WHO diktatúra vagy szabadság?

Beszélgető partnerek: Ruzicska Eszter Borbála Tita, Szabó Hédi és Dr. Kovács Mónika.

https://nexustv.hu/?p=7144

8 thoughts on “WHO diktatúra vagy szabadság?

 1. ESZMÉLÉSHEZ = ESZMÉLÉS EZ!!!
  Randy Engel beszélgetése Dr. Dunegan-nal

  Dr. Day – emlékezik vissza Dunegan – a Pittsburgh-i egyetem gyermekklinikájának az elnöke volt 1959-tol 1964-ig, majd pedig a Planned Parenthood Federation of America (Amerikai Születésszabályozási Szövetség) orvos-igazgatója lett 1969-ig. A Pittsburgh-i Gyermekorvosi Társaság évente szakmai tanácskozást tart február végén, vagy március elején. 1969. márciusában a Lamont nevű vendéglőben került sor erre az összejövetelre Pittsburgh-ban. A 80 fonyi hallgatóság többsége orvos volt, a legtöbbjük gyermekorvos, de más szakmák is képviseltették magukat. Randy Engel ezután a rákbetegségek kezeléséről tett fel kérdést: Dr. Day említi, hogy a rák gyógyítására vonatkozó kutatási anyag a Rockefeller Intézet rendelkezésére áll. Nos, tette fel Engel a kérdést, csak lehetett néhány rákbeteg gyermeket kezelő orvos a hallgatóság soraiban, aki ezt nyugtalansággal hallgatta.

  R.E: Mennyi ideig tartott az előadás?

  D.L.D: Két órán át, hosszabban beszélt, mint a többi előadó és nem fejezte be előadását. Későre járt és csak annyit mondott, „még nagyon sok van hátra, egész éjjel itt maradhatnánk, de itt az ideje, hogy befejezzem”. Dr. Day figyelmeztetett előadása kezdetén, hogy sok mindent el kell felejtünk, amit ma hallunk. Erre a felejtésre sor is került, hiszen amikor évek múlva egyik vagy másik kollégámat emlékeztettem Dr. Day szavaira, akkor már nem tudott rá visszaemlékezni. Amit a rák kezeléséről mondott, nem keltett mélyebb benyomást. Azzal kapcsolatosan, hogy a doktorok túl sokat keresnek, emlékezetes az, amit az orvosi szerep megváltoztatásáról mondott. „Jól fizetett technikusok lesznek, semmint önálló hivatásos szakemberek, akik függetlenül tevékenykednek a független beteg érdekében. Számos kijelentésnek sértenie kellett volna az orvosokat, meglepődésemre azonban csak csekély reagálást váltott ki.

  R.E: A tekintélye miatt volt ez?

  D.L.D: Ebben egyfajta tiszteletadás is közrejátszhatott. Gyakran hallottam ezt a kifejezést „ez egy rendes ember, nem hiszem, hogy ő ténylegesen így gondolja a dolgokat…” Ebben az időben még hitetlenség fogadta ezeket a nézeteket. Úgy fogták fel, hogy ez valamiféle meseszerű elképzelés, amely soha nem valósul meg. Ma már tudjuk, hogy lépésről-lépésre valósággá vált és válik.

  Az interjú készítője ezután arról kérdezi Dr. Dunegant, hogy az emberek nem tesznek különbséget állítólagos és valóságos ok között: Ha rá akarok valakit venni valaminek a megtevésére, akkor erkölcsi és vallási meggondolásokból ellenállhat, ha megmondom az igazi okot. Ha azonban ezt egy elfogadhatóbbal helyettesítem, akkor már megteszi. Dunegan válaszában emlékeztet arra, hogy Dr. Day szerint az emberek nem teszik fel a helyes kérdéseket, túlságosan hiszékenyek és bíznak a másikban. Az amerikaiak többsége ilyen. Az volt az érzésem, hogy az európaiak szkeptikusabbak és kifinomultabbak.

  R.E: Tekintettel az ítélőképességnek erre a csaknem teljes hiányára könnyű őket rászedni, mert túlságosan bíznak. Például az iskolákban milyen gyorsan be lehetett vezetni az AIDS oktatását? Ha nyilvánosan közlik, hogy a szodómia koncepcióját, vagy a szexuális tevékenység megkezdését kívánják egyre fiatalabb életkorban bevezetni, akkor a szülők többsége ellenezte volna. Ezért helyesebb más okot megjelölni, az úgynevezett AIDS felvilágosítást, amelynek célja a gyermekek egészségének védelme. De ténylegesen nagy támogatást nyújtott a homoszexuális hálózat számára, mert ma könnyebben hozzáférnek a legfiatalabb korosztályokhoz is. Az előadó szólt az idősebbekről is, mégpedig hogy félre kell állniuk, de a hangsúly az új világrend szálláscsinálói számára valójában a fiatalságon van.

  D.L.D: Valóban. Ez szó szerint is elhangzott. Egy bizonyos koron túl az embereket már nem lehet megváltoztatni. Szilárd értékekkel rendelkeznek, amelyekhez ragaszkodnak. De a fiatalok még hajlíthatók, befolyásolhatók. A kívánt irányba lehet terelni őket. Ezért a fiatalokra összpontosítanak. Ami a homoszexualitást illeti, az elhangzottak szerint először azt népszerűsítik, ugyanakkor nyilvánvaló, hogy ez abnormális magatartás. De ez a dzsungel törvényének csak egy másik eleme, mert ha valaki olyan ostoba, hogy enged a homoszexualitásnak, akkor nem alkalmas arra, hogy benépesítse ezt a földgolyót.

  Dr. Dunegan azután megemlíti, hogy Dr. Day szólt bizonyos betegségek létrehozásáról. Úgy véli, hogy az AIDS-t is laboratóriumban kísérletezték ki, és ennek egyik célja lehet azoktól az ostoba emberektől megszabadulni, akik elfogadták a homoszexuális életvitelt. Dunegan szó szerint így foglalja össze a Dr. Day-tol hallottakat: „Ha olyan buta vagy, hogy a homoszexualitás népszerűsítése meggyőzött, akkor nincs helyed a Földön, és előbb-utóbb kihullasz. Kiválasztunk és megszabadulunk tőled. Azok lesznek a túlélők, akik elég okosak ahhoz, hogy ne hagyják magukat a propagandánk által félrevezetni”.

  A Dr. Day által ismertetett program gyökerei

  Mi úgy látjuk, hogy az ember és a társadalom radikális átalakítása összefügg a háttérhatalom és az általa létrehozott illuminátus-mozgalom megszerveződésével, és stratégiai céljainak a fokozatos megvalósításával. A modern társadalom számos beteg tünete, a családi struktúra fokozatos felbomlása, az abortusz korlátlan elterjedése, a pornográfia virágzó iparággá válása, mind fellelhetők az illuminátusok alapvető tanításaiban. Az illuminátus rend alapítója, Adam Weishaupt, amikor teherbe ejtette sógornőjét, ragaszkodott az abortuszhoz, amelyhez egy vegyszert használt. Weishaupt a francia forradalmat megelőzően olyan pornográf műveket íratott, amelyek a kicsapongó életmódot népszerűsítették az olvasók körében. A francia forradalmat követően a pornográfiára még úgy tekintettek, mint ami elősegítette a szexuális emancipációt.

  Az egyházi korlátoktól mentes szexuális magatartás fokozta a népesség szaporodást. Mindez hozzájárult a nem kívánt terhességek megszakításához, a csecsemőgyilkosságokhoz és a gyermekek elhagyásához. A XIX. század végén pedig már a túlnépesedés szolgált a népességkorlátozás indokául. A túlnépesedés nem a modernkor sajátja, hiszen nemcsak a modern társadalmakban, de az ókorban is gyakran kellett szembe nézni az éhínséggel.

  A XIX. században még magas volt az elhalálozási arányszám, mégis a Föld egyes részein nem állt rendelkezésre elegendő élelmiszer. A problémát megkísérelték olyan szexuális magatartás elterjesztésével befolyásolni, amely a reprodukció kizárásával történő nemi kapcsolatot részesítette előnyben. Ennek ellenére Európában, Indiában és Kínában az egész XIX. század folyamán tömegesen fordultak elő a csecsemőgyilkosságok. Ezek nyilvánvaló célja a népességszaporulat alacsonyan tartása volt. John Robison skót egyetemi tanár, aki behatóan tanulmányozta Weishaupt tanításait, megállapította, hogy az illuminátus befolyása alatt álló szabadkőműves páholyok gyakran elősegítették azoknak a nézeteknek és viselkedési formáknak a terjedését, amelyek aláásták az erkölcsöt.

  Az illuminátusokkal kapcsolatban szó szerint ezt írja “Proofs of a Conspiracy” (1798. Boston: Western Islands, 1967 – Egy összeesküvés bizonyítékai) című művének a 6-7. oldalán: „Végül az illuminátusok társasága azzal a kifejezett céllal jött létre, hogy leromboljon minden vallási intézményt, és megdöntse Európa valamennyi létező kormányát.” A kicsapongó életmódra vonatkozó illuminátus nézetek fokozatosan terjedtek el. Robison ezzel kapcsolatban megállapítja idézett művének 50. oldalán, hogy: „a laza erkölcsű és bujaságra hajlamos szívű szerzők bátorítást kaptak ahhoz, hogy büntetlenül írjanak a leglealacsonyítóbb hajlamokról, feltüzelve a szenvedélyeket, és igazolva a kicsapongást… És ezek a könyvek igen gyorsan piacra találtak.” Robison dokumentálja, hogy ezeket az írókat Philanthropine-nak elnevezett iskolákban képezték ki, valamint olyan az általános nevelést és oktatást szolgáló akadémiákon, amelyeket a Grand Orient szabadkőművesek irányítottak.

  Amikor ezek a diákok iskoláik végeztével munkába álltak, országos szinten érzékelni lehetett az erkölcsök gyors hanyatlását. A francia forradalom után a promiszkuitásra – válogatás nélküli nemi életre – rászoktatott brit társadalomban a népesség-szaporulat ellenőrzésének a célkitűzése a szabadkőművesség részéről is támogatásra talált. A népesség-szabályozás apjának Thomas Malthus (1766-1834) anglikán lelkészt tekintik. Dr. John Coleman állapítja meg Malthusról, hogy nagy tekintélyű szabadkőműves volt, aki meglehetősen sötéten látó dokumentumot írt a népesség szabályozásról, miután befejeződött képzése a szabadkőműves Lord Shelburn részéről.

  „A népesség fogalmáról” című esszéjében Malthus nem kevesebbet állít, minthogy a népesség-szaporulat mindig nagyobb lesz, mint a rendelkezésre álló erőforrások Nem látott más kiutat ebből, csak azt, ha a kölcsönös ellenőrzések rendszerével kontrollálják a népesség növekedését. Egy ilyen rendszer természetesen elsősorban a szegények ellen irányulna, mert hiszen ok alkotják a lakosság számbeli többségét. Az 1860-as években egy másik angol szabadkőművesnek, George Drysdale-nek, a vezetésével megalakult a Malthusiánus Liga, amely Malthus népesedésre vonatkozó elméleteit kívánta terjeszteni. Ezt a Ligát 1874-ben az az Annie Besant irányította, aki az egyik legkiemelkedőbb női szabadkőműves volt és nemcsak a kábítószer fogyasztást, de a teljesen szabad szexuális magatartást is támogatta.

  Az az Albert Pike, aki az Egyesült Államok Déli Területeinek a legfőbb szabadkőműves vezetője volt, majd pedig az Egyesített Világszabadkőművesség élére került, egyike volt Annie Besant szeretőinek Annie testvére, Sir Walter Besant, pedig az a személy, aki javasolta egy szabadkőműves kutatási központ létrehozását, amelyre aztán sor is került a Quator Coronati páholy létrehozásával. A születésszabályozás abból a nők szexuális felszabadítására törekvő mozgalomból bontakozott ki, amelyet Annie Besant kezdeményezett. A túlnépesedést arra használták, hogy rákényszerítsék a vezető nyugati országok törvényhozó szerveit a születéskorlátozó és fogamzásgátló gyógyszerek, valamint eszközök elfogadására. A háttérhatalommal szövetkezett, és annak szolgálatában álló szabadkőművességnek tehát kulcsszerepe volt a születésszabályozás, a fogamzásgátló eszközök és az abortusz elterjesztésében.

  Annie Besant és társai elérték, hogy egy korábban obszcén pornográf pamflettnek minősített, fogamzásgátlással foglalkozó tanácsadó könyv törvényesítve legyen. Ez a jogi győzelmük megnyitotta az utat a még nyíltabb és még merészebb pornográfia számára. Amikor aztán a szegény és házasságon kívüli nők esetében ugrásszerűen megnőtt a szülések száma, a Malthusiánus Liga fokozta erőfeszítéseit azért, hogy minden jogi akadályt elhárítson a születésszabályozással kapcsolatos kérdések megvitatása, és az ezzel kapcsolatos módszerek elterjesztése útjából. A liga nemcsak Angliában, de egész Európában tevékenykedett.

  Az orvosok egy része jó pénzért természetesen közreműködött olyan fogamzásgátlók eloállításában, amelyek segítik az abortuszt. Az Egyesült Államokban a születésszabályozást a háttérhatalom ösztönzésére Margaret Sanger (1883-1966) népszerusítette rendszeresen megjeleno folyóiratában a Woman Rebel-ben (A lázadó noben). Az elso születésszabályozással foglalkozó társaság 1915-ben jött létre. Ez alakult át 1942-ben a „Planned Parenthood” (Tervezett születésszabályozás) nevu szervezetté. Margaret Sanger munkássága eredményeként létrejött 1948-ban az angliai Cheltenham-ben a Családtervezés Nemzetközi Bizottsága (International Committee on Planned Parenthood) nevu szervezet, amely 1964-ben az ENSZ Gazdasági és Szociális Tanácsának a hivatalos tanácsadójává vált. Központja a New York-i United Nations Plazan a Lucis Trust mellett van.

  Mi is ez a Lucis Trust? Az összeurópai szabadkőművesség, köztük a francia Grand Orient és több brit páholy engedélyezi női tagok felvételét is. A két leghíresebb női szabadkőműves Heléna Petrovna Blavatsky és protezsáltja, Annie Besant volt. Blavatsky a Teozófiai Társaság vezetőjeként vált kiemelkedő személyiséggé. Blavatsky az olasz carbonárik vezetője, Giuseppe Mazzini – aki hosszabb időn át az illuminátus mozgalom világvezetője is volt – ösztönzésére azonosult az illuminátusok világátalakító forradalmi nézeteivel. A Teozófiai Társasághoz sok szabadkőműves, köztük a legmagasabb rangú Albert Pike is csatlakozott.

  A Társaságnak azonban olyan nem szabadkőművesek is a tagjai lehettek, akik Lucifert tekintették a világosság istenének, és őt tisztelték valódi istenként. 1887-ben, miután a korábban már említett Quatuor Coronati nevű kutatásra specializálódott páholy létrejött, Blavatsky Londonba költözött és elindította teozófiai folyóiratát a „Lucifer the Light-bringer (Lucifer a fény hordozója) című lapot. Blavatskynak a szocialista szabadkomuves Herbert Burrows mutatta be Annie Besantot. Madam Blavatsky 1891. május 8-án meghalt és ezután olyan 16 év következett, amikor is senki nem tudta megszerezni magának a Teozófiai Társaság vezetését. Végül is a Quatuor Coronati páholy Annie Besantot nevezte ki a Társaság elnökévé. Az új elnök számos szabadkőműves irányítású társasággal tartott kapcsolatot, köztük a rendkívül nagy jelentőségre szert tett Fábiánus Társasággal, (a szociáldemokrácia elodjével) az Ordo Templi Orientis-el, az OTO-val, valamint az Aleister Crowley vezette Stella Matutina-val.

  Annie Besant csatlakozott ez utóbbihoz, miután az kivált az ugyancsak nagy befolyású Golden Dawn-ból (Arany Hajnalból).1913-ban a Teozófiai Társaságból kivált a 33-as fokozatú szabadkőműves Rudolf Steiner irányítása alatt álló Antropozófiai Társaság. Steinernek ez a Társasága kapcsolatban állt az orosz bolsevik forradalom több vezetőjével is. Annie Besant azt a feladatot kapta a Teozófiai Társaságtól, hogy találjon egy alkalmas vezetőt a világ szellemi irányítására. Első ilyen irányú kísérlete kudarcba fulladt. Második próbálkozására az indiai származású Krishnamurtit ajánlotta. Madam Blavatskynak azonban egy másik tanítványa is volt a Teozófiai Társaságnál, Alice Bailey. O alapította meg 1922-ben New Yorkban a Lucifer Publishing Company-t, amelynek jelenlegi neve Lucis Trust. Lucis latinul azt jelenti, hogy Lucifer. Alice Bailey második könyvében, az Externalization of the Hierarchy-ban (A hierarchia láthatóvá válásában) azt állítja, hogy tulajdonképpen a szabadkőművesség indította útjára a New Age mozgalmat. Valószínuleg az illuminátusok tevékenységének a beindulására céloz, amikor azt állítja, hogy „a pusztítás munkája 1775-ben kezdődött 70 évvel később Albert Pike újjáélesztette az általa beindított Palladian ritusban az összeesküvést. A századforduló idején ez a bizonyos rejtett hierarchia otthonra talált az Ordo Templi Orientis-ben. Ma viszont ez a hierarchia az Alice Bailey által irányított Lucis Trust-ban található.

  1982-ben a Lucis Trust – mint már utaltunk rá – a United Nations Plaza-n volt található, (866 United Nations Plaza, Suite 566/7 New York, NY 10017-1888) de azóta a világváros egy másik részébe költözött. 1982-ben Robert S. McNamara állt az élén, aki Kennedy elnök idején védelmi miniszter, később pedig a Világbank elnöke lett. A Lucis Trust tagjai közé tartozik David Rockefeller, aki a háttérhatalom informális állama államfőjének tekinthető, és a világ egyik leggazdagabb családjának az élén áll, amelynek a vagyonát 1998-ban a szakértok 11450 milliárd dollárra becsülték. Tagja volt a Lucis Trustnak Cyrus Vance is, aki Carter kormányában külügyminiszterkén szolgált.

  A prominens Lucis Trust tagok közt megtaláljuk Marc Tannebaum nevét, aki az Amerikai Zsidó Bizottság elnöke, továbbá a Marschall Field családét, az anglikán püspök Paul Moor-ét, Walter Cronkite-ot, a neves TV személyiséget, Ted Turnert, a CNN létrehozóját és egykori tulajdonosát, valamint Barbara Marx Hubbardot a New Age mozgalom egyik szóvivőjét, akit az egykor elnökjelölt Walter Mondale mellett alelnökjelöltként vettek figyelembe. De a Lucis Trust tagja Henry Clausen 33-as fokozatú szabadkőműves, az Egyesült Államok Déli Területei Legfőbb Tanácsa korábbi elnöke. A Lucis Trustnak vállalatok és jogi személyek is a tagjai lehetnek.

  Így a tagokhoz tartozik a Rockefeller és a Carnegie Alapítvány, az ENSZ Társaság, a Szolgálat Teozófiai Rendje, a Findhorn Alapítvány, a Greenpeace USA, az Greenpeace United Kingdom, az Amnesty International és természetesen a Skót Ritusú Szabadkőművesség Déli Joghatósága. Amikor McNamara irányította a Lucis Trustot, akkor a Reader’s Digest nevű lapban teljes lapot betöltő hirdetéssel népszerűsítette a New Age-t. A Lucis Trustot tehát igen nagy valószínűséggel az Adam Weishaupt által beindított illuminátus mozgalom egyik utódjának lehet tekinteni, de folytatja Albert Pike Palladian mozgalmát és a Kellner által kezdeményezett OTO hagyományokat is.

 2. Orbán már idejekorán meg akarta változtatni az alkotmányt, pedig akkor még csak a Soros alapítvány ösztöndíjasa volt, a Davosi WEF, Klaus Schwab féle diktátorképzőt csak ’93-ban végezte el: Gondolom a kettő összefügg:
  https://www.youtube.com/watch?v=4Zw4_fxdhoQ

  Jó beszélgetés, örvendetes az együttműködés, egymás támogatása.

 3. Tetszett a műsor. Elhangzik számos kitűnő érv, ezek közt is a legfontosabb, szerintem is, az hogy mindannyian egyenlők kellene legyünk alapvető jogaink tekintetében, és e beszélgetés azon kevesek egyike ahol alapvető jogaink kérdése kerül a középpontba. Az, hogy amiért mi küzdünk a jelenben, a Covid-éra előtti időkben egy teljesen magától értetődő, megkérdőjelezhetetlen adott valami volt. Na de az hogy valaki egy olyan jogért kell kapálózzon, most már két éve, hogy ne döfhessenek belé erőszakkal egy akármit is tartalmazó injekciót, olyan sűrű feketére festett szürkületi zóna, hogy az érzést nem lehet úgy kifejezni, hogy a képernyő pixeljei ki ne essenek a helyükből.

  Amit hiányolok e műsorból is, a gyakorlati megoldási javaslatok. És amit nem értek, miért hangzik el, és miért csak most amikor már lejárt a határidő, hogy az EU felhívására adjuk le véleményünk a digitális oltásigazolvány tekintetében, és mit értenek az alatt hogy ha MOST nem tiltakozunk emberi jogaink tiprása ellen, akkor később már nem tehetjük? Sokan már jóval korábban megtettük ezt, mégsem értünk el vele semmit.

  Ami engem illet, már a Covid-hiszti kezdetén azzal kezdtem, hogy küldtem pallérozott ellenkezésem a Covid-intézkedések ellen, magának a Miniszterelnöknek, több maratoni hosszú emailben, átfogó elemzésekkel és hosszú hivatkozáslistával. Na de hiába, mert egy fecske nem csinál nyarat. Ha néhány millióan ugyanezt meglépték volna, valószínű másképp nézett volna ki az egész történet folytatása. De ez a rendszer éppen arra épít hogy az emberek nem mernek megtenni ilyesmit.

  Egyike voltam azoknak is, akik a komment szekcióban már valamikor februárban javasoltuk a tiltakozást az EU vonatkozó weboldalán, de a link nem lett itt sem kitéve, máshol sem. Pedig küldtem a vonatkozó EU-linket itt is, egyéb helyeken is. Most már hiába riogatnak, egy nappal a határidő előtt, hogy ha elmulasztjuk az ellenkezést EU oldalán, magunkra vessünk.
  Tehát ezt a részt nem értem a műsorból, és nem értek vele egyet. Hisz a nagy többség nem tudott, nem is tudhatott erről a lehetőségről.
  A másik meggondolás, hogy az EU egyébként is úgy játszik a számokkal és statisztikákkal ahogy akar. Már februárban látható volt hogy szinte minden egyes hozzászólás erőteljes tiltakozás volt az igazolvány kötelezése ellen. De azt is bizonyosra vehetjük, hogy ha az EU úgy találja jónak, mert mondjuk a WHO nem tudja keresztülverni a digipass tervet globális szinten, az EU majd előáll a szöveggel hogy “azok akik nem szavaztak az igazolvány ellen, mellette szavaztak, és majd szépen bevezeti azzal hogy “demokratikus felhatalmazást kaptak” arra.

  Az összefogás lehetőségét is hiába keressük, hisz állandóan leragadunk ott hogy a másikat kritizáljuk, mire a kritizált visszakritizálja a kritizálót. Ez a műsor sem kivétel e tekintetben. Az egyik oldalon a fotel-forradalmár le van írva, de amikor valaki rákérdez hogy mégis mi az amit konkrétan is tehetnék a fizikai környezetünkben, a válasz az, hogy VALAMIT. Meg hogy legyünk kreatívak. Köszi. Ott van Kanada a maga kivételes kreativitásával, és a kivonuló sok ezere kamionnal, de az sem volt elég semmire, vagy legalábbis nem sokra.

  Ez többek közt azt is jelenti hogy nem, nem vagyunk MI a 99%. Egyébként is, ki az a MI? Ki az aki egyáltalán képes arra hogy megértse annak a történelmi korokon áthúzódó konspirációnak dimenzióit ami a jelenben lecsapódik a Covid-fasizmus és most éppen az ukrán-orosz háború formájában? Egy szűk százalék apró töredéke vagyunk, azok akikbe szorult némi erkölcs, tudás, politikai-pénzügyi-gazdasági készség, logikai érzék, elemzői készség, sőt, az árral szemben úszásra való képesség is. A nagy többséget az érdekli hogy tartozzon valahová, és hogy szeressék, még azon az áron is ha ehhez egyenesen fasisztoid és öngyilkos elveket kell valljanak.

  De értelmi képességekre és élettapasztalatra is szükség van. Ha valaki végignézi a Fuellmich-féle bizottság maratoni hosszú értekezéseit és konferenciáit, szakértői tanúi vallomásait, az is csak a töredékét hallja mindannak, amit tudnia kell ahhoz hogy teljességében át tudja gondolni e téma minden elemét és azt egy egysége egésszé tudja integrálni. (Talán egyetlen ilyen valaki él köztünk, dr Drábik János, de még ő is leragadt azon a ponton hogy magának a vírus mint fertőző patogén létének és a vírus- és fertőzés-elméletnek hitelt ad.)

  De visszatérve, ha a realitások mentén gondolkodunk, belátható, hogy legtöbbünknek nincs lehetősége másra mint arra hogy kifejezzük gondolataik és megosszuk kutatási eredményeink, valamilyen online környezetben. Még erre is egyre ritkábban adódik alkalom, hisz sokan, mint pl én, nem vagyunk sem a Face-n sem egyéb főáramú szociális médián. Fizikai környezeteinkben pedig legtöbbször hiába próbálkozunk. Ha mégis megtesszük, falakba ütközünk. A legjobb esetben is legfeljebb egy-két emberig jutunk el. A nagy többség olyan szinten rekedt hogy csak tátott szájjal merednek még a leghalványabb lehetőségre is hogy kormányuk hazudik nekik. Sem a téma medikai-szakmai aspektusát, sem a politikai-gazdasági, sem a jogi szempontjait nem értik. Az egész tárgykor számukra nem több mint “elszabadult konteós őrült elmék megnyilatkozása.”

  Online médiumokon keresztül legalább elérünk egy-két tábort akik fogékonyak egy bizonyos fokig is az ellenvéleményre, akik úgymond kapiskálják legalább a jéghegy felszínét. Ami engem illet, családtagokkal való kapcsolatot vesztettem el, mert olyan szinten élnek tagadásban, hogy arra már a teljes mentális leépülés kifejezés is túl enyhe. A narcisztikus jellemzavar és az azzal járó végletes önámítás a valós pandémia, ez az ami sújtja a nagy többséget, arra kellene valami gyógyszer. Ezeket jottányit nem érdekli hogy mások emberi jogai olyan szinten sérülnek hogy amiatt vagy a megélhetésük, vagy direkt életüket és egészségüket vesztik a Covid-fasizmus és annak rendelkezései miatt. Fasizmus jogállami legitimációval; diktatúra demokratikus pilléreken. Világvége.

  Az összefogás azért is lehetetlen, mert szemmel láthatóan mindannyian meg lettünk osztva az egyébként illuzórikus pártpolitikai törésvonalak mentén is. Annak ellenére hogy az éppen e csoport és támogatói kiváló elméi számára kiváltképpen vakítóan világos kellene legyen, és szerintem az is, hogy az adott világpolitikai környezetben a választások jelentősége éppen akkora mint egy szappanbuboréké a disznóólban.

  Azt is furcsállom, hogy itt, a politikai téren is tisztán látók közt, az egyik oldalon mind egyetértünk abban hogy magával a rendszerrel van a gond, azt kellene “leváltani”, a másik oldalon pedig szidjuk a másikat amiért az elmegy szavazni de képtelen leváltani a rendszert?
  Mert az valami bődületes naivitásra vall, ha valaki azt képzeli hogy ha pl ha a Mi Hazánk került volna kormányra, a Covid-fasizmus hirtelen semmivé párologna. Ne haragudjanak, de ugyanezt a csodát a NÉP sem lett volna képes elővarázsolni, még a legnagyobb tudással és jószándékkal sem.

  Az Orbánék ellen leadott végtelen hosszú hiszti gyakorlati jelentősége édeskevés volt, miként ezt a mostani választások eredménye igazolja. Ez is megjósolható volt, éppen azért mert minden egyéb alternatíva még mélyebb és még gyorsabb pusztulást hozna az országra. Hisz azt tudjuk hogy milliók már nem akarnának beadatni egy következő boostert, azaz sejtenek valamit, de azt is tudják hogy a Kormány elleni szavazattal nem tudnák leváltani a rendszert. Én személy szerint már nem mentem el szavazni, mert előttem ez a Kormány is megbukott, mert tudom hogy a szavazatom egyébként sem ér semmit, és mert ezzel kifejeztem hogy nem támogatom azt a rendszert, amelyben a szavazatok semmit nem érnek, és amelyben a jogállamiságot, az alapvető emberi és szabadság-jogokat teljes mértékben eltörölték, afféle virtuális legitimációval, hogy az ezzel való egyetértésre manipulációk, hazugságok és zsarolások, és minden egyéb aljas módszer hosszú sorával vették rá a tömegeket.

  Mindezt számításba véve kellene visszaszereznünk e jogaink. De ehhez oly nagy számú feltételnek kellene teljesülnie hogy annak elemzésére egy kötetnyi értekezés is szűk keret lenne. A minimum, ha a magyar jogászok összefognának saját szervezetekkel plusz a műsorban ismertetett szervezetekhez csatlakozva, emellett pl az hogy ehhez az orvos-csoporthoz jóval több szakértő tartozna. Kérdés, hogy elérhető-e ez és hogyan?

  További sok-milliárd dolláros kérdés a számtalan közül, hogy miként lehetne elérni a tömegeket az igazsággal, miként lehetne áttörni a Big Tech média-monopóliumán, miként lehetne lecsalni őket a Facebookról, és miként lehetne velük eldobatni a tévét és okos telefont, majd elkezdeni osztogatni nekik a piros kapszulát?

  1. Már korábban szó volt róla, hogy hiányzik egy olyan főnök, aki jól meg tudja határozni a célokat, kiindulási alapokat, és irányba tart. Aki mindezeket(jog, orvosok, kommunikáció) összefogja, és viszi az ügyet. Nekem úgy tűnik, hogy eddig sok jó ember és kezdeményezés valamilyen részlet témán megingott, vagy valamiért megtorpant.
   Jó lenne egy összegzés, egy olyan szakmai egyeztetés, amivel akkor is ki lehet állni nyilvánosan, ha valami később változik:
   -ha nem létezik vírus,
   -mi van helyette
   -hogyan betegít meg
   -jelenleg melyik gyógyító irányzat mit tud tenni
   -jelenleg a jog mit tud tenni, hazai vonalon, nemzetközileg
   -ki az ellenség, mik az akadályok
   -már kik mivel lehetnének vádolhatók(ez árnyalandó)
   -mi lehetne a kérés- esetleg felhívás azokhoz, akik beoltották magukat
   -mi lehetne a kérés azokhoz, akik nem oltották be magukat.
   Nagyon sok, rengeteg információ összegyűlt már ezen az oldalon. -:)
   Annak drukkolok, hogy van, lesz, aki felvállalja, hogy egy szintet
   lehessen lépni az eredményesség felé.

 4. Kedves A.Éva ! Nekem is hasonló aggályaim vannak,mint Önnek ! Ez a videó számomra megfoghatatlan,értelmezhetetlen.
  Hol vannak a nemzetközi jogászaink,akik segítenék a “pórt”, vagy egy igaz ember sincs közöttük ?!!
  A tömegek elérésére akadt egy ötletem Volt a netadó fenyegetés – milyen nagy tömegek mozdultak meg.Talán az egyetemek hallgatói önkormányzatait
  kellene megcélozni és a fiatalok még az idősebbekre is hatnának ?! Én már ki is írtam a címeket és valamit megpróbálok.
  Üdvözlettel

  1. Kedves B. Judit !

   Költőnek fogom fel a kérdését, mely szerint “hol vannak a nemzetközi jogászaink ?”.

   Nézzen szét a hétköznapok “jogászai” között !!!

   Különösen a “sztárügyvédek” között ! Ők a “mérföldkő” ! Erkölcsileg az aljánál is lejjebb vannak ! A saját anyjuk gyilkosát is kimossák a büntetésből, megfelelő honoráriumért, és szemrebbenés nélkül !!! Mert számukra mindenek felett “van az a pénz !”.

   A kivétel itt is csak statisztikai hibaszázalék, a tisztességes jogász “nem viszi semmire”, persze megél, és becsületes tyúkperekkel bíbelődik. Cserébe nyugodtan alszik.

   A “nemzetközi” szinthez is, legalább olyan mértékben le kell aljasodni, mint a rablógyilkosok védelméhez, akiket a “jó ügyvéd” áldozattá formál át, felmentet, és a sértettet állítja be bűnösként ! Sarkítottam de nem nagyon, mint azt néhány megtörtént eset igazolja !

   Ami meg az “egyetem hallgatóit” illeti, azok olyan szinten trendi idióták, hogy ha néhányukat személyesen mutatnám be Önnek, pár szóval elbeszélgetve, Ön lefordulna a székről, és aléltságából felébredve sem hinné el amit hallott ! Ez kedves Hölgyem a legotrombább valóság !
   Tény !!! Kilúgozott agyú, öntelt, extrovertált idióták. Nagyon-nagyon kevés a kivétel, megint csak, statisztikai hibaszázalék.

   Tisztelettel,: a PorSzem

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük