Önkénteseket keresünk a COVID bűnök és bűnösök dokumentációjának előkészítésére

Ha valaki azt hiszi, hogy most a lezárások könnyítésével rémálomnak vége, akkor nagy tévedésben van. Nagyot fog csalódni az, aki a “védettségi igazolványában” vagy az intézkedések tisztességében bízik. Nem véletlenül nem engedik fel a kézivezérlést, a szándék, az előre megírt forgatókönyv az, hogy ősszel folytatódik, csak egyre erősebben húzzák meg a hurkot a nyakunk körül. Hacsak addigra nem buknak meg a Világot sakkban tartó bűnözők. Ahhoz, hogy megbukjonak, a Világon mindenütt tenni kell ellene.

Komoly a gyanu, hogy előre eltervezett, szervezett bűncselekmény sorozat zajlik körülöttünk, amelynek számtalan résztvevője van. Nem kérdés, hogy szakmailag semmi nem indokolja a lezárásokat, az oltás kényszerítést, azt, hogy önkényesen a politika és a kollaboráló média, egyes orvosok, multinacionális vállalatok, celebek, egyházak és más intézmények vezetői gerjesszék a lakosság félelmét, egészségügyi alulellátottságát, korlátozzák az emberi méltósághoz való jogát, az egészséges élethez való jogát, kezdeményezzék a gazdaság tönkretételét, kis és középvállalkozások tönkretételét, mások az oltásbizniszben résztvevők meggazdagodását.

Ahogyan Németországban az alábbi hír szerint Bodo Schiffmann barátunk, kollégánk csoportja vezetésével felállítják a “Zentrum zur Aufarbeitung, Aufklärung und Verfolgung von Verbrechen gegen die Menschheit aufgrund staatlicher Corona-Maßnahmen” vagyis “Állam által, az emberek ellen létrehozott Corona intézkedések bűncselekményeinek feldolgozása, nyomozása és felvilágosítása központját”, úgy Magyarországon is ezzel egyidejűleg elkezdjük az emberiség, az emberi méltóság, az élet elleni bűncselekmények összegyűjtését. Az akciónk célja, hogy archiváljuk, dokumentáljuk az összes nyilvánvalóan kárt, vagy halált okozó eljárást és kapcsolódjunk a német ügyvédek csapatához, akik kidolgozzák azokat a jogi sémákat, amelyek révén idehaza is felelősségre vonhatók lesznek a tettesek: a kárt, betegséget, halált okozók, a hangadók, propagandisták és kényszerítők. Szívesen fogadunk minden hozzászólást, tanácsot, segítséget, személyes részvételt, munkát. Kérjük azok jelentkezését, akik érdemben tudnak eseteket prezentálni, amelyek bűncselekmények. A dokumentálás jelenti az írott bizonyítékokat, a videókat, hangfelvételeket, tanuvallomásokat, tárgyi bizonyítékokat. Az is jelentős segítség lenne, ha valaki elkezdené lementegetni a hívatalos állami weboldal híranyagát, amelyen fertőzöttek számáról beszélnek, amelyet kamu PCR tesztekkel hoznak létre, holott már 2021. januárban a WHO kiadta az útmutatót, hogy a PCR tesztek nem fogadhatók el 30 ciklusszám felett, mert hamisak. Mindent dokumentálni kell, hogy amikor a kocka fordul, akkor a mostani bűnösök ne tudják megúszni a felelősségre vonást. Dokumentálni kell a háziorvos erőszakosságát, a munkahelyi igazgató kényszerítését, az oltás hiánya miatti írásos felmondásokat, az oltás miatti haláleseteket.

Mit is nevezhetünk bűncselekmények gyanujának?

 • rémhír terjesztés (pl. a fertőzöttek számára hívatkozni, amikor az nem a megbetegedések száma, PCR teszttel igazolt betegek száma, amikor az nem alkalmas a betegség diagnózisának megállapítására) A PCR teszt 30-as ciklusszám fölött bizonyítottan fals eredményt ad, a WHO 2021 január 20-i állásfoglalása alapján. Ennek ellenére a mai napig minden hírműsorban “igazolt fertőzöttekről” beszélnek.
 • csalás (tudatos hazug információk terjesztésével előnyök elérése) pl. a kórházi gyakorlatban nem covidban elhunytak hozzátartozóit megkérdezik, hogy áttehetik-e a covid halottak közé és így hozzájárulnak a temetés költségeihez. Ez korrupció, és a halálozási adatok manipulálása. Csalás az is, ha tudományosan nem helytálló, embereknek kárt okozó információkat orvosi, biológusi végzettségét kihasználva propagál valaki.
 • munkahelyi, iskolai és általános társadalmi megfélemlítéssel való kényszerítés egy kísérleti génmódosító szer felvételére
 • gazdasági bűncselekmények: kisvállalkozások erőszakos tönkretétele
 • uszítás a beoltatlanok ellen, mintha azok bármilyen veszélyt hordoznának az elvileg védett beoltottakra
 • gyerekek veszélyeztetése – kísérleti génmódosító oltásokkal, folyamatos maszkhordási kötelezettség előírásával
 • megbetegítés az egészségügyi ellátás elmaradása révén hamis járványügyi okokra való hívatkozás alapján
 • szándékos, vagy nem szándékos emberölés ki nem próbált oltások segítségével (A halállal végződő esetekben az oltás elrendelése, beadása, szervezése, propagálása, kényszerítése)
 • tömeges emberkísérlet a résztvevők tudatos beleegyezése nélkül
 • Egy fasisztoid jellegű diszkriminatív intézkedéssor létrehozása, és annak bevezetése, amely különbséget tesz ember és ember között, korlátozva alapjogokat, az élethez, az emberi méltósághoz való jogokat.  

Kik a bűnözők?

Bűnözőknek nevezzük:  A „Globalistákat és csatlósaikat”. Bűnözők lehetnek többek között a következő területeken tevékenykedők:

Politikusok, újságírók, celebek, fizetett szakemberek, véleményformálók, orvosok, egészségügyi dolgozók, iskola igazgatók, tanárok, cégvezetők, egyházi vezetők stb. A nürnbergi perben sem fogadták el azt az érvet, hogy “parancsot teljesítettem”. Az ember egyéni döntése, hogy résztvesz-e bűncselekmény kivitelezésében vagy sem.

Minek alapján jelenthető ki, hogy az egész pándémia egy bűncselekmény sorozat?

 • oltás hasznát, tudományos tényeit nem lehet nyilvános vitákban megvitatni – amire demokrácia évtizedes múltja során soha nem volt példa
 • pánik fokozása folyik, maguk a Kormány celeb szakemberei is elismeri, sőt büszkék erre. Szervezett rémhír terjesztés folyik – csak a központi propaganda akarat szellemében tehetnek közzé bármit a médiák
 • Kényszerítés zajlik – az oltottak többsége a kényszerítés, nyomás hatására egyezik bele az oltás felvételébe
 • Folyamatosan reklámoznak egy gyógyszert, egy gyógyszerrel végzett eljárást, ami tilos a reklámtörvény értelmében
 • nincs végleges engedélye ezeknek a szereknek, kísérleti szerek, nem is védőoltások. Az orvosi és gyógyszerészeti tudományok által kidolgozott gyógyszerjóváhagyási procedúra egyetlen pontját sem tartották be.
 • olyan korcsoportokat oltanak, amelyeken nem végeztek semmilyen kísérleti megfigyelést
 • nincs beleegyező nyilatkozat az emberkísérletbe. Az 1947-ben létrehozott, majd 1997-ben aktualizált Nürnbergi kódex, ami egy nemzetközi megállapodás, egyetlen pontjában sem teszi lehetővé a beleegyezés nélküli emberkísérleteket. Jelenleg tömeges emberkísérleteket folytatnak. A második világháború után orvosokat és újságírókat végeztek ki ennek alapján.
 • az alkotmányos jogok szabotálása álhírekre alapított alacsonyabb szintű jogszabályokkal – nem létező járványos eseményekre hívatkozva
 • A forgatókönyvekben előre megírt tudatos népességcsökkentés szándéka fellelhető

DR. BODO SCHIFFMANN: ‼️“Hétfőtől (2021.05.10) építjük fel a Dettmar-Bíró-Központot. Ahogy ígértük ez a centrum azt a célt fogja szolgálni, hogy az emberiség elleni bűncselekményeket összegyűjtse, archiválja és dokumentálja. Főállású jogászok és nyomozók egy csapata fogja a pereket a nemzetközi bíróságra előkészíteni. A centrum nem Németországban lesz, mivel a német kormány és a hatóságok részéről biztosan represszióval kell számolni. A három fő pillér: – ismeretanyag begyűjtése, archiválása, -tettek, tettesek, károk dokumentálása, -a tettesek ellen nyomozás, üldözés és feljelentés. Mint tettes számításba jönnek különösképpen: politikusok, rendőrök, bírók, hivatali vezetők, kórházvezetők és orvosok, iskolaigazgatók, tanárok és minden más ember aki másokat elárult, feljelentett. A Richter-Dettmar-Központ névvel a rendíthetetlen weimari bírót Christian Dettmart szeretnénk megtisztelni, aki a jogállamot a jog- és alkotmány ellenségeitől védelmezte.””Wir bauen ab Montag das “Richter-Dettmar-Zentrum” auf. Wie versprochen, wird dieses Zentrum dazu dienen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu sammeln, zu archivieren und zu dokumentieren.Ein Team von hauptamtlichen Juristen und Ermittlern wird Anklagen vor internationalen Gerichten vorbereiten. Das Zentrum wird seinen Sitz nicht in Deutschland haben, da sicher mit Repressionen seitens der deutschen Behörden und Regierungen zu rechnen sein wird.Es wird drei Säulen geben: -Die Sammlung und Archivierung von Erkenntnissen. -Die Dokumentation von Taten, Tätern und Schäden. -Die Ermittlung, Verfolgung und Anklage gegen Täter.Als Täter kommen insbesondere in Betracht:Politiker, Polizisten, Richter, Behördenleitungen, Klinikleitungen und Ärzte, Schulleitungen und Lehrer – aber auch diejenigen, die andere Menschen denunziert haben.Der Name Richter-Dettmar-Zentrum soll den unerschrockenen Richter Christian Dettmar aus Weimar ehren, der den Rechtsstaat gegen Angriffe von Rechts- und Verfassungsfeinden verteidigt hat.

Majd később a következőképp módosították ezt a közleményt:

“Das von mir ins Leben gerufene Zentrum zur Aufarbeitung, Aufklärung und juristischen Verfolgung wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit aufgrund der Corona-Maßnahmen kann aus persönlichen Gründen nicht den Namen des Weimarer Amtsrichters tragen. Diesen Wunsch respektiere und akzeptiere ich natürlich.

Der Name hätte gut gepasst, weil das Vorgehen gegen den Amtsrichter in meinen Augen eine Zäsur in der Rechtsprechung der Bundesrepublik Deutschland darstellt. Spätestens mit dem 26. April 2021 hat sich meines Erachtens nach die Bundesrepublik Deutschland in den sogenannten „Doppelstaat“ nach Ernst Fraenkel gewandelt. Gerade dieses Verschieben des Rechtsstaats in einen Maßnahmestaat (die neue moralische Grundnorm ist die „Volksgesundheit“), ist das, was später mithilfe dieses Zentrums aufzuarbeiten sein wird.

Der offizielle Name des Zentrums wird lauten: “Zentrum zur Aufarbeitung, Aufklärung und Verfolgung von Verbrechen gegen die Menschheit aufgrund staatlicher Corona-Maßnahmen”.
Gerne füge ich dem Zentrum einen Kurztitel hinzu. Vielleicht wird es in einigen Monaten/Jahren auch möglich sein, den ursprünglichen Titel zu verwenden. ”

Parlamenten kívüli Vizsgálóbizottság

Az Orvosok, Tudósok és Egészségügyi Dolgozók a Tisztánlátásért mozgalom képviselői felállítják a “Parlamenten kívüli Vizsgálóbizottságot” és mérvadó szakemberektől szakmai bizonyítékokat gyűjtenek, dokumentálnak a lezárások, a tesztelések, a maszkhordás, a tiltott boncolások, az Oltások és egyéb COVID intézkedések tudományos megalapozottságot nélkülöző természetéről.

Köszönjük az eddigi észrevételeket! Figyelembe vesszük valamennyi támogató véleményt és kritikát, akkor is, ha itt nem osztjuk meg mindegyiket. A gmail címet változtatni fogjuk, a címen csupán azok jelentkezését várjuk, akik segíteni tudnak ebben a munkában.

Akinek bármilyen adaléka, vagy a fenti akcióinkat segítő észrevétele van, az írjon nekünk az orvosokatisztanlatasert@gmail.com emailcímre, “bűncselekmények dokumentálása” megjelöléssel.

83 thoughts on “Önkénteseket keresünk a COVID bűnök és bűnösök dokumentációjának előkészítésére

 1. Drábik János ebben a videóban elmondja, hogyan, honnan jut(ott) hozzá a biológiai világháborúról készülő könyve megírásához alapul szolgáló bizonyítékokhoz. https://climenews.com/biologiai-vilaghaboru
  Az Alaptörvény 2013.évi 4.módosítása biztosítja a jelenleg kormányon lévők kizárólagos hatalmát. Az Alkotmánybíróságnak azon jogköre, hogy a módosításokat tartalmi szempontból felülvizsgálhassa, ezzel a 4.módosítással megszűnt. De biztosan vannak “kiskapuk”.

 2. A ksh heti halálozási adatait töltöttem le december végétől, mindig a legújabb hét feltöltésekor. Ilyenkor visszamenőleg néhány hónapra felfele korrigálták az adatokat. Például a tavalyi 48. hét adata feltöltéskor 3773 volt. Most már 4065.
  Van tehát 17 táblázatom, ahol a nyomonkövethető a “3” hullám óta (szeptember) a halottak számának folyamatos felfele hazudása.

  1. Bármilyen ilyen és hasonló adat bizonyítékként csak akkor állja meg a helyét, ha annak hitelessége bíróság előtt bizonyítható. Honlaptartalmak időbeli változásának bizonyítása nehéz, de nem lehetetlen, bár költséges: közjegyzővel kell hitelesíteni.

   1. Honlaptartalmak változását a szerver napló fájlja bizonyítja hitelesen. A közjegyző nem ért hozzá, a bíró sem, csak IT szakember. Esetleg a web.arcive.org oldal “Wayback Machine” szolgáltatásának a tartalma lehet bizonyíték, ha éppen archiválta a kérdéses oldalakat a változtatás előtt is és után is. Egyébként a hozzá nem értő ember egy adott oldalt el tud PDF-ben menteni (print to PDF) ami kiinduló alap lehet ahhoz, hogy a változtatást milyen időpontban kell keresni.

    1. Én bíróság előtti megkérdőjelezhetetlen biztos módszert írtam. Minden más a bírótól függ, hogy elfogadja-e, természetesen szakértők meghallgatása után. Ugyanis egy screenshot, egy pdf, de akár egy server logfájl is megpiszkálható, azaz hamisítható egy kellően felkészült informatikusnak. Régebben egy karambolnál a videót sem fogadták el, de szerencsére ma már igen. Tehát azt, hogy mit tart bizonyítéknak a józan ész, vagy az igazságérzetünk nem mindig azonos a jog, illetve bíróság által elfogadottal.
     Egyébként a közjegyzőnek nem az a szerepe, hogy ő értékelje az adatokat, hanem az, hogy az elé tárt tényeket, azok valódiságát jegyzőkönyvben vagy más okiratban rögzítse. Ettől lesz vitathatatlanul hiteles az adat, jelen esetben a honlap régi és új tartalmának ténye.
     Lásd a témához pl.: https://hup.hu/node/170149
     és http://www.danielnotar.com/szolgaltatasok/tanusitvany-weboldal-tartalmarol-sms-rol-mms-rol
     https://miko.hu/content/hu/weboldalak_internet_sms_tanusitasa
     Távol álljon tőlem, hogy vitatkozzak, csak fel szerettem volna hívni a figyelmet, hogy nem elég a lelkes adatgyűjtés. Egy ilyen akcióhoz, amit e cikk tartalmaz igen komoly jogi előkészület is kell a sikerhez, mert egyébként képzett és dörzsölt jogászok/ügyvédek az első kanyarban lesöpörhetik a tárgyaláson.

  2. Én is visszanéztem ezeket a táblázatokat a https://web.archive.org/ oldalon. Valóban megváltoztak az adott heti halálozások visszamenőleg.
   A táblázatban, csak a kékkel irt számok változtak egyébként. Nem lehetséges, hogy ez a kék szin azt jelöli, hogy még nem fix, mert nem került minden adat beiktatásra arról a hétről?

   1. Egy megjelent ksh táblázat,adat, nem hinném, hogy skicc, vagy piszkozat. Annál inkább, mert egy újabb hét adata kb egy hónap késéssel történik, nem hétfői nap. És minden újabb hét feltöltésénél, visszamenőlegesen mindig több lesz a halott a korábbi heteken. Vagyis az említett 48. hét adata is 15. változott, amíg elérte a most látható adatot.
    Ezt megfigyeltem, letöltöttem, mint írtam, onnan tudom.

    1. A statisztikahamisító ksh-s trógerek kb. 4 héttel az adott tárgyhetet követően teszik közzé a ‘heti halálozási adatokat’, általában szerdánként. Gondolná az ember, ennyi idő elég lenne a közel végleges szám megadására a XXI. században – elvégre az adatgyűjtők nem járják körbe az országot (ahol ráadásul nincsenek is olyan távolságok, mint Irkutszk-Szentpétervár) ökrös szekéren, ahogy az sem valószínű, hogy vidéken a hullákat mindenki a saját portájának pincéjében tárolja hónapokig.

     De nem. Azt vettem észre, hogy a heti halálozási adatokat még legalább 2-3 hónapig felfelé inflálják (olyan természetesen elő sem fordulhat, hogy valakit 2-3x számolnának). Így történhet meg, hogy 2021 11. hete (márc. 15-21) jelenleg +534 halottnál (4073) jár (adat először közölve április 14. – 3539), második helyezet a hamisítási dobogón 2020 50. hete +474, harmadik 2020 49. hete +406. Egyébként sokszor már a kiindulási adatok is hiteltelenül magasak voltak, erre tettek még rá vagy 10 lapáttal – gondolom felsőbb utasításra (talán a szeme-se-áll-jól, féleszű ‘erőforrás minisztertől’?).

     Az Euromo z-score-ját a tárgyhetet követően bő egy héttel teszik közzé, így ennek módosulása, mondjuk 1+ hónapig még érthető lenne, de itt is azt tapasztaltam úgy 2-3 héttel ezelőtt, hogy a korábban sok hónapra megállapodott 2020-as novemberi-decemberi adatok hirtelen, a tárgyhetet követő 4-5 (!) hónappal, irgalmatlanul elszálltak (a 2021 10-15. heti statisztikák is az egekben)…ebből is látszik, milyen szervezetten zajlik az egész aljasság országhatárokon keresztül (az Euromomo egyébként dán illetőségű).

  3. Az a gyanúm, hogy az oltásáldozatokat visszafelé elkönyvelték Covid- áldozatnak.
   Mivel szóban 1000x elmondták, hogy mindenkit, akinek bármikor is volt egy pozitív tesztje, annak számítanak.
   És ugye, minden “oltás” esetén pozitív lesz minimum az antitest/ antigén- teszt.

 3. Örülök, hogy egyre többen átlátják a mostani kis hawaii dizsi után ősszel ugyan így folytatódni fog az őrület. A dokumentációk, bizonyítékok egyidejűleg gyűlnek a média hazugságaival. Kitartást, sok sikert! Remélem hasonlóan a németekhez itt is nagy lendülettel viszik majd végig az ügyeket.
  Köszönjük a valódi orvosok, jogászok, ügyvédek de az egyszerű tisztánlátó átlag emberek munkáját is!

  1. Valóban kifejezetten sanszos, hogy a focialisták az UEFA miatt, profitjuk maximalizálására csak átmenetileg próbálják vonzóbbá tenni a helyi disztópiát…

   Jóval aggasztóbb, többek közt a CIA által sok évtized alatt tökélyre futtatott lélektani hadviselés (MK Ultra) tömegpszichózis ágazata és csak ennek a kezdeti szakasznak az össztársadalom messze döntő többségére gyakorolt hatása! Most a hatalmak kivárási szakaszban, hogy 2023-ra majd azt hazudhassák a médiák, hogy ez idő alatt megfelő teszt készült ahhoz, hogy átminősítsék minden szempotból megfelelő oltásnak, hogy aztán kedvükre mindenkit agyonoltogathassanak – kényszerítéssel is…

   Nem kevésbé, ahogy a számtalan reménytelenül gyanútlan áldozatot beetetik. A hazug médiákat soha el nem érő rengeteg valós szakértő, előre, pontosan megjósolt negatív hatások miatt megugró, az év végétől várhatóan már ténylegesen egekbe szökő, de újra – ahogy már annyira bevált – arcátlanul átminősített halálozásokért, majd az oltatlanokat okolja a hatalom. Biztos vagyok benne, hogy a “magyar” kormány megint kiír valami sokásosan körmönfont, legtöbbek számára nagyon félreérthető “nemzeti konzultációt”, amire az előre eltökélt ördögi döntést majd ráfogja…

   És ne feledjük hogy az évekkel előre kitervelt, ismert forgatókönyvek a nagyon közeljövőre tervezik egy ugyanilyen rejtélyes cyber-támarást (internet vírust), amit talán most az oroszokra, Iránra, vagy másra fognak, de az ellátás (élelmiszer is) és a pénzrendszer bedötésére használnak fel, a digitális, emberek felett maximális kontrollt jelentő digitális pénz bevezetésére!

   Persze, még akkor is, max. az évtized végéig még sok minden van hátra, amit sokan el sem tudnak képzelni legvadabb álmaikban sem…

   Istenem, csak ne lássam jól!

   1. RE: “És ne feledjük hogy az évekkel előre kitervelt, ismert forgatókönyvek a nagyon közeljövőre tervezik egy ugyanilyen rejtélyes cyber-támarást (internet vírust), amit talán most az oroszokra, Iránra, vagy másra fognak, de az ellátás (élelmiszer is) és a pénzrendszer bedötésére használnak fel, a digitális, emberek felett maximális kontrollt jelentő digitális pénz bevezetésére!”

    A 2021-es (július 9.?) Cyber Polygon-ra mint ‘kiberdémiára’ gondol?

    https://unlimitedhangout.com/2021/02/investigative-reports/from-event-201-to-cyber-polygon-the-wefs-simulation-of-a-coming-cyber-pandemic/

    https://gizadeathstar.com/2021/04/drills-as-covers-for-real-operations-a-cyber-demic/

 4. Koszonjuk az (Orvosokatisztanlatasert)
  Mi modon probaljjak megmenteni az emberiseget ebben a pusztito
  haboruban mit evekkel ezelot kitervezte a hatter hatalom. Emberek ebredjetek vedjetek es koveteljetek az emberi jogaitokkat
  Koszonjuk!!!!

 5. Koszonjuk az Orvosok a tisztanlatasert csoportnak az emberiseg megmentese erofszitesben.

 6. Igen fontosak ezek a letöltések! Remélem eljön az idő, amikor az említett szereplők, mind feleni fognak aljasságukért, közreműködésükért, vagy akár nyegleségükért, felelőtlenségükért…

  Ha véletlenűl nem ismerné valaki a lehetőséget, nagyon ajánlom a visszakeresésre:
  https://archive.org/web/web.php
  vagy
  https://web.archive.org/
  Bár, mint semmi, ez sem csalhatatlan, jobb eszközt pillanatnyilag nem ismerek oldalak régi helyzetének visszakeresésére, de aki ismer jobbat, nagyon megköszönöm magam is!

 7. Idős hozzatartozó elzárasa a pandémia ürügyén az idős otthonokban.
  Az elején háromhónapig a szobájukból sem mehettek ki az idősek. De az egy év alatt nagyon nehezen változott a kapcsolattartás. Az 2021 év elejére minden idős otthonba beltottak mindenkit,de még mostsem mehetünk be,csak igazolvannyal. Igaz kihozni ki hozhatjuk,csak így hetente egyszer,holoott minden nap mentünk,mert féloldalt lebénult az anyósom és kellett a torna és a masszázs!
  Sajnos a karantén alatt az idősek ettől is meg lettek fosztva! Pedig a konfor érzésés ,egéségük érdekében igen fontos tetápia!
  De ide sorolhatnam a fodrászt,pedikűr,manikűrt,vagy a szabadon való sétát,nem utolsó sorban a hozzatartozókkal való kapcsolatot! Teljes jogfosztást végeztek!

 8. Hálás vagyok a munkátokért. Köszönet érte, csak bántódásotok ne legyen, s a kapott anyagokat lementeni, nehogy megint házkutatás legyen, bár szerintem okosak vagytok. Egy aggódó, még normális, nem rettegő 75-ös nyugdíjas.

 9. Köszönjük Orvosokatisztánlátásért.
  Édesanyám tavaly 2020.04.24.-én hunyt el, ötször hívott magának mentőt hogy nem kap levegőt. A mentőszolgálat azt mondta hogy nem akart kórházba menni. Hát könyörgöm ha valaki nem akar kórházba menni,nem hív mentőt magának.Édesanyám telefonjában benne van, hányszor hívta a mentőket.Amikor elhunyt a halál beálltát megállapító orvos ráírta a hallotti jegyzőkönyvre,hogy Covid negatív. A mentőszolgálat ott hagyta a kesztyűket,a fecskendőt tűvel együtt,a vénás injekció üveget,a manuális légzsákot, minden dokumentációt,és a hullazsákot amivel letakarták. Kértük a boncolást de megtagadták a Covidra hivatkozva. Mindent oda adok mert megőriztem annak érdekében, hogy ha egyszer kiderülnek a hazugságok legyen bizonyíték.

 10. Egy adott háziorvost, és asszisztensét szeretném feljelenteni! A családomból egyedül én vagyok, aki 2020.áprilisa óta tisztában vagyok, hogy mi folyik a világban. Az édesanyámat, és a 29 éves lányomat a házi orvosunk, és az asszisztense befolyásolta, és pfeizer oltást kaptak. Segítséget szeretnék kérni, hogy a bűnösök megbűnhödjenek a tetteikért, mert nagyon valószínű, 100%, hogy egyedül maradok a családomban. Emberiség elleni bűncselekményt követet el a háziorvosunk és az asszisztense! Az nem fogadom el, hogy parancsot követtek, mert ha tisztességes emberek lennének, akkor ez nem történt volna meg.
  Kérem segítsenek nekem ez ügyben.
  Tisztelettel: Nádudvariné B.Tünde

  1. Hasonló tapasztalat!Nálunk is beetette anyósomékat és a sógoromékat hogy kell ez az oltás és mindenki azt kapja ami a betegségének megfelelő….!Nem azt ami éppen kéznél van!?Őnáluk az egyik astrát a másik sputnyikot a többi sinofarmal lett oltva!Ez egyszerűen borzasztó hogy 1 orvos hogy nyomhatja az oltást ha igazából annyit tud hogy kísérleti!?A lányom 20 éves most fog hozzá menni mert sportorvos is remélem nem fogja neki nyomni a mérget!?Már ezért is nagyon mérges vagyok legszívesebben megkérdezném mit képzel de ugye semmit nem szabad minden tilos!Hogy a nyakuk nyúljon meg!!!! Remélem mind megfizetik az árát ennek a mocskosságnak!

 11. Köszönjük és támogatom! SzÍvesen segÍtenék benne, de nekem nincs olyan esetem,amit hozzáadni tudnék. De segÍtenék dokumentálni.

 12. Tisztelet a kezdemenyezoknek. Orvosok a tisztanlatasert,nagyon jo nev. Az egesz orvostarsadalombak ekeppen kellene gondolkodnia es cselekednie. Miert van az,hogy az orvosok nagy resze az oltast propagalja? Egy olyan vakcinaet,amit “kinai “email alapjan allitottak elo valamire,ami nem rosszabb egy atlagos influenzanal. Miert tuntek el betegsegek ,es csak covid van helyette. Mi ez ha nem megfelemlites es felrevezetes? Ki fog felelni megannyi ember halalaert,mivel nem kaptak orvosi ellatast?
  Csaladokat szakitottak/szakitanak szejjel. Ezek az emberi jogok megsertese,hatalommal valo visszaeles stb. Hosszan lehetne sorolni.
  Embertarsaim neveben koszonom,hogy osszefognak es kiallnak ertunk.

 13. Ez mind szép és jó, szükséges és meg kell tenni, MAJD EGYSZER (a diktatúra felszámolása UTÁN) fel tudjuk használni a bűnösök elszámoltatásához.
  (Ezt mi is tesszük a diktatúra vonatkozásában)
  De NEM EZ A MEGOLDÁS a kényszeroltás megakadályozására, a járvány felszámolására!
  Ez a diktatúra ellen, ezen a diktatúrán belül EZ SEMMIT NEM ÉR.
  Magyarországon az ÜGYÉSZ DÖNTI EL, hogy valami bűncselekmény-e vagy nem, és bíróság elé viszi, vagy nem.
  Az ügyészséget meg a diktatúra (a legfőbb ügyészt a diktátor) irányítja. Vagyis az ügy nem jut el a bíróságra.
  És ha véletlenül mégis a bíróság elé kerülne, kb 3-5 év kellene, mire ebből jogerős ítélet lehetne.
  Ezért mondom, hogy NEM EZ A MEGOLDÁS a járványra hivatkozva meghozott intézkedések gyors felszámolására!!!
  Egy éve elmondtam a Megoldást a 3 orvos felhívására adott válaszomban.
  Ezt a járványt CSAK A DIKTATÚRÁVAL EGYÜTT lehet felszámolni, de azt másképp kell csinálni, annak megvan a pontos menete.
  Amíg az orvosok úgy tesznek, mintha ezt nem értenék, addig NEM LESZ MEGOLDÁS, marad a járvány 2025-ig…

 14. Kényszerítés, gyermekveszélyeztetés egyértelműen Maruzsa Zoltán mondata: “No vakcina, no party!”

 15. Mindent arra alapoznak, hogy a betegségre nincs más gyógymód, csak az oltás.
  Szerintem annak a bizonyítása a legfontosabb, hogy van a Covidra több biztonságos, hatékony gyógyszer is.
  Ezt szándékosan elhallgatják, elhazudják, és a lélegeztető gépet erőltetik, ami megöli az embereket.
  Ezzel is “javítják” a statisztikájukat, amire a vészhelyzetet alapozzák.

  1. Ez a kiadott credo. Ezt “kell” mondaniuk és ezt is mondják.
   Dr Bryan Ardis (USA) bemutatta azt a valóságos covid szótárat amit minden orvoshoz eljuttattak és amiben leirják hogy milyen fogalomhoz milyen szót kell használni. A “legpikánsabb” az volt, hogy “kórházi beutaltak száma” helyett az “elhalálozottak” szót javasolják.
   Magyarországon is elképesztö a kollaborens orvosok száma.
   Elfogadhatatlan, hogy megusszák szárazon.

 16. Nem kéne, lehetne megtámadni a PCR tesztet is egy kicsit hatékonyabban?
  Pl ezzel az információval. Ha ez ellenőrizhető, a professzor létezik és csakugyan megcsinálta az adott vizsgálatot különböző forrásból származó PCR teszteken, akkor már a használata is bűncselekmény (kéne, hogy legyen? és kényszerítik).
  Itt felvételek is láthatóak arról milyen szenneyződéseket talált prof Antonietta Gatti a swab-eken: ezüst, aluminium, titánium, üvegszövet (egyebek között)
  (Én – aki annyi állatnak csináltattam már genetikai teszet – arra is szeretnék választ a “szakértőktől” hogy ha macskának egy PKD teszthez elég a swab-et a fogsor és az iny között finoman megforgatni akkor mikor nekünk csinálják miért kell majdnem az agyunking feltolni??!)
  https://dailyexpose.co.uk/2021/05/21/covid-pcr-test-swabs-are-as-dangerous-as-inhaling-asbestos/
  “… An experimental physicist and bio-materials researcher examined various PCR test swabs under a microscope and found that the fibres they contain are as dangerous for human beings as inhaling asbestos.
  Professor Antonietta Gatti examined various PCR test swabs and analysed their ingredients. The results showed that they are made of tough materials and contain a large number of nano-particles including silver, aluminum, titanium, and glass fibres. All of which are not declared on the PCR test package insert.
  According to the Professor if these fibres get stuck in the mucous membranes they can cause severe wounds and inflammation. … With a “cotton wool” stick made by Biocomma in Shenzhen, China, it was not possible for Prof. Gatti to determine whether it was made of carbon or cotton. The dirt in the product consisted of calcium corbonate, stainless steel and silicates. … A brush-like test stick from Manta, China, showed a large number of broken fibers. Carbon, oxygen, silicon, zirconium, sulfur, aluminum, titanium and sodium were found to be components of the sample. … Another swab from Biocomma appeared to be made of fiberglass, or at least to have a fiberglass coating. Components were carbon, oxygen, aluminum, silicon and titanium. It could not be ruled out that an additional coating was made of organic materials…. The tip of the applicator of another test stick – FLOQSwabs – was coated with short nylon fibers arranged vertically.

  Prof. Gatti said – “The company explains that the fiber core is made of nylon with a coating of a patented material, which in the analysis, turns out to be silicate-zirconium-titanium. This coating makes the fiber harder so that it is able to tear the mucous membrane. There is a chance that the pressure applied during the smear manoeuvers could break some fibres that remain in situ. When this happens, they can cause a foreign body reaction that can damage the mucous membrane in such a way that breathing and speech are impeded.”…”

 17. Tisztelt Dr. Tamasi József!
  Nagyon köszönjük az eddigi munkájukat, remélem hogy egyre többen tudnak bekapcsolódni ebbe a tényfeltárásba.
  A következő filmet a múlt héten találtam, lehet hogy valamilyen módon ez is a segítségükre lehet.
  A filmet (előadást) 2011.01.15.-én forgatták (10 évvel ezelőtt), a 33. perctől van a H1N1-ről egy érdekes rész.
  Mindentudás Egyeteme 2.0
  Amit ma megtehetsz, megteszed holnap is – Kiszámítható-e az emberi viselkedés dinamikája?
  https://mindentudas.hu/el%C5%91ad%C3%A1sok/tudom%C3%A1nyter%C3%BCletek/term%C3%A9szettudom%C3%A1ny/108-multidiszciplin%C3%A1ris-term%C3%A9szettudom%C3%A1nyok/8512-amit-ma-megtehetsz-megteszed-holnap-is-kiszamithato-e-az-emberi-viselkedes-dinamikaja.html
  Emailben is elküldöm.

 18. 2020 okt.végén lettem covid poz.Voltak influenzaszerű tüneteim.A betegségem 5.napján történt a lakásomon a PCR teszt levetele.Innét kezdődően volt a 10 napos házikarantén.Eü.i dolg.ként kaptam az ANTSZ- től a munkától való eltiltást.Ez ügyben 11 napon át hívtam a háziorvost rend.időben kb.20 alkalommal naponta!!! A vonal mindig foglalt volt.Betegjogi képviselő közbenjárását kellett kérnem.Elsőre neki sem sikerúlt.Más utat választott az elérésre.Arra hivatkoztak, sok a beteg , sok a dolguk !!! Hol volt sok beteg, hisz akinek panasza volt csak covidos lehetett, szem.nem jelenhetett meg . Meg plussz 3 tesztelés történt, mire 4 ! hét után megkaptam a feloldó nyilatkozatot és munkába állhattam.Egy teljes hónapig táppénzen tartottak !!! Holott 10 nap alatt elmúltak a panaszaim.
  A betegségem elött már előjegyzett időpontra szskrendeléseket nem vehettem igénybe! Az oltakozás megkezdése után 4x zaklattak telefonon a regisztrációval és az oltás felvételével. 2 x a munkahely felol, 2 x pedig a helyi városi Fidesz irodából! A hívók erőszakosak, rámenősek hangnemet használtak! ” A járvány országos ügy hölgyem” – mondta a Fideszes hívó! ” Lehet , hogy az , de a regisztráció és az oltásfelvétele az én magánügyem ” – adtam válaszul.Ezt követően még tovább folytatta , ” majd megtudja mi lesz ha hazaviszi a vírust ! ” Mondtam ” már tudom !” Már átestünk a betegségen a gyerekemmel.Utána lecsapta a telefont.Az állandó ( eü.i munkahelyen is) maszkviseléstől hónapok óta fáj az orrunk , belül tiszta seb alig lehet hozzáérni!
  Betegségem 5.napján a gyermekem is produkált influenzaszerű tüneteket , de mire a háziorvost a betegjogi képv.által elértük már tünetmentessé is vált! Őt már a tünetek elmúlása után tesztelték le.( PCR poz.lett) A teszt levételétől számítva rótták ki rá is a 10 napos házikarantént.
  Kérdezem mi lett volna ha nem csak covidos tüneteink vannak , hanem valami súlyosabb komolyabb dolog de a háziorvost 11 napig nem érjük el!?Ellátatlanul meghaltunk volna itthon !?

 19. Javasolnám, hogy dr Buday László Károlyal kapcsolatot felvenni : https://drbudai-germangyogytudomany.hu/. Dr. Herczeg Andrea is több videót csinált amiben megmagyarázzák hogy a covid tünetek mögött milyen lelki problémák állnak, és nem vírusok a bűnösök. Még érdemes megkeresni Dr Boros G Lászlót is hogy miben tudna segíteni. Boros professzor oldalán is rengeteg információ van https://www.facebook.com/profile.php?id=100010881004678. https://www.facebook.com/BBDHealth .

  Sok sikert kívánok Önöknek!

 20. Sziasztok!A 7 napos erős menstruációmból lett 1.
  Aznap mikor Sinopram oltásra mentem még megjött.Megkaptam az oltást.Hazaèrve barnázram már.Azóta se semmi.Félek.A nőgyógyászomhoz megyek június 10èn de elmondta, hogy sokat nem tehet èrtem mert nem ismeri az oltás mellékhatàsait csak amit mi páciensek elmondunk.

 21. Ennél tudományosabb bizonyíték nem kell, mint Dr.V.Zelenko, Nobel-békedíjra jelölt orvos HQC+cink kezelési protokollja.
  https://vladimirzelenkomd.com/
  Vajon fel fogja valaha is fedni a WHO a COVID-19 valódi eredetét? Ami az etióp főtitkárt illeti, aki inkább politikus, mint egészségügyi szakember, sokan nem is a COVID-cirkusz, hanem a Tigréi fegyveres lázadásban betöltött szerepe miatt szeretnék bíróság előtt látni. Lehet, hogy őt ezzel a “bakival” tudta beszervezni a háttérhatalom (a Tigréi Népi Felszabadító Front/TPLF szerepel a globális terrorista adatbázisban). https://www.start.umd.edu/gtd/search/Results.aspx?search=tigray&sa.x=0&sa.y=0

 22. Várom R. Jaenish professzor következő vizsgálatát, melyet egy internetes interjúban nyitva hagyott: “Rudolf Jaenisch, biology professor at MIT and lead researcher of the analysis referenced by The Defender, told The Dispatch Fact Check via email that the study did not address whether mRNA vaccines can alter a person’s DNA: “We have not addressed experimentally whether vaccine-derived RNA can integrate into the genome.” said Jaenisch. “This would be total speculation at this point but certainly is a possibility to consider.”

 23. A kényszerítés legújabb módja: 2019 óta urostomás vagyok, + van egy bal veséből kivezetett vesekatéterem. Ezt a katétert átlag 3 havonta cserélni kellene. Március végén voltam a kezelőorvosomnál, aki nem volt hajlandó a katéter cserére. Azt mondta, csak akkor menjek hozzá, ha beoltatom magam. Mivel akkor már 8 hónapja volt benn a katéter, s nem vezetett jól, kerestem egy magán orvost, aki hajlandó volt kicserélni. Balszerencsémre ez a katéter 10nap múlva eldugult, komoly fájdalmakat okozva. Mivel sürgősen szükség volt a cserére, felkerestem a helyi urológiai szakrendelést. Persze ott is szóba került az oltás. Mivel mondtam, hogy erről nem szeretnék beszélni, az orvos lekezelő módon bánt velem. Kicserélte ugyan a katétert, de minden féle érzéstelenítő nélkül, sőt szintén érzéstelenítő nélkül varrta azt oda a derekamhoz, rögzítés céljából. Iszonyatos fájdalmakat éltem át a beavatkozás során. De hab a tortán, hogy az ambuláns lapomra is ráírták, hogy: “Covid oltást negalja. Legközelebbi alkalommal beteget csak beoltott állapotban tudjuk ellátni.”
  Természetesen beszéltem a betegjogi képviselővel, aki elmondta, hogy ilyet nem tehet meg. Mivel valószínűsíthető, hogy máskor is mennem kell erre a szakrendelésre, így abban állapodtunk meg, hogy küld részemre egy hivatalos állásfoglalást, miszerint oltatlanul is kötelesek ellátni. Most erre várok. Természetesen, ha szükséges, el tudom küldeni az ambuláns lapomat bizonyítékként. Egyébként ez az eszt-be is felkerült. Sőt, sajnálatos módon egyre több hasonló esetről hallok, miszerint sok orvos tesz ilyen kijelentéseket a betegeinek. Ez viszont dokumentálva is van.

 24. Köszönet a kezdeményezésért. Javasolom egy KÖZÖS google dokumentum (táblázat) használatát. A lapfüleken lent vannak a felhívásban felsorolt bűncselekmények. A sárga mezőben fent a szöveg adja a magyarázatot. Alatta bárki felsorolhat esteket, aki számára a táblázat elérhető úgy, hogy szerkeszthesse is. Most így teszem közzé, szerkesztési lehetőséggel, próbaképpen.
  Az utolsó lapfülön: koronavirus.gov.hu bárki dolgozhat tovább máris, kigyűjtve az adatokat a honlapról.
  A táblázattal kapcsolatban 2 feladat van:
  1. terjesztése, hogy minél több ember elérje és írjon bele.
  2. karbantartása, vagyis időnkénti rendezése, hogy áttekinthető legyen.
  Ehhez kell unkatársakat találni.
  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Q3E7wVChUNTy_xKD3qEY0-nbEdwXCUn-FL8A00ybcJc/edit#gid=0

  Jobbító véleményeket, tanácsokat szeretettel várok

  1. Sajnos a Google blokkol bizonyos tartalmakat (covid, vakcina, stb.) , ezért semmiképpen nem alkalmas felület adatgyűjtésre és megosztásra.

 25. Édesanyám 2020. november 02.-án az otthonában természetes halállal elhunyt, 95. évét betöltve.
  A házi orvosa megállapította a halál beálltát.
  A temetkezési vállalkozó intézte a formaságokat, így amikor a család megkapta a halotti igazolást , legnagyobb megdöbbenésünkre a halál oka elsőként COVID, annak ellenére, hogy semmilyen teszt és semmi nem igazolta.
  Hamisított és hazudott, állítólag pénzt napott.

  1. Azt hiszem, mert egyre csúnyább dolgok derülnek ki. A férfi aki ezen a videón beszél lényegileg azt állítja, hogy a PCR szennyezett és a népírtás része. Azt állítja hidrogéllel, lítiummal és igazoltan rákkeltő anyaggal kezelve. A videó a PCR-ek begyűjtésére és rendőrségi feljelentések megtételére szólít fel (UK), ahol a bontatlan tesztek bizonyítékok. Nem tudom az infót ellenőrizni, sajnálom. Többek között egy szlovák riportra hivatkozik (ami talán elérhető). Azért említettem meg, mert ha így van, akkor ez akkora kaliberű, hogy tudni kell róla, azonnal leállítani és otthon is ezeket a teszteket bizonyítékként lehetne használni.
   https://www.bitchute.com/video/Kv1SoNxARuTY/

 26. Orvosi kamara szaklapja, 2021 jan- febr számában egy cikk: “AMIT A COVID- 19 oltóanyagokról tudni kell – online továbbképzés a GYógyszerészeti Biotechnkológiai Intézet szervezében”
  “Napjainkban a SARS-COV 2 koronavírus megfékezése az egész világot kihívások elé állítja…….a különféle módszerek következtében az oltóanyagok széleskörű és különféle módszerekkel előállított változatai kerülnek hamarosan a gyógyszertárakba. Alkalmazásuk kihívások elé állítja a gyógyszerészeket, az orvosokat, és az egészségügyi szakszemélyzetet, hiszen az oltóanyagok tárolása, a fellépő mellékhatások és esetleges szövődmények korábbi tapasztalatok, és ismeretek hiányában újdonságként érhetik az egészségügyi dolgozókat”.
  A cikket a szfvári Szent György Kórház igazgatóságán lefotóztam, ott rengeteg ilyen szaklap elérhető hiszen megrendelik, ez az egyik. Hová lehet küldenem pontosan?

 27. Székesfehérvári körzeti rendelőben (Prohászka utcai felnőtt rendelő), az oltásról és menetéről van kihelyezve tájékoztató. Ebben az áll, hogy idézem: Az oltás ingyenes és önkéntes2 (alul az utolsó sor).
  Továbbá az is benne van, hogy idézem: “Jelenleg a várandós nőknek, illetve gyermekeknek az oltás nem javasolt. Felhívom a figyelmet, hogy a fogamzásképes nők második oltás után legalább 2 hónapig kerüljék a terhességet” (oldal közepén)

  KÉrdésem, hogy hová küldhetem a fotókat a rendelőről és az asztalon levő Lakossági tájékoztató COVID_19 elleni vakciákról elnevezésű iratot?

   1. Kedves Doktor úr!
    A megosztásra javasolt gmail fiók nem alkalmas adatgyűjtésre.
    A Google blokkol bizonyos tartalmakat (covid, vakcina, Merkel, stb)
    Biztonságosabb felület kellene mind az adatgyűjtésre, mind a levelezésre.
    Üdvözlettel,
    A

 28. nemrégen 2 videót láttam:
  1. ) MÜller Cecilia elmondja hogy minden elhunytat COVIDOS-nak számítanak, maga a bejegyzés 2021. március 21-i volt tehát legkésőbb ekkor mondhatta M.C.
  2.) Szlávik János pedig elmondja hogy a vakcinák jelenleg kísérleti szakaszban vannak, és még 2 évig abban lesznek. 2021 májusában került fel a youtube csatorára az ATV műsora, ahol SZ. J. ezt mondta.
  Küldöm a linkeket! Remélem elérhetőek!

  https://www.facebook.com/szilev/videos/2543214149158216
  Müller Cecília: “Valaha a betegsége során diagnosztizálták laboratóriumi vizsgálattal igazolták a koronavírusra való pozitivitást, akkor ott mindenkit beveszünk az elhunytak közé”
  https://www.youtube.com/watch?v=pk7i57eL4vY
  Szlávik János: “MAgyarországon, de az egész világon egy gyógyszerkísérlet zajlik. Az oltóanyagoknak a kutatása kettő évet vesz igénybe. Nincs 2 év! Jelenleg az egész földgolyón egy gyógyszerkísárlet zajlik. VAlójában tényleg ez zajlik”

  1. Ezzel védik le magukat, hogy:
   1) kísérleti szerek beadása folyik- ők nem felelősek semmilyen halálesetért/ tartós egészségkárosodásért (hiába kényszerítenek, zsarolnak, hisztérizálják a birkákat, stb)
   2) mivel semmi sincs leírva; szóban emondja Nyunyóka, hogy “minden pozitív teszttel rendelkező” Covi- áldozat.
   De cselesen, nem fejti ki:
   – orr- nyálkahártya- PCR alapján,
   – antigén/ antitest gyorsteszt alapján (ott is van nyálból és vérből)
   – rendes laboratóriumi vérvétel antigén/ antitest alapján

   Így gyakorlatilag bárki, az oltás- áldozatok is Covid- áldozatnak minősülnek. A Veszélyhelyzet miatt pedig elvileg bele sem lehet kötni.
   Mint ahogy abba sem, hogy növénygenetikus, állatorvos, teszt/ vakcina- bizniszben érintett szakértők tukmálják a kísérleti löttyöket mindenkire.

   1. Bele lehetne kötni, hiszen nincs izolálva a SARS-coV2 vírus, amire az egész pandémia hazugságot építették. Nincs izolált vírus, nincs bizonyíthatóan attól származó pandémia se. ( Még a hamisított halálozási adatok alapján se nincs…) És természetesen egy ilyen vírusfertőzés kimutatása se lehetséges, még az erre egyébként is alkalmatlan PCR teszttel se. Ezért nem lehet törvényes alapon álló vészhelyzet se és nincs mire és miből vakcinát gyártani. Vagyis minden politikus és “szakértő” benne van ebben az emberiség elleni összeesküvésben,.

 29. Köszönet mindenkinek akik összefogva elkészitik és képviselik ezt a dokumentációt. Orvosok akik összeálltak igen gyorsan, és az ügyvédek akik jogi utra terelik ezt a 3 VHnak is nevezett emberirtást.
  Valamint vizsgálatot igényelne hogy az oltottakról mennyiben terjedhet a fertözése a tüskefehérjének és a nanobotoknak…valamint ehhez hogy irányithatóak lehessenek az oltottak a G5 felszerelése kellett és beinditása. Feltétlenül foglalkozni kell ezzel az ártalmas fegyverrel és meg kell elégedni a 20-30 mikrohullámu technológiával az egészség érdekében!
  Addig mig van egészséges ember aki tovább éli a földet és nem tünik el az emberiség a süllyesztöben!

  https://unser-mitteleuropa.com/cia-neurobiologie-experte-ueber-die-steuerung-des-menschlichen-gehirns-mittels-rna-impfstoffen/?fbclid=IwAR3cvGZX91tFOj7r7mhgubjNowoAx0f1-pgUweI05xA65ofy34KMmyyILFo

  Ezen a portálon megtalálható az elit szándéka és az ki mikor irt könyvet ahhoz hogyan lehetne az embereket rabságba hajtani vagy megölni a többséget, vagyonait elvenni és még a ruházatát is majd valami központi pártfunkci osztaná ki. 2030 tervek Claus Swab és csapata részéröl akikhez a háttteresek is böven benne vannak

 30. Már van jogászunk,akinek a segítségével tömegesen beadhatunk az AB re panaszt a gyermekjogok sérülése miatt és megelőzhetjük a kényszervakcinázásukat ! Reális jogdíjat kér, gyűjtéssel össze lehet adni, az elsőre már megvan a pénz ! Ahogy elkészül a beadvány, nyilvánosan,mindenki számára elérhetővé és beadhatóvá tesszük ! Sajnos bírósági perekhez még nincs ügyvéd ,pedig már most van elég bizonyíték ,hogy a Btk alapján pereket indíthassunk a csalás, zsarolás, népirtás miatt !

  1. Kedves Gurabi Csabáné!

   Ez már igen!
   Gratulálok az egyéni kezdeményezéshez, magam nevében is köszönöm, hogy mernek kiállni jogaikért, mernek tenni! Sikert, kitartást kívánok! Megtenné, hogy valamenyik majdan akkor aktuális itteni cikk kommentjei között jelzi felénk, kik a hozzászólását olvashatták, hogy hogy halad az ügy, mire jutottak? Fontos lenne a visszajelzés, ugyanis kedvet csinál, és lavinát is tud indítani. Tudja, mert az, hogy ez-meg azt kéne tenni, meg akarunk tenni valamit, sajnos nem azonos a megtörtént tettel. Tehát a majdani tenni akarás, szándék, és a megtörtént tett között pont a tett a különbség, a lényeg.

   Üdvözlöm!!!!!
   Gábor.

  2. Legjobbakat kivanom ,kérem tegye közzé az S O S beoltottak ! vagy az Én biztos nem oltatom be magam ! Facebook oldalakon . Ez a két túlélő forum a többit a Oltas utan elhunytak stb törölték …..

 31. AZ OLTOTT ÉS KÓRHÁZBA KERÜLT BETEGEK SZÁMA NYILVÁNOSNAK KELLENE,HOGY LEGYEN!
  EZ KÖZÉRDEKŰ ADAT!

  A kormányak minden adat a rendelkezésére áll. Az oltott betegeket AZONNAL KÖTELEZŐ AZ EESZT-.BE RÖGZÍTENI. A kórházban COVID-.al bennfekvők speciális diagnózist kapnak. Tehát a két adatot összefuttatni gyerekjáték. Ezt utólag is ki lehet kérni és nem meghamisítható.

  EZT FELTÉTLENÜL FEL KELL HASZNÁLNI A PEREKBEN!

 32. Pont a covid a veszélyes?! Miért pont ez?
  “Miután tömeges szállítási rendszerekből – köztük metrókból és autóbuszokból – gyűjtöttek mintákat, a laboratóriumi kutatók azt találták, hogy 10 928 vírus és 1302 szekvenált baktérium ismeretlen a tudomány számára.” https://www.rt.com/news/525026-virus-bateria-study-mapped-metro/
  http://metasub.org/map/
  ” Nem akarjuk, hogy az emberek megijedjenek ezektől a mikrobáktól, mert ezek csak egy része annak az ökoszisztémának, amelyben emberként élünk” – mondta David Danko, a cikk egyik szerzője és a a MetaSUB bioinformatikai igazgatója – mondta a The New York Times. “

 33. Tisztelt Doktor Urak!

  Néhány meglátásomat erre vonatkozólag szeretném leírni önöknek.

  Azt természetesen mindannyian tudjuk, hogy mindenki a WHO-ra fog hivatkozni ebben az aljas megtévesztésben, átverésben, összeesküvésben, gyilkosságokban, kényszerítésekben, emberkísérletekben, gazdaságok összeomlasztásában, stb. És ez valóban az alapja az egész pernek is.

  1. Van egy vitathatatlan és megdönthetetlen TÉNY, ami köré kellene az egész ügyet építeni, éspedig, hogy NINCS IZOLÁLT SARS-coV2 vírus, amire az összes eddigi intézkedéseiket alapozták! Vagyis a WHO eleve HAMIS alapokra, hazugságra építette az un globális pandémiát, ami ki is zárja a tévedés lehetőségét a WHO részéről. Nekik tudniuk kellett erről a tényről, hiszen egy egész bolygót lezárattak erre a nem izolált, soha nem látott és mégis általuk az első perctől kezdve nagyon virulensnek és halálosnak kikiáltott vírusra hivatkozva. Továbbá kényszerítésekkel és megtévesztésekkel éltek és élnek az emberiség tagjai felé olyan, általuk vakcináknak nevezett kísérleti oltások felvételével kapcsolatban – amik mellékhatásaiért, hatásaiért a gyártók se vállalnak felelősséget – , ami szerintük erre a nem izolált vírusra készült és egy olyan technológiával, amely már bizonyítottan káros és halálos mind az állati, mind az emberi szervezetre és ezért annak alkalmazását már be is tiltották. Viszont ezeket a tényeket elhallgatták és elhallgatják az emberek elől, megtévesztve azokat. Sőt kívánatosnak és abszolút biztonságosnak tüntetik fel ezeket, mint egyedül lehetséges gyógymódot eme nem izolált vírus által okozott betegségre. Idetartoznak továbbá az általuk kényszerített egyéb korlátozások, maszkhordatás, karanténozás, kórházi kezelések előírása, stb, ami az emberek egészségének a megromlását eredményezi, illetve súlyosbítja a már meglévőket is. Tehát ez egyértelművé teszi részükről – és az összes bevizsgáló szervezet részéről, akik engedélyezték a vészhelyzeti használatát ezeknek a kísérleti oltásoknak- a szándékos összeesküvést az emberiség ellen, amelynek így a célja sem az általuk hangoztatott és megjelölt. Egyértelműen nem az emberek egészségének a megőrzéséről szól, hanem ellenkezőleg, annak tönkretételéről és egyéb politikai elképzelések megvalósításáról az emberek megtévesztése által.

  2. Az összeesküvésben való szándékos részvétel innentől bizonyítottan vonatkozik minden virológusra, orvosra, állatorvosra is, akik a médiában megnyilatkoztak a pandémia létezése mellett és tudatosan vezették félre az embereket az igazsággal kapcsolatban. Mert ugye a virológusnak szakmailag hivatalból kötelessége tudni, hogy nem izolálták soha a vírust és ezért az általa okozott lehetséges megbetegedésekről se lehet semmit tudni. Tehát az nem okozhat világjárványt bizonyítottan. A többieknek pedig, ha már szereplést vállal egy médiában, akkor kötelessége volt és kötelessége tájékozódni erről, hiszen pontosan tudják, hogy az emberek nagy része megbízik azokban a szereplőkben, akik pl a TV-ben szerepelnek. Ezért a szándékos részvétel eme megtévesztésben és az ezáltal okozott összes kár létrejöttében, létrehozásában részükről is társtettesként bizonyított.

  3. Miután minden politikus, orvos, katona, rendőr, eü dolgozó is a WHO-t fogja felelősnek megjelölni, ezért már csak azt kell bizonyítanunk, hogy tudatosan és önként vettek részt ebben az akcióban.
  – politikusok, kormányok, képviselők
  Nem hivatkozhatnak arra, hogy nem tudták és becsapták őket a WHO-s jelentésekkel, hiszen rengeteg egészségügyi szakember állt a rendelkezésükre, akiket meghallgathattak volna és aszerint cselekedhettek volna. Hiszen nem volt titok akkor sem, hogy nincs izolált vírus, csak minősített. Szuper virulens és szuper halálos. És most már egy sosem látott vírus különböző variánsait is hazudják és azokra is hivatkozva kényszerítenek embereket továbbra is mindenféle jogaik feladására, saját egészségük tönkretételére, emberkísérletben való részvételre. Szankcionálják azokat, akik erre nem hajlandók, illetve törvényeket is hoztak azok ellen, akik az igazságot kutatják, kimondják, terjesztik. Folyamatosan félretájékoztatják az embereket ezekkel az egészségre és az életre veszélyes oltásokkal kapcsolatban, amelyről még a gyártóik se állítják, hogy biztonságosak és felelőséget se vállalnak értük. Sőt, odáig merészkedtek, hogy még magukkal a félrevezetett emberekkel iratnak alá egy nyilatkozatot, amelyben minden felelősséget elhárítanak magukról, a gyártókról és az oltó orvosokról. amikor az általuk kényszerített oltásokat beadatják maguknak. ( Ilyen nyilatkozat beszerzése fontos.) Megzsarolták az eü dolgozókat, akikkel titoktartási szerződést kötöttek ( ilyen példányokat is szerezni kell bizonyítékként), ami már magában bizonyíték arra, hogy olyasmit titkolnak az emberek elől, ami kiderülésétől félnek. Letiltották a boncolásokat azoknál az elhunytaknál, akiknél az erre már általuk is bevallottan alkalmatlan PCR tesztek alapján pozitív eredményt kaptak, amelyek által megtudhatták volna az orvosok, hogy mik voltak a valódi halálokok és a hasonló tünetekkel jelentkezőket aszerint kezelhették volna a továbbiakban. Korrumpálták és korrumpálják az orvosokat és ápolókat, fizetve nekik az általuk beadott oltások után, illetve szankcionálják azokat, akik nem hajlandók a népirtásban részt venni.

 34. https://www.alternativhirek.com/2021/05/a-facebook-agresszivan-elnyomja-majd.html
  @ A hozzászólások “vissza lesznek szorítva”, amennyiben észlelhető, hogy közvetlenül vagy közvetve lebeszélik az embereket az oltás beadatásáról. Nem számít, hogy a tartalom tényszerűen pontos-e – jelentette a Project Veritas a kiszivárgott dokumentumokra hivatkozva.
  A közzétett irányelvek szerint
  .com/static/557a07d5e4b05fe7bf112c19/t/57ceba392e69cf210230e0d6/1434409802334/
  a vakcinákhoz kapcsolódó mellékhatásokról szóló “sokkoló történetek” elnyomhatók, még akkor is, ha azok “potenciálisan vagy ténylegesen igaz események vagy tények, amelyek tényleg komoly biztonsági és egészségügyi aggályokat vetnek fel”.

  https://www.alternativhirek.com/2021/05/bomba-botrany-pfizer-vakcina-akar-40.html

 35. Ezzel érdemes kiegészíteni: https://gloria.tv/post/HrD1XTBVjJb43iUmCVxpMPk7e

  Re: Az új, 2021. évi nürnbergi tárgyalás

  Jorge Bergoglio ellen emberiség elleni bűncselekmények miatt.

  A Bizánci Katolikus Patriarchátus ezennel panaszt nyújt be Jorge Bergoglio ellen, akit Ferenc néven ismernek, és aki a katolikus egyházon belül elfoglalja a pápaságot, emberiség elleni bűncselekmények miatt a Covid-19 botrány kapcsán.

  Jorge Bergoglio:

  1) hamis riasztást indított és hamis információk alapján elrendelte az egyházak bezárását szerte a világon, ezáltal manipulálva és mentálisan traumatizálva a katolikus hívők millióit. Hamis riasztása, amelyet az egyházak bezárása igazolt, mentálisan traumatizált még a világ közvéleményét is. A Covid-19 botrányban tett bűnrészességével Jorge Bergoglio csatlakozott az emberiség elleni szervezett bűnözéshez.

  2) elrendelte a maszkok templomokban való viselését és a társadalmi távolság fenntartását, ezáltal tömeges pánikot és pszichózist okozva, mintha az emberek életét rendkívül komoly veszély fenyegetné. Valójában durva csalást és manipulációt követett el.

  3) Visszaéltek a hivatali erkölcsi tekintéllyel a szuggesztív tömeges agitációért egy halálosan veszélyes és káros messenger RNS-vakcina mellett, amely:

  a) módosítja az emberi genomot, ami az emberi faj kiirtásához vezet, és ez a Teremtő Isten és az emberiség ellen elkövetett bűncselekmény;

  b) tartalmaz egy szövetet, amelyet egy meg nem született gyermek elszakított, mielőtt meggyilkolták volna;

  c) Hidrogélt tartalmaz szerves nanorészecskékkel, amely nemcsak károsítja az egészséget, hanem része az emberiség fokozatos aprítási folyamatának is;

  d) a Római Klub napirendje szerint az emberiség 6 milliárd ember elleni népirtása.

  Bergoglio ezért felelős Isten előtt nemcsak az emberiség tervezett népirtásáért, hanem azért is, hogy a lelkek alávetették magukat a fenevad sátáni rendszerének (Jel. 13–14).

  Követeljük, hogy ezen kényszerítő okokból folytassuk jogi lépéseinket, és hogy a nemzetközi jog és a Nürnbergi Törvénykönyv értelmében Jorge Bergoglio-t állítsák bíróság elé az emberiség elleni bűnözőként.

  A pert a Bizánci Katolikus Patriarchátus nyújtotta be 2021. május 19-én.

  1. Snell György (1949-2021) esztergom-budapesti segédpüspök, a Szt István Bazilika plébánosa, a Szent Jobb Őre, ez év február 21.-én tartott utolsó vasárnapi miséjén, a prédikációjában azt hirdette, hogy aki nem oltatja be magát, az bűnt követ el embertársai ellen. A mise végén a hamvazkodás szertartását végezte. Közelről láttam, teljesen egészségesnek tűnt. Öt nappal később, 26.-án meghalt. A média szerint koronavírus-fertőzésben.
   Feltételezem, hogy a prédikációban – úgymond, – “hazabeszélt”, mert ő is beoltatta magát. És, mint sokan mások, rövid időn belül belehalt az oltás mellékhatásaiba.
   Egy régi mondás szerint pap soha sem megy egyedül a mennyországba, mert viszi magával a gondozott lelkeket, de a pokolba sem, mert viszi magával a megtévesztetteket. Nem tudom, hogy a prédikációban elhangzottak hatására hányan döntöttek úgy, hogy felveszik az oltást? De úgy tűnik őrajta gyorsan számon kérte a Mindenható az “oltakozásra” való kárhozatos ösztönzést.

 36. A Bizánci Katolikus Patriarchátus pert indít Jorge Bergoglio, az úgynevezett “Ferenc” ellen, emberiség elleni bűncselekmények miatt a Covid-19 botrány kapcsán. (Dr. Reiner Fuellmich ügyvéd, a Corona Kivizsgáló Bizottság vezetője)
  Erről a Gloria TV-ből értesültem. Egy francia nyelvű bejegyzés tudósított róla. Először nem hittem el. De felkerestem a Bizánci Katolikus Patriarchátus honlapját és megtaláltam! Igaz. A honlap több nyelvű, az indoklás is ott szerepel.
  http://vkpatriarhat.org/en/?p=20472

 37. Fel kell ébreszteni az embereket a félelem elmetompító állapotából!
  Meg kell találnunk egymást bárhol is élünk ebben az országban, és lehetőleg minél előbb!!
  Sajnos nemcsak a félelem és az egyoldalú tájékozódás az oka annak, hogy nagyon sokan még mindig csak várnak a csodára és hallgatnak.
  A nagy csend, a hallgatás, a passzivitás az ALTERNATÍV MEDICINA területén, a betegségmegelőzésben, a természetgyógyászatban aktívan dolgozó honfitársaink részéről – számomra – nagyon nehezen “emészthető”állapot és elfogadhatatlan hozzáállás…..
  Magyarországon az alternatív egészségmegőrző módszerek az 1990-es évek elejétől egyre ismertebbek lettek. Ekkortól indultak el igen gyorsan a természetgyógyászat különböző területein a képzések. 2000. év körül már több, mint 4000 fő kapott OKJ-s természetgyógyász oklevelet ebben az országban! -Közöttük TÖBB SZÁZ orvos is!!! –
  Ebben a kis országban most hol vannak ezek az orvos-természetgyógyászok, a homeopátia, a keleti gyógymódok, az akupunktúra stb. területein dolgozó orvosok? Miért hallgatnak? Közülük miért csak néhányan támogatják – nevüket is adva!! – az Orvosok a Tisztánlátásért Csapatot?
  Hol van most az a TÖBB EZER főállású vagy vállalkozási formában dolgozó természetgyógyász és miért passzív? Mi a helyzet a különböző természetgyógyászati intézetekkel? Hol vannak a spiritualitás és az ezotéria területén tevékenykedők, az asztrológusok, grafológusok ezrei….és sorolhatnám tovább.. Hozzátok szólunk:
  ÉBEREK vagytok? Hol vagytok? Ti vagytok azok, akik sok olyan pácienssel találkoztok havonta, akik bíznak bennetek..
  Ti vagytok azok, akik Ismeritek az egészségmegőrzés alternatív módszereit, és hatékonynak tartjátok magatokat a pácienseitek betegségmegelőzésben való támogatásában? Ha úgy érzitek, hogy igen – hiszen tapasztaljátok is – akkor itt az ideje, hogy most aktivizáljátok magatokat!! Tudjátok jól, hogy mit kell tennetek. Tegyétek! Emlékezzetek mire esküdtetek!! Etikai kódex….
  Gyűjtsétek az adatokat, beszéljetek, mozgósítsatok és ne hallgassatok!

  1. Így van! Érthetetlen, miért van olyan nagy csend a természetgyógyászat területén? A csaló kuruzslók is lapulnak, ami még érthető: a vírushisztéria ellen kevés a hókusz-pókusz. De az igazi természetgyógyászok ( pl. gyógynövényszakértők) mintha a föld nyelte volna el őket.
   Na és hol vannak most a bibliai végidőket, sőt végítéletet, hirdető szekták!? Most miért nem huhogják, hogy az oltás tulajdonképpen a vadállat bélyegével való megjelölés? – ahogy a Jelenések Könyvében áll. Az elmúlt 30 évben állandóan ezt propagálták, hogy közeleg a világvége, a szárazföldi vadállat elrendeli, hogy mindenkit jelöljenek meg, hogy sem adni, sem venni ne lehessen a vadállat bélyege nélkül. És napjainkban, amikor mindez élő valósággá válik, még ha emberi beavatkozás által is, – hallgatnak az önjelölt próféták.
   De érdekes!

  2. Hogy hol vannak az alternatív gyógyászattal foglalkozó orvosok? Nos, egyrészt szép csendben az utóbbi évtizedben ellehetetlenítették őket, különösen azokat, amelyek a gyógyszeripari lobbinak konkurenciát jelentettek, így különösen pl. a homeopátiát. Most már azt is elérték, hogy nem csak hogy nem minősül gyógyszernek, de javallatot sem lehet ráírni. Hasonlóan, mint most, a média ezt is ezerrel támadta, és tudatosan lejáratta e többszáz éves gyógymódot + itt is elérték, hogy erről tájékozódni is nehéz már, csak az tud, aki tudatosan keres. Ennek következtében a lakosság – főleg a fiatalok – már nem is tudnak e gyógymódról, ami azért is kár, mert a Covid esetén is tud segíteni. Ami különösen szomorú, hogy kis hazánk világviszonylatban is élen járt a homeopátia kinyírásában, köszönhetően az olyan hasonló orvosoknak, „tudósoknak”, mint a most aktívak. Dr. HappyStone még anno ki is jelentette a sajtóban, hogy életcéljának tekinti e gyógymód kisöprését. Sajnos sikerült neki. A világon máshol is erős támadás érte a homeopátiát, de úgy érzékelem, hogy még mindig nem annyira, mint nálunk. Mindez oda vezetett, hogy aki csak homeopátiából élt, az egyik-napról a másikra padlón találta magát. Aki tudott eredeti egyetemi orvosi szakképesítését újra aktivizálva helyezkedett el, vagy profilt váltott. Szóval, én egyáltalán nem csodálkoznék, hogy ők most félnek, mert egyszer már megégették magukat.
   Egy másik ok, hogy az alternatív gyógymódok képviselőinek egy része csak részben ért egyet a „tisztánlátó” kollegákkal. Abban igen, hogy eltúlzottak az intézkedések, hogy biznisz a gyökere, de abban nem, hogy ne lenne Covid fertőzés, pláne nem, hogy esetleg vírus sincs, csak nátha. Ugyanis hozzájuk is mennek azért covidosok és kezelik is őket.
   Ami az ezót és különösen az asztrológiát (vagy más jóslást illeti), ebben a személyes véleményem és tapasztalatom a csalódás.
   Pl itt van egy „celeb”, a bolgár jósnő, Baba Vanga. Hát, a jóslatai 2020-ra nemigen valósultak meg: a járvány megjelenéséről nem tett említést, sőt sem Trump, sem Putyin nem halt meg. /Ezért nem szoktak a jósok ennyire konkrétat mondani, mert akkor az számonkérhető./ Lásd ehhez infó pl itt: https://utajovobe.eu/hirek/eu-tarsadalom-es-jog/8481-a-vak-bolgar-josno-szerint-ilyen-lesz-a-2021-es-ev
   Az asztrólógusok a másik csoport. Rá lehet keresni az aktuális vagy visszamenőleges előrejelzéseikre. Lehet, hogy csak nekem tűnnek semmitmondónak, de direkt figyeltem, hogy mondanak-e valamit arról, hogy meddig tart, vagy hogy mi lesz a végkifejlet, vagy hogy melyik oldal győzedelmeskedik. Valahogy ezeket a legfontosabb kérdésekre a választ sosem mutatják a csillagok. Ezért miért ne lehetne akár azt is feltételezni, hogy nem olyan rossz nekik ez az időszak, van miről jósolgatni, és van egy tekintélyes hallgatótábor is. Most veszítsék el mindezt azzal, hogy elkezdenek „felébredni” és ellene szólni a folyamatnak?

 38. Honfitársaim!
  Isten csodás világot teremtett számunkra. Bármerre is élünk a világon nap, mint nap tapasztalhatjuk
  a természet csodáit. Ha elsétálunk egy virágzó napraforgó tábla mellett láthatjuk azt a harmóniát és
  együttlétet, amit ezek a napraforgók megélnek. A Nap csodás fénye felé fordulva pompáznak,
  növekednek és majd éltető energiával látnak el bennünket, embereket. Mi ebben az érdekes? A
  napraforgómag fantasztikus önmegvalósító programjával megteremti és megsokszorozza önmagát
  úgy, hogy például nem akar kukorica lenni vagy éppen saját társait elpusztítani. Nem felejti el egy
  pillanatra sem, hogy mivel és hogyan tud e csodás földi világ megőrzéséhez és fejlődéséhez
  hozzájárulni önmaga és az Univerzum minden lakójának örömére és hasznára.
  Amikor mi emberek megszületünk, lelkünkben ott van az önmagunk teljesebbé válását és a
  MINDENKI javát szolgáló programunk, ahogy a napraforgómagnak is.
  Isten, a SZERETET, – nem hívők nyelvén fogalmazva: az Univerzum harmóniát teremtő
  rezgésfrekvenciája – amelyben minden és mindenki ezen a feltétel nélküli elfogadáson működő
  hullámhosszon össze van kapcsolódva egymással és EGY-et, egy EGÉSZet alkot, ez maga az ÉLET.
  Minden Lélek itt a Földön SZABAD AKARATOT kapott a Teremtőtől önmegvalósító programjához!
  Ezzel a szabad akarattal szabadon és kreatív módon teremthet fantasztikus dolgokat, mert elméje
  határai végtelenek.
  A Lélek fő program MINDENKIBEN ugyanaz: Szeretetben élni, szeretetet tanulni és ez által Teremteni!
  A szabad akarat azonban lehetőséget ad arra is, hogy ne a szeretet vezérfonala mentén haladjon az
  ember földi ittléte során.
  Mit látunk most? Emberek millió éheznek, halnak meg naponta ezen a bolygón, sok – sok százmillió
  ember él nyomorban és szegénységben, mégpedig kiszolgáltatva pár millió – az anyagiasság, a
  kapzsiság, az önzés, a hatalomvágy uralta – EGOista kisebbség szabad akaratának „köszönhetően”.
  Olyan Lelkek ők, akik ebben a fizikai létükben elfelejtették a megszületésükkor magukkal hozott
  programjukat és legfőbb életcéljukat.
  Ezek az emberek mit tesznek most? Mit gondolnak? Azt hiszik, hogy ahol a FÉNY van, ott a
  korlátozott elméjük erejével elérhetik azt, hogy a Szeretet hatalma felett majd a sötétség, a félelem
  uralkodhat? ( Ha EGO -juk ereje el is nyomja bennük a lelkiismeret és az együttérzés hangját, legalább
  a fizika törvényeire gondoljanak, ugyanis ahol a Fény uralkodik, ott nem rúghat labdába a Sötétség.)
  Arra kérem Istent, hogy bocsássa meg ezeknek a lelkeknek, hogy vakságukban nem tudják mit is
  cselekszenek! Imádkozzunk értük is! Sajnos ezek az emberek letérve a főútvonalukról a sötét
  bozótosban botorkálva nem látják meg, hogy önző terveik megvalósításával önmaguk pusztulását is
  megteremtik!
  A mostani helyzetre fókuszálva:
  Gyorsvonati sebességgel haladunk a szakadék felé! A pénz hatalmával visszaélő milliárdos uralkodó
  kisebbségének sajnos már nem elég az a mérhetetlen földi bőség, amiben élhetnek és dőzsölhetnek.
  Mindent akarnak, az egész világot, VILÁGURALMAT, engedelmes embermilliókat…
  Játszadozni akarnak velünk, mint a marionett bábokkal. Milyen eszközökkel teszik ezt? Tudják jól,
  hogy a Szeretet, a Fény ellenpólusa a Sötétség, a FÉLELEM. Tudják, hogy mit kell tenni. Elválasztani az
  embereket egymástól és a szeretet helyett a félelmet és az ahhoz tartozó negatív érzelmeket kell
  programozni az emberekbe: „Szorong, félj, éld át a létbizonytalanság és a kiszolgáltatottság érzéseit,
  mi pedig megmondjuk neked, hogy ki is az, aki ebben a ludas, kiket kell majd embertársaid közül
  ezért hibáztatnod. Ők lesznek a felelősek e te szenvedésedért, nem pedig mi, akik állandó félelmet
  programozunk beléd a médiákon keresztül…”
  A COVID vírus kiváló félelemkeltő eszköz ezeknek a lelkeknek a kezében, amellyel emberek milliót
  lehet rettegésben, sokkos állapotban, halálfélelemben tartani. Az elmúlt másfél év erre „kiváló”
  bizonyíték. „Túl sokan vagyunk már itt a Földön” – mondják ők…Évekkel ezelőtt már bejelentették,
  hogy lesz egy, majd azt követően egyre több járvány, amelyekre csak egy megoldás lehetséges:
  mégpedig az általuk megalkotott „védőoltások”. Még azt is elmondták, hogy 2030-ig ez milyen
  lépésekben fog mindez történni és azt is, hogy mi lesz végkifejlet. Tudták nagyon jól, hogy az
  emberek nagyon hiszékenyek, naivak. (a II. Világháború idején sem hitték el a tömegek, hogy
  emberek millióit ölik meg gázkamrákban, pedig városaik vasútállomásain esetleg láthatták is, hogy
  honfitársaik százezreit marhavagonokba zsúfolják és otthonuktól, értékeiktől megfosztják……)
  Eddig minden a terveik szerint alakult. 1-2-3. hullám, folyamatos oltások, korlátozások. A program
  végrehajtása szerintük jól halad.. Az oltottakkal elhitetik, hogy a járvány további terjedéséért az
  oltatlan EGÉSZSÉGES emberek a felelősek, akiket majd ki kell közösíteni, be kell zárni, és végül oltásra
  kényszeríteni stb.. Sajnos Olaszországban már az oltatlan egészségügyi dolgozóknak súlyos
  szankciókkal kell szembenézniük….
  Elismerik és kijelentik még azt is ezek a hatalmat gyakorlók, hogy az oltások kísérleti szerek és
  felelősségvállalás nincs a gyártók részéről! Sajnos még ezt is elfogadják az emberek. Úgy tűnik, hogy
  a többséget még ez sem ébreszti fel!! Egyre több az oltások után meghaltak és megbetegedettek
  száma szerte a világban..
  A napokban két oltóanyagról nyilatkozott egy virológus május 27-én a magyar média egyik TV
  adójának esti műsorában, lásd: „Nyilvánosságra hozták Sinopharm kutatási eredményeit” című
  beszélgetést. Az interneten elérhető. A beszélgetésben szó volt az astrazeneca oltásról is.
  Amit a virológus elmondott az önmagáért beszél. Aki ezt a beszélgetést meghallgatja, az talán a
  félelem sokkból legalább egy pillanatra kibillen és elkezd gondolkodni.
  Mennyire megbízhatóak ezek a garanciával nem rendelkező kísérleti oltóanyagok? 5 millió magyar
  embert beoltottak már. Egyre több beteg fordul orvoshoz azok közül, akik oltást kaptak. A saját
  környezetemben is tapasztalom. Például: első oltás után azonnal: 6 órán keresztül megmozdulni sem
  tudott a beoltott, vércukorszintje a kómás állapot felé közelítő szintre esett le, vérnyomása szintén,
  azóta is súlyos tünetei vannak. Ha akkor szerettei nincsenek mellette meghalt volna.. Vagy oltás után
  3 napig olyan szédülés, hogy fel sem tudott kelni a beoltott az ágyból, majd pedig a második oltás
  után súlyos hasmenés, hányás, sárga bőrszín és vizelet…. ez két oltott esetében is így volt….
  továbbiak: bőrelváltozások a beoltott karján, nagy területen… másik eset: első oltás után pár napra
  féloldali bénulásszerű tünetek és miután bementek a beteggel a sürgősségi osztályra órákat kellett
  várni a vizsgálatokra, mert negatív PCR teszt nélkül nem kezdték meg a vizsgálatokat, agyi CT-t stb.
  …Egészségügyi dolgozók, akik nem engedik beoltatni magukat csak negatív tesztekkel mehetnek
  dolgozni, amit majd nekik kell fizetniük….
  Egészséges fiatalok beoltatják magukat, mert különben nem mehetnek be szórakozóhelyekre…
  Az oltásra KÉNYSZERÍTÉS különböző eszközei és módszerei végtelenek és felháborítóak!!
  Ez így egyenes út a katasztrófa és totális diktatúra irányába. Az oltottak és az oltatlanok egymás ellen
  fordítása különböző trükkös módon történik, miközben látszatra azt mondják, hogy az oltás önkéntes.
  A közmédiában hangzott el a napokban: „nehogy azt higgyék az oltatlanok, hogy ők ezt oltás nélkül
  megúszhatják, előbb utóbb mindenkit, az utolsó embert is megtalálja ez a vírus …”
  Meddig tart még ez a félelemprogramozás?
  Ha igaz még 3 millió magyar oltatlan. Meg kell találnunk egymást és MINDANNYIUNKÉRT – a
  beoltottakért is!!! – összefogni és cselekedni. Azokat is meg kell találnunk, akiket beoltottak és most
  betegek, azokat is, akik az első oltás után nem akarnak másodikat..
  Hiszem, hogy a 10 fős csoportjaink egyre nagyobb létszámúak lesznek, ahogy telik az idő.
  LEGYÜNK ÉBEREK, az integrált gondolkodás-és szemléletmód és szívünk szava vezessen bennünket
  ezen a nehéz, de emberhez és lélekhez méltó úton.
  A SZERETET , A FELTÉTEL NÉLKÜLI ELFOGADÁS, A MEGÉRTÉS, A FÉNY EREJE LEGYEN VELÜNK és
  VEZESSEN BENNÜNKET!
  Ebben a kis országban sok orvos-természetgyógyász dolgozik, több ezer természetgyógyász és az
  ezotéria területén tevékenykedő magyar ember. Hozzátok is szólunk! CSATLAKOZZATOK EHHEZ A
  PROGRAMHOZ!!
  Minden segítség jól jöhet most.

 39. Tisztelt Doktor Úrak !

  Reumatológiai szakrendelésre kértem időpontot Sopronban, a doktornő /Dr.H.K/ megkérdezte, be vagyok oltva, kérdezem, mert ha nem szakrendelésre sem mehetek, a válasz : de igen, természetesen maszkban mehetek.
  Majd megkérdeztem: /mivel sok-sok éve ülőmunkám miatt kétévente szükséges reumatológia kezelés, úszás, gyógytorna, masszázs./ mehetek-e így kezelésekre. A válasz: csak ha beoltatom magam, és ne gondoljam hogy egészséges vagyok, mert nem lehetek az, hiába mondtam, hogy végig dolgoztam az elmúlt egy évet bárminemű panasz nélkül !
  Azt mondja a drnő : nyugodtan terjesszem, hogy mindenki aki nem oltat, ilyen kezelésekre nem mehet, lebénulhat, bármi lehet vele, de csak oltottan.
  Köszönöm NEM !

 40. Nos . Szombathely Epcos-Tdk uzem! Csak orturkalasi teszt utan dolgozhatsz!
  Buk. Nestle! Csak oltottak dolgozhatnaķ!

 41. Tisztelt Doktor Urak!
  Megkerdezem, hogy nincs e lehetoseguk leforditani a kanadai orvos kutato, virologus dr Byram Bridle nyilatkozatat, amirol mar Pocs dr. Is tett emlitest. /21. majus/
  En prof. dr Boros G. Laszlo fb oldalan, majd a 21. majus 25i BBD Health Bottom up oldalan kozvetitett elo musoraban ertesultem a lenyegrol: az mRNS oltasok altal legyartatott tuskefeherje fokozottan virulens es egyben sajnos patogen tulajdonsagainak felfedezeserol.
  En nem tudok idegen nyelvet, s talan meg sokan masok sem, akiket erdekelnenek az interju reszletei.
  Kb. 10 perces anyag.
  Ha megoldhato a magyar nyelven torteno kozzetetel honlapjukon, en is, es gondolom sokan nagyon halasak lennenk ezert. Hiszen eleg sulyos ez a felfedezes, s talan valamit vedekezni is kellene a betegito hatas ellen!
  Koszonom a lehetoseget, es sok sikert, erot kivanok aldozatos tevekenysegukhoz!
  Papp Zoltanne, pszichologus

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük