Jogászaink tanácsa, így kell eljárni a gyerekoltásra nyilatkoztató iskolavezetéssel

Tisztelt szülők!
Óvják gyermekeik személyes adatait!

Az oktatási intézmények az elmúlt időszakban elektronikus levélben nyilatkoztatták a tanulók
szüleit/törvényes képviselőit, hogy részt kívánnak-e venni az augusztus végére, illetve szeptember elejér
biztosított oltási alkalmakon, be kívánják-e oltatni gyermekeiket.
A TASZ által közzétett minisztériumi felhívás szerint a „jelentkezési lapot” azoknak a szülőknek is vissza
kellene küldeni, akik nem kívánják gyermekeiket oltásnak kitenni, illetve nyilatkozatot kellene tenniük az
űrlapon, melyből megállapítható a gyermek – illetve törvényes képviselőjének – oltási hajlandósága.
https://tasz.hu/a/img/tajekoztato_intvez_12_ev_feletti_tanulok_iskolai_oltasa.pdf
Felhívjuk figyelmüket, hogy az Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) rendelete
(továbbiakban GDPR rendelet), és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló

 1. évi CXII. törvény a személyes adatok, illetve a minősített személyes adatok kezelését szigorú
  feltételekhez köti.
  Az oltást nem kérők személyes és különleges adatainak gyűjtése nem indokolt, nélkülöz minden jogalapot.
  Személyes jogszerűen kezelni csak előre meghatározott cél érdekében lehet. Megfelelő jogalap nélkül csak
  kifejezett hozzájárulás mellett az adatgazda érdekében történhet az adatkezelés.
  Ön nem köteles válaszolni az oktatási intézmény felhívására.
  Amennyiben feltétlenül választ várnak Öntől, vagy Ön szeretné felhívni az oktatási intézményt a jogsértő
  adatgyűjtésre az alábbi sablon alapján adhatja meg válaszát.

Tisztelt Iskolavezetés!
Hozzám címzett levelükben arra hívtak fel, hogy amennyiben nem kívánok élni gyermekem számára a
felkínált oltakozási lehetőséggel, vagy gyermekem egyéb módon már beoltásra került, akkor ennek
tényét a „jelentkezési lap” megfelelő kitöltése útján jelezzem 2021. augusztus 25-ig.
Tájékoztatom Önöket, hogy az Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.)
rendelete (továbbiakban GDPR rendelet), az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel összhangban rendezi a személyes és
egészségügyi adatok gyűjtését és kezelését.
GDPR

 1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó
  bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon,
  különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a
  természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális
  azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 2. „egészségügyi adat”: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó
  személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra
  vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;
 3. „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során
  a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők
  értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz,
  személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez
  vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;
 4. cikk A személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése
  (1) A faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy
  szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi
  azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek
  szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok kezelése tilos.
  Az idézett jogszabályhely alapján személyes adatot, illetve azok különleges kategóriáit – az
  egészségügyi adat különleges kategóriába tartozik – kizárólag a jogszabályban meghatározott cél
  érdekében lehet kezelni.
  Nyilatkoztatásom, tekintve, hogy az oltással – gyermekem törvényes képviselőjeként – nem vagyok
  érintett, jogosulatlan adatkezeléshez vezetne. Jogszabály nem írja elő az Önök által kért adatok
  kezelését. Annak érdekében, hogy adatvédelmi incidensre ne kerüljön sor az Önök által részemre
  megküldött „jelentkezési lap”-ot nem küldöm vissza.
  Kérem válaszom szíves tudomásulvételét.
  Kelt…………………, ………., ……….. ….

Letölthető PDF:
https://orvosokatisztanlatasert.hu/wp-content/uploads/2021/08/Iskolaknak_v1.pdf

14 thoughts on “Jogászaink tanácsa, így kell eljárni a gyerekoltásra nyilatkoztató iskolavezetéssel

 1. Jó reggelt! 🙂
  Emberi jogok? Azok papíron léteznek, gyakorlatban már nem. Tasz, alkotmánybíróság is tökéletesen egyetért az összes jogfosztással. Másutt is így. Na ilyenkor mi van? Önámítás már, h jogi úton célt érhet bárki. A jogaink azok írják és alkalmazzák ránk, akik ellen fel kíván bárki lépni. Szerintetek most? Egy tollvonással adható, elvehető bármi. A fenti személyi jogi és adatvédelmi nyilatkozat csodálatos elv, csak nem létezik már a gyakorlatban. Mert? Mert közüggyé lett, közérdek, és nem magánügy, h ki renites, veszélyes, potenciális fertőző. Ennyi lesz az indoklás. Szerintetek? Már írtam sok hónapja itt, ez a meccs már lejátszott, addig kellett vna utcára vonulni, tömegesen felmondani, amíg volt miért. Ez a vonat elment. Szerintem gyűjtsetek kaját, úgy nyerhető még talán egy év, aztán jön a rendőr oltani vinni, meg a gigabüntik.
  Kérdés csak az, mire megy ki ez a játék valójában? Mert már nem hiszem, h a pénzről szól… Hiszen, az államok jó ideje annyit nyomtatnak belőle amennyit csak akarnak, és ebből annyit mosnak tisztára maguknak amennyit akarnak.
  Bocsi a pesszimista hsz-ért, igazából én már leszarom, játszuk akkor végig.

  1. Jól látod, de ez még csak a főpróba az “igazi” pandémia előtt, amire még pár évet várni kell. Na akkor majd lesz hadd el hadd.

  2. Kedves Gábor!
   Ha van gyermeke, akkor a véleményét nyugodtan megírhatja az iskolának, osztályfőnöknek, igazgatónak. Én ezt teszem már több mint egy éve. A közösségi média csak egy dühöngőfal, a legtöbb ember nem teszi meg, hogy él azzal az eszközzel, ami a kezében van. Szülőként ez a Kréta iskolai levelezőprogram. Ha sok-sok szülő írna, az iskolák bénák lennének az ellenállástól. Nem az utcán kell rendezni ezeket a dolgokat, hanem a kezünkben lévő lehetőségekkel. Ajánlom a Valahol Európában c. musical megnézését, ahol a háború közepette a bürokrácia eszközével sikerült megmenteni a gyerekeket, nem erőszakkal. Paragrafussal a paragrafus ellen. Ez az oldal is ezt támogatja. Levelem nem személyének szólt, hanem annak a helyzetnek, ahogyan a legtöbben reagálnak.
   Realista legyen és álljon ki a gyermekéért, minden eszköz és jog a kezében van.
   Tisztelettel:Kovács Dóra

 2. Miért ez a nagy kapkodás.

  A löttyök valakinek a szabadalma alatt vannak és igy az emberek mint szabadalmi tulajdonokká(rabszolgákká) válnak

  https://beforeitsnews.com/the-law/2021/08/if-you-have-been-vaxed-you-are-now-owned-and-have-no-more-legal-access-to-human-rights-supreme-court-ruling-2458525.html
  Legfelsőbb Bíróság 2013 – Pathology vs Myriad Genetics

  A Vaxed szabadalmaztatható (tulajdonosa)

  Ha vaxolták, akkor most a tulajdonában van,
  és nincs többé hozzáférése az EMBERI JOGOKHOZ
  Legfelsőbb Bíróság 2013 – Patológia vs Myriad Genetics
  A Vaxed szabadalmaztatható (tulajdon)

  Összefoglaló a
  netről 7-11-21

  A Legfelsőbb Bíróság 2013 -as ügyiratában – Pathology vs Myriad Genetics, Inc – az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága kimondta, hogy nem szabadalmaztathatja az emberi DNS -t, mivel az „a természet terméke”. Az ítélet végén azonban a Legfelsőbb Bíróság azt írta, hogy ha az ember genomját mRNS -vakcinákkal szeretné megváltoztatni (jelenleg használják), akkor a (módosított) genomot szabadalmaztatni lehet.

  Ez azt jelenti, hogy mindenki, aki megkapta a „vakcinát”, most technikailag „szabadalmaztatott”. Bármi, ami szabadalmaztatott, „tulajdon”, és a „transz -ember” definíciója alá tartozik.

  Minden olyan személy, akit jogilag „transz -embernek” minősítenek, nem fér hozzá az emberi jogokhoz vagy az állam által biztosított jogokhoz. Ez azért van, mert nem minősülnek 100% -ban organikusnak vagy embernek.

  Ezért technikailag bárki, aki rendelkezik ezzel a „vakcinával”, már nem férhet hozzá az emberi jogokhoz. A közelmúltban néhány jogi dokumentum foglalkozott ezzel, ezért hamarosan tisztázni kell ezt. Jelenleg a legfelsőbb bíróság ítélete érvényes.

  A Legfelsőbb Bíróság teljes határozata:
  http://www.supremecourt.gov/opinions/12pdf/12-398_1b7d.pdf

  https://davidicke.com/2021/08/16/big-pharma-mrna-vaccine-will-be-used-to-patent-humans /

  A Big Pharma mRNS vakcinát David Icke szabadalmazására használják

  https://thecovidblog.com/2021/04/27/supreme-court-pfizer-moderna-et-al-may-own-your-genes-once-youre-inject-with-their-lab-created-mrna- dna/

  Legfelsőbb Bíróság: Pfizer, Moderna et al. birtokolhatják a génjeiket, miután beadták nekik a laboratóriumban létrehozott mRNS-t, DNS-t

  WASHINGTON, DC-Ennek a cikknek a kiáltása a jó Dr. Carrie Madej (maa-DAY).

  Egyike azon ezer orvosnak és tudósnak világszerte, akik világszerte hirtelen „összeesküvés -elméletíróknak” és „dezinformációknak” minősítették a mainstreamet és a közösségi médiát. Dr. Madej szakértői véleményt mond a COVID-19-ről és a kísérleti felvételekről. Egyelőre még a Twitteren és a Facebookon van. Dr. Madej egy vírusos videóban is szerepel, amely figyelmezteti az embereket a kísérleti mRNS -re és vírusvektor -felvételekre.

  https://sitn.hms.harvard.edu/flash/2015/the-patent-landscape-of-genetically-modified-organisms/

  A SZABADALMI TULAJDONSÁGI JOGOK 20 ÉVET TARTANAK

  A géntechnológiával módosított szervezetek szabadalmi tája

  A haszon- és növényi szabadalmak 20 éves szabadalmi idővel rendelkeznek az első bejelentéstől számítva, így a GMO -szabadalmak a termékfejlesztés időpontjától számított körülbelül 15-20 évig védik a forgalmazott terméket.

 3. Azért csak ér valamit! A jogot a nép alkotja és teremti. A szokásjog változtatható. Ill. a szokásjog mérceként szolgálhat. Ne az 5% uralkodjon a 95% felett, hanem fordítva. Sok lúd disznót győz. Pleja

 4. Gábor megoldható lenne, ha a 4milliárdot nem tűzijátékra költöttük volna el.

  Amit látsz az erről szól: A világ páratlan válságban van. Ezt a válságot a Sátán váltotta ki. Mi a célja?

  A nemzetállamok megsemmisítése, egy “világkormány” létrehozása. Ez a “világkormány” természetesen balliberális, ateista elveket vallana.
  A családok szétbomlasztása a “szivárványos” és hasonló mozgalmakkal. Ha nincs család, akkor a gyermekek a “levegőben lógnak”, nincs semmi erkölcsi támpontjuk.
  A kereszténység szétbomlasztása “álmenekültek” Európába küldésével. Ezek többsége kiképzett katona, akik csak parancsra várnak a mobiltelefonjukon. Szinte mindennaposak a templomrombolások és a fegyveres merényletek.

  Mindannyiunk feladata, hogy összefogjunk a Gonosz ármánykodása ellen, és még többet imádkozzunk Isten segítségéért esedezve!

  Jézus megkísértése Szent Lukács Evangélista szerint
  4 1Jézus a Szentlélektől eltelve elment a Jordántól, s a Lélek ösztönzésére a pusztába vonult 2negyven napra. Itt megkísértette az ördög. Ezekben a napokban nem evett semmit sem, de végül is megéhezett. 3Ekkor így szólt hozzá az ördög: „Ha Isten Fia vagy, mondd ennek a kőnek, hogy váljék kenyérré!” 4De Jézus ezt felelte: „Írva van, nemcsak kenyérrel él az ember.” 5Erre az ördög fölvezette egy magas hegyre, és egy szempillantás alatt megmutatta neki a földkerekség minden országát. 6„Mindezt a hatalmat és dicsőséget neked adom – mondta –, mert hisz én kaptam meg, és annak adom, akinek akarom. 7Ha leborulva hódolsz előttem, az mind a tied lesz.” 8Jézus elutasította: „Írva van: Uradat, Istenedet imádd és csak neki szolgálj!” 9Ekkor Jeruzsálembe vitte, a templom párkányára állította és így szólt: „Ha Isten Fia vagy, vesd le magad innét! 10Hisz írva van: Angyalainak parancsolta felőled, hogy oltalmazzanak; és: 11Kezükön hordoznak majd, nehogy kőbe üsd a lábad.” 12De Jézus ezt válaszolta: „Az is írva van: Ne kísértsd Uradat, Istenedet!” 13Miután az ördög minden kísértést végbevitt, egy időre elhagyta Jézust.

  Tehát Magyarország engesztelő nemzet, el lett érthetően mondva, nem egy helyen, 10 örökimádási helyszín, helyette mondvacsinált ürügyekkel, még ami volt az sem kellett, merthát lehet nézni az interneten. Mi volt még megmondva, Marianum Regnum visszaépítése, Hűvösvölgyi Szentföld templom működése (helyette Kis-Szentföld elpusztítása 2010. október 2-án, a felelősök ott a Parlamentben. Ezek olyan felelősök akik nem szeretik, ha a magyarság megismeri valós történelmét, pedig a magyar népmesék és népi mondák erről szólnak , második futam Új-Szentföld https://magyarszentfold-hu.webnode.hu/fenykepgaleria/#! ) s természetesen Viharbükkön a Világ Győzedelmes Királynője Engesztelő Kápolna aztán az is el lett mondva, hogy ahol fénykeresztet állítanak, s imádkoznak a fénykeresztnél akkor mitől lesznek megkímélve, Gábor mit gondolsz ha másfél millióval számolunk 1 fénykeresztet, hányat lehetett volna 4milliárd forintból felállítani a települések védelmére. Szóval ha tudod, hogy mi a törzsök, akkor azt is tudod, hogy annyian maradunk,

 5. Kedves Gábor!
  Értem, és nagyon gyakran osztom a pesszimizmusát. Az olyan percekben kénytelen vagyok saját egyensúlyom megőrzése érdekében bekapcsolni az Értelmet, és kellő távolságból, majdhogynem geológiai távlatokból figyelni a Hírkultuszt és a klisék ilyen háborúját:
  1. Az oltások kényszerítése az oltáspropaganda erkölcsi vereségének cáfolhatatlan bizonyítéka.
  2. A kés azért vágja a vajat, mert az vaj, és a kés kés. Ha nem vaj, hanem bazaltdarab lenne, a kés kicsorbulna rajta. Miért vaj a bazalt?
  3. Bármely geno- és democidum(!) mozgató okai irracionálisak, következményei visszafordítatlanok, felelősei megnevezhetetlenek, végrehajtói “parancsot teljesítenek” (protokollt ez esetben). Luciferi igazság lenne, ha azt állítanám, hogy végrehajtóitól, aktualitásaitól és nyelvezete fölött minden democidum természetes, ciklikus jelenség? A vajhoz találtuk fel a kenőkést, vagy a kenőkéshez a vajat?
  Ahogy az író mondja: “Doktor úr, Ön követeli tőlem a legnagyobb bizalmat a legkiolvashatatlanabb kézirásért cserébe. Ráadásul Ön minden felelősségtől feltűnés-mentesen mentes.”
  4. Kéményt építettünk a Táncterembe, – és a terem bejáratát silbakos, szuronyos, nehézfegyveres őrökkel őrizzük,- egy kéményt, melyen minden füstünk, kigőzölgésünk és kényelmetlen ostobaságunk elpárolog, és elillan. Ezt a kéményt egyre nagyobbra kellett méretezni, nemzedékről nemzedékre. És most csodálkozunk és kesergünk, hogy ezen lehet ellenkező irányban is lehet közlekedni, sőt pontosan úgy lett kiépítve, hogy csak ellenkező irányban lehessen közlekedni rajta… Az már a helyzet cinizmusa, hogy nem a jókedvű, Hosszúszakállú JóIndulat mászik le rajta, hanem a tényszerű Bírkával Táplálkozó, és a menekülő, felriadó jószágot a bejárat őrei visszaterelik a Jogállam Tánctermébe, – itt a Hírkultusz Hegedűsei kakofón nyikorkágására pedig hol jobbra lejtünk, hol balra lépünk. Ha a Bírkával Táplálkozó érzi már a vér illatát, és nem áll meg időben, igen, szerintem is lesz egy kritikus pont, ahol a kitört ablakokon fogunk kiugrálni, – az emeletről. (Az valószínűtlen végkifejlete lenne a történetnek, hogy a bírkák végül széttépik a farkast). De ez most még nem kényelmes. Ezt a kéményt a Kényelmes Kérdéstelenség Kéményének nevezem, Jól-Lét sziámi ikertestvérének. . Mi maradna a Táncteremből, ha a Kérdéstelenség Kéményének nekifeszülnénk és lerombolnánk? Naív Rousseau-i ötlet.
  5. Mi maradt az Emberből, miután megfosztották kérdéseitől? Azokról a Kérdésekről beszélek itt, melyek nem adományozhatók, nem nevelhetők át, nem örökíthetők. Kérdéseink által, a kérdezés képessége által vagyunk méltók erre a világra, igen, ezt hiszem. Alig vagyunk többek kérdéseinknél, én így érzem. Lehetséges, hogy az egész emberi faj egy kérdéstelen, szabványosított masszapreparátumot készít most önmagából? Mondta valaki, hogy a hazugságot onnan lehet felismerni, hogy szabványos és szabályos és szabályozott. Máshol úgy mondanák, hogy egyetemes, egyezményes, és egyességek által fentartott és kényszerített. Jobban szeretjük a szabályost, a szabványost, a szabályozottat a Valóságnál. Jobban szeretjük a kényszerített egyezményest a valóságnál. Most a kérdéstelen ember összeragad egy csomós, nyúlos masszába. Lényegében egyetlen értelmi képessége maradt meg: a hivatkozás, ez a nyakörv, amelyen keresztül terelhető. Az orrfacsaró Nagyvállalati Etikával ellátott, retrofit embernek most, bizonyítania kell a létezéshez, az élet(szerűség)hez való jogát, már létrejötte pillanatában is. Semmi rendkívüli nem történik. Ezt mondják be mindennap a hírharapofogóban, ezen az oldalon, és a fősodor médiában. Így kell lennie. A legtöbb természeti törvény nem várja meg részletező, emberadta értelmezését: már azelőtt sőt anélkül működik, hat, és beteljesedik. Így kell lennie.
  6. Most már nagyon tökéletes az ember: talált egy négydimenziós nyelvet, a genetikát. Várható volt, hogy ezen az új nyelven is hazudni fog önmagának. Most hazudik. Vajon a Valóság most csodálattal meghajol előtte, – vagy, mint mindig, ismét cáfolni fogja kevélységét? Mennyit ér a méltóságom? Ha mindennél többet, mert általa vagyok én én, akkor ez a nyafogás, sőt a pesszimizmus is: értelmetlenek. Így kell lennie.

 6. Gábor! A peszimizmus egyfajta öngyilkosság ebben a helyzetben! Nincs minden veszve! Sőt! Utolsó lélekzetünkig harcolunk! Van megoldás, lesz..onnan, ahonnan a legkevésbé számítanak rá! Addig kell kibírni, és ha lehet, eredeti génjeinkkel kellen kibírni! Lesz megmenekülés, terveik késleltetve vannak, szinte semmi nem úgy történik, ahogy a sötét tervezte! Ez az időszak arra jó, hogy az egyes emberek megtanuljanak egyénenként és kis csoportokban harcolni! Mert hogy is akarhatnának szép jövőt, ha mindent fenntről és mástól várnak, mint a csecsemők!! Utálom a TASZ-t, viszont most normális ügy mellett áll ki és JÓ tanácsot ad a szülőknek! Ezzel a jó tanáccsal élni kell! Minél kevesebb adatot tudnak bárkiről gyűjteni, annál jobb!

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük