SZKÍTA Hírek 20. adás – 2023. április 29.

Továbbítsa az információt azon ismerőseinek, akik talán szívesen néznének valódi alternatív, független híreket magyarul.

A műsor megtekinthető a Szkíta TV-n: https://szkita.tv/

https://www.bitchute.com/video/1qJebdbMYj8F/

https://rumble.com/v2l8s24-szkita-tv-news-20.-april-29-2023-with-english-subtitles.html

12 thoughts on “SZKÍTA Hírek 20. adás – 2023. április 29.

 1. Szeretném megosztani Veletek ezt a fontos írást. Nagyon hosszú, de ezt sehol máshol nem találjátok meg.

  AZ ÚJ VILÁGREND PROGRAMJA:
  1992-ben egymegjelent egy szenzációs könyv, ami nagy pontossággal írta le a fehér népirtás módszereit: járványok, éhínség, dezindusztrializáció, elzárások, vagyonelkobzások, utazási tilalmak, bevándorlási inváziók, lemorzsolódási háborúk és készpénzelvonás, azt állítva, hogy ezeket szándékosan egy zárt csoport tervezte.

  300-as bizottságnak nevezték el , egy világállam létrehozása érdekében. Az Európai Unió mindent megtesz e tervek megvalósítása érdekében. A többit a kivásárolt politikusok bűnrészes kormányai és a manipulatív kretének nagy tömege intézné.
  A mára legendássá vált könyv, amely a nemzetközi összeesküvők terveit követők “Bibliája”, a The Conspirators Hierarchy: The Committee of 300 címet viseli , és számos nyelvre lefordították.Szerzője Dr. John Coleman, aki történész, a Közel-Kelet kérdéseinek szakértője volt, és a brit hírszerző szolgálat, a MI6 ügynöke.

  Dr. Coleman azt állította, hogy a 300-as bizottság a tagjain kívül senkinek nem tartozik felelősséggel. Hogy nem ismer nemzeti határokat, minden ország törvényei fölött működik, a politika, a vallás, a kereskedelem, az ipar, a bankszektor, a biztosítótársaságok, a bányászat, a kábítószer-kereskedelem és az olajipar minden aspektusát ellenőrzi. Azonban szorgalmasan az árnyékban marad.

  A Brit Kelet-Indiai Társaság ez a cég a holland kelet-indiai társasághoz hasonlóan irdatlan összegeket keresett annak az ópiumnak köszönhetően , amelyet Indiában termesztett, és Kínának adott el, amelyet a kábítószer-függők országává változtatott.
  Az ópiumkereskedelmet a tea- és selyemkereskedelem leple alatt bonyolították le.Ebből a bûnkereskedelembõl a természeti erõforrások kifosztásából és az irányítása alá tartozó területek bennszülött lakosainak fáradozásából, valamint a Madagaszkárról és Afrikából elhurcolt fekete rabszolgák, valamint a 260 000 fõs katonából álló kolosszális hadsereg és hadiflotta, amely leverte. Bármilyen reakcióra, a brit arisztokraták, a 300-as bizottság tagjai – és különösen a királyi család – óriási vagyont szereztek.
  Azóta a Brit Birodalom által ellenőrzött államok összes későbbi vezetője a Kelet-indiai Társaság bábja, manicheus és cionista meggyőződéssel, hogy a világot egyetlen állammá egyesítik.

  A FEHÉR FAJ KIIRTÁSA:
  Dr. Coleman ebben a könyvében azt is felfedi számunkra, hogy világ népességének legalább a felét bármilyen módon, bármilyen kegyetlen módon is kiirtsák.
  A mai pszeudo-koronavírus-járvány kapcsán Coleman arra figyelmeztetett, hogy a 300-as bizottság tervei egy szörnyű “járványt” vetítenek előre, amelyet egy laboratóriumban előállított vírus terjeszt, amely átlépi az állat-ember határt. A vírus az …Egészségügyi Világszervezet (WHO) által elrendelt védőoltások révén terjedne, és nagy tömegeket ölne meg.
  Mindezen projektek finanszírozójaként a velencei, genovai és londoni fekete arisztokráciát említette, amelyet a világ leggazdagabbjaként jellemez, és elárulja, hogy a néhai II. Erzsébet királynő gyökerei ide nyúlnak vissza. (Új-Velence-néven)

  A GLOBÁLIS TECHNOFEUDALIZMUS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ESZKÖZEI:
  Mára teljesen világossá vált, hogy a globális elit célja egy hatalmas hűbérbirtok formájú világállam, mint a középkorban, amelyet egy egységes monetáris rendszerrel és törvényekkel rendelkező világkormány ural.

  A CSALÁD FELOSZLATÁSA:
  A házasságot törvényen kívül helyezik, és nem lesz családi élet az általunk ismert formában. A gyerekeket kiskoruktól kezdve elveszik a szüleiktől, és állami tulajdonban nevelik.

  KÉNYSZERES HOMOSZEXUALITÁS ÉS DROGOK:
  A pornográfiát minden moziban kötelezően hirdetik és vetítik, beleértve a homoszexuális és biszexuális pornográfiát is.
  A “rekreációs” drogok használata kötelező lesz, minden embernek kvótája lesz a világállam üzleteiben megvásárolható drogokból a világ minden táján. Drogkávézókat hoznak létre, ahol a rabszolgaosztály eltöltheti szabadidejét. Ily módon a nem elitek az irányított állatok szintjére és viselkedésére süllyednek , saját akaratuk nélkül, könnyen szabályozhatók és irányíthatók, mint az automaták.
  Az elmekontroll gyógyszereket (nootropikumokat) étellel és vízzel adják be, anélkül, hogy az emberek tudnák.

  A MÉDIA IRÁNYÍTÁSA:
  Valamennyi információs szolgáltatás és média a világállam kormányának ellenőrzése alá fog tartozni. Az agymosás ellenőrzésére irányuló rendszeres intézkedéseket „szórakoztatásnak” fogják minősíteni, ahogy az az Egyesült Államokban ez mára művészetté vált.

  ELZÁRÁSOK ÉS TUDÓSHIÁNY:
  Az építőipar, az autóipar, az acélipar és a nehézipar pusztulása után korlátozott lesz a lakhatás. Az a néhány lakóhely és bármilyen ipar, amely létezhet, a NATO Római Klub irányítása alá tartozik, minden tudományos fejlesztés és űrkutatás az elitekre korlátozódik, a 300 fős bizottság ellenőrzése alatt.

  AZ EGÉSZSÉG DIGITALIZÁLÁSA:
  Minden szükséges és nem létfontosságú gyógyszer, minden szakorvos, az egészségügy és a tágabb értelemben vett szociális szektorban dolgozók egy központi elektronikus adatbázisban kerülnek nyilvántartásba.
  Semmilyen gyógyszert vagy egészségügyi szolgáltatást nem lehet előírni a körzeti könyvvizsgálók kifejezett felhatalmazása nélkül, akik minden városért, településért és községért felelősek.

  AZ EMBER ROBOTIZÁLÁSA:
  Az egyes egyének agyának irányítása speciális módszerekkel valósul meg, amit Zbigniew Brzezinski “Technotronics”-nak nevezett, ami emberszerű robotokat fog létrehozni, és totalitárius terrort.
  (A leírás erős hasonlóságot mutat az mRNS-készítményekkel beoltottakkal, úgy tűnik, mintha elveszítették volna intelligenciájuk és empátiájuk egy részét. Úgy érzik, hogy elvesztették a hitüket- Lásd Bill Gates CIA-youtube videó, amit tegnap feltettem)

  KORMÁNYZATI JUTTATÁSOK:
  A gazdasági rendszernek az uralkodó, oligarchikus osztályon kell alapulnia, amely lehetővé teszi annyi élelmiszer és szolgáltatás előállítását, amennyi elegendő a hatalmas rabszolga-munkatáborok életben tartásához.
  Minden vagyon a 300-as bizottság tagjainak kezében fog összpontosulni. Minden egyént meg kell tanítani annak megértésére, hogy túlélése teljes mértékben az államtól függ.

  EGYSÉGES JÓLÉTI ÁLLAM:
  A diktatórikus rezsim egyetlen jóléti államon fog alapulni. Azok, akik engedelmesek és engedelmesek, megjutalmazzák az élethez szükséges eszközöket. Azokat, akik ellenállnak, törvényen kívül helyezik és éhen halnak, így mindenki célpontjává válik, aki meg akarja ölni őket.

  IRÁNYÍTOTT HÁBORÚK:
  Coleman szerint a világkormány ellensége az oroszok (ortodox fehér keresztény nép), így szerinte egy ukrajnai háborúból a harmadik világháború fejlődik ki, hogy a 300-as bizottság által használt Kína végre Oroszország ellen forduljon.
  A rivális csoportok és csoportok, mint például az arabok, a zsidók és az afrikai törzsek, felerősítik nézeteltéréseiket, és lehetővé teszik egymás között a pusztító háborúkat, az ENSZ és a NATO megfigyelőinek éber szemei mellett. Ugyanezt a taktikát alkalmazzák Közép- és Dél-Amerikában is.

  TÖMEGES NÉPIRTÁS:
  A halálos betegek és az idősek számára kötelező lesz az eutanázia. Egyetlen városnak sem szabad egy előre meghatározott számnál nagyobb népessége lennie, ahogy azt Kalergis gróf munkájában leírták.
  A szükséges munkások más városokba költöznek, ha az, ahol vannak, túlnépesedik. A többi, nem létfontosságú dolgozót véletlenszerűen választják ki és küldik el a ritkán lakott városokba, amíg a “kvóták” be nem töltődnek.
  2050-re legalább 4 milliárd „haszontalan szájat” * kell felszámolni korlátozott háborúkkal, a halálos és gyorsan ható betegségek szervezett járványaival és az éhezéssel.

  A nem elit számára az energiát, az élelmiszert és a vizet a létminimum marginális szintjén tartják, kezdve Észak-Amerika és Nyugat-Európa fehér lakosságával, majd az intézkedéseket kiterjesztik más fajokra is.
  Az USA, Kanada és Nyugat-Európa lakossága gyorsabban fog megtizedelődnini, mint más kontinenseken, amíg a világ népessége el nem éri a kezelhető 1 milliárd főt.
  Ebből 500 millió kínai és japán lesz, évszázadok óta előre kiválasztottak, mert megszokták, hogy kérdés nélkül engedelmeskedjenek a tekintélynek, és intézményesültek.
  Időnként mesterséges hiány lesz az alapvető árukból és az orvosi ellátásból, hogy emlékeztesse a tömegeket arra, hogy létezésük a 300-as bizottság jóindulatától függ.

  EGYSÉGES JOGRENDSZER:
  Minden törvény egységes lesz a világbíróságok jogrendszerében, amelyek ugyanazt az egységes törvénykönyvet alkalmazzák a világkormány rendőri ereje és az egyesített világállami hadsereg támogatásával, hogy érvényesítsék a törvényeket minden korábbi országban, amelyeknek többé nem lesz nemzeti határa. .
  Az EU-ban a 300-as bizottság végzései „irányelvekként” jelennek meg, amelyeket aztán beépítenek a nemzeti jogszabályokba. Az úgynevezett nemzetközi és európai bíróságok csak olyan jog alapján döntenek, amely a NATO és nem a nemzetek érdekeit szolgálja.
  Az ipar, a mezőgazdaság és az atomenergia megsemmisítése

  Csak a 300 fős bizottság tagjainak és családjaiknak lesz joguk a Föld minden természeti erőforrásához. Az ipar az atomerőművekkel együtt teljesen megsemmisül. A mezőgazdaság * kizárólag a 300-as bizottsághoz fog tartozni, és termelését szigorúan ellenőrzik.
  Ahogy ezek az intézkedések most kezdenek széles körben megvalósulni, a nagy városi lakosságot erőszakkal távoli területekre költöztetik, és azokat, akik nem hajlandók elhagyni a lakóhelyüket, kiirtják a Kambodzsában a vörös khmer kommunista vezető által végzett 300 bizottság kísérletének megfelelően. Pol Pot, a 70-es években.

  PÁN-VALLÁS:
  Csak egy vallást engednek meg, és azt az egyetlen világkormányzati egyház fogja kifejezni, amelyet 1920 óta készítenek elő. A sátánizmust, a luciferizmust és a boszorkányságot legitim világkormányzati tantervként ismerik el, míg a magán- és egyházi iskolákat megszüntetik. A cél az, hogy a kereszténység a múlté legyen.

  GLOBÁLIS IDENTITÁS:
  Mindenkit teljesen be kell tanítani arról, hogy a világkormány konstrukciója és tulajdona, és egy azonosító számot egyértelműen fel kell tüntetni a személyén, hogy könnyen hozzáférhessenek. Ezt az azonosító számot a NATO brüsszeli számítógépének központi fájljában rögzítik, és birtokosát a világkormány bármely szerve azonnal azonosítani fogja.

  A BANKOK MEGSZŰNTETÉSE:
  A magánbankokat törvényen kívül helyezik, kivéve kettőt: a svájci székhelyű Nemzetközi Fizetések Bankját (BIS) és a Világbankot.

  EGYSÉGES BÉRTÁBLA:
  Bármely elvégzett munka díjazását a világállam kormánya előre meghatározott mérték alapján határozza meg. Nem megengedettek a bérkülönbségek, sem a világállam kormánya által megállapított egységes egységes fizetési tábláktól való eltérés. A törvényt megszegőket azonnal kivégzik.

  A KÉSZPÉNZ DIGITALIZÁLÁSA:
  Nem lesz készpénz vagy érme a nem elitek kezében. Minden tranzakció bankkártyával történik , amelyen a tulajdonos azonosító száma szerepel.

  A MEGÉLHETÉSHEZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS MEGTAGADÁSA:
  Aki bármilyen módon megsérti a 300-as Bizottság előírásait, a jogsértés természetétől és súlyosságától függően a kártya * használatának felfüggesztését kapja változó időtartamra.
  Amikor az elkövetők elmennek vásárolni, azt tapasztalják, hogy kártyájuk feketelistán van, és nem férhetnek hozzá semmilyen szolgáltatáshoz.

  RÉGI ÉRMÉK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK VAGY CSERÉJÉNEK TILALMA:
  A „régi” érmék, azaz a megszüntetett államok arany- vagy ezüstérméinek eladására vagy cseréjére tett kísérletet halállal büntetendő bűncselekményként kezelik.
  Csak a világkormány elitjei és magas rangú tisztviselői szállíthatnak magánszállítást, fegyvereket, érméket és autókat. Az összes érmét meghatározott időn belül le kell adni a hatóságoknak, csakúgy, mint a revolvereket, puskákat, robbanóanyagokat, autókat vagy egyéb magánszállító eszközöket. Mindezt csak a világkormány elitjei és vezető tisztségviselői engedhetik meg.

  GLOBÁLIS TECHNOFEUDALIZMUS:
  Olyan államot hoznak létre, amelyben a középosztályt megsemmisítik, és csak urak és szolgák lesznek, a szabadság fogalmának nem szabad léteznie. Ezért a világot a 300-as bizottság végrehajtó rendeletei fogják irányítani, amelyek azonnal törvényekké válnak.
  Eltörlik az alkotmányokat és a választásokat.
  Eltörlik a demokráciát, a nemzeti szuverenitást, a törzsi identitást, a népből fakadó jogokat, és az átmeneti szakaszban még a törzsi származás említését is szigorúan büntetik.
  https://aperopia.fr/04-2023/o-vromikos-rolos-tis-epitropis-ton-300/

  Ez a terv, és felismerhetjük annak jeleit, hogy ez irányban tartunk. De hogy lehet az, hogy senki nem tiltakozik ez ellen?
  Csatolok egy cikket, amelynek szerzője neki megy Robert Kennedy jr-nak, hogy ő az egyetlen reményünk, és hogy nevezze nevén, és ismertesse meg az emberekkel, hogy mi fog történni:
  “Bobby!
  Harcban vagyunk. A valóságért harcolunk. Küzdünk azért, ami a valóságból megmaradt.
  Szóval baszd meg. Mit veszíthetsz? Dobd ki a játékkönyvet. Tűzd ki a PR embereidet. Menj tönkre. Mondd el az igazat. Mondd el az
  embereknek, mivel állunk szemben. Hogy ezt nem egy választás fogja megoldani. Hogy ezt egy új elnök nem tudja megjavítani. Hogy nem javítható. Hogy ez egy kibaszott harc.
  Nincs hová futni… nos, ki kell állni és harcolni, még akkor is, ha tudod, hogy veszíteni fogsz.
  https://www.zerohedge.com/political/cj-hopkins-advice-rfk-jr-fk-it-fk-them-tell-truth-angry-uncensored-truth
  Szerintem márr nincs vesztenivalónk. Harcolni kell mindenkinek önmag maga, a családja, és egyben az emberiség megmentéséért.!
  Áldás-szeretet Mindenkinek!

  1. Az álszent “hatalom” majd azt fogja mondani, hogy WHO, és NWO oké, aláírjuk, mert senki nem tiltakozott ellene.
   Pedig közzé se teszik szó szerint,
   napi egy percben sem, hogy mi folyik itt…. Csak közmédia mámor van.
   Mégis milyen tiltakozást várnak?
   Nekem ez nem oké.

   1. “Mégis milyen tiltakozást várnak?” Valaki már megfogalmazott angolul egy nyilatkozatot, amelyben elutasítja a WHO-féle hatalomátvételi kísérletet: https://t.me/projectcamelotKerry/12971
    Nyers magyar fordításban:
    “Mi, a világ népe, NEM ismerjük el a WHO-t semmi másnak, mint tanácsadó testületnek, amelynek semmiféle hatalma sincs kikényszeríteni az általa tett ajánlásokat.
    Mindenféle ügyben mi, a nép alkotjuk a társadalom egészét, és mi vagyunk az urai a kormányzat egészének.
    Igényt tartunk a személyes, egyéni szuverenitásra vonatkozó jogunkra mindenféle ügyben, és ezt az autoritást csak Istennek, a mi Teremtőnknek engedjük át.
    Mi, a világ népe felelősek vagyunk a saját egészségünkért, és NEM TARTOZUNK ELSZÁMOLÁSSAL A WHO-NAK.”

    Valami hasonló nyilatkozatot kellene kiadni, amelyben eleve ILLEGITIMNEK nyilvánítjuk a megkérdezésünk és teljes körűen informált, explicit beleegyezésünk nélkül aláírt bármiféle szerződést, megállapodást, együttműködési megállapodást, főleg, ha az sérti az alapvető emberi jogainkat és méltóságunkat, valamint az azokat védő nemzetközi szerződéseket és törvényeket (Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, Nürnbergi Kódex, stb.) Az ilyen illegitim szerződések SEMMISEK, ezért ránk nézve ÉRVÉNYTELENEK, és semmilyen eszközzel sem kényszeríthetők ki, mert az bűncselekménynek minősül. Amennyiben valaki azokat mégis ránk akarja kényszeríteni, akkor jogunk van mindenféle békés eszközzel, pl. polgári engedetlenséggel, bojkottal és általános sztrájkkal tiltakozni, megtagadni az együttműködést és a közreműködést az ilyen illegitim szerződések végrehajtásában, valamint élni fogunk a JOGOS ÖNVÉDELEM eszközével. A kényszerre parancsot kiadó és a parancsot foganatosító, végrehajtó személyek emberiség elleni bűncselekményt követnek el, amelyért büntetőjogi felelősséggel tartoznak.
    Egy ilyen nyilatkozathoz kellene tömegesen aláírásokat gyűjteni, és elárasztani vele a közhivatalokat és a közösségi médiát, nem tüntetgetni meg petíciózgatni, mert az láthatóan a kutyát sem érdekli! Elég volt a kuncsorgásból, a könyörgésből és a koldulásból! Egyszerűen közölni kell a háttérhatalmi bábokkal, hogy ki van itt elsöprő többségben, és figyelmeztetni őket, hogy nem az lesz, amit egy maroknyi sátánista-pedofil pszichopata a színfalak mögött kitalált a “haszontalan zabálók” számára!

    Sajnos én nem vagyok jogász, és nem is ismerek olyat, aki hajlandó lenne egy ilyen nyilatkozatot korrektül megfogalmazni. De ha nem akad ebben az országban egyetlen gerinces és szakmailag tisztességes jogász, ahol egyébként Dunát lehet velük rekeszteni, akkor tegyük meg mi magunk! Minél előbb, annál jobb! Ne mondhassa a parazita kaszt, hogy nem szólaltunk fel, nem elleneztük, ezért azt tehetnek velünk, amit akarnak!

   2. Egyetértek. A testi egészség feletti önrendelkezés felülírhatatlan, korlátozhatatlan jog.
    Az egészségre vonatkozó önrendelkezésnek árt a korlátozó üzleti, szabályozási és áltudományos gyakorlat. Például az ipari, katonai és mezőgazdasági, “egészségügyi” mérgezések, hamis klíma katasztrófa riogatás.
    Az áltudományosság a vészhelyzet, és ennek támogatása a bűncselekmény. A WHO pedig az áltudományosság fő képviselő intézete.
    Miközben nekem próbálják a kommentelésem kezdete óta a szervek sulykolni, hogy “pofa be”, addig tudományosan a WHO jelenleg is megtévesztő, haszontalan. Hangja se lehetne. A tanácsadási szerepe és ajánlásai nemcsak nem bizalomgerjesztőek, hanem összeférhetetlenül elfogultak.
    A WHO maga a veszély, és létezése a veszélyhelyzet.

  2. A brüsszeli csúcstalálkozó végeztével:

   https://uncutnews.ch/eu-parlamentarier-covid-war-der-versuchsballon-das-erwartet-uns/
   EP-képviselők: A Covid volt a tesztballon, ez vár ránk
   2023. május 5.
   A Covid-járvány egy próbalufi volt. Meg akarták nézni, meddig mehetnek el. Azt is ki akarták deríteni, hogy mit kell tenni annak érdekében, hogy az emberek önként zár alá kerüljenek. Ezt Christine Anderson (AfD) európai parlamenti képviselő mondta a Covid nemzetközi csúcstalálkozón az Európai Parlamentben. „Ennek az egész COVID-ügynek soha semmi köze nem volt a közegészségügyhöz. Ennek soha semmi köze nem volt a hullámtöréshez. Mindig is ahhoz volt a köze, hogy megtörjék az embereket, hogy egy agyatlan, formálható tömeg részévé tegyen minket.”
   Mit tartogatnak még? Az úgynevezett 15 perces városokat. Amiket Anderson szerint valójában 15 perces gettóknak kellene neveznünk. Az ilyen városok állítólag „megkönnyítik” az életet és megmentik az éghajlatot. Ennek semmi köze ehhez – hangsúlyozta Anderson. „Az irányításról szól, és arról, hogy az embereket bezárják a kijelölt területükre.” Ezek nem összeesküvés-elméletek – mondta. Ahol 15 perces városoknak kellene lenniük, ott nem iskolákat, kórházakat, parkokat vagy könyvtárakat építenek, hanem barikádokat és térfigyelő kamerákat.
   Nem kell kerítés ahhoz, hogy az embereket bezárják, erre való a digitális személyazonosság. „Nézd meg Kínát. Ez a mi jövőnk. Ez nem 30, 40, 50 év múlva fog megtörténni, hanem most.”
   „Nézzétek meg alaposan a kormányotokat” – sürgette Anderson képviselő – „és egy pillanatig se higgyétek, hogy csak azért, mert ’demokratikusan’ választottátok meg, nem fogja a legszörnyűbb atrocitásokat elkövetni ellenetek. Egy pillanatig se higgyék ezt. Tehát kérem, álljatok fel. Keljetek fel és harcoljatok. Tegyétek most.”
   https://rumble.com/v2luneq-do-not-trust-your-government-a-wake-up-call-from-mep-christine-anderson.html

   1. A háttérhatalmi bábmesterek valószínűleg maguk is meglepődtek, milyen sikeresen működött (működik) a kovid-átverés. Az emberek túlnyomó többsége annyira le van butítva, hogy mindenestől bekapta a horgot (“hook, line and sinker”), beleértve a hivatalos “tudomány” illusztris képviselőit is: minél több a tudományos cím és rang, annál kisebb az esély a kritikus gondolkodásra. Tisztelet az igen ritka kivételeknek!
    A kovid-tesztlufi kiötlői most már tudják, hogy legközelebb elmehetnek a falig. Kivéve, ha időközben – valami isteni csoda folytán – elég ember tesz szert józan paraszti észre, és tanulja meg használni a legerősebb szót, amit már egy beszélni tanuló kisbaba is ismer: NEM!

 2. A TETVES 8-as, AKIKBŐL KÉNSZAG ÁRAD!!!
  Rothschild, Goldman Sachs, Rockefeller, Lehman, Kuhn Loeb, Wartburg, Lazard, Israel Moses Seif.
  Ez a nyolc család birtokolja a FED-et. Azt a FED-et, amely a világpénzt, a dollárt kibocsátja – a nagy büdös semmiből!!!
  És a világ majdnem minden országának pénze is a dolláron alapul.
  Ők a Világ urai, nyolcan. Ők a Háttérhatalom.
  Amíg ezek léteznek, addig bármiről is van szó, mindig, mindenhol, minden ügyben – az ő kezükben van.
  “Az Egyesült Államok kormánya mintegy hétmilliárd forintnak megfelelő összeget szán arra, hogy fenntartsa a demokráciát Közép-Európában – jelentette ki Samantha Power ”
  ITT az IDŐ az ADÓCSALÓ PROFIT ÉRDEKELT ISTENTELEN ZSIDÓ GYARMATOSÍTÓ CÉGEK és FELFORGATÓ LAKÁJAIK KIŰZÉSÉHEZ MAGYARORSZÁGRÓL!!!

 3. Az jutott eszembe, hogy az xx szekta tagok állampolgársága igazából nem magyar, és így nem üzletelhetnének, nem politizálhatnának magyar érdeket hazudva, magyar igazgatásban.
  A szekta tagsággal el kellene veszni a magyar állampolgárságnak, az állampolgári jognak. Ismerni kellene a tiszta képet, sok név már ismert. Rögtön más érdekek kerülhetnének a fókuszba.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük