A Korona Igazsága panaszt tett az egyenlő bánásmód követelményének megsértéséért

A Korona Igazsága internetes csoport nevében az Alapvető Jogok Biztosa Hivatalának Egyenlő Bánásmód Főigazgatóságához fordultam a magyar kormány 513/2020. (XI. 23.) Korm. rendeletében foglalt ú.n. “idősáv” elnevezésű jogsértő intézkedés miatt, amely lényege szerint megtiltotta a hatályossági ideje alatt a 65. életévüket be nem töltött lakosoknak (így nekem is) az élelmiszerboltok, drogériák és gyógyszertárak látogatását hétköznap 9.00 óra és 11.00 óra között, hétvégén pedig 8.00 óra és 10.00 óra között. 

Panaszomban a 2003. évi CXXV törvény az egyenlő bánásmódról, 8. § o) pontjára hivatkozok, amely kimondja, hogy közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek minősül az olyan rendelkezés, amelynek eredményeként egy személy vagy csoport valós vagy vélt életkora miatt részesül kedvezőtlenebb bánásmódban, mint amelyben más, összehasonlítható helyzetben levő személy vagy csoport részesül, részesült vagy részesülne. 

Hivatkozok továbbá ugyanezen törvény “Áruk forgalma és szolgáltatások igénybevétele” fejezete, 30. § (1) pontjára is, amely kimondja: 

“30. § (1) Az egyenlő bánásmód követelményének megsértését jelenti különösen – a 8. §-ban meghatározott tulajdonság alapján az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségben, így különösen a vendéglátó-ipari, kereskedelmi, valamint a művelődés és a szórakozás céljára létrehozott intézményekben – a) megtagadni vagy mellőzni szolgáltatások nyújtását vagy áru forgalmazását.” 

Mindezeket figyelembe véve kérem, hogy állapítsa meg a Hatóság a jogsérelmet, rendelje el, hogy a jövőben ilyen ne történhessen, valamint alkalmazzon bírságot és/vagy egyéb jogkövetkezményt a cselekmény felelősére, az illető kormányrendelet aláírójára, Orbán Viktor miniszterelnökre.

Felhívom a figyelmet, hogy az Alaptörvény nem ad lehetőséget veszélyhelyzet esetén sem a kormánynak bűncselekmény, szabálysértés elkövetésére vagy nemzetközi szerződés megszegésére, és az élethez és az emberi méltósághoz való jog sem korlátozható.  Az élelmiszerekhez, a vízhez, ruházathoz és gyógyszerhez való hozzáférés megtagadása pontosan az élethez való jogot sérti, és akár életkor alapú csoporton elkövetett emberiesség elleni bűncselekmény tényállását is kimerítheti. 

Valamint azt is pontosítom, hogy az “idősáv” elnevezésű, jogkorlátozó intézkedésnek nincsen semmilyen orvosi szakmai alapja, nem végeztek orvostudományi kísérletet, amelyik meggyőzően és törvényesen bizonyítaná, hogy az intézkedés hatékony betegségmegelőzési eszköz lenne. 

Forrás: https://ruszinkarpatalja.blogspot.com/2021/01/ez-meg-nekem-is-eros-korona-igazsaga.html

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük