A magyarországi Covid-19 halálozás nemzetközi összehasonlításban – Tomasovszki László

A jelen tanulmány a Covid-19 világjárvány (leíró) statisztikai adatain, illetve, az azokból származtatott mutatókon alapszik.

A magyarországi Covid-19 halálozás nemzetközi összehasonlításban

Az adatok forrása:

https://www.worldometers.info/coronavirus/

(letöltés: 2023. október 06.)

A nemzetközi adatbázis 231 ország illetve régió, terület (territory) adatait tartalmazza. Az adatokat naponta frissítik, így azok naprakészek. Tizennégy szempont alapján az adatok sorba rendezhetők.

Fontos hangsúlyozni, hogy a fellelhető adatok – a Covid-dal összefüggésben –kummulatívak, vagyis „halmozottan összeadottak”; vagyis a Covid-19 pandémia 2020. márciusi – WHO általi kihirdetése óta eltelt, több mint három és fél év időtartamra vonatkoznak; összegzettek.

A legfontosabb adatok, illetve az azokból levonható következtetések az alábbiak:

1. Az egész világon a koronavírus „betegség” (Covid: Coronavirus disease – Koronavírus betegség) esetszáma:

696,240,592

2. A Covid-halálozások száma:

6,923,628

3. A Föld lakosainak száma:

8, 065 milliárd körüli

4. Az esetgyakoriság a fenti adatok alapján (kerekítve):

696,240,592/8,065,000,000 =

0,086 – vagyis 8,6 %; ezer emberből mintegy 86 átesett (kimeneteltől függetlenül) a Covidon.

(A worldometers táblázatban 89,321,2/egymillió szerepel.)

5. A Covid-19 halálozási rátája a Föld teljes populációjában:

6,923,628/8,065,000,000 =

0.00086 – azaz: 0,086 % = 86 százezrelék;

Százezer emberből 86 hunyt el a Covid-nak tulajdonítottan.

(A worldometers táblázatban 888,2/egymillió szerepel.)

6. Az Eset Halálozási Arány (Case Fatality Rate):

6,923,628/696,240,592 =

0,0099, azaz 0,99 %;

Száz Covid-esetből kevesebb, mint egy halálozik el.

(A worldometers táblázatban nem szerepel.)

7. Annak érdekében, hogy az egyes országok adatai egymással összehasonlíthatóak (értelmezhetőek) legyenek, érdemes az adott ország, régió egymillió lakosára vetített adatokból kiindulni.

A magyarországi (egymillió főre vetített) halálozási ráta:

5.088 haláleset.

Ezzel hazánk a 231 ország (régió) élén a harmadik helyet foglalja el (Peru és Bulgária után), Magyarországon haltak meg Covid-nak tulajdonítottan (népességarányosan) a „világon” a harmadikként a legtöbben.

8. Magyarországon 48,881 Covid haláleset történt. Magyarország össznépessége:

9,606,259 ember. A halálozási arány =

48,881/9,606,259 =

0.0051, azaz 0,51 %. Magyarország népességéből ezer főből mintegy öten haláloztak el Covid-nak tulajdonítottan. Az 5. pontban szereplőkkel (0,086 %) összehasonlítva hazánkban 5,93-szor nagyobb eséllyel halt meg egy ember, tehát majdnem hatszor nagyobb valószínűséggel, mint a „világon”, átlagosan.

9. Az Eset Halálozási Arányokat összehasonlítva (6. pont: 0,99 % világviszonylatban), a vonatkozó adat Magyarországon:

2.204.488 eset

48.881 haláleset =

48.881/2.204.488 = 0,0222 =

2,22%.

Magyarországon a Covid-esetek 2,22 %-os elhalálozást eredményeztek, mely a nemzetközi átlag, 2,24-szere, bőven több mint annak a kétszerese.

10. Tekintsük át a hazánkkal határos országok adatait is, a Covid- halálozás, Esetszám (egymillió főre vetítve), valamint az Eset Halálozás Arány (EHA) és a Népesség vonatkozásában:

Ország           Halálozás-ráta      Esetszám       Halálozás          EHA(%)               Népesség

Magyarország    5.088            2,204,488         48,881               2,22                    9,606,259

Ukrajna              2.603            5,557,995        112,418                2,02                    43,192,122

Románia            3.591             3,468,372        68,372                1,97                  19,031,335

Szerbia               2.087            2,560,024        18,057                 0,71                   8,653,016

Horvátország     4.522            1,275,559         18,358                1,44                   4,059,286

Szlovénia           3.417             1,345,459          7,100                0.53                   2,078,034

Ausztria             2.486             6,081,287        22,542                0,37                   9,066,710

Szlovákia           3.877             1,867,647        21,167                1,13                   5,460,193

A hét szomszédos ország átlaga:                 

                        3.226                                                               1,17

Az alábbi grafikon kék színű oszlopai a Covid-halálozási rátát ábrázolják az egyes országok vonatkozásában, illetve a hazánkat környező országok átlagát; egymillió lakosra vetítve (bal oldali ordináta). A narancssárga vonal az Eset Halálozási Rátát mutatja (jobb oldali ordináta).

Látható, hogy Magyarország mind a Covid-(össz)halálozásban, mind pedig a Covid-eset halálozásban a „kétes” első helyen áll.

(A grafikon elkészítéséért Varga Istvánnak tartozom köszönettel.)

11. A fenti táblázat, illetve grafikon alapján megállapítható, hogy a magyarországi halálozási ráta (5.088) 1,58-szorosa, több mint másfélszerese a környező országok átlagának. Szerbiához viszonyítva 2,44-szeres a halálozási arány, majdnem kettő és fél-szeres, vagyis Magyarországon 30.824 halálesettel történt több, mint a déli szomszédunknál. A népesség számszerű eltérése semmiképpen sem adhat magyarázatot az ekkora differenciára, hiszen az még az egymilliót sem éri el, hazánk javára. Hazánkban egy ember, mintegy két és fél-szeres eséllyel halt meg Covidban, mint Szerbiában. Megdöbbentőek ezek a számadatok, annál is inkább, mert hogy  Szerbiában, több mint 350 ezerrel magasabb az esetszám.
Ausztriához képest a magyarországi EHA arány hatszoros (!) – vagyis egy Covid-osnak nyilvánított ember hazánkban, hatszor nagyobb valószínűséggel veszítette életét, mint Ausztriában.

12. Az Eset Halálozási Arány (CFR) alapján 2,11-szeres eséllyel veszítette életét egy Covid-esetnek minősített ember Magyarországon, mint a környező országokban (átlagoltan). Nem lehet eléggé hangsúlyozni, nyomatékosítani:
Ausztriához képest ez az arány hatszoros (!) – vagyis egy Covid-osnak nyilvánított ember hazánkban, hatszor nagyobb valószínűséggel veszítette életét, mint Ausztriában.

13. Az ausztriai esetszám (6,081,287) 2,76-szorosa a magyarországinak (2,204,488) – ugyanakkor, ennek ellenére a magyar halálozás (48.881) – 2,17-szerese az ottaninak (22,542).
Paradox módon, miközben Ausztriában 3.876.799 többlet Covid-eset fordult elő hazánkhoz képest – ugyanakkor Magyarországon (48.881) ennek ellenére 26.339-cel többen veszítették életüket a Covidnak tulajdonítottan, mint Ausztriában (22,542).

Összegzés:

A fenti adatok alapján az alábbi megállapítások tehetők, illetve a következő kérdések vetődnek fel:

 • Magyarország első helyen „vezet”régiónkban a halálozási rátában, Szerbiát például majdnem kettő és félszeresen „szárnyalja túl”- több mint harminc ezres többlethalálozással (abszolút számokban). A világranglistán hazánk a harmadik helyen áll a Covid-halálozásban népességarányosan.
 • Az Eset Halálozási Rátát – általában egy adott ország egészségügyi ellátórendszerének a mutatójaként szokás értelmezni – vagyis, ha az adott „betegségben” szenvedők közül kevesebben halnak meg, az a jó, jobb egészségügyi rendszer eredménye (tárgyi, személyi, infrastrukturális, egészségpolitikai, stb.). Nem meglepő. hogy ebből a szempontból a legeredményesebb adatok Ausztriához köthetőek. Az egészségügy fejlettségi szintje, hatékonysága erős összefüggést mutat az adott ország gazdasági teljesítőképességével is. Az ausztriai és a magyar adatok összehasonlítása alapján hatszor nagyobb valószínűséggel veszíti életét egy „Covid-eset”- nek minősített ember, hazánkban, mint a nyugati szomszédunkban.

(A fentiekhez kapcsolódóan felmerül az ún. „tesztjárvány”magyarázat lehetősége is. Az alapvetés egyszerű: Minél több tesztet végeznek el, annál több „pozitív eset”kerül beazonosításra. Ez az összefüggés az abszolút számokon túlmenően az arányossági mutatókkal nyomon követhető. Ennek a jelenségnek a vizsgálatára szolgál az Összes Eset Száma, valamint az Összes Teszt Száma – természetesen mindkettő egymillió főre vetített rátaként, az összehasonlíthatóság érdekében. Ausztriában végezték el az egész világon a legtöbb tesztet (egymillió főre vetítve: 23,302,116 ). Az egymillió főre vetített esetszám: 670,727. A szomszédos országok közül a második Szlovénia 647,467 eset- illetve 1,370,382 tesztelési rátával. A szomszédos országok sorában, végül, mindkét mutató vonatkozásában Ukrajna áll az utolsó helyen (128,681; 754,855).

 • Nehezen értelmezhető a fentiek tükrében, hogy a közismerten rosszabb ukrajnai egészségügy, gyengébb szociális ellátórendszer, alacsonyabb életszínvonal ellenére, Ukrajna mégis, inkább az ausztriaihoz hasonló alacsony elhalálozást ért el (2.603). Ukrajna népessége a magyarországinak, mintegy négy és fél-szerese – a Covid-halálozása azonban „csak” 2,3-szoros (abszolút számokban).
 • Tekintettel arra, hogy Magyarország szinte minden kritikus mutatóban a legrosszabbat tanúsítja, „produkálja, teljesíti”- felmerül a „miért, mi ennek az oka” kérdése(i).   
 • A lehetséges magyarázatok, álláspontom szerint az alábbi főbb okokkal állhatnak összefüggésben:
 • – A magyar lakosság, népesség általános egészségi állapota, mely adott esetben, bizonyos mutatókban jóval rosszabb lehet, mint a környező országok esetében (életmód, egészségtudat, táplálkozás, testmozgás, stb.).

Kérdés, hogy ténylegesen – annyival rosszabb-e a magyarországi népesség általános egészségi állapota, hogy az, a fenti markáns eltéréseket magyarázza, indokolhatja-e. Ilyen nagymértékben lenne a magyarság egészségi állapota vulnerábilisabb, sérülékenyebb, esékenyebb, mint a környező országok lakosságáé?

 • – Az egészségügyi ellátórendszer fejlettségi szintje, színvonala, esetleges működési anomáliái.
 • – Az alkalmazott intézkedések, kezelési módozatok (protokollok) eltérése, különbözősége.

Álláspontom szerint a fentiek mindegyike komponensként, összetevőként szerepet játszik, játszhat abban a tényben, hogy a hazánkra vonatkozó paraméterek, mind a régió, mind pedig világviszonylatban is kiugróan negatív tendenciákat mutatnak. A lehetséges okok feltárása (azonosítása, kifejezettségük meghatározása, stb.), ámbár igen lényeges – azonban nem változtatnak a fenti számokban tükröződő elszomorító tényeken.  

Megítélésem szerint, az érintett szerveknek, szervezeteknek, hivataloknak, stb., ezekre a felmerülő kérdésekre, teljes, érdemleges, megfelelő indoklást és kielégítő válaszokat kellene adniuk.

(Nem utolsósorban, azt is hangsúlyozni kell, hogy a fentiekben bemutatott adatok, több mint 3,5 év termékei, eredményei. Természetesen nem lehet bagatellizálni a világjárványnak tulajdonítható elhalálozásokat, azonban felmerül az intézkedések arányosságának, célszerűségének, eredményességének a kérdése is. Az elmúlt mintegy három és fél során 6.923,628 ember veszítette életét Covidnak tulajdonítottan, a fenti adatforrás szerint. Az éves szintű halálozás (évi átlag) nem éri el a kétmilliót. Viszonyításképpen megemlítendő, hogy ettől jóval többen halnak meg közlekedési balesetekben és öngyilkosság következtében. A Földön, kevesebb, mint 3 másodpercenként éhen hal egy ember, mely több mint 10 millió ember halálát jelenti 2023-ban./ (https://www.worldometers.info/)

Az adatbázisban szereplő adatok helytállósága, helyessége az oldal (website: worldometers) üzemeltetőinek a felelőssége.

Budapest, 2023. október 6.

12 thoughts on “A magyarországi Covid-19 halálozás nemzetközi összehasonlításban – Tomasovszki László

 1. VÁLTOZIK AZ OLDAL SZELLEMISÉGE, HOZZÁÁLLÁSA? eddig nem beszéltetek covid halálozásról, most hirtelen van, mégpedig dobogós helyen végeztünk.
  EZEK SZERINT:
  Több intézkedés, több, maszk, több lezárás, és több vakcina kellett volna. Lélegeztető gépből talán elég volt…
  Tamasi dr , ha a bíróságon ilyen módon mea culpázol, hamar véget ér az ügy.

  1. Félreérthette a cikket Dr Szabó Attila. Először is: Tamasi dr. rendkívül nemes jellem, nem mea culpázik sem a bíróságon, sem sehol! A cikket Tomasovszki dr írta, és egyáltalán nem vont le olyan konzekvenciát, hogy “több maszk és lezárás kéne”. Az oldal szellemisége sem változott. Ne bántsuk egymást, így is oly kevesen vagyunk! A cikk kapcsán pedig:

   Az országok közötti szignifikáns eltérés a statisztikai módszerek különbözőségéből fakad. Magyarországon mindenkit kovid halottnak számoltak és számolnak, akinek valaha is volt pozitív tesztje – függetlenül a halála tényleges okától. Tehát a motorbalesettől a kábítószer-túladagoláson, a rablógyilkosságon keresztül a szélütésig mindenki kovid-halottnak lett elkönyvelve, akinek volt bármikor korábban pozitív teszteredeménye, még akkor is, ha azóta több negatív tesztje volt is. Egyszer mindenki meghal, így a kovid halottak száma idővel – Magyarországon – el fogja érni a pozitív tesztet produkálók számát. Még akkor is, ha soha többé nem jön vissza a covid. Gyakorlatilag a téves módszertanból adódik elsősorban az eltérés. Maga Nyunyóka is elmondta anno, hogy a tényleges adat ennek a max 3%-a. Tehát a járvány tombolása idején a kovid halottak 97%-a valójában nem volt az, és ez az arány idővel nyilván még inkább növekszik, hiszen ezerféle okból halhatnak meg olyanok, akiknek volt valaha pozitív tesztjük. Hogy az országok számolási módszere közötti anomáliák egy későbbi agenda alapján lettek-e kidolgozva, vagy “csak” egyszerű szakmai tévedés áll a háttérben, azt majd az idő megmutatja. Mindenesetre nagyon hasznosnak mondható, hogy Tomasovszki kolléga erre felhívta a figyelmet, és Dr Szabó Attila aggodalma is jogos – fel kellene hívni az illetékeseket, hogy korrigálják a statisztikát, mert a téves adatok rendkívül káros téves intézkedésekhez vezethetnek a jövőben.

   Az is igaz lehet, hogy a magyarok rosszabb egészségi állapota is közrejátszik (kis mértékben) ebben a statisztikai összevetésben, ennek is ezer oka van, sajnos. Ha majd egyszer olyan szakmai tudású és lelkületű emberek kerülnek vezető pozícióba, mint Tamasi, Tomasovszki és Pócs dr-ok, akkor csökkenni fog a halálozási rátánk. Ennek azonban nem csupán gyökeres világpolitikai változás az előfeltétele, hanem leginkább a nemzet spirituális ébredése.

  2. Dr. Szabó Attila nem ért félre semmit. Nagyon is odafigyel.
   Nem volt covid. Az nagyon nagy csapda, hogy olyanról beszélünk, ami nincs. Akár, amikor a nem létező vírusról beszélünk. Ha fordul a közösségi totális tagadás elmebajának kockája, vagy legalább módosul, joggal vetheti fel bárki, hogy miért áll valaki ki a nemlétező mellett, pláne, ha már korábban állította is, hogy nincs covid. Ön-elhiteltelenítés, önlejáratás, amiből nem lehet jól kijönni.
   A heti Dr. Cowan beszélgetés (https://www.bitchute.com/video/lAJp8FwPrMSi/ ) egyik kommentjében szereplő gondolat az, hogy a ’nincs’ elképzelése önmagát cáfolja. Csak arra kell vigyázni, hogy ez az állítás az elképzelésekre vonatkozik, nem a tényszerűen bemutatható dolgokra. A tényszerű, valóságos dolgok esetén a Teremtő vétója alapján választódik ki a gondolatok és hipotézisek tengeréből a megalkotható valóság.
   Ha jól értem, Dr. Kaufman azt állítja, hogy csak a természetben előforduló természetes dolgokból lehet előállítani természetes dolgot, elő nem állítottat nem lehet előállítani. Vírus és covid sincs a természetben.
   ( https://www.bitchute.com/video/g2UhazHqR4cI/ , CSAK 19 ÉVES ÉS A KORONA-“OLTÁSA” ÓTA A KEREKESSZÉKHEZ VAN KÖTVE bejegyzés alatt írtam róla.)
   Covid nincs definíció szerint se, tényszerűen se, a covid csak egy hamis hipotézis. Hogyan lehet egy hamis hipotézis halálozási adatáról beszélni?

   1. Amikor a “küzdők” kovidról, vírusról, meg tüskefehérjéről, és mRNS, meg RNS “oltásokról” beszélnek, akkor csak fonják a kötelet a saját nyakukra !
    A “tudomány” álvalóságának fegyverével harcolni az “igazságért”, garantált a totális vereség !!!

    Nagyon sokadszorra írom le, de hát én csak egy tudálékos seggfej vagyok, aki megértette, hogy vírus nem létezik, mert a nincset nem lehet sem analizálni, sem izolálni, sem lefényképezni !

    Az oltásokról jóval ezelőtt kiderült, hogy semmi közük a hangoztatott bio “izékhez”, ismerjük a tartalmat, só, víz, cukor, alumínium, és nehézfémek, plusz a nélkülözhetetlen graphén !

    Ami az egyetlen különbség, az a tartalom mennyiségi arányainak szélsőséges különbségei. PONT !
    Senki nem cáfolta meg a Poornima Wagh videót, sem a Martin Delgado videót, csak éppen nemlétezőnek tekintik !!!????????????

    Ezek után “beszélgetünk orrba-szájba”, “komoly felvilágosító videókban” génmanipulációról, meg a következményekről, meg a semmiről, de jó hosszan, és részletesen .

    Az érvrendszer kizárólag az egyetemi “oktatás” érvrendszere, ami alapján a kovid világjárvány tény volt, vírusok léteznek, a kovid létezik, a “vakcina” meg életmentő volt, ahol meg nem, hát ott “más bajok is voltak nem csak a kovid” !!!

    A fentieket ezerszer megcáfoló tények teljes kizárásával, mint ha senki, soha, semmit nem írt, állított, mért vagy mondott volna !

    Nem teszem fel a kötelező költői kérdést, meghagyom másoknak.

   2. Hegedűs A., továbbra is meg kell védjem Tomasovszki dr-t. A cikke nem arról szól, hogy valós volt-e a járvány vagy a vírus létezik-e. A cikk a hivatalos statisztikai adatok abszurditására mutat rá. Nem is írhatna le olyat, amit Te mondasz, hiszen Magyarországon hivatalosan veszélyhelyzet van kihirdetve, és egy gumitörvény szerint köztörvényes bűncselekménynek minősíthetik a kézivezérelt vagy vágyvezérelt, vagy ideológia-vezérelt hatóságok a járvány vagy a vírus létének vitatását. Mint tudjuk – pl. a Tamasi dr ellen zajló bűnvádi eljárásból – a “hatékony védekezést nehezíti vagy akadályozza” az, aki logikus és tudományos kérdéseket merészel megfogalmazni. Annyit tehetett eme képtelen helyzetben a cikk írója, hogy a hivatalos statisztikai adatokat boncolgatta. Mindenki maga vonja le a konzekvenciákat.

    1. A mindenki levonja a konzekvenciákat, de a hatóságok mindenképpen kicsavarhatják.
     Mindenhogy visszájára fordulhat. Erre szerettem volna rávilágítani.

    2. Tisztelt LCs!
     Köszönöm, és örülök, hogy szemben a korábban szólókkal – Ön legalább érti ezt a tanulmányt, az abban foglaltakat (és nem foglaltakat).
     Szó sincs “köpönyegforgatásról”, vírustagadásról, avagy igenlésről. Ezek mindössze, a “hivatalos” statisztikai adatokból levonható következtetések. Az adatok helyességéért a felelősséget nem áll módomban vállalni, mivel azokat nem én kreáltam! Mindenesetre, ezek a deklarált, hivatalos statisztikai adatok, melyről bárki meggyőződhet a worldometers oldalán.
     Megjegyzem, hogy a “civilizált, fejlett nyugaton”, a Covid-halálozásnak minősítés többé-kevésbé (inkább többé) követte a WHO-protokollt, miképpen Magyarország is…
     Üdvözlettel;
     Tomasovszki László

  3. Kedves dr. Szabó Attila!

   Teljesen egyetértek Önnel. Az újabban tapasztalható cenzúra, a fentihez hasonló porhintések megjelentetése eléggé baljós jel, pláne, ha a Magyarok Világszövetsége is asszisztál hozzá. Magyarázkodni és mentségeket találni lehet, de ez akkor is csúnya foltot ejt az elmúlt 3 és fél év minden erőfeszítésén. Valószínűleg pont ez a cél: lejáratni és belülről szétverni a Tisztánlátók mozgalmát, éppen akkor, amikor bebizonyosodik, hogy minden tekintetben igazuk volt!
   Úgy látszik, a szervek elérkezettnek látták az időt, hogy a budapesti WHO-központ felavatására érkező népirtó terrorista és magyarországi vazallusai kedvéért felszámolják az ellenálló gócokat, vagy 180 fokkal megfordítsák a tevékenységük irányát – ahogy ezt eddig minden jó szándékkal alapított civil mozgalommal megtették. (Amikor ez látszólag nem történt meg, a szerveknek arra is jó okuk volt/van.)

   Nincs itt semmilyen félreértés, már ha valaki nem a porhintésben érdekelt.

   Kíváncsi vagyok, hogy ez a kommentem megjelenik-e, vagy kiveri a biztosítékot Cenz úrnál.

   1. Tisztelt Cassandra!
    Kérem olvassa el a korábban írt válaszomat!
    Köszönöm;
    Tomasovszki László

 2. Ki és milyen kritériumok alapján állapította meg az úgymond kovid-“eseteket”, pláne a “kovid”-halálozásokat? A kamu PCR-tesztek alapján? Vagy a “kovid” diagnózis megállapításában erősen érdekelt betegségipari intézmények jelentései alapján? Amikor “kovid”-halottnak nyilvánítottak mindenkit, akit a teszteltek a kamu-tesztekkel és bizonyos időn belül bármilyen okból meghalt, akkor is, ha elütötte a busz, leesett a létráról vagy lelőtték? A kormányzati szervek rendszeresen retusált és átírt “adatai” alapján? Kamu adatokból kamu statisztikák – vajon mi célból?

  Kinek az érdeke, hogy még mindig az értelmetlen gittrágásnak ezen az alacsony szintjén rekedjünk, ahelyett, hogy a valós és lényeges dolgokról beszélnénk, pl. az összhalálozás riasztó emelkedéséről és a születési ráta zuhanásszerű csökkenéséről a méreginjekciók bevezetése óta, a kamu-kovid előtti időszakokkal összehasonlítva? Ezeknek és egyedül ezeknek lenne értelme, mert a halálozás és a születés ténye az, ami egyértelmű és vitathatatlan, az összes többi adat hamisítható, és meg is hamisítják gátlástalanul, arcátlanul belehazudva a képünkbe, amint azt az elmúlt 3 és fél évben számtalanszor láttuk!

  Ez a “kovid-esetek és -halálozások” narratíva annyira lejárt lemez valamennyire is értelmes ember számára, hogy foglalkozni sem érdemes vele, csak elterelés, idő- és energiapocsékolás.
  Vajon kinek az érdeke és mi a célja azzal, hogy ilyenekkel fárasztja ennek a weboldalnak az olvasóit? Lenne néhány tippem.

 3. A hiszékenység, a lélegeztetőgép használat és az oltások valószínűsíthető magasabb arányú mérgezettsége együtt nem jelent kiemelkedő életbiztosítást. Halál biztosítást inkább.

 4. Felismerhető általánosságban, hogy az xx a valódi természet működését használja fel a stratégiai mintái kialakításához, miközben lenézi és róla hamis magyarázatokat tálal tudás és tudomány címszó alatt.

  Miután kérdésként merült fel, hogy mit-hogyan csinálnék, egy régi véleményem szeretném megismételni, mégpedig azt, hogy vegyük a természet működését példának. Az atom szerveződési mintája alkalmazható egy bármilyen összetartó közösség szerveződésére. LCs-vel nem vitatkozva, a mindenki szerepe is ide kapcsolódik, valamint a bomlasztás téma is.

  A fizikai példák leírása idézet a https://www.bitchute.com/video/BC25ikU2sTKt/ NUCLEAR ATOM & RESPONSE TO VERNON COLEMAN- 9/6/23 WEBINAR alapján 2023-09-16 – án megjelent kommentemből.

  A mindenki-t az elektronokkal (vagy a fotonokkal) állítanám párhuzamba. Az atomhoz képest egy külső, megfoghatatlan tér. Az atom, ami maga a mag, parányi, összetartó és forma alkotó, stabil szerkezetű, míg a hozzá nem tartozó elektronok időnként szabadon reagálnak és rendeződnek a maghoz képest. Ezért helyezem én a hangsúlyt a véleményeimben a kevés, védett burokkal rendelkező, összetartó magok erejének fontosságára. A bomlasztás pedig kívülről jön, mint a gumitörvény, egy radioaktív impulzus. Ez egy értelemmel felfogható példa, nem kell hozzá szakembernek lenni. A rossz mag (xx) is bomlasztható. Sikeres egy jó mag bomlasztása a gumitörvénynek való megfelelésre kényszerítéssel. Sikeres lehet a mag erő felmutatása például a civil akciótervvel a rossz mag ellen.

  „Az tudományos kuriózum, hogy a nagyon távoli és a nagyon parányi dolgokra vonatkozó elméletek esetén, amiknek a megfigyeléséhez nagyon kicsi vagy nagyon nagy mérhetőségi skálára lenne szükség, a normálisan mérhető, megfigyelhető dolgokra vonatkozó megállapítások alkalmazásától teoretikusan eltérnek.

  Így kerül a képbe az atommagról való elképzeléseinknek és a kapcsolódó bizonyítékok felülvizsgálatának az igénye.
  1911-ben Rutherford kísérlettel bizonyította az atom létezését, amiben az elmélet szerint pozitív töltésű atommag körül pályákon keringenek az elektronok. Korábban a szilárd anyag áthatolhatatlan volt. Amikor hélium atommagokkal bombázott egy vékony aranylemezt, a legtöbb elem áthatolt az anyagon, egyáltalán nem ütközött akadályba, egy nagyon kis rész kivételével, ami eltérült. A következtetés az volt, hogy a pozitív töltésű mag kis területen koncentrálódik és a szilárd részen kívül van egy nagy rész szabad tér.
  (https://hu.frwiki.wiki/wiki/Exp%C3%A9rience_de_Rutherford)
  De ez csak egy lehetséges magyarázat, és vannak más, ha nem jobb magyarázatok is a jelenségre. Az atom tömegének legnagyobb része egy nagyon pici helyen koncentrálódik, ez biztos, de a teljes tömeg is önmagában koncentrálódhat pont azon a helyen. Tehát a teljes tömeg lehet magáé az atomé, nem az atom magjáé. Így nem szükségesek az atommagra vonatkozó posztulátumok, nem kellenek szükségtelen hipotézisek. Az atom valódi mérete jelzi azt, hogy sokkal kisebb kell legyen, mint előzőleg gondoltuk. A kvantumfizika ezen bizonyítási hibája egy meggyőző példa arra, ahogy a tudomány a logikusság ellenébe megy.

  Vizsgálja a kvantumfizika azon elméletét is, miszerint a dolgok, vagyis a fizikai részecskék két (ráadásul egymástól távoli) helyen léteznek egyidőben. Ez egy normálisan észlelőknek feladott hipotézis. Normálisan nem figyelhető meg, hogy egy dolog egyidőben két helyen van. Ez a gondolat a normál megfigyelhetőségi tartományon kívül áll. Az ezt bizonyítani szándékozó kísérlet alapján viszont könnyen belátható, hogy ilyen nem létezhet. Ha azt vesszük, hogy van az atommag, benne a protonnal és a neutronnal, és ettől messzi távol vannak „hozzá tartozó” tömeg nélküli elektronok forogva a tengelyeik körül, akkor mi van a kettő között? A válasz a semmi, az üres tér. De ha egy szék tömege 99,9x% üres térből áll, akkor hogyan lehet ülni rajta, egy tömött, összefüggő zárt testen? Normál érzékeléssel nem belátható az üres tér léte a székben, ennek nincs értelme. A logikus gondolkodás nem működik a kvantumfizikában.

  Az atommaggal kapcsolatos kérdés az univerzum eredendő megismerhetetlenségének az állítása. A Heisenberg bizonytalanság elv szerint nem ismerhető meg (nem mérhető az eszközeinkkel) egy elektron mozgása (helye, sebessége) azonos időben. Normál úton, ha valamit meg tudunk figyelni, annak meg tudjuk mondani a mozgási időbeli koordinátáit, azonban, ha valami nem megfigyelhető, akkor már csak emiatt a normál fizikai mozgás törvényeket el kellene dobni? Esetleg nem azért nem figyelhetőek meg ezek a jelenségek, mert ezek a dolgok nem is léteznek? Ezért nem megmérhetőek, és nem megtalálhatóak?

  Az atommag és elektron részek kimutatásának kísérletezése során azt is vizsgálták, hogy a radioaktivitás hatására az atom kibocsát-e negatív töltésű valamit(elektronokat), azt igazolva, hogy az elektronok részét képezik az eredeti atomnak. Fizikai kísérlettel meg tudták figyelni, hogy a radioaktív bomlás során negatív töltésű kibocsátás történik, és ezt az elektronnak tulajdonítottak, kimondva, hogy az elektron már a kiinduló bomló atom része volt a reakció előtt. Az egy ésszerű magyarázat, hogyha valamiből kijön valami, az a kis rész eredetileg a nagy része volt, mielőtt kijött. A kérdés ekkor az, hogyan rendeződik bele egy atomba stabilan a külső szubatomi méretű részecske. A radioaktivitás értelmezési leírása is kérdéses. Valóban szétesik-e az atom? Az elektron egy szétesési (egyfajta fény) termék lenne? Miközben a fotonok is hasonló „szétesési” termékek. Mi a különbség? Héliumot bizonyos típusú vegyi anyagokból állítanak elő radioaktív bomlasztással, de az eredeti anyagokban nem található meg a hélium. A radioaktív bomlás során mégis keletkezik, tehát az az eredeti érvelés, hogy „csak kijött” az elektron az atomból, vagy a foton is, és a hélium is a radioaktív bomlás során, egyáltalán nem bizonyítékok arra, hogy előtte is az atomban voltak. Mára az bizonyított, hogy az elektronok nem részei az atomnak eredetileg.”

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük