Alkotmányjogi Konferencia a Magyarok Házában

Az Alkotmány Helyreállító Nemzeti Szövetség szervezésében és a hazai civil mozgalmak támogatásával Alkotmányjogi Konferencia kerül megrendezésre a magyar Történeti Alkotmányról és az állami legitimitás kérdéseiről.

A konferencia mottója és fő kérdése az, hogy : Helyreállítható –e a valódi alkotmányos rend az Alaptörvény segítségével?

„…mi visszaköveteljük ôsi alkotmányunkat, mely nem volt ajándék, hanem kölcsönös szerzôdések által állapíttatott meg s a nemzet életébôl fejlett ki; azon alkotmányt, melyet idônkint a kor kivánatihoz mi magunk alkalmaztunk, s mi magunk akarunk ezentúl is alkalmazni; azon alkotmányt, melynek alapelveit századok szentesítették. Mellettünk jog és törvény állanak …” Deák Ferenc

E konferenciát elsősorban önrendelkezésünk visszaállítása, de  a világban zajló háttérhatalmi változások és a hazánkban elterjedt téveszmék felerősödése is  teszik leginkább szükségessé. Az eredetileg konföderációnak indult EU föderációvá válása, illetve az így kialakított központi irányítása belesodort minket is egy háborús helyzetbe, ami már létünket is veszélyezteti, ha nem teszünk ellene!

Az Alaptörvény teljes érvényességének a megkérdőjelezése egyre elterjedtebb, így ez már az állam bukását, illetve komoly káosz lehetőségét veti fel.

A közvetett demokráciára alapozott, részérdekű pártrendszer és a mindenkori kormányzatok túlhatalma –megfelelő fékek és ellensúlyok hiányában- újra és újra felveti a történelmünkben 1944 ig beváltan működő alkotmányos rend helyreállításának szükségességét. Az Alaptörvény, és módosításainak társadalmi elfogadottsága nem bír fontossággal a kormány részéről, a civil társadalom ki van rekesztve a mostanában újjáéledni látszó vármegyei autónómia rendjéből. Ráadásul az állam jogfolytonosságának kérdése is felmerül a civil mozgalmak körében, de a közbeszédben nem.

Az ún. „köztársaságot” létrehozó és a szovjet megszállás alatt működő pártok utódszervezetei pedig egy általuk vezetett, újabb „rendszerváltást” hirdetnek, és az Alaptörvény érvénytelenségére hivatkozva próbálnak ismét hatalomra jutni!

Mivel az Alaptörvény valóban nem lett a Történeti Alkotmány jogelveihez igazítva, így a konferencia céljai között szerepel ennek elméleti kidolgozása is. Mindezek a jelen történelmi helyzetben nagy jelentőséggel bírnak, sőt, a jövő nemzedékeinek érdekében is szükséges egy ilyen, tisztázó jellegű konferencia.

Program: 10h órakor rövid megnyitó, 12h-13h ig ebédszünet, a konferenciát 17h kor az előadók kerekasztal-beszélgetése zárja. Az előadások 20-30 percesek lesznek.

Az Alkotmányjogi Konferencia 2. része október 22.-én Székesfehérváron lesz megtartva.

Előadók: Dr Drábik János, dr Diviki Attila, Dr Zétényi Zsolt, dr Leh Tibor, dr Bene Gábor, Fáy Árpád, Mireisz Tibor

Témák: 1- Az 1920 és 1926 közötti Nemzetgyűlés felállítása, legitimizációja, eredményei, szerepe a Magyar Királyság helyreállításában, és tanulságai a mai politikai elit számára

2- Az 1946. évi I.tv. és az 1920.évi I. tvc. összehasonlítása ,hatásaik elemzése

3- Királyság, vagy köztársaság most a legitim államforma Magyarországon?

4- Mi lehetett a célja és milyen hatásokra született meg az 1989. évi XXXI. törvény? Miért csak módosította az 1949 évi XX-as törvényt, az „oktrojált alkotmányt”?

5- Milyen jogi lehetőséget lát arra, hogy visszatérjünk a történelmi magyar államok sorába? Álláspontja szerint ma mely korszakok államaival jogfolytonos a magyar állam?

6- Miben különbözik a magyar közjogi felfogás szerint az Alkotmány és az Alaptörvény, vagyis a lex fundamentalis?

Pl az Aranybulla minek minősíthető: szabadságlevélnek, alap vagy sarkalatos törvénynek, ill. királyi rendeletnek?

7- Miben nyilvánul meg a Szent Korona állameszme modernitása? Milyen módon képzelhető el annak gyakorlati használata és a mai korban való megvalósulásának milyen fokozatai, és hatása lehetséges?

A rendezvény nyitott, a belépőjegy ára 500 Ft, amellyel az MVSZ támogatható, elővételre nincs lehetőség

A konferenciára a sajtó képviselői is meghívást kaptak

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

4 thoughts on “Alkotmányjogi Konferencia a Magyarok Házában

 1. Sajnálatos módon nem látom a rèsztvevők között Geri Tibort! Pedig ő hitelesebb nèmelyik előadónàl! Csak kető embert kellett volna megszólaltatni: a fent említett Dr Dràbik urat, ès Geri Tibort

 2. A ‘Magyar Állam’ jogképtelen!!!
  Már párszor napirenden volt ugyan ez a “téma” UCC…és egyebek kapcsán, de láthatólag most érett meg a nagyon gyors média és a hivatásos bűnvédők információéhsége!!!… – mert mindennek meg van a maga ideje.
  Nem lenne meglepő, tudva, hogy a néhai pokolra került Simon Perez azt hebegte 2007-ben, hogy felvásárolták Magyarországot…!!!
  Járjatok már utána Ti is, mert az eddigi képletbe nagyon is passzol ez az “ismeretlen”.
  Ha igaz, akkor nincs is miről beszélni, hiszen a magyarországi hivatalok nem jogképesek!!!…- ahogyan ezt naponta tapasztalhattuk/tapasztalhatjuk ezekben az unott zsidó pofáktól hemzsegő intézményekben.
  Azt meg, hogy mindez mivel is jár, és milyen irritációkat okoz új ISRAHELLBEN…- azt a bőrünkön és az orrunkkal is kegyetlenül érezzük!!!
  Ismeritek, van az a tipikus zsidó dogma, hogy amiről nem tudunk, az nem fáj.
  …és bármily meglepő ez sincs így ebben a tetves terrárium világban!!! Ahogyan kíméletlenek a következmények is, ha valamiről nem tudunk, vagy nem akarunk tudni, igaz!?

  Fel is elevenítem ezt a héber megszállók által rendre agyonhallgatott hírt, mégpedig azt, hogy magyarországi szemita kormányunk 2004.11.12-én az USA-ban egy bejegyzett vállalat lett!!!
  Hogy kik által történhetett mindez és hogyan iktatódhatott ez az undormány!?
  Legyen annyi az alapinformáció, hogy az Amerikai Szövetségi Bank a FED és a Világbank csoport, igen fontos szerepet játszottak benne.
  Mondhatni, hogy ezek az energiaszipolyozók (emberi és földanyai!!!) voltak a forrásai 1913-tól a jelen ideig tartó gazdasági történéseknek is!!!
  Ezek a globál-cionisták generálták az első világpörkölést éppen úgy, mint az 1929-es ún. világgazdasági válságot, majd a második világháborút, a jelenlegi válságokat, oltáskényszerítéseket is; – miközben egy földet elborító mérgező szmog felhőt permeteztek fölénk az országokba lepetézett vállalati-kormányok létrehozásával!!!
  Ezzel éhbérért dolgozó rabszolgákká és az idővel hadakozó kiszolgáltatott droidokká tették a még embernek látszódó, de lelketlenített egyedeket!!!
  …és képzeljétek a föld összes nemzete észrevétlenül hagyta, hogy eltakarják a feje fölül a NAP-ot!!!
  Végül is van egy háttérhatalom, akik nem a kormányok, hanem a pénzhatalom.
  A kormányokon keresztül érték el azt, amit akartak és ugye a politikusbűnözőkből lettek a kormányok. Tehát ez a rendszer így épült fel Bábosok – Bank rendszer – Kormányzati rendszer – Politikai csoportok stb.

  Ennek a rendszernek látszólag vége szakadhatna, mert egy emberi jogi csoport állt össze, vizsgálatokat és kutatásokat végezve az Amerikai Szövetségi Banknál FED, a Világbanknál, a Rockefellereknél és Rothschildoknál és a legtöbb reptilion „színháznál”!!!
  A vizsgált egyének és vállalataik egy jogi folyamat során saját magukat kizárták a működésből, ezért aztán törölték őket a hivatalos nyilvántartásból. Tehát nincs többé ún. működési jogalapjuk. Be vannak zárva véglegesen. FORECLOSED (kizárták)

  Az a rendszer tehát, ami eddig, tudatos háttér-manipulátor egyének irányításával okozta, a jelenlegi gazdasági válságot, aminek most te is kárvallottja vagy, meg van szüntetve. Ki vannak zárva a működésből. Vége. FORECLOSED (kizárták)

  Azok az emberek, akik a vizsgálattal foglalkoztak, szépen csendben dolgoztak, megtalálták a jogtalansági pontokat, hogy nyilvánosságra lehessen hozni mi történt, hogyan történt. A forrás-hű információkat megtalálod a neten, ha figyelmesen keresgélsz.

  Én most csak elmondom ezt, de ez így önmagában, egy nagyon sokkoló dolog, nekem is néhány napomba telt, míg kicsit felfogtam mit jelent ez a változás, meg alaposan utánanéztem a forrásanyagoknak, az elérhető hivatalos dokumentumoknak.

  Az is eszembe jutott, hogy ugye nem gondolnánk azt, hogy ez a rendszer pillanatok alatt megszűnt, és meg is adja magát és majd másképp fog viselkedni, mint eddig. Kötve hiszem, hogy ezt fogják tenni.

  A legnagyobb változás, hogy ettől fogva egyén-egyénnel áll kapcsolatban és felelősségi viszonyban.
  Tehát erőszak-szervezetek nincsenek (nem lehetnek!!!) többé jogosan működésben sehol Kerek E Világon!!!
  Hogyan tovább? Ezen van a hangsúly. Nagyon-nagyon lényeges, hogy miként folytatjuk tovább az életünket.

  Csináljuk úgy, ahogyan adja magát, ahogyan természetes. Szépen fokozatosan, fokról-fokra szétoszlatjuk ezt a ködöt, amit fölénk szórtak, mert ugye „Dolgozni csak pontosan, szépen, ahogy a csillag megy az égen, úgy érdemes.” Ez bizony már szállóigévé vált József Attila-mondat, a Ne légy szeles című verséből.

  Van gyakorlatias megoldása annak, hogy ezek után a hivatalos és pénzügyi dolgainkat, hogyan csináljuk majd helyesen. Ez egy javasolt forma lesz.
  Mindenki saját felelősségére fogja ezen túl, a hivatalos ügyeit intézni. Mindenki saját felelősségére intézi hitel-károsultként, a banki ügyeit.

  Magánszemély-magánszeméllyel áll majd viszonyban!!!
  Nem egy hivatalt vagy szervezetet fog képviselni az, aki veled ügy-intéz, hanem saját magát személyesen!!!
  Mindenképpen fel kell hívnunk a figyelmét, a másik félnek, hogy az a rendszer, akit eddig õ szolgált az MEGSZŰNT!!! Nincs többé.

  Lényeg, hogy hagyj magadnak emésztési időt és soha sem bízz meg 1 zsidóban…- még többen meg pláne ne!!!
  Ui: Még egy jelenségre szeretném felhívni a figyelmedet! Amikor valaki rosszul reagál majd erre az információra, akkor tudnod kell kívül maradni az õ reakcióján, mert nála van a hiányosság, valamit õ nem fogott fel egészen, persze, hogy kiakad/t. A harag meg mindig rossz tanácsadó. Ne vedd magadra!
  https://www.napiujsag.hu/2022/10/elhiresult-balatonszemesi-igazoltatas.html
  http://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompanyCIK=0000889414type=dateb=owner=excludestart=40count=40

 3. Szeretnék részt venni az október 22-i konferencián. Az 5. témában szeretnék hozzá szólni. A Veszprém Megyei Szkíta Nemzetiségi Önkormányzat elnöke vagyok.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük