A digitális szolgáltatásokról szóló törvény (DSA) = GONDOLATRENDŐRSÉG (Orwell) indul..

A birodalmi cenzúratörvény február 17-tõl lép életbe, megszüntetve az emberek közti közvetlen információcserét és adásvételt is

“A digitális szolgáltatásokról szóló törvény a világ legfontosabb és legambiciózusabb szabályozása a digitális tér illegális tartalom terjedése elleni védelme, valamint a felhasználók alapvetõ jogainak védelme terén.
Nincs még egy olyan jogalkotási aktus a világon, amely ilyen szintű ambícióval rendelkezne a közösségi média, az online piacterek, a nagyon nagy online platformok (VLOP) és a nagyon nagy online keresőmotorok (VLOSE) szabályozására. A szabályokat aszimmetrikusan alakították ki: A jelentős társadalmi hatású nagyobb közvetítő szolgáltatásokra (VLOP-k és VLOSE-k) szigorúbb szabályok vonatkoznak. A digitális szolgáltatásokról szóló törvény után a platformoknak nemcsak átláthatóbbá kell válniuk, hanem felelősségre kell vonniuk az illegális és káros tartalmak terjesztésében betöltött szerepüket.”

2024. február 17- től a mikro- és kisvállalkozások kivételével minden online platform szolgáltatónak adatot kell szolgáltatnia a tartalom moderálási döntéseiről”
Ez a rendelet teljes mértékben harmonizálja a belső piacon a közvetítő szolgáltatásokra vonatkozó szabályokat a biztonságos, kiszámítható és megbízható online környezet biztosítása, az illegális tartalom online terjesztésének és a félretájékoztatás vagy más tartalom terjesztéséből származó társadalmi kockázatok kezelése érdekében, és amelyen belül hatékonyan védik a Chartában rögzített alapvető jogokat, és elősegítik az innovációt.

Ennek megfelelően a tagállamok nem fogadhatnak el és nem tarthatnak fenn további nemzeti követelményeket az e rendelet hatálya alá tartozó kérdésekkel kapcsolatban, kivéve, ha e rendelet kifejezetten előírja, mivel ez érintené a szolgáltatókra alkalmazandó, teljesen harmonizált szabályok közvetlen és egységes alkalmazását és a közvetítő szolgáltatásokat e rendelet célkitűzéseivel összhangban.” – olvasható a központi oldalon. A kiszámíthatóság, a védelem, és az innováció minden esetben a globalista érdekek és narratívák védelmét jelenti!
Forrás : https://www.eu-digital-services-act.com/


A DSA rendelet nem törvény, de alkalmazását mindenhol törvénybe kell iktatni, ezáltal felülírja a nemzeti jogot, tágan értelmezve az “illegális” tartalom vagy cselekedet fogalmát.
Eldöntik a fejünk fölött, mit mondhatunk, mit tehetünk, ami nem csak a globalisták számára káros információk átadását teszi lehetetlenné,
hanem a magatartásunk befolyásolására, a gondolkodásunk, véleményünk megváltoztatására irányul.

Ha nincs cáfolat, ellenvélemény, és mindenhol kizárólag csak a központi propaganda hallható, vagy olvasható, az embereknek nincs összehasonlítási alapja, nem tudnak mérlegelni,
befolyásmentesen döntést hozni, ami a választások esetében a globalisták hatalmon maradását segíti.

“Különösen az “illegális tartalom” fogalmát kell tágan meghatározni, hogy magában foglalja az illegális tartalommal, termékekkel, szolgáltatásokkal és tevékenységekkel kapcsolatos információkat.
Ezt a fogalmat különösen úgy kell érteni, hogy olyan – formájuktól függetlenül – információra vonatkozik, amely az alkalmazandó jog szerint maga is illegális, például illegális gyűlöletbeszéd vagy terrorista tartalom és jogellenes diszkriminatív tartalom, vagy amelyet az alkalmazandó szabályok illegálisnak minősítenek, vagy illegális tevékenységekre vonatkozik.”- tehát mindenre, ami ellentétes a globalisták által megfogalmazottakkal!

Az urainkat és az őket védő törvényeiket tilos kritizálni!
Vegyük tudomásul, hogy az ember három nemű és nemváltó, mint a csigák, az oroszokat gyűlölni kell, mert agresszív hódítók, a globalisták ellen lázadó csoportok terroristák, a zsidók vallási érzelmei nem sérthetőek, a klímaváltozást az emberek okozták, az influenza ezentúl világjárvány, a vakcinák biztonságosak, nincs halálos mellékhatásuk.

A nemzeti szabályozás nem tehet kivételt, nem lehet megengedőbb a szabályozás egyik területén sem.
A “nemzeti” kifejezés alatt a Birodalomban már csak a területén élő etnikumok értendők, az önálló államiság megszűnt, az országokból a külső határokon belüli tartományok lettek.

Azt, hogy mi a “káros” és “jogellenes” tartalom, vagy cselekvés, a globalisták dönthetik el, a kör tovább bővülhet.
A hivatkozási alap most is a jogaink védelme, miközben ennek leple alatt megtiltják a szabad vélemény nyilvánítást, és tovább szűkítik cselekvési szabadságunkat, önrendelkezési jogunkkal egyre kevesebb területen élhetünk.

A szabályozás nem csak a közbeszédre terjed ki, hanem az egymás közti adásvételeket is korlátozza.
A kereskedelem joga nem tartozik emberi jogaink közé, a készpénzhasználat nem elismert alapjog, ahogyan már a saját testünk fölött sem önrendelkezhetünk!
Az internetes felületeken történő értékesítés minden formáját besorolták a “digitális kereskedelem és piac” fogalomkörébe, hogy felügyelet alá vonhassák a magánszemélyek egymás közti eladásait is.

Véget vetnek az általuk nem követhető adásvételeknek, ami az emberek személyes döntését, cselekvési szabadságát korlátozza, a pénzforgalmat kontroll alá terelve, megadóztatva minden, eddig szabad adásvételt, ami az árakat növelve a szegényebb rétegeket még jobban elszegényíti. A tiltás a használt cikkekre is kiterjedhet a homályos megfogalmazásból adódóan, amibe beletartozik ” a nem megfelelő vagy hamisított termékek értékesítése, a fogyasztóvédelmi törvényt sértő termékek értékesítése vagy szolgáltatásnyújtás, szerzői joggal védett anyagok jogosulatlan felhasználása, szállásszolgáltatás illegális felajánlása vagy élő állatok illegális értékesítése.”

Külön kitérnek az élõ állatokra, ahol a tiltás eleinte csak a védett, egzotikus fajokra terjedt ki, de a kört kiszélesítették.
Közösségi platformokon tilos a magánszemélyeknek állatok eladását hirdetni, legyen az ló, kutya, malacka, vagy csirke.
Ezzel vége a falusiak maradék megélhetési forrásának is, az eladásra nevelt állataikat nem hirdethetik meg többé sehol.
A piacokra még kivihetik õket, de ez növeli a költségeket, és csökkenti az eladható mennyiséget.
Az adásvételt így szűkítik, és terelik kontroll alá, kiszorítva a háztáji gazdaságokat, őstermelõket is.

A “tágan értelmezett” illegalitásba bármi belefér, egyetlen célja az emberek közötti közvetlen adásvételi, csereügyletek megszüntetése a tiltással, a forgalmat ezen a téren is a globális nagyvállalatok felé tolva.

A DSA “sötét mintának” nevezi a központi narratívákat tagadó oldalakat. Káros tartalom minden, ami a központi narratívákat tagadja, de konkrét meghatározás itt sincs, ellenben az oldalak tiltás alá esnek.
Legyenek bárhol, bármilyen szerveren, a tárhelyszolgáltatót a birodalomban elérhetetlenné teszik tiltott tartalom miatt.

Ennek legegyszerűbb módja az adott oldalak betöltésének lelassítása, így a tiltás miatt a tulajdonos nem tud fellépni sem.

A legfőbb vezérlő elve a DSA- nak az “átláthatóság” azaz minden platformon érvényesüljön a cenzúra, legyen lehetővé téve a megfigyelés, és nem maradjon sehol lehetőség a “dezinformációk” terjesztésére.

Arról hogy mi az álhír, az EU és a globalisták dönthetnek.
A következő lépés a büntetést lehetősége, amit a DSA törvény már hozzáköt az “illegális” és “dezinformációs” tartalmak felismeréséhez és jelentéséhez.

Az internetes szolgáltatóknak “önkéntesen” moderálniuk kell mindent, letörölhetnek a tárhelyekről tartalmakat, és a szolgáltató is és a terjesztő is büntethető, ha a tartalom törvénysértő általában: a megkülönböztetés tilalma faji nemi, vallási alapon.

Dezinformáció lesz a globalisták propagandáinak és narratíváinak a bírálata, tagadása, mint a koronavírus járvány, a vakcinák tulajdonságai, a klímaváltozás emberi eredete és az orosz agresszió.

A választások befolyásolásának módja nincs részletezve, az általános címke alá bármi befér: ellenérvek a pártokról, a politikusokról, hozzájuk kapcsolódó korábbi események, mint bírósági ügyeik, kapcsolataik megszellőztetése. Politikusokról ezentúl vagy jót, vagy semmit! A következő minden bizonnyal Izrael önvédelmi joga lesz a palesztinokkal szemben, függetlenül az általuk elkövetett népirtástól, amit tagadnak.

A fizetett cenzorok minden platformon jelen lesznek, munkájuk könnyítése érdekében kötelező lehetővé tenni a kifogásolható tartalmak jelentését.
A kereső motorok már jó ideje “elhalványítják” a keresésekben a nem központi oldalak megjelenését.

A Google egy rejtett kapcsolót épített be a felhasználóknak, a dezinformációkkal szembeni “személyes biztonságuk” védelmében.
A kapcsoló közvetlenül nem elérhető, a keresés során véletlenszerűen jelenik meg egy kis ablak, ahol kikapcsolható a nem kért “védelem”!

A cenzúrarendelet nemcsak a weboldalakra, internetes médiákra, közösségi platformokra, online értékesítésre terjed ki, hanem a tárhelyszolgáltatókra, és hírlevélküldõ szolgáltatásokra is.
Mindenkit köteleznek a “teljes átláthatóságra”, ami betekintési, azaz felügyeleti engedélyt jelent a tartalmaikba, és kötelező a jogi képviselő megjelölése.

Ezzel elérik, hogy az eddig még működő független hírszolgáltatók megszűnjenek az anyagi költségvonzat miatt.
A DSA törvénnyel a magánemberek közötti tömegkommunikáció és adásvétel megszüntetése, és a maradék szigorú felügyelet alá vonása a cél.

A globalisták mindig tömegben gondolkodnak, az egymásnak küldött e-mailek ezért- most még- kimaradnak a cenzúrából:

“A személyközi kommunikációs szolgáltatások, mint például az e-mailek vagy a privát üzenetküldési szolgáltatások, nem tartoznak az online platformok definíciójának hatálya alá,
mivel azokat a közlés küldője által meghatározott, véges számú személy közötti interperszonális kommunikációra használják.”

A cenzúra és központi felügyelet alóli kibújó egyetlen módja innentől a visszatérés a “hírláncok” indításához, és a FB csoportok helyett az email csoportokban történő kommunikáció, de ez nyilván nem olyan hatékony, mint a nagy, nyilvános felületek, ami virtuális piacként is működhetett.

A “szabadpiac” ezentúl egyre inkább csak a globalisták ügyleteinek szabadságát jelenti, értve ezalatt a “tőke szabad áramlásának” és a “vállalkozás szabadságának” a védelmét a civil,
emberi kapcsolatok formáinak fokozatos betiltásával.

A szűkítések és korlátozások alól egyre kevésbé hagynak módot kibújni, az ellenszegülők hamarosan büntetésekkel nézhetnek szembe: az online térből való letiltásokat pénzbüntetések fogják követni.

A készpénz megszüntetése, és a digitális felületekre terelés, a digitális identitás bevezetése így teszi lehetővé a DSA rendelet segítségével a totális kontrollt minden és mindenki felett a kommunikáció és kereskedelem, és a politika területén.

Mindez a háttérben zajlik, úgy, hogy az embereknek fogalmuk sincs a következményekről.
Se a globál médiák, se a nemzeti médiák nem adhatnak tájékoztatást, nem elemezhetik, vagy értelmezhetik a birodalmi rendeleteket, és azok összefüggéseit.

A szabályozás a “tartományok ” (vö. egykori nemzetállamok) törvényalkotási kötelezettségén keresztül lép életbe.
Ennek elmaradása “kötelezettségszegési eljárást” von maga után, ami az Uniós / birodalmi/ költségvetési források megvonását, és pénzbüntetés kiszabását is eredményezi, amit szankciónak neveznek.

A birodalom csapdájába ejtett “tagállamok” ellenállását így lehet legyőzni, hiszen a pénzek megvonása a kormányok bukását eredményezheti.
A nemzeti érdekek már sehol sem azonosak a kormányok által képviselt politikával, amik Scwab “fiatal globalistáinak” köszönhetően minden esetben a birodalmi-nyugati érdekeket és ideológiákat emelik a nemzeti érdekek fölé.

A szabadulás útja, a szabad akaratunk és nemzeti szuverenitásunk, semlegességünk visszaállítása a Birodalmon (EU) belül nem lehetséges, ezért fontolóra kell venni a kilépést.
A saját érdekeink mentén történő új szövetségek, egyezmények megkötése, ad csak lehetőséget gazdaságunk újjáépítésére, megszabadulva a globális nagyvállalatok irányítása alá vont kormányzástól.


(Forrás : https://nemzetihirhalo.hu/)

2 thoughts on “A digitális szolgáltatásokról szóló törvény (DSA) = GONDOLATRENDŐRSÉG (Orwell) indul..

  1. Meg kell fontolni a kilépést az EU-ból?
    Két éve nem változott a véleményem, mi nem lehetünk “tagjai” egy magán társaságnak.
    Az EU nem államok szövetsége, hanem néhány beteg globalista magán társasága.
    Nem a formát, hanem a tartalmat kell vizsgálni. Azt, hogy kinek van vezető kinevezési joga, döntési befolyása, kinél van a kasszakulcs, stb.
    (Döntési befolyás pl.: ki írja a szövegeket, amit gondolkodás nélkül a csicskák csak felolvasnak, és megszavaznak. Az mutatja, hogy értelem nélküliek a szerepeket játszók tettei, hogy egy normális magánembernek soha eszébe nem jutna egyetérteni azzal, vagy akarni azt, amit fizetés ellenében, megnyilatkozás előtt az értelmüket szögre akasztva, a csicska szerepében tengődők tesznek.)

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük