes politikai káoszt előidézni.
  (14) Átvegye az irányítást az Egyesült Államok összes kül- és belpolitikája felett.
  (15) Teljes mértékben támogassa az olyan nemzetek feletti intézményeket, mint az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ), az Egészségügyi Világszervezet (WHO), a Nemzetközi Valutaalap (IMF), a Nemzetközi Fizetések Bankja (BIS), a Világgazdasági Fórum (WEF) és a Világbíróság, amelyek a tervek végrehajtását végzik.
  (16) Behatoljon minden kormányba és felforgatva azokat, és belülről dolgozzon az általuk képviselt nemzetek szuverén integritásának megsemmisítésén.
  (17) Szervezzen meg egy világméretű terrorista apparátust, és tárgyaljon a terroristákkal, amikor terrorista tevékenységekre kerül sor.
  (18) Vegye át az irányítást az oktatás felett Amerikában azzal a szándékkal és céllal, hogy teljesen és teljesen elpusztítsa azt.

 4. Értem ami itt van, csak azt nem, hogy mi értelme.
  A Magyarországnak nevezett Pannon provincia ugyanúgy a kazár birodalom gyarmata, mint a többi 193 (194-ből) állam.
  2020 februárja és nálunk március 16. óta tart már a 3-ik világháború.
  A méreginjekciókkal és hamis eü. protokollokkal több embert gyilkolt le a kazár bankár csúcsbűnöző banda, mint a két világháborúban.
  Bármelyik pillanatban kirobbanhat egy nukleáris armageddon, itt meg kiderül, hogy van királyság ( persze, de nem a magyaroké), meg bank is. Hát az van több is, csak bizony azok mind a FED fiókjai a függetlennek hazudott MNB-vel együtt, ami csak a magyar néptől független.
  2021-ben már választottak itt kormányzót is, no meg a rendszerváltásnak nevezett briganti hatalomváltás után önjelölt uralkodókat is, de hivatalosan Orbán Viktornak hívják, bár ő csak egy kazárok által megbízott helytartó (bár már vannak vármegyéi ), miután az izraeli követnek és a Mazsihisznek is több hatalma van, mint az egész parlamenti helytartótanácsnak, ahol magyarokat amúgy csak elvétve találni.
  Itt mindenki szeret a nép nevében beszélni, igaz hogy a népet még soha nem kérdezték meg, hogy akarja -e, amit neki tulajdonítanak.
  A tisztességes emberi társadalom nem az egymás felett való élésről (élősködők és leéltek), hanem az egymásmellettiségről kellene hogy szóljon. De pont a vagyoni méretű magántulajdon és a pénz tette abszolút egoistává évezredek alatt az emberiséget, amely úgy használható, minta kantár a lovakon.
  Amit és akiket itt és szerte a médiákban neokommunizmusnak és neokommunistáknak nevezenek, soha nem voltak azok és nem is lesznek. Viszont kiváló hülyítés, megvezetés az önállóan nem gondolkodó emberek számára. Az ideológiákra legyen bármelyik, ráült kezdettől fogva a háttérhatalom ( már az ókorban), felhasználva az emberiség megosztására, és egymásnak uszítására ( ez a funkciója a pártoknak is) már évezredek óta, amikor a kommunizmus mint fogalom nem is létezett, mint ahogy igaz nemzeti szocializmus sem, és rendszerként pedig soha.
  A hatalom nem a magántulajdont akarja felszámolni, hanem csak a néptömegek tulajdonát. Ez egy korlátlan despotizmus, ami nem is ismeretlen, gondoljunk bizonyos ázsiai, vagy muszlim államformákra.
  Így születnek a hamis bűnösök, akiket szükség esetén felelősségre lehet vonni, de azok kis emberek lesznek, mint ahogy 56-ban sorkatonákat akasztottak Budapesten a Népligetben, mert csau színű volt a cipőjük, – ecce homo.

  A közoktatás olyan bankárok által lett irányítva, mint a Rothschildok, Rockefellerek, vagy mint a Morganok. Célja nem a valódi tudás megszerzése, hanem a rabszolga szintekbe való beépítés, szolgálva a világhatalmat.
  A tudományok által tálalt ismeretek zöme hamis, mert az alaptudomány hamisan lett felépítve.
  Az emberek nem ismerek a természet, a kozmosz működését, a világ keletkezésének folyamatát.
  Hamis a történelem tálalása, teljesen elfedve a valóságot.
  A közgazdaságtan a fosztogatás tudománya, a jog pedig a rabszolgatartás, terelés egyik fő eszköze.
  A rockefeller -féle gyógyászat pedig kezdetektől fogva a népirtás szolgálatában áll.
  Bármelyik pillanatba bekövetkezhet, hogy már úgy hamvadunk el, hogy előtte felébredni sem lesz időnk, és ehhez még nukleáris háború sem kell, gondoljunk csak a maui tűzzel történő pusztításra, gyilkolásra, ahol már a kazár Mark Zuckerberg birodalmat épít magának.
  A Kossuth tér helytartótanácsa már évekkel ezelőtt előkészítette ennek a népnek az elpusztítását.
  Olyan fajtákból állnak, akik még akkor is hazudnak, amikor igazat mondanak.
  A NATO kilőtt két oroszországi nukleáris támadás előrejelzőt, persze, mintha Ukrajna tette volna.
  Miután Oroszország megelőző jelzőrendszere sérült, 11 nukleáris tengeralattjárót irányított az Atlanti-óceánra, a robbanófejek száma megközelíti az 1000-et.
  Mindent a kazár központ irányít. A rothschid félék be akarják fejezni az Agenda 30-at, azaz az emberiség kipusztítását, és a Föld teljes megszerzését bármi áron. Ez a sokadik humán civilizáció ( sajnos nem kultúra), ami pusztulni fog, talán maga a földgolyó is, ennyit a fejlett tudományról, (meg a homo sapiensről), ami meghaladta és letiporta az igazi tudást, humanizmust, kultúrát.

  1. “a vagyoni méretű magántulajdon és a pénz tette abszolút egoistává évezredek alatt az emberiséget”
   Az ember születetten egoista is, de nemcsak az. Legfőképp motiválható(vágyak) és kreatív. A motiváció(vágyak) eszköze a pénz, egy képesség skála és értékskála alapján átválthatóan. A sátánt például, aki egy élő földi személy, illetve neki dolgozó személyek csoportját, a hatalomvágy tette mohóvá. Önálló képességek/értékek híján a sátánnak egyedül nem lenne vagyoni méretű magántulajdona. A sátán a semmi megtestesülve. Ő az értéktelen az érték tengelyen, aki csak lop másoktól.
   Az irreális, hamis értékbeli különbségek és ennek a keletkezését lehetővé tevő szabályok tették és teszik lehetővé az irdatlan és irreális vagyoni különbségeket, melynek a gyökere a semmiből történő pénznyomtatás. Valójában jelenleg nincs pénz (=a nyomtatott pénz a semmi, a digitális a méginkább semmi) és értékrend sincs. Emellett képtelen képességek és vágyak léteznek, mint pl. “legyek virológus” és képtelen értéktelenségek, mint a kínai gyártású létrejöttükkor már hulladék hegyek.

   A pénzzel mi is a baj?
   Minden ember értéke más, ami pl. az IQ tartomány/fizikai erőnlét határai között is definiálható. Az érték szab határt a vágyaknak.
   Könyvelve: a saját tőkénk az értékünk, ami pénzben(aranyban) megtestesülve forrás a vágyak kielégítéséhez, az arany élethez. Életidőben beoszthatóan és változtathatóan.
   Amikor azt mondjuk, hogy szeretjük a pénzt (tényleg normális dolog szeretni), átvitt értelemben azt jelenti, hogy magunkat szeretjük….Ám ehhez valódi, értékmérő, időtálló pénz is kellene.
   Az is egy nagy csúsztatás, hogy az ember elértéktelenedik naponta, a sátán kénye-kedve szerint. Az érték változás nem jelent folyamatos pusztulást. Valamint nehogy már az önmagában értéktelen sátán mondja meg mindenki másnak, hogy mi mikor mennyit ér!

 5. https://orvosokatisztanlatasert.hu/a-who-bizonyitott-buncselekmenyei-a-covid-vilagjarvanyban-es-ezek-katasztrofalis-kovetkezmenyei-ertesites-ment-az-egeszsegugyi-vilagszervezetnek-a-vademeles-okairol-es-a-buntetojogi-szankciokrol/

  https://orvosokatisztanlatasert.hu/sajtotajekoztato-a-gyermekoltasokrol/

  A két korábbi kommentemből következik számomra a cov. és a long cov. betegség. Ami nem mindig tüdőgyulladás, hanem főleg egy idegrendszeri tünetegyüttes.
  Ismét a tükörtojás modellből kiindulva:
  Legyen a koponya a tojás héja. Azon belül pedig a fehérállomány a tojássárgája és a szürkeállomány a tojásfehérje.
  A koponyát sugárzással feltörve és hevítve készítsük el a “nyitott” mikróban a képzeletbeli tükörtojást. (A mikro az a hely, ahol sugárzó pontok irányulhatnak a fixen behelyezett testre. Mondjuk a laptop képernyő előtti ülés egy mikrosütő sugárzás helyzet.)
  Hullámhossz, időtartam és sugárzó eszköz kérdése az eredmény.
  Bárki, bármikor létrehozhatja az agy”tükörtojást” megfelelő eszköz és hozzáférés birtokában. Közvetlen tulajdonlás sem szükséges, csak szándék és sokG irányítás hozzáférés.

  A jelenség neve pedig lehet az X sugárbetegség. Példa lehet az is, ahogy a szürke színek kifehérednek a madarakon. Vagy pl. a lila szín eltűnik az ibolya lila virágsziromból és fehér lesz. Eltűnik a “szürkeállomány”. Törölve. X.

 6. A sátánnak úgy is veszítenie kell, hogy van vírus (a saját játékszabályai szerint), és úgy is, hogy nincs (a valóság „szabálya” szerint), írtam évekkel korábban.
  Mentálisan már mindkét módon vesztett, számtalan tény és példa igazolja, már csak a beismerés és a büntetés hiányzik. Sátán nem egy bűnbánó típus, számon kell kérni, hogy beismerhesse bűneit, és ez még várat magára. Ez az, ami várat magára.
  Sátán értéktelensége nem jelent bűntelenséget. Sőt, az értéktelenség predesztinál a bűnre.
  Sátán fél, hogy nem fogja őt megváltani senki, ha számonkérik, mivel mindenki csak magáért felelhet.

  Érdekes gondolat hangzott el a Nyílt sisak nemrégi adásában az ezüst dukát kapcsán, https://www.youtube.com/watch?v=_OtY4lREwFM , az 56-57-ik percnél:
  „Az emberiség egyszer csak azt mondta rá, hogy azért, mert az olyan színes, az értékes. Semmi nincsen más (különbség) az arany, meg a drágakő meg az ezüst között, hogy mi adjuk, mi azt mondtuk rá, hogy értékes. A hit.”
  Én nem értek egyet azzal, hogy ez az értékmérő „hit” alapon lett kiválasztva. Maga az érték, a dolgok beárazási módja van tévhit alapon „kiválasztva”. Leginkább a baj maga a hit abban, hogy a „semmi” ellenében lehet pénzt (pláne kamatot) teremteni. Ha az érték=semmivel, akkor hogyan lesz hó végén fizetés? Az a hóvégi semmi, amit így már nem kell semmiben megkapni, kézzelfogható módon a hóközben az asztalra letett „semmiért” cserébe, amin nem lehet vásárolni a másnapi élethez semmit.
  Az arany szükség alapon lehetett megtalálva, hiszen az arany belső tulajdonságai miatt mennyiség és minőség reprezentáns. Nem korrodálódik, kémiailag állandó és korábban mesterségesen nem volt előállítható. Mennyisége számos, de végesnek volt tekinthető. Darabolható, hidegen alakítható, kézbe fogható, anyagiságában veszélytelen. Stabil, kicsit kopik, de könnyen ötvözhető. A természetben az arany előfordulás sűrűsége a legnagyobb, és csak kevés más anyag oldja.
  Időtálló örökség.

 7. https://magyarjelen.hu/megvalosithato-e-az-onigazgato-tarsadalom/

  Kicsit csapongva próbálom a kommentem megírni, ahogy a meghívott vendég gondolatai is csapongtak a beszélgetésben. Ertsey ehhez az oldalhoz (is) kapcsolódik, az oldal színvonalát és az összes meglévő, felépített és megtartott hitelességét csorbítva, a sátán képviselőjeként. Most éppen az MHM-nek kínálja fel az alkut, több ponton zsarolás gyanúsan (gyarmat lét, itt az idő, Ficó, Abe Shinzo).

  – Óriási körmondatok hangoznak el a pénzről, vagyis mellébeszélés a beszélgetés. Semmit nem tudunk meg arról, hogy mi a baja a pénzzel Ertseynek. Márcsak azért sem tudhatunk meg valamit, gondolom, mert a pénznek alapvetően nincs baja! A pénz spekuláció tárgya, amikor pl. fogadnak rá. Ez baj, és szabályozási kérdés (elhangzik, Kínában és Oroszországban politikai szabályozást kap, helyesen), de a pénz lényege az, hogy önmagában van önértéke. Ez nem hiba, hanem szükséges viszonyítási alap, az egyenértékes az arany élet modellhez. Ez az önérték a lényeg, aminek meg kell maradni. Ertsey pont megölni szándékozik az arany élet modellt.
  – A pénz csak másodlagosan elszámolási eszköz, elsődlegesen ESZMEI ÉRTÉK! Vagyon, tulajdon, lejárat nélkül! Ennek megemlítése el lett felejtve, és ki lett forgatva. A határidős/lejáró pénz (=ebédjegy) az NWO digitális rabszolgaság egyik alappillére. A spekulációt nem úgy kell megszüntetni, hogy határidős lejáratúvá teszem a pénzt. A határidő is egy spekuláció, amin a határidőben is nyerni vagy veszíteni lehet. Ne akarjuk már öregíteni a pénzt, azzal ugyanúgy pont áru marad, sérthető, és spekulálható. Akkor nem spekulálható, ha be van tiltva a spekuláció. Időtlen vagyonnak kell maradni a pénznek, ahogy az élet is örök. A pénz az „örök”, generációs élet értékének az ára. Nem lejáratos. Az „arany élet” vagyoni értéknek sérthetetlennek kell lenni. Az embert nem lehet időszakosan lejáratos elszámolási egységgé leminősíteni. Ez a sátán és Ertsey szándéka, de nem működik a valóságban. Ha megbukik, akkor a túlélőknek lesz arany élete, a visszatérés a normalitáshoz opció szerint.
  – A visszatartott tudás téma beleágyazása a beszélgetésbe csak kommunikációs marketing. Attól, mert valami visszatartott tudás, nem biztos, hogy építő és hasznos tudás. Még a mezőgazdaság is belekeverődik a pénz kártyapakliba, pedig ami nem mezőgazdaság, az is állít elő értéket.
  – A CBDC pénz (digitális semmi) nem keletkezhet sem helyi közösségben-helyi bankban, sem idegen tulajdonú bankrendszerben. A pénz az ország/nemzet/ pénze, elsődleges tulajdona, amely szint az arany élet modellemből is következik. A központi jegybank szükséges, ami kibocsátja és kezeli a pénzmennyiséget, de az nem lehet semmilyen (se egyéni, se csoportos) magántulajdonban, mint a Mr. Globál tulajdonú CBDC. Nem esik szó arról, hogy a sátán, mint MAGÁN pénzkibocsátó a fő hiba a pénzrendszerben.
  – Ha „mi (sátánisták)” szabjuk a feltételeket a változáshoz, de a feltételek az NWO (WEF) digitális rabszolgaság feltételei, akkor az tényleg nem radikális. Pont békésen belesimul az NWO rendszerbe, a központosított nemzetállam felszámolásával. Ertsey szerint a feladat az, hogy ki kell vonulni az államnak a gazdaságból. De miért? Hogy belépjen a globál állam, két lépésben? Hibás hatalmi szinten nem tud működni a nemzet(állam), ezért vissza kell épüljön az igazgatási szint a helyére, ismét, miután megszűnt, de ez persze nem hangzik el. Ha valaki kilép a helyéről, valaki más be fog oda lépni! Itt először megszűnne az állami szint, aztán mivel szükségszerű, megint felépülne, azonos logika szerint. Sok trükk van a sátáni globalista tervekben, ez is az egyik (Valaminek a megszüntetése hamis indokkal, aztán a bukás után újra felépítése, azzal, hogy mégiscsak az első verzió volt működőképes.) Az is belesimul békésen a sátáni rendbe, hogy Ertsey szerint”, vagy a „mesterei” szerint a társadalmat hozzáértés alapján meg kell osztani, el kell különíteni. Mégis miért? Ketrecbe kell zárni a leukémiás macskát? Az enyém nem volt ketrecbe (azt csak a lélektelen, értelem nélküliek képesek megtenni), és a többi macska, akivel érintkezett, mégse lett leukémiás.
  – Milyen jó is, hogy más országban (Németország, Svájc, Brazília) nem lehet a digitális rabszolgaságot megcsinálni. Nálunk miért is kellene??? Ebből is látható, hogy alkudozik a sátán. A magyar szuverenitás és semlegesség zsarolás ára a digitális rabszolgaság bevezetése, amit persze a többi országban „nem lehet megcsinálni”. Erről szólt a beszélgetés.
  – Érdekes volt szembesülni azzal a nézettel is, hogy Ertsey, mint önfelkent „szakértő” szerint senki nem ért a pénzhez, csak ő és a „felkent” (nagy)mesterei. Megtudtuk a beszélgetésből, hogy pénzügyekben rajta (Steineren, Keynesen, és Gesellen és híveiken) kívül mindenki más hülye. Helyben kell maradni a pénznek a kosárközösségben? Miért? Mégis miért? Különben nem működik az Ertsey által reklámozott hamis modell?? Kosárközösség CBDC, ez az Erstsey féle digitális rabszolgaság. A CBDC a rabszolgaság, mindegy, hogy kosárközösségi, vagy globális közösség.
  – Ertsey milyen alapon hiszi magát felhatalmazottnak arra, hogy feladatot osszon? Szerintem ő egy szabadkőműves sátánista hazaáruló (erre 20 éve készül, és még piros DS színbe is öltözött), aki a digitális rabszolgaságban érdekelt a kapitalizmus és a bolsevik rendszer helyett, annak még rosszabb változataként, valamint máskor egyébként reklámozza a sokG népirtó gyilkosságot is (mert kell…). A földkérdésben se Ertsey és köre legyen az etalon. Valódi földjogi szakértőink vannak, nem kevesen, komoly tudással, és érdemi munkákat végezve a témában. A béke témában állítja, hogy a politika nem teheti meg, hogy olyan békejavaslatot készít, ami magyar érdek. Csak „civilek”, akiket senki nem ismer, senki nem hatalmaz fel, és egyébként a sátán által fizetettek??? Helyettünk szeretne Ertsey alkudni a sátán nevében Putyinnal?? Katasztrófa és szégyen. Pofátlanság ilyen „ötletekkel” előállni. Különösen, hogy a sátán lelövette Ficót.
  – Önigazgatás lehetséges és szükséges, de szerintem csak az Ertsey és tsai „sátán group” beleszólása nélkül. Ertseyt is a sátán képezte ki, semmi kétség. A földkérdésben se Ertsey és köre legyen az etalon. Valódi földjogi szakértőink vannak, nem kevesen, komoly tudással, és érdemi munkákat végezve a témában.
  – A politika nem teheti meg, hogy békejavaslatot készít, ami magyar érdek? Csak „civilek”, akiket senki nem ismer, senki nem hatalmaz fel, és egyébként a sátán által fizetettek??? Az ENSZ szerint az országunk szuverén. Induljunk ki ebből is Helyettünk és politikusaink helyett szeretne Ertsey alkudni a sátán nevében Putyinnal?? Katasztrófa és szégyen. Pofátlanság ilyen „ötletekkel” előállni. Különösen, hogy a sátán lelövette Ficót. Nagyon aljas, hogy Ertsey krízis félelemkeltés (vagy visszanyert szuverenitás lehetőség) alapon akarja bevezetni, becsapni az embereket a digitális rabszolgaságot megvalósító pénzével.

  Kínszenvedés volt hallgatni a vontatott, döcögő, csapongó beszélgetést. Szakács Árpád sápadt zölden hallgatta interjúalanyát (persze ebben lehet, hogy a világítás is közrejátszott), és sokkal tájékozottabbnak és összefogottabbnak, hozzáértőbbnek tűnt a pénz témában, mint a „hozzáértő” vendége.
  Szerintem az Isten mentsen minket attól, hogy Ertsey közösségi pénzügyek közelébe kerüljön. Ne dolgozzon eljövendő új pénzen, könyörgöm! Egyébként gyomorforgató az államtalanítási irányú tevékenysége is.
  Remélem, többet ezekben a kérdésekben nem kerül interjú helyzetbe, mert a kitüntetett lehetőségkénti végleges nyomorba döntésről több szót, több reklámot nem szeretnék hallani tőle, persze mástól se.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük