Amiről a tudományos közösség mélyen hallgat

Egy újabb sokkoló interjút adott Dr. Naomi Wolf oknyomozó újságíró és egykori Al Gore és Bill Clinton tanácsadó. A Highwire-nek adott és június 3-án publikált interjújában megerősíti azokat a korai problémákat, amik a Pfizer első 55000 oldalnyi, pereskedés nyomására kiadott kísérletekkel kapcsolatos dokumentumaiban található.

Ezekről a problémákról többen is beszámoltak az elmúlt néhány hónapban, de valamiért a tudományos közösség egyelőre figyelmen kívül hagyja őket. A több, mint 3000 önkéntessel végzett kutatás eredménye az, hogy Pfizer már 2020. decemberében tudta, hogy vakcinájuk nem hatékony és már az első három hónapban eredményeik egyértelmű biztonsági jelzéseket küldtek, melyeket nyilvánosságra kellett volna hozniuk. Az egyik ilyen súlyos biztonsági probléma a terhességre vonatkozott. Hogy pontosan miről van szó, az a podcastből kiderül.

https://szkeptikuskerekasztal.com/amirol-a-tudomanyos-kozosseg-melyen-hallgat/

8 thoughts on “Amiről a tudományos közösség mélyen hallgat

 1. http://whale.to/b/rifat.html Részletek a technikáról: (angol, magyar)
  “Particular excitation potential, is then broadcast by pulse modulated microwave transmitter. This pulse modulated microwave beam has the ELF excitation potential frequency imprinted upon it. It was found that each behavioural set in humans had a distinctive frequency. There was one for: anger, suicide, hysteria, trauma, serial killing, paranoia, lust…etc. Intelligence operatives in the UK regularly park microwave transmitters outside targets’ houses and beam specific mood inducing excitation potentials at the victims. To aid them, they have sophisticated millimetre wave scanners to look through the victims’ walls, so they can see the targets’ in their homes.
  Pulse modulated microwaves are regularly directed at the victims’ brains, while other people in their homes are oblivious of what is going on. A leading conspiracy researcher, who looks into GCHQ at Cheltenham, found one of these vans, with two spheres on its roof parked in his road.
  These microwave weapons were developed allegedly at Marconi. When firing microwave beams through walls at one specific target, every material in the way of the microwave beam attenuates or modifies the intensity and frequency of the beam. Since precise frequencies and intensities are needed for mind control, very sophisticated microwave arrays and computer programmes had to be developed so that the microwave beam could be changed in response to the materials which lay between the target and the weapon, as the victim moved around the house. To do this, the reflectivity and refractivity of the materials between victim and weapon had to be analysed in real-time and fed to a computer which could change the microwave array in concert with the changing environment between victim and weapon, as the target moved around his/her home. Secondly, there had to be an automatic interrupter if another person walked in front of the beam. The victim needed to be driven mad or disabled, without anyone else being aware that he or she was being targeted. The technology for this was very complex but eventually it was perfected. Intelligence personnel regularly kill people to keep them quiet.
  For if it were made public, the scandal would bring down the government.
  By this method, any mood or behavioural set, can be conditioned into the target’s brain. Intelligence agents keep a log of the victim’s behaviour to see if more intense ‘treatment’ is needed and as a guide for future.
  Behavioural reinforcement is used in a synergistic way with the mind control. It was found that the effect of the microwave beams could be greatly enhanced by external reinforcement. Intelligence community personnel destroy the target’s property, ruin their financial affairs spread vicious rumour, make sexual peccadilloes public knowledge – such as wearing women’s underwear, while checking oneself – with an orange in one’s mouth. External reinforcement of pulse modulated microwave mind control technology was found to be very effective. Intelligence chiefs are now in seventh heaven; if some one becomes a problem they get the ‘suicide mind control team’ parked outside their house. Within weeks, the victim kills himself. This is very pleasing to the intelligence mandarins, as suicides are easy to explain away – even if the victim was a highly placed politician or military man.
  If the military intelligence agency does not wish you to commit suicide, they can drive you mad.”

  Gépi fordítás:
  “Egy adott gerjesztési potenciált ezután impulzusmodulált mikrohullámú adó sugároz. Ez az impulzusmodulált mikrohullámú sugár az ELF gerjesztési potenciál frekvenciájára van nyomtatva. Megállapítást nyert, hogy az emberekben minden viselkedési csoportnak sajátos gyakorisága volt. Volt egy: harag, öngyilkosság, hisztéria, trauma, sorozatgyilkosság, paranoia, vágy… stb. Az Egyesült Királyság hírszerzői rendszeresen parkolnak mikrohullámú adókat a célpontok házain kívül, és specifikus hangulatkeltő gerjesztési potenciálokat sugároznak az áldozatokra. Segítségükre kifinomult milliméteres hullámszkennerek vannak, amelyek átnéznek az áldozatok falán, így láthatják a célpontokat otthonukban.
  Az impulzusmodulált mikrohullámokat rendszeresen az áldozatok agyára irányítják, míg a többi ember az otthonukban nem veszi észre, hogy mi történik. Egy vezető összeesküvéskutató, aki a cheltenhami GCHQ-t vizsgálja, talált egy ilyen furgont, amelynek tetején két gömb állt az útjában.
  Ezeket a mikrohullámú fegyvereket állítólag Marconinál fejlesztették ki. Amikor a mikrohullámú sugarakat falakon keresztül egy adott célpontra lőjük ki, a mikrohullámú sugár útjában lévő minden anyag gyengíti vagy módosítja a sugár intenzitását és frekvenciáját. Mivel az elmekontrollhoz pontos frekvenciák és intenzitások szükségesek, nagyon kifinomult mikrohullámú tömböket és számítógépes programokat kellett kifejleszteni, hogy a mikrohullámú sugarat a célpont és a fegyver között elhelyezkedő anyagoknak megfelelően változtathassák, miközben az áldozat mozog a fegyver körül. ház. Ehhez valós időben kellett elemezni az áldozat és a fegyver közötti anyagok reflexiós és fénytörési képességét, és egy számítógépbe kellett táplálni, amely képes volt megváltoztatni a mikrohullámú tömböt az áldozat és a fegyver közötti változó környezettel összhangban, ahogy a cél mozog. az otthona. Másodszor, automatikus megszakítónak kellett lennie, ha egy másik személy sétált a sugár előtt. Az áldozatot őrületbe kellett kergetni vagy mozgássérültté kellett tenni, anélkül, hogy bárki más tudta volna, hogy őt célba vették. Ennek a technológiája nagyon összetett volt, de végül tökéletesítették. A titkosszolgálatok rendszeresen megölnek embereket, hogy elhallgatják őket.
  Ha ugyanis nyilvánosságra kerülne, a botrány megbuktatná a kormányt.
  Ezzel a módszerrel bármilyen hangulati vagy viselkedési készlet kondicionálható a célpont agyába. A titkosszolgálati ügynökök naplót vezetnek az áldozat viselkedéséről, hogy lássák, szükség van-e intenzívebb „kezelésre”, illetve útmutatóul szolgálnak a jövőben.
  A viselkedési megerősítést az elmekontrollal szinergikus módon alkalmazzák. Megállapítást nyert, hogy a mikrohullámú nyalábok hatását nagyban lehet fokozni külső megerősítéssel. A titkosszolgálat munkatársai megsemmisítik a célpont tulajdonát, tönkreteszik pénzügyeiket, ördögi pletykákat terjesztenek, szexuális peccadillókat hoznak nyilvánosságra – például női alsóneműt viselnek, miközben ellenőrizzék magukat – naranccsal a szájában. Az impulzusmodulált mikrohullámú elmekontroll technológia külső megerősítése nagyon hatékonynak bizonyult. A titkosszolgálati vezetők most a hetedik mennyországban vannak; Ha valakinek problémája lesz, leállítják az „öngyilkos elmekontroll csapatot” a házuk előtt. Heteken belül az áldozat megöli magát. Ez nagyon tetszik a titkosszolgálati mandarinoknak, mivel az öngyilkosságot könnyű megmagyarázni – még akkor is, ha az áldozat magas beosztású politikus vagy katona volt.
  Ha a katonai hírszerző ügynökség nem akarja, hogy öngyilkos legyen, megőrjíthetnek.”

 2. “Ezekről a problémákról többen is beszámoltak az elmúlt néhány hónapban, de valamiért a tudományos közösség egyelőre figyelmen kívül hagyja őket. A több, mint 3000 önkéntessel végzett kutatás eredménye az, hogy Pfizer már 2020. decemberében tudta, hogy vakcinájuk nem hatékony és már az első három hónapban eredményeik egyértelmű biztonsági jelzéseket küldtek, melyeket nyilvánosságra kellett volna hozniuk.”
  Most még tényleg elhiszi, hogy egy soha nem izolált és tesztel vírusra alkotott vakcináról van szó és hogy nem szándékos az injekciók mérgező volta?! Megértem én, hogy nem mindenki gyors gondolkodású és az analitikai képességei gyengék, de azért az elmúlt 2 év eseményei már elégségesnek kéne hogy legyen némi fény felcsillanására. Ráadásul még más országokban “hivatalos” helyeken is végeztek kutatásokat és azokat nyilvánosságra is hozták, amelyek alapján legalább a gyanúnak fenn kellett volna állnia minden gondolkodó emberben…

  1. A hangferekvenciás hadviselés nem mai, a második világháborúban már használták. A korai időkben az alacsony frekvenciás támadás volt alkalmazva leginkább. Szubfrekvenciák ( 5 – 7 Hz !!! ), és szétrobban az ember !

 3. Hogy a rohadt életbe ne tudta volna, hogy mi van a “vakcinában ” !!!???
  Ha egyszer nincs kovid, ( mára pontosan tudjuk, hogy nincs, nem volt, mi micsoda és miért történt), akkor az “ellenszere” nem lehet ellenszere annak ami nem is létezik, ezáltal semminek !!!
  Minek ezen rágódni, akár egy másodpercig is, amikor minden előzmény ismert ???
  Ez megint csak az egyik univerzális gumicsont, rágni, szopogatni, hogy mi van a “vakcinában” ? Halál !

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük