Miként járjunk el a gyerek oltásra buzdító iskolaigazgatók és hivatalnokok intézkedései nyomán

Tisztelt Igazgató Úr/Asszony!

A gyerekek iskolai oltási programjával kapcsolatosan Ön által nekem küldött nyilatkoztatási felszólítás okán kérem az Ön szíves tájékoztatását az alábbiakról, még a kért nyilatkozatok augusztus 25-i visszaküldési dátuma előtt, mivel nagyon sok egymással ellentmondó információ érhető el a témában, és jó lenne tisztázni alábbiakban felmerült kérdéseket. Én magam nem vagyok virológus, hogy teljes körű szakmai felelősséget tudjak vállalni egy ilyen döntésért, ezért is kérem az Ön tájékoztatását.

Abban bizonyára egyetértünk, hogy a hatályos törvényeket maradéktalanul be kellene tartani (nem csak egyiket vagy másikat, hanem az összeset), így törvénykövető állampolgárként kérem Önt, hogy teljeskörűen tájékoztasson.

ÉRTESÍTÉS ÉS NYILATKOZAT A VAKCINA BEADÁSÁVAL KAPCSOLATBAN

___________________ [Szülő neve], szülő és/vagy törvényes gyám és/vagy gondviselő a következő személy esetében

___________________ [gyermek(ek) neve(i)], ezennel kijelentem, hogy nem járulok hozzá ahhoz, hogy a fent megnevezett kiskorú gyermekem részére bármilyen, vakcinaként, génterápiaként vagy hasonló, állítólagosan vírusmegelőző fizikai beavatkozásként, injekció beadásával vagy más módon történő orvosi beavatkozás (a továbbiakban: “vakcina”) az én kifejezett írásbeli, tájékozott beleegyezésem nélkül történjen, függetlenül attól, hogy gyermekem kifejezett kívánságát fejezi ki a vakcina beadásával kapcsolatban. Az oltóanyag tervezett beadásával kapcsolatban semmilyen “tájékozott beleegyezés” nem tekinthető megadottnak, kivéve, ha a következő tájékoztatások legalább 5 nappal az írásbeli beleegyezésemet megelőzően megküldésre kerültek számomra, és én pedig a tájékoztatás birtokában írásban engedélyeztem a gyermekem oltását.

 • A levelében említett Pfizer oltóanyagnak kérem ismertesse az összes ismert ellenjavallatát és kérem ismertesse, hogy milyen rövid, közép és hosszútávú mellékhatásai, milyen kockázatai és milyen várakozás szerinti előnyei várhatóak a gyerekekre nézve? (Részletezve lejjebb.)

A 2002. évi VI. törvény II. Fejezetének (BELEEGYEZÉS), 5. Cikke (Általános szabály) alapján Önnek ezt a tájékoztatást kötelezően meg kell adnia, ha Ön szervezi azt az oltási kampányt az Ön által vezetett intézményben:

„Egészségügyi beavatkozás csak azután hajtható végre, ha abba az érintett személy szabadon és tájékozottságon alapuló beleegyezését adta.

Ennek a személynek előzetesen megfelelő tájékoztatást kell kapnia a beavatkozás céljáról és természetéről, valamint következményeiről és kockázatairól.

Az érintett személy beleegyezését bármikor szabadon visszavonhatja.”

Ha pedig nem Ön szervezi ezt az oltási kampányt, akkor mint a nyilatkozat megtételre félkérő személy szerezze be az illetékesektől a teljes körű válaszokat még időben, hogy augusztus 25-ig én is meg tudjam tenni a nyilatkozatomat.

 • Ahogy a fentebb idézet törvény is előírja, részletes elemzést kérek Öntől a tervezett oltás kockázat/haszon (risk benefit ratio) viszonyával kapcsolatban! Kérem részletezzék a következő jellemzőket: IFR (infection fatality rate), RRR (relative risiko reduction), ARR (absolute risiko reduction), NNV (number needed to vaccine), valamint a megadott számokat támasszák alá ellenőrizhető tanulmányokkal.
 • Kérem, hogy igazolja, hogy nem áll fenn iatrogén reakció (például gyógyszer okozta vesekárosodás, allergia, idő előtti menstruációs vérzés lányok esetén) és/vagy szívizom gyulladás és/vagy meddőség kockázata a gyerekeknél az oltás után.
 • Kérem, hogy igazolja, hogy a Pfizer génterápiás készítmények vagy más néven „oltás” alkalmazása utáni megemelkedett trombocitaszám, melyek fokozott vérrögképződéshez, ezáltal súlyos betegséghez vagy akár halálhoz vezethetnek, az én gyermekem esetében nem fog bekövetkezni. (Prof. Bhakdi, Dr. Hoffe, Dr. Wodarg, Doctors for COVID Ethics) Jelen ismeretek szerint a (Pfizer) génterápiás kezeléseken átesett személyek körülbelül 30% – 50%-nál volt megfigyelhető a szervezet véralvadási mechanizmusának nagyobb mértékű aktivitása. Kérem küldjék meg az ezt cáfoló, lezárt klinikai tanulmányt!
 • Kérem, hogy igazolja, hogy a Pfizer génterápiás készítmények vagy más néven „oltás” alkalmazása után a beoltott személy testének sejtjei által termelt tüskefehérjék nem toxikusak (mérgezők) a személy számára (Dr. Bridle, Dr. Wodarg, Dr. Malone, Paul Ehrlich Institute tanulmánya szerint a termelt tüskefehérje toxikus), és ezen fehérjék prion betegséget kiváltó potenciálja elhanyagolható (J. Bart Classen, Dr. Richard M. Fleming Phd, szerint ez a potenciál jelentős). Kérem válaszához csatolja azokat a tanulmányokat melyek kizárják a tüskefehérjék toxicitását, és a tüskefehérjék prion betegséget vagy általuk neurológiai sérülés okozásának a lehetőségét!
 • Kérem, hogy válaszában küldje meg az összes vészhelyzeti engedéllyel rendelkező gyógyszeripari termék (beleértve az iskolában tervezett Pfizer oltás) úgy nevezett „Bio distribution” tanulmányait és azok részletes elemzését! Kérem részletezzék pontosan, hogy a nano lipid részecskék mit okozhatnak rövid, közép és hosszútávon az emberi szervezetben? A Pfizer BNT162 termékének (SARS-Cov-2 mRNA vakcina) 0-48 órás a gyártó által közzé tett vizsgálati eredménye szerint az oltást követő 48 órán belül már számos létfontosságú szerv, beleértve a csontvelőt is tüskefehérjét gyárt. Kérem, hogy válaszában küldje meg azon tanulmányokat melyek kizárják az egészségkárosodás lehetőségét!
 • Kérem, hogy válaszában küldje meg az ADE jelenséget kizáró tanulmányok listáját! Az ADE jelensége során a vírus szuboptimális antitestekhez való kötődése fokozza a vírusnak a gazdasejtekbe történő bejutását. ADE – Antibody dependent enhancement (Dr. Malone, Vanden Bossche, Prof. Cahill, Dr. Wodarg) Ez azt jelenti, hogy fenn áll annak a lehetősége, és erre mutattak rá Dr. Malone, Vanden Bossche, Prof. Cahill, Dr. Wodarg a tanulmányukban, hogy az oltás (a hazug marketing dumával ellentétben) megnöveli a koronavírussal való megfertőződés esélyét. Ezért hangsúlyozom, hogy válaszában küldje meg az ADE jelenséget kizáró tanulmányok listáját!
 • Kérem, hogy küldje meg azon tanulmányokat, melyek kizárják a szívizomgyulladás, eme nagyon súlyos betegség kialakulásának a lehetőségét! Szívizomgyulladás – myocarditis (Dr. Peter McCullough)
 • Kérem, hogy válaszában küldje meg azon tanulmányokat melyek kizárják bármilyen autoimmun megbetegedés kialakulásának a lehetőségét! Autoimmun megbetegedések (Stephanie Seneff, Dr. Greg Nigh)
 • Ezen túlmenően kérem küldje meg a SARS-Cov 2 elleni összes génterápiás termékkel és oltással kapcsolatos tanulmányokat és elemzéseket, melyek magukban foglalják:
  • “Postmortem” tanulmányok és annak következtetései;
  • Férfi és női termékenységgel kapcsolatos tanulmányok és annak következtetései;
  • Más gyógyszerekkel és implantátumokkal történő interakciók vagy más anyagokkal történő alkalmazás esetén tapasztalt hatások.
 • Kérem tájékoztasson, hogy pontosan milyen összetevőket tartalmaz az a Pfizer oltás amit a gyermekembe szeretnének beadni? A gyógyszeripari termékek összetevőinek a listája, ezen összetevők toxicitásának a vizsgálati eredményei nélkül felelősen nem lehet dönteni azzal kapcsolatosan, hogy a gyermekemet beoltassam-e vagy sem.
 • Kérem tájékoztasson, hogy milyen más megelőzési lehetőségek, és megbetegedés esetén milyen kezelések állnak rendelkezésre a SARS-COV-2 elleni küzdelemben, megjelölve azok előnyeit és hátrányait is. Ezen ismeretek hiányában súlyosan megsértenénk a 2002. évi VI. törvény rendelkezéseit.
 • Kérem szolgáltasson adatot arról is, hogy az elmúlt másfél évben hány gyerek került súlyos állapotban, lélegeztetőgépre kórházba és hány gyerek hunyt el a Sars-Cov-2 fertőzés miatt az ön által vezetett általános iskolában? Ezen információ nélkül nem becsülhető fel rendesen az intézkedés kockázata, és ugyancsak súlyosan megsértenénk a 2002. évi VI. törvény rendelkezéseit.
 • Miután az Ön által vezetett intézményben éppen a Pfizer termékét kívánják a gyermekekbe oltani, és a Pfizer az a cég, ami az abszolút világrekordot tartja a hatóságoknak jogerősen kifizetett büntetések terén (több, mint 5 milliárd USD az elmúlt 20 évben), és a Pfizer a korábbi években pontosan a gyógyszer engedélyeztetési dokumentáció meghamisításával, a fogyasztók megtévesztésével, az engedélyeztetésben résztvevő hivatalnokok megvesztegetésével, valamint politikusok megvesztegetésével bukott le, így a körültekintő döntés meghozatalához kérem csatolja válaszához azoknak a friss biztonsági ellenőrzéseknek a dokumentációját is, ami minden kétséget kizáróan bizonyítja, hogy ez esetben a Pfizer nem folytatta a korábbi bűnözői múltját, jó útra tért, és valóban hatásos gyógyszert állított elő, és nem pedig egy olyan mérget, amit 2-3 év múlva be fognak tiltani.

Álláspontom szerint a fenti felsorolás szerinti tájékoztatás az a minimum, amit a 2002. évi VI. törvény II. Fejezetének (BELEEGYEZÉS), 5. Cikke (Általános szabály) megkövetel ahhoz, hogy tájékozott döntést hozhassak.

Másik oldalról a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (rövidítve Ptk.) 2:43. § [Nevesített személyiségi jogok] paragrafusa külön kiemel néhányat a személyiségi jogok közül:

„A személyiségi jogok sérelmét jelenti különösen a) az élet, a testi épség és az egészség megsértése;”

Miután a gyermekem hivatalos gyámjaként én felelek a gyermek Ptk.-ban (és az Alaptörvényben) rögzített, és egy kormányrendelettel, vagy az Oktatási Hivatal körlevelével felül nem írható, és el nem vehető alapjogaiért, és a gyermekem nagykorúságáig a 2002. évi VI. törvény szerinti tájékoztatást a döntéshez én kell, hogy megkapjam, így kérem, hogy haladéktalanul válaszoljon a feltett kérdésekre, és a kért információt a döntésem meghozásához adja meg részemre.

Továbbá van még három egyszerű, igen/nem kérdésem a végére:

 • Ha be lesz oltva a gyerek (ezzel az egyelőre még ismeretlen tartalmú, és ismeretlen kockázatú génterápiás készítménnyel), akkor abbahagyhatja-e az egyébként is a vírusok ellen hatástalan, és bizonyítottan egészségkárosodást is okozó higiéniai maszk viselését az iskolában?
 • Ha be lesz oltva a gyerek a fentiekben részletezett génterápiás készítménnyel, akkor mentesül-e a másoktól való távolságtartástól?
 • Ha be lesz oltva a gyerek a fentiekben részletezett génterápiás készítménnyel, akkor hordozhatja-e még a vírust és megfertőzhet-e még másokat később is?

Az utolsó kérdés kapcsán felhívom a tisztelt figyelmét arra, hogy Izraelben a korábban említett ADE jelenséget azonosították be, mind amellett, hogy olyan mértékű az átoltottság, hogy nagyítóval kell keresni azokat a személyeket, akik nem kaptak még Pfizer oltást, és a várakozások és a gyógyszeripari (marketing) ígéretek ellenére 2021 augusztusában (nyáron, amikor a koronavírusok amúgy sem terjednének) tömeges megbetegedések fordulnak elő az ADE miatt, és jellemzően a kórházba került súlyos esetek olyan személyek, akik már kettő darab Pfizer oltásukon is túl vannak.

Vajon ezt Magyarországon teljeskörűen kizárhatjuk?

És végül, kérem, hogy nevezze meg azt a személyt, aki aláírásával teljes büntető jogi, valamint a személyes vagyonával teljes polgári jogi kártérítési felelősséget is vállal az esetlegesen bekövetkező már ismert vagy még eddig nem ismert mellékhatásból származó oltáskárosodások esetére.

Kérem vegye figyelembe, hogy a vészhelyzeti engedéllyel ellátott kísérleti gyógyszeripari termékek esetében a mellékhatások teljes köre még messze nem ismert.

Várom megtisztelő válaszát, aminek ismeretében már teljes felelősséggel meg tudom hozni döntésemet, és így válaszolni tudok az Ö által feltett kérdésre is.

Keltezés: Hely, Dátum,

                                                                                              Aláírás

Az … iskola képviselője igazolom, hogy átvettem ennek az információ kérő levélnek egy példányát.

Keltezés, Hely, Dátum,

                                                                                              Hivatalos aláíró az Iskola részéről

Megjegyzés:

A hatályos a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (rövidítve Btk.) XV. Fejezete így rendelkezik:

XV. FEJEZET

AZ ÉLET, A TESTI ÉPSÉG ÉS AZ EGÉSZSÉG ELLENI BŰNCSELEKMÉNYEK

Testi sértés

164. § (1) Aki más testi épségét vagy egészségét sérti, testi sértést követ el.

165. § (1) Aki foglalkozási szabály megszegésével más vagy mások életét, testi épségét vagy egészségét gondatlanságból közvetlen veszélynek teszi ki, vagy testi sértést okoz, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

A szülőknek azt fontos tudatosítaniuk, hogy az oltás visszautasítására vonatkozó kérdésre nem kötelező válaszolniuk. Nem kell ilyen nyilatkozatot tenniük, mert ezt nem írja elő semmilyen szabály – írja a TASZ. Jogszerűtlen adatgyűjtés  az iskolai levél visszaküldése. https://www.napi.hu/magyar-gazdasag/tasz-oltas-jog-oltatlan-iskola-gyerek.735011.html?utm_source=index.hu&utm_medium=doboz&utm_campaign=link

— Kéz a kézben munkaközösség –

24 thoughts on “Miként járjunk el a gyerek oltásra buzdító iskolaigazgatók és hivatalnokok intézkedései nyomán

 1. Tisztelt Tamasi Doktor!

  Az én hugom most megy gimnáziumba, már hallani olyanokat, hogy az iskola bejáratánál fogják várni, hogy beadják az injekciót.
  Hála istennek nagyon okos a hugom, és nem fog bedőlni sehogysem ezeknek a csalóknak, átlát ő is a szitán!
  Fontos, hogy minden szülő felébredjen, ne ártsanak a gyerekeiknek.
  De azt sem értem, hogy az orvosok még mindig hogy asszisztálhatnak ehhez.
  A napnál is világosabb már ez az egész.
  A halálesetek, a károsodások már ismertek.
  A facebookra háziorvosok toborozzák az embereket, hogy van még ilyen meg olyan vakcina.
  Eszem megáll komolyan!
  Nagyon köszönjük a segítségüket, hogy ittvannak mellettünk!
  Isten áldja, óvja Önöket!

 2. Az alapötlet jó, de ebben a formában
  – csak a ficerére van kihegyezve, ezt általánosítani kéne (a többi csodaszérum se jobb)
  – szerintem sok benne a sallang és az “antivaxxer fake news”-okra való hivatkozás. Egy ilyen kérdívben bőven elég feltenni magát a kérdést – arra se fognak válaszolni – a válaszadóról feltételezzük, hogy olyan vérprofi, aki maga is tudja mit jelentenek a kérdések és azt is, hol van rá az adekvát válasz. Nem kell neki még fogódzót is adni, nem barátunk. Ha pedig mégis jönne válasz, akkor még mindig ott vannak talonban a nevezett szakvélemények szembesítésre.

 3. Mai napon megküldtem a Zalaszentgróti iskola igazgató nőnek a levelet! Háát most elindul a lavina! Csak bírjuk ki,!! Majd csatoltan megküldöm amit válaszoltak!
  Nagy Tisztelettel! Jóné Baumann Lilla

 4. Első lépésben válasz nélkül hagyjuk az iskolai felszólítást.
  Ha megismétlik, vagy tovább forszírozzák az újabb oltókampányok esetén, akkor élni fogunk a téjékoztatás kérés jogával ezt a karakán összefoglalót felhasználva. Ezúton köszönjük e kiválóan összeszedett írást.

  Annyit fűznék még hozzá:
  a 2002 évi VI. tv. linkje:
  https://net.jogtar.hu/getpdf?docid=A0200006.TV&targetdate=20020501&printTitle=2002.+%C3%A9vi+VI.+t%C3%B6rv%C3%A9ny

  1.fj. 2.cikk: Az emberi lény elsőbbsége;
  Az emberi lény érdeke és jóléte a társadalom vagy a tudomány puszta érdekével szemben mindenkor elsőbbséget élvez.

  2.fj. 6.cikk: Beleegyezési képességgel nem rendelkező személyek védelme;
  1. … beleegyezési képességgel nem rendelkező személyen csak saját közvetlen javát szolgáló beavatkozás hajtható végre.

  Kb. ezeket a törvényhelyeket idézve kellene válaszolni minden olyan bullshit érvelésre, amely az “oltakozás” szükségességét a mások iránti együttérzésre, a társadalmi szolidaritásra, a “felelős állampolgári” magatartásra, a “nyájimmunitás” megvalósítására…, és egyéb lelkiismereti presszióra apellálva akarja indokolhatóvá tenni.

  Ám nem teljesen egyértelmű számomra az, hogy kit terhel a törvény szerinti tájékoztatás kötelezettsége a jelen esetben? A helyi oltáskampányt megszervező intézményvezetőt, az iskolaorvost, vagy esetleg magasabb eü. fórumot? Nagyon életszerűtlennek tűnik, hogy egy iskolaigazgató, akit belekényszerítettek ebbe a szereposztásba, fölvállalna egy ilyen részletességű korrekt tájékoztatást, amikor a hivatalos brossúra is csak a kifinomult semmitmondásra terjed ki:
  Ld.:
  https://koronavirus.gov.hu/sites/default/files/sites/default/files/imce/kerdes-_valasz_a_pfizer-biontech_vakcinarol_6.pdf

  Eddig mindenhol szinte egyöntetű, hallgatólagos feltételezés volt az, hogy az oltakozni akaró, ha már önkéntes beleegyezését adta, akkor már a megfelelő tájékozódásnak/tájékozottságnak is birtokában van, ergo senkinek semmi gondja ezzel a továbbiakban… A népesség felének nem jutott eszébe tájékoztatást kérni, a másik felének pedig nincs szüksége rá.

  Még egy kérdés: ha esetleg tudja valaki, hogy milyen fajta ételallergia lehet mRNS vakcinának kizáró oka, itt kommentben, nagyon köszönöm, ha támpontot adna.

 5. Tisztelt Orvosok!
  Úgy tudim a napokban Pfizer vakcina engedélyt kap így nem lehet kiserleti vakcinának minősíteni tehát kötelezhetik. Ilyen esetben mi a teendő akár az iskolás korú gyermekeknél vagy felnőtteknél?

 6. Kedves Orvosok és más Segítők.

  Nagyon köszönöm ezt az alapos visszautasító levelet, ami által nem érzem magam eszköztelennek. Minden jót Mindenkinek

 7. Egyik ismerős szülőnek kör emailben jött az iskolai levél.
  Mivel a levélben látszott a többi szülő emailcíme is, így ő a “Válasz mindenkinek” kiválasztásával tervezi visszaküldeni a fenti választ az iskolának.
  (azaz másolatban megkapnák az osztálytárs szülők is)
  Így több szülő is megismerheti az említett nézőpontokat és tájékozódhat az eddig széles körben alig ismert kutatásokról.

  Szerintem ez mintegy vírusként terjedne….

 8. Üdvözletem! Iskola igazgatóként szeretnék hozzászólni. A dokumentum tartalmával teljes mértékben egyetértek. Jómagam is ellenzem ezeknek a védőoltásnak álcázott vakcináknak a beadását. Én sem oltakoztam, nem is fogok, még ha esetleg eljön az az idő, amikor a pedagógusoknak is kötelezővé teszik. Még ha a munkahelyem el is veszítem ez miatt. Azonban ha egy ilyen nyilatkozatot bármely iskola igazgatónak bemutatnak, tudni kell, hogy az igazgatók “főnöke”, munkáltatója a járási/megyei tankerület. Ők utasítják az iskolákat, igazgatókat, hogy gyűjtsék be a szülőktől előzetesen a Hozzájáruló nyilatkozatokat. Tehát ha a szülő az igazgatótól vár magyarázatot, rossz helyen kopogtat. A tankerületnél kell reklamálni! A mi iskolánkban nem folytatunk semmilyen oltási kampányt, a szülők döntik el, oltatják – e a gyereküket, vagy nem. Mi odaadjuk a szülőknek ezeket a nyilatkozatotokat, hogy írják alá, kérik-e az oltást, vagy nem. Aztán nekünk azt kell jelenteni a tankerület felé, ki, hogyan nyilatkozott. Egyenlőre úgy néz ki, hogy “elegendő” létszám esetén az iskolában fognak oltani, de ha túl kevesen kérik, akkor oltó pontokra kell a gyerekeket eljuttatni. De szülői beleegyezés, aláírás, hozzájárulás nélkül az iskola eddig sem tett és ezután sem tesz semmit! Ezt kellene sok embernek megérteni, aki például most ezért is szidja a pedagógusokat. Mikor én egy fb bejegyzésben még a tavasszal kifejeztem az oltás ellenességemet, az egyik szülő rám támadt, hogy “meg akarom ölni a gyerekét, őt is és a beteg édesanyját is”! Erről ennyit…

  1. Kedves Zsuzsa! Akkor tovább kell küldeni a tankülethez, hogy rengeteg szülő érdeklődik, a fentebb felsorolt pontokkal kapcsolatban. Hadd lássák mit csinálnak!

   Azt kellene már végre megérteni és ez vonatkozik azon dolgozókra akiknek ez “kötelezövé” lett téve (eü. stb…), hogy a labdának mindig a másik oldalon kell pattognia. Ha ezekre a pontokra hitelt érdemlően nem tudnak válaszolni, és nem tudják kizárni az egészségkárásodás veszélyét akkor mi alapján tesznek bármit kötelezövé? Mert bemondta a TV? Vagy pontosan mire hivatkoznak? Mert utasította őket valaki külföldről?

   Egy ilyen beavatkozást nem lehet kötelezővé tenni! Mi alapján? El lett végezgve minden kísérlet és tanulmány? Nem! Akkor?

   Ha túl sokan vagyunk akkor igenis vállalják fel és járjanak házról házra….

  2. Üdvözlöm Kedves Zsuzsa!
   Ritkán hallani ilyen őszinte véleményt igazgatótól,köszönöm és örülök.Sajnos e jelenlegi helyzet az iskolai oltások okán érintett vagyok,lányom középiskolás,és nem akarom oltatni,féltem.Megkaptuk a csodásan körmönfont e-maileket,amire a választ várják.Nem küldöm vissza természetesen,kaptam elegendő információt a témához.Egyetlen félelmem amit fennt 2.számú Gogolák Gábor írt,hogy már várják a gyerkőcöket és oltják is őket.Olvastam az ön válaszát erre,hogy ez nem így működik,de azt gondolom ma Magyarországon bármi megtörténhet,és hallottam már ilyen valós vagy valósnak vélt esetekről,nemcsak Magyarországon.Túllihegni nem akarom,de amit lehet azt én inkább megelőzöm.Utólag már mindenki lehet okos.Tehát ha ilyenre halvány esély is van,akkor arra a két napra amikor iskolánkban az oltások napja van,kiveszem a gyereket.Ha tudna még esetleg mint igazgató bármilyen hasznos tanácsot adni nekünk szülőknek azért hálás köszönet!
   Üdvözlettel:
   Egy Anya

  3. Nem. Ez úgy működik, hogy az embernek vállalnia kellene a lelkiismerete, embersége hangját, ha már tudja, hogy ezek ellenében kap utasítást. Ez olyan vicc, hogy a szülő forduljon a tankerülethez, mint ha a rendőrök lövöldöznek, és az mondanák a békés embereknek, hogy forduljanak a parancsnokhoz, mert ők nem tudnak mit tenni, csak parancsot teljesítenek.

 9. Most az ír Roy Butler junior futbalista ment el a védőoltástól.

  A fősorrásuak azt jelentik, hogy Roy egy rövid betegség után ment el.

  Forrás: https://uncutnews.ch/fussballprofi-roy-butler-stirbt-nach-corona-impfung/
  sok ánglus bejegyzéssel:
  http://blauerbote.com/2021/08/25/fussballprofi-roy-butler-stirbt-nach-corona-impfung/

  Roy csak 23 éves volt és csak azért oltakozott, mert Dubai-ba akart menni egy mecsre.
  De oda csak azok mehettek, akiknek volt védettségi igazolványuk.

  Az oltás után már Roy-nak is volt védettsége, de neki most már egy másik helyre kellett elmenni, ahová már nem kérnek
  megkülömböztető földi ördögi papirokat. Ott már más igazabb törvények érvényesülnek.

  A cikk foglalkozik a dán Ericson csapatkapitány esetével is. Aki 100 %-ban oltakozott, aminek a következménye most az,
  hogy soha ez életben nem fog tudni töbet focizni. A fősorratuak ebben az esetben is hazúdnak egy jót. Itt arról megy a vak duma, hogy nem is volt beoltott.

 10. Több helyről is tudomásomra jutott, hogy középiskolás korú fiatalok számára a háziorvosuk határozottan megtagadja az általános egészségi állapotukról szóló orvosi igazolás kiállítását, amelyre a diákoknak a napokon belül esedékessé váló kollégiumi beköltözésük végett volna szükségük. Természetesen egyszerűen amiatt, mert a fiatal nincs vakcinálva! A kollégium nem támaszt ilyen
  feltételt – még, egyelőre –, ám orvosi igazolás bekérése eddig is szokásos volt. Legtöbbször formálisan egy mondatot tartalmazott, azt, hogy az illető egészséges és közösségben részt vehet. Mostantól már ezért az egy mondatért sem emeli fel a tollát a háziorvos. Mi ez, ha nem zsarolás?

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük