Népszámlálós kérdőív – az idióták megint alkottak

Mihalik Angelika írása.

A szereplők szabadon variálhatóak, eddig ilyen eseteket láttam, hallottam – beszéltem egy kérdezőbiztossal is, ha ő ilyen szitukban lesz, a rendszer őt sem engedi majd tovább:

I. Vegyünk (csak példaként) egy egyetemi várost, négy, egymással semmilyen rokoni kapcsolatban nem álló egyetemista lakik a lakásban

akiből az egyikük rebellis, nem akarja kitölteni a kérdőívet, a másikuk pedig elment az El Caminora, telefonon sem elérhető.

1. Egy lakóház/lakás egyetlen kódot kap.

2. A kérdőívben megkérdezik, hányan laknak a lakásban életvitelszerűen.

3. Az egyikük, akinek épp kedve van, önkéntes jogkövető, elkezdi kitölteni a kérdőívet, beírja: személyek száma: a 3. pontra beírja, hogy 4.

4. Innentől kezdve, mind a négy személyről az adatokat meg kell adnia, kezdve a névvel, és válaszolnia kell a lakótársai személyes adataira, van, amikre kötelező, pl.:

vagy:

7.1-7.2.4, 8-10. stb. pontok.

Most mit csináljon? Ha nem tölti ki rájuk sem, akkor saját magára sem tudja.

Az El Caminon zarándokló ember nem veszi fel a telefont, a rebellis nem hajlandó válaszolni, hanem hozzávágja a lakótárshoz a réz teáskannát, az önkéntes jogkövető lakótárs pedig nem tud továbbmenni a kérdőívvel.

A jogkövető lakótárs megpróbál emiatt a kérdőívben visszamenni, és kitörölni a két lakótársat, akinek nem tudja az adatait.

Ezzel két gond is van:

a) nem tudja kitörölni – amúgy sem igazán jó ötlet, mert akkor hazudik, hamis adatot szolgáltat, hiszen 4-en laknak a kóddal jelzett lakásban, ezért úgy dönt, hogy

b) a 2 reintens lakótárs helyett kitölti (rettegve a 200 ezres büntitől) ami adatot nem tud, oda beír valamit, ami nyilván nem felel meg a valóságnak, de ha nem tölti ki, akkor SENKINEK, neki sem lesz kitöltve, de minden részletet nem is tud róluk.

Mindegy, kitölti helyettük is, de ezzel a tettével:

b1): más személyes adataival jogellenesen, annak engedélye nélkül visszaélt;

b2): hamis adatot szolgáltat más személyről, annak hozzájárulása nélkül.

Ugyanez lesz a szitu, ha kimegy a kérdezőbiztos, mert ha mind a 4-en nem működnek közre, akkor egyikükre sem tudja kitölteni a kérdőívet. És vannak kötelező adatok.

4. Fokozzuk a helyzetet:

Az El Caminon barangoló, meg a rebellis szülei puszta aggodalomból kitöltik a gyerekeikre is a kérdőívet – ők sem tudnak mindent jól, beírkálnak pár dolgot, ami viszont nem egyezik meg azzal, amiket a lakótárs kitöltött.

(Amúgy ne mondd, hogy az adatok nem lesznek a kóddal az adott személy(ekhez) kötve, nem lehetsz ennyire hülye, hogy ezt tényleg elhiszed, vagy ha igen, akkor menj el a következő génterápiás oltásodért.)

Na szóval, ott fog állni a hatóság, akinek lesz az El Caminon bolyongóról meg a másik figuráról is két kódszámmal kétféle, nem azonos tartalmú adathalmaza.

II. Van egy albérlő a lakásban, megkapja a kérdőívet.

a) verzió: a tulajdonostól írásbeli hozzájárulást kér az adatok kitöltésére. A tulajdonos nem adja meg, ergo a bérlő nem tudja kitölteni a kérdőívet, de a tulajdonos kitölti a kérdőívet helyette. Ilyen esetnek a valószínűsége igen kicsi.

b) verzió: ta tulajdonostól írásbeli/szóbeli hozzájárulást kér az adatok kitöltésére. A tulajdonos nem adja meg, a bérlő – rettegve a büntitől – sunyiban elkezdi kitölteni, rájön, hogy nem tudja kitölteni a kérdőívet úgy, hogy bizonyos kérdésekre nem válaszol, mert a rendszer nem engedi tovább, tehát összevissza írkál mindenféle hamis adatot a lakásról, azaz a tulaj tudta és beleegyezése nélkül más vagyonáról nyilatkozik.

b1: A tulajdonos kicsit jogkövető, ezért (nem tudva, hogy a bérlő kitöltötte) ezért ő is kitölti, kérve ügyfélkapun kódszámot rá, de letagadja a bérlőt (ha nincs NAV-nál lejelentve stb.) – tehát baj van, mert ugyanarra a lakásra két adathalmaz van, ráadásul az egyik szerint lakik benne valaki, a másik szerint meg nem, és a lakással kapcsolatos adatok (szigetelés stb.) sem egyeznek.

b2: A tulajdonos jogkövető, a bérlő nem, ezért a tulaj kitölti, a bérlő adatait elkezdi beírni, de – mivel a bérlő lázad – össze-vissza adatokat ír be a bérlőre, nem a valósakat.

És még millió és egy verzió lesz.

Szerinted mennyire pontos és hiteles adatbázishoz fognak jutni az okosok?

Egyáltalán az kiderül majd, hányan is élnek a szerencsétlen országban?

Források:

https://nepszamlalas2022.hu/a-kerdoivrol

219. § (1) Aki a személyes adatok védelméről vagy kezeléséről szóló törvényi rendelkezések megszegésével haszonszerzési célból vagy jelentős érdeksérelmet okozva

a) jogosulatlanul vagy a céltól eltérően személyes adatot kezel, vagy

b) az adatok biztonságát szolgáló intézkedést elmulasztja, vétség: 1 év.

(2) (1): aki a személyes adatok védelméről v. kezeléséről szóló tv-i rendelkezések megszegésével az érintett tájékoztatására vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, és ezzel más v. mások érdekeit jelentősen sérti.

(3) 2 év: különleges adatra.

(4) bűntett: 3 év: hivatalos személyként vagy közmegbízatás felhasználásával.

A bcs. Jogi tárgya az érintett személyes adatai megismeréséhez és biztonságos kezeléséhez, őrzéséhez fűződő jog. Elkövetési tárgya a személyes adat.

A bcs. háttérjogszabálya elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.). Az Infotv. 3. § 2. pontja értelmében személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

A bcs. elkövetési magatartásai a jogosulatlan vagy a céltól eltérő adatkezelés, az adatok biztonságát szolgáló intézkedés elmulasztása, illetve a tájékoztatási kötelezettség megszegése.

Az Infotv. 3. § 10. pontja szerint adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet v. a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása v. összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, vmint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

Súlyosabban büntetendő, aki a személyes adattal visszaélést különleges adatra követi el. A (3) bekezdésben szereplő rendelkezés a különleges személyes adat fogalma helyett a különleges adat fogalmát szerepelteti, figyelemmel az Infotv. 3. § 3. pontjában használt terminológiára, mivel a különleges adat szükségszerűen személyes adatnak számít. Ennek értelmében különleges adat a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, a bűnügyi személyes adat. Minősített esetet képez, ha a személyes adattal visszaélést hivatalos személyként vagy közmegbízatás felhasználásával követik el.

https://kuria-birosag.hu/hu/joghat/12012-szamu-bje-hatarozat


8 thoughts on “Népszámlálós kérdőív – az idióták megint alkottak

 1. Zseniális összefoglaló -:)
  Talán nem is véletlen, hogy sokan nem tesznek ebbe energiát. Minek.
  Még akkor se, ha eredendően nem lennének rebellisek.

 2. Ha egy (oltásáldozat) tavaly elhunyt családtag megüresedett (tartósan lakó nélkül álló) ingatlanát több kódos levéllel is becélozták, nem világos, hogy melyik kóddal és kinek kellene, milyen alapon/hozzáállásból válaszolni.

 3. Ez a kérdőív híven reprezentálja a retardált eurokrata agy(atlan)tröszt mentális állapotát. Nyilván ez is abból a “tudományos” műhelyből került ki, ahol korábban az uborkák kötelező hajlásszögét határozták meg.
  Mostanra már a méreginjekció is elvégezte a munkáját az eurokraták megmaradt, gyér számú agysejtjein, ha voltak olyan óvatlanok, hogy nem placebót adattak be. Szóval ne csodálkozzunk, ha a jövőben egyre agyatlanabb ötletekkel állnak elő, mint pl. a tehéngáz megadóztatása, persze szigorúan “klímavédelmi” szempontok alapján.

 4. Hegedűs A. Úrnak küldöm, és másoknak, akik tudják és szeretnék értelmezni, és tisztábban látni. Vaskalapos orvosoknak is ajánlott.

  https://www.bitchute.com/video/0GpZxzSbkIgi/

  Érthető és megdöbbentő elemzés arról, hogy az infarktust nem is a vérrögök okozzák, ugyanaz a metódus figyelhető meg, mint a tobbi hazugságnál . Találnak valamit és kinevezik oknak…pedig nem az.

 5. Szintén Hegedűs Úrnak.
  Nem tudom mennyire követi dr. Tom Cowan webinarjait, de az okt 12-eiben azt mondta a kérdésre, miért folytatja még mindig ennyire a virus-elmélet elleni küzdelmet, hogy sok meggyőződése mellett pár hónapja hírt hallott Stefan Lankáról, hogy nincs jól, és megígérte neki, hogy élete végéig küzdeni fog, mert barátjának, mentorának tartja….Remélem nem akarják eltenni dr Lankát :(.

  1. https://www.bitchute.com/video/gNBwrP2JyDBW/
   Platón barlangja: Dr. Tom Cowan

   Kedves Szilvia,
   Ez a hír nagyon elszomorít. Én is Dr. Lanka hívő lettem, és remélem, hogy nem sikerül őt eltenni.
   A videót köszönöm, amint tudom megnézem.
   Az ébredéshez ide teszek egy korábbit, amit nemrég hallgattam újra.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük