Maszkviselés az iskolákban, Levél dr. Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkárnak

Az Apaszív Gyermekjogi és Családvédelmi Egyesület levélváltása a köznevelésért felelős államtitkárral, dr. Maruzsa Zoltánnal.Emberi Erőforrások Minisztériuma
dr. Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár részére


Tisztelt Maruzsa Zoltán Államtitkár úr!

Gyermekjogi és Családvédelmi Egyesületként a legnagyobb örömünkre szolgál a tanintézetek, iskolák magyarországi megnyitása.

Sajnálatos módon ezen örvendetes hír kapcsán, legnagyobb megdöbbenéssel tapasztaltuk, hogy országosan több tanintézetben,  a 2021.05.19. nappal rendelet szerint hatályba lépő, megszokott iskolai tanrend folyamatos visszavezetését, szülői munkaközösségek, ismeretlen motivációból megakadályozni kívánták, miközben teljességgel megalapozatlan, pánikkeltő híreket terjesztenek kör-emailek formájában a szülők és tanárok között.

Pontosan láthatjuk, hogy mind a KSH, mind az Euromomo halálozási adatai lapaján, hogy Magyarországon nincsen számszaki értelemben járvány, mivel semminemű túlhalálozás, tehát az átlagtól való szignifikáns eltérés nem mutatható ki idén sem, különös képen a gyermekek relevanciájában nem beszélhetünk ilyen tényállsáról.

Forrás: eurmomo.eu – 2021.04.19.


Tapasztalhattuk azt is, a Magyarországon elmúlt hónapokban sport-egyesületekben továbbra is rendszeresen sportoló gyermekek kapcsán, hogy semmilyen megszokottól eltérő megbetegedési hullám nem volt sehol nyomon követhető az esetükben, sehol az országban. Ez nyilván, ha utólagosan is, de átértékelt, tapasztalati perspektívából kell tanulsággal szolgáljon a jövőre nézve. Teljesen indokolt tehát egészségügyi, szociális és oktatási szempontból is az iskolák megnyitása és a normális tanrend mielőbbi, tartós bevezetése. Különös tekintettel arra vonatkozóan, hogy nemzetközi felmérések alapján a lezárások a gyermekek szociális és értelmi és fejlődésének terén hozzávetőlegesen ugyanannyi lemaradást okoztak, mint amennyi ideig azok tartottak.

A mai napon sajnálatos módon tapasztalhattuk, hogy országszerte számos iskolában több tanár kötelezi a gyermekeket a felesleges és súlyosan káros maszkhordásra. Nem csak az iskola folyosóján, de tanórákon és az iskola udvarán is!


Felhívjük figyelmüket, hogy a BTK vonatkoztatható, kiskorú veszélyzetetésének tényállása, 208. § (1) „A kiskorú nevelésére, felügyeletére vagy gondozására köteles személy – ideértve a szülői felügyeletet gyakorló szülő, illetve gyám élettársát, továbbá a szülői felügyeleti jogától megfosztott szülőt is, ha a kiskorúval közös háztartásban vagy egy lakásban él -, aki e feladatából eredő kötelességét súlyosan megszegi, és ezzel a kiskorú testi, értelmi, erkölcsi vagy érzelmi fejlődését veszélyezteti, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.” , valamint a BTK 195. vonatkoztatható kényszerítés tényállása, § „Aki mást erőszakkal vagy fenyegetéssel arra kényszerít, hogy valamit tegyen, ne tegyen vagy eltűrjön, és ezzel jelentős érdeksérelmet okoz, ha más bűncselekmény nem valósul meg, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.” ,valósul meg álláspontunk szerint a gyermekek kötelező maszkhordatásával.


Kérjük Önt és illetékes munkatásait, hogy ezért különös tekintettel tiltsák meg gyermekek számára a maszkhordást tanintézetekben és erre nyomatékosan hívják fel a tanintézeti dolgozók figyelmét! Valamint, hogy minden tudomásukra jutott olyan esetben, ahol gyermekeket tanintézetben maszkok viselésére köteleznek, általános gyermekvédelem okán tegyenek feljelentést, kiskorú súlyos veszélyeztetése és kényszerítésének alapos gyanúja miatt.


Tájékoztatjuk Önöket ezzel egyenes összefüggésben, hogy a németországi, Weimari Bíróság 2021.04.08. napján kelt 178 oldalas, 9 F 148/21 számú, valamint a szintén németországi Weilheimi Bíróság 2021.04.13. napján kelt 31 oldalas, 2 F 192/21 bírósági ítélet egybehangzó szakértői vélemények alapján kimondják, hogy sem aPCR-tesztek, sem a gyorstesztek nem képesek vírusfertőzést kimutatni és, hogy a maszkok hordása különös tekintettel gyermeki jólétre veszélyes. (Mind két ítéletet e levél csatolmányaként mellékeljük.)


A német bíróság előtt most először kerültek bizonyításra az előírt korona-ellenes intézkedések tudományos értelmetlenségei és szükségtelenségei egy több hónapos jogi eljárásban. A szakértőként a higiénés orvos, Prof. Dr. med Ines Kappstein, a pszichológus Prof. Dr. Christof Kuhbandner és a biológus Prof. Dr. rer. biol. hum. Ulrike Kämmerert kerültek meghallgatásra a weimari perben.


A ténybeli és jogi helyzet megvizsgálása és a szakértői vélemények kiértékelése után a bíróság arra a következtetésre jutott, hogy a mostani tiltó intézkedések olyan mértékű kockázatot jelentenek a gyermek mentális, testi illetve érzelmi jólétére, hogy a további fejlődésük beavatkozás nélkül valószínű, hogy jelentős, irreverzibilis károkat szenved.

A bíróság megállapítja: „Itt fennáll ilyen kockázat. Mivel a gyermekeket nemcsak szellemi, testi és lelki fejlődésük tekintetében veszélyezteti, hogy az iskolai időben viselniük kell az arcmaszkot, és hogy távol tartsák magukat egymástól és más emberektől, hanem jelenleg is károsítja őket az a kötelezettség. Ez sérti a gyermekek és szüleik számos jogát a törvény, az alkotmány és a nemzetközi egyezmények alapján. (Vonatkozó nemzetközi egyezményeket természetesen Magyarország is ratifikálta.) Ez vonatkozik különösen az alaptörvény 2. cikkéből eredő személyiség szabad fejlődésének és testi épségének jogára, valamint az alaptörvény 6. cikkétől a szülők általi nevelésre és gondozásra vonatkozó jogra (az egészségügyi intézkedések tekintetében is).

A bíróság kifejti: “A gyermekeket fizikailag, pszichésen és oktatási értelemben is károsítják, megsértik jogaikat, anélkül, hogy a gyermekek vagy harmadik személyek számára bármilyen előny származna ebből.”


Az ítélet a maszkok tekintetében:


A maszk-viselés tekintetében a bíróság megállapította Kappstein professzor szakértésének kiértékelése alapján, és nemzetközi adatok figyelembevételével is, hogy a maszkok hordásának hatékonyságát egészséges emberek számára a nyilvánosságban tudományos bizonyítékok nem igazolják.


A maszkok nemcsak haszontalanok, hanem veszélyesek is – állapította meg a bíróság: „Amint a szakértő is kifejtette, minden maszkot helyesen kell viselni, hogy elvileg hatékony lehessen. A maszkok azonban szennyeződési kockázattá válhatnak, ha megérintik őket. A lakosság nem viseli őket megfelelően, másrészt nagyon gyakran megérintik őket a kezükkel. Ez a televízióban is látható politikusoknál is megfigyelhető, amennyiben viselik azokat.

„A SARS-CoV-2, aeroszolokon, keresztül, vagyis a levegőn keresztül történő továbbadása orvosilag valószínűtlen és tudományosan nem bizonyított. Ez egy olyan hipotézist képvisel, amely főleg az aeroszolos fizikusokhoz nyúlik vissza, akik a véleményezőként érthető módon nem képesek felmérni a szakterületükről eltérő orvostani összefüggéseket. Az „aeroszol” elmélet rendkívül káros az emberi együttélésre, és azt jelenti, hogy az emberek már nem érezhetik magukat biztonságban semmilyen belső térben, sőt egyesek még az épületeken kívüli „aeroszolok” fertőzésétől is félnek. Az „észrevétlen” átvitel mellett az „aeroszol” elmélet arra a tényre jut, hogy minden embertársunkat fenyegeti a fertőzés.

A diákok, a tanárok és a hallgatók, vagy a munkahelyi kollégák közötti szoros, azaz 1,5 m (1 – 2 m) alatti távolságok még akkor sem jelentenek kockázatot, ha a két kapcsolattartó egyikének megfázásos tünetei vannak, mert az ilyen kontaktok időtartama az iskolában vagy akár felnőttekkel valahol a nyilvánosság előtt túl rövid ahhoz, hogy a cseppek átterjedjenek. Ezt mutatják azok a háztartások tanulmányai is, ahol a számos bőr- és nyálkahártya-érintkezés szoros együttélés ellenére a háztartás csak néhány tagja betegszik meg, ha valakinek légúti fertőzése van.


A PCR- és gyorstesztek alkalmatlanságáról


A PCR-vizsgálattal kapcsolatban a bíróság megállapítja: „A szakértő Prof. Dr. med. Kappstein szakértésében rámutat, hogy az alkalmazott PCR-vizsgálattal csak genetikai anyag detektálható, de arra nem ad tájékoztatást, hogy az RNS olyan vírusokból származik-e, amelyek képesek fertőzésre és ezért képesek szaporodni, az az reprodukcióra képesek.

A szakértő Prof. Dr. rer. biol. hum. molekuláris biológus, szakértői jelentéseben megerősíti Kämmerer , hogy a PCR-teszt – még akkor is, ha helyesen hajtják végre – nem tud információt szolgáltatni arról, hogy egy személy aktív patogénnel fertőzött-e vagy sem.

Mivel a teszt nem képes megkülönböztetni a “halott” anyagot egy élő vírustól, például egy teljesen ártalmatlan genomfragmentumot, amely a test saját immunrendszerének megfázás vagy influenza elleni harcának maradványa régebbről (ilyen genomfoszlányok még sok hónappal az immunrendszer harca után megtalálhatók.)

Még akkor is, ha a PCR elvégzése során mindent “helyesen” végeztek el, beleértve az összes előkészítő lépést (PCR tervezés és felállítás, mintavétel, előkészítés és PCR végrehajtás), és a teszt pozitív, azaz: egy genomszekvencia észlelésre került, amely szükség esetén szintén akár létezhet is az egyik, vagy akár másik specifikus korona-vírusban (SARS-CoV-2), ez semmilyen körülmények között nem jelenti azt, hogy az a személy, akinek a tesztje pozitív volt, megfertőződött egy replikálódó SARS-CoV-2-vírussal, következésképpen mások emberek számára fertőző, veszélyes lenne.

Kollaterális gyermeki károk

Felhívjuk a Tisztelt Emberi Erőforrások Minisztériumának figyelmét, hogy svájci és osztrák felmérések alapján a járványügyi intézkedések okán, jelentős kollaterális károk léptek fel a fiatalok körében is!  Így például megduplázódott fiatalok körében az öngyilkosság és többszörösére nőtt a szorongási félelem, alvás- és koncentrációs zavarok illetve depresszió miatti megbetegedések száma.

A Donau – Kremsi Egyetem – erre vonatkozó tanulmányát, Christoph Pieh, az egyetemi klinikai tanszék vezetője, gyermek- és serdülőkori pszichiáter vezette. Tanulmányiak eredményéről így nyilatkozott:

„A depressziós tünetek, a szorongásos tünetek, de az alvászavarok gyakorisága a fiataloknál időközben ötször-tízszeresére nőtt, és a tendencia növekszik. Az eredmények aggasztóak. Különösen az, hogy a fiatalok körében ilyen magas arányában vannak jelen öngyilkossági gondolatok.”

Kereken 3000 (14 éves és idősebb) iskolást kérdeztek Ausztria egész területéről 2021 februárjában mentális egészségi állapotukról. A pszihés tünetek egyértelműen megnőttek: 56 százalékuk depressziós tünetekkel küzd, a gyermekek felénél szorongás alakult ki, egynegyedüknél pedig alvászavarok, továbbá 16 százalékuknak öngyilkossági gondolataik vannak.

Kérjük levelünk értelmében, hogy mihamarabb végezzenek Magyarországon is országos felmérést szakemberek bevonásával a fiatalkorúak körében és támogassák úgy az iskolás gyermekeket, mint a pedagógusokat felvilágosító munkával, hogy a normális, pánik-mentes, megszokott életrend mihamarabb visszaállhasson, és a tanintézetek ne válhassanak egy pillanatra sem gyermeki traumatizálás helyszínévé!


Kérjük Önöket továbbá, hogy fentiek értelmében, szakértők, orvosok és pszihológusok bevonásával hozzanak létre egy olyan grémiumot ami lefekteti annak alapkövét, hogy hasonló helyzetben gyermekek ne sérülhessenek esetleges aránytalan intézkedések kapcsán ilyen jelentős mértékben, illetve segít gyermekeknek feldolgozni az elmúlt időszakban elszenvedett sérüléseket. Ezen grémium megalapításában szívesen segítünk javaslatokkal és a nálunk összegyűjtött, gyermekjólét szempontjából releváns tapasztalatokkal.


Budapest 2021.04.19.

Üdvözlettel,


Az Apaszív Gyermekjogi és Családvédelmi Egyesület nevében,

Demény-Nagy Kristóf
alapító, elnökségi tag


Dr. Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár válaszlevele:Apaszív Gyermekjogi és Családvédelmi Egyesület válaszlevele:


Emberi Erőforrások Minisztériuma

dr. Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár részére

Tisztelt Maruzsa Zoltán Államtitkár úr!

Köszönettel vettem a helyzethez méltó, rendkívül gyors válaszát. (Iktatószám: VIII/1984/2021/KOHAT)

Hazánkban a korlátozások más országokhoz képest még, ha enyhébbek is voltak, sajnos messzemenően meghaladták azt a mértéket, amik főleg a gyermeki társadalom, első sorban lelki sérülése nélkül átvészelhető lett volna.

Az iskolanyitás kapcsán tapasztalható most igazán, főleg kiskorú gyermekeknél, hogy a vírus-félelemmel generált, jelentős részben mediális, társadalmi traumatizálás sokkal jelentősebb mértékű, mint azt magunk is gondoltuk előzetes felméréseink alapján. Részben, és erre sajnos nincsen rá jobb szó, de minket is sokkolnak, azon hírek, melyek elérnek hozzánk.

Hogy a gyermekek tekintetben egy pontos képet kaphassunk traumatizáltságuk mértékében, előkészítettünk egy országos méretű felmérést, klinikai gyermek szakpszihológusi támogatással. Az eredményeket természetesen jelentős közérdek okán meg fogjuk Önökkel is osztani, amint azok szakmailag kiértékelésre kerültek.

Az jelenleg általánosságban tarthatatlan állapot rendezésére, mihamarabbi, általános országos felvilágosító munkát tartjuk szükségesnek elvégezni, melyben a tanárokkal meg kell értetni, hogy gyermekek tekintetében a tőlük való félelem, tudományos bizonyítékok alapján, teljes mértékben nélkülöz bármiféle evidenciát, így az teljesen alaptalan. A gyermekek potenciális fertőzőként történő stigmatizálása, a gyermekek kényszerítése a maszkok hordására, pedig szintén súlyosan káros számukra és bizonyítottan irreverzibilis károkhoz vezet, nem csupán rövid, de hosszú távon is, ezen kívül pedig nem csak megnehezíti a tanórákon való részvételt, de egyenesen iskolai félelmet vált ki gyermekeinkből számos esetben! Ennek tudományos bizonyítékokon alapuló részletezését megküldtem Önnek előző levelemben, ezen kívül számtalan más vonatkozó tudományos munka is rendelkezésünkre áll ide vonatkozóan.

Az EMMI 20/2012 kormányrendelet megemlítésével kapcsolatosan nyomatékosan fel szeretném hívni a figyelmét arra, hogy nincsen és nem is létezhet olyan akár csak házi rendelet vagy szabályzat Hazánkban, amely gyermekekre nézve köztudomásúlag káros és veszélyes intézkedést foganatosítana, amely egészség- implicte élet-ellenes, így ennek okán maszkviselést előírhatná gyermekek számára! E ponton pedig ismételten hivatkozom a weimari és weilheim ítéletekre, melyeket köztudomású tényként kell tekinteni.

Említett esetleges feltételezett intézkedések, egyes iskolákban, nem csupán hazai törvényeket sértenék álláspontom szerint de, az 1991. évi LXIV. a Gyermek jogairól szóló, New Yorki Egyezményt úgyszintén és ezzel nemzetközi jogot.

Mivel gyermekeink védelme, nem csupán Magyarország Alaptörvénye értelmében, hanem és természetesen átalános, keresztény emberi értékrenden és erkölcsi normákon alapuló természetesség, így bárminemű hovatartozástól független társadalmi kötelesség, ezért kérem Önt, hogy segítsen azon személyek megnevezésében, akik közvetlen módon illetékesek az említett kérdéskörben, és érdemben tudnak hozzájárulni a fennálló helyzet soron kívüli és megnyugtató rendezésében.

Budapest 2021.04.21.

Üdvözlettel,

Az Apaszív Gyermekjogi és Családvédelmi Egyesület nevében, Demény-Nagy Kristóf alapító, alelnök


4 thoughts on “Maszkviselés az iskolákban, Levél dr. Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkárnak

  1. Azért nyitották meg az iskolákat, hogy a gyermekekbe beültessék a Fenevad bélyegét, aztán majd a gyermekek miatt a szülőkbe is belekényszerítsék ezt a keresztényellenes pokolba forduló cselekedetet. Munkatársaim azt ajánlják, NE ENGEDJÉK A GYERMEKEKET AZ ISKOLÁBA! Nekik semmi sem szent, akkora keresztényüldözés van, hogy sokan még nem is képesek felfogni, hogy már annak az idejében vagyunk, s egyre nagyobb lesz, majd elkezdődik a természet radikális megváltozása, földrajzi helyismeretünkkel már semmit sem kezdhetünk, mert reggel még sík, üldözéses népirtás következtében délben, már lehethogy hegy, fel kell alaposan készülni, s ott vannak a segítő mennyei üzenetek, amit oly sokan képtelennek tartanak, már most is, amikor nagyon sok minden már megtörtént. Még egyszer, tanítsák otthon, NE ENGEDJÉK A GYERMEKEKET AZ ISKOLÁBA, se HÁTTÉRHATALOM által megfélemlített GYILKOS ORVOSOK KÖZELÉBE!

  2. Nagyon jól összefoglalta az Egyesület alapítója a lényeget, amire az államtitkár részéről a szokásos semmitmondó, felelősséget nem vállaló, továbbhárító válasz érkezett. Honnan tudja, mekkora trauma érte a gyerekeket? Végeztek országos szintű közvéleménykutatást, megkérdezték a gyerekeket? Ha csak a megfélemlítést, a kiközösítést látják tanáraik, szüleik, osztálytársaik részéről, akkor milyen úton induljanak így el az életben?

  3. Eddig azt gondoltam, hogy az állami iskola ugyan nagy eséllyel trazmatizálja a gyerekeket, de legalább lehetőséget teremt a szocializációra. Most már, a fentiek fényében úgy látom, ebben sem segít, sőt az Emberré válást egyenesen akadályozza. Eggyel több ok arra, hogy innen távol tartsuk a gyermekeinket, családok és nevelők összefogva és megteremtsük a nevelés új, szabad, élő formáit.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük