Magyarok Világszövetsége: Tiltakozás és felszólítás cselekvésre a SARS-COV-2 kényszeroltás ellen!

A Magyarok Világszövetsége az alábbi tiltakozást és cselekvésre szólító felhívást hozza ezennel nyilvánosságra:

Tiltakozás és felszólítás cselekvésre a SARS-COV-2 kényszeroltás ellen!

A Magyarok Világszövetsége megrökönyödéssel tapasztalja, hogy hosszú hónapok retorikájával szemben a Magyarország kormányát vezető miniszter Karácsony előtti nyilatkozata, majd ezt követően a miniszterelnök nyilatkozatai is arról árulkodnak, hogy magyar államhatósági részvétellel „oltási igazolvány” bevezetését készítik elő, amely alapján lehetővé válna a magukat a „vakcinázásnak” önként alá nem vető emberek súlyos, hátrányos megkülönböztetése.

A legmagasabb kormányzati szinten bejelentett szándék fölülírja az eddigi kormányzati retorikát. Többé nem igaz, hogy az új koronavírus kapcsán bevezetésre kerülő „vakcina” nem lesz kötelező! Azzal, hogy a kormányzat aggodalom nélkül helyez kilátásba lehetséges korlátozásokat azokkal az emberekkel szemben, akik nem vetik alá magukat a „vakcinázásnak”, azzal nemcsak hátrányos megkülönböztetést követ el velük szemben, vélelmezett egészségi állapotuk alapján, hanem egyenesen kényszeroltássá teszi a SARS-COV-2 kapcsán bevezetésre kerülő „vakcinát”. Ez a szándék elfogadhatatlan és megengedhetetlen. Külön fájdalom, hogy ezt a pálfordulást Jézus urunk és általa a remény születésének ünnepére időzítették.

A történtek miatt megrendült bizalommal ugyan, de az ország alkotmányos rendjéhez, már az Aranybullában megfogalmazott „jus resistendi et contradicendi” jogához ragaszkodva tiltakozunk e szándék ellen, és haladéktalan cselekvésre szólítjuk fel Magyarország kormányát.

1. Ne támogassa, és határolódjék el. Felszólítjuk Magyarország kormányát, hogy haladéktalanul állítsa le minden olyan tevékenység támogatását, amely (1) a „vakcina” bárminemű közvetlen vagy közvetett eszközzel történő kötelezővé tételét eredményezné, illetve (2) az emberek „oltási igazolással” való megkülönböztetését tenné lehetővé. Ugyanakkor tegye egyértelművé, hogy ilyen megkülönböztető eszköz bevezetéséhez soha nem fog hozzájárulni.

2. Egészítse ki az Alaptörvényt. Felszólítjuk Magyarország kormányát, hogy éljen az Országgyűlésben élvezett kétharmados többségével, és haladéktalanul terjessze elő az Alaptörvény tizedik, az összes eddiginél indokoltabb módosítását, amely megtiltja az embereknek egészségi állapotuk szerinti hátrányos megkülönböztetését. Tiltsa meg ez a törvénycikk az új koronavírus, annak mutációi és esetleges újabb változatai elleni „vakcinákat’ elutasító emberek bármilyen hátrányos megkülönböztetését. Az Országgyűlést arra hívjuk, hogy sürgősséggel tűzze tárgysorozatára, és hajtsa is végre ezt az Alaptörvény-kiegészítést.

3. Lépjen a visegrádi országok és az EU-tagállamok irányában. Felszólítjuk Magyarország kormányát, hogy haladéktalanul keresse meg a visegrádi országok, valamint az Európai Unió minden kormányát és parlamentjét, és kérje tőlük a fent részletezett magyarországi intézkedésekkel azonos értékű lépések megtételét az alapvető emberi szabadságjogok és a jogállamiság védelmében.

4. Helyezze kilátásba a vétóját az EU-ban. Felszólítjuk Magyarország kormányát, hogy helyezze kilátásba: meg fogja vétózni az Európai Unió valamennyi olyan intézkedését, amelyek alapján lehetővé válna az emberek kötelező jellegű beoltása avagy hátrányos megkülönböztetése az oltás hiánya miatt. Magyarország kormánya az EU-ban az elmúlt években számos alkalommal élt vétójogával Izrael érdekeinek, illetve saját, kormányzati érdekeinek védelmében. Itt az ideje annak, hogy Magyarország kormánya éljen nagyhatalmi státusából fakadó vétójogával a magyar emberek és az Európai Unió összes lakosa alapvető emberi jogainak védelmében is.

5. Vizsgálja meg az emberiesség elleni bűncselekmény alapos gyanújának fennállását. Felszólítjuk Magyarország kormányát, hogy kezdeményezze nemzetközi tudományos testület létrehozását annak igazolására vagy cáfolatára, hogy az új koronavírus tudatos és célzott emberi tevékenység eredményeként jött létre. Addig is, amíg ez a nemzetközi testület feláll, hozzon létre saját hatáskörében ilyen testületet. Annak feltételezésére, hogy az új koronavírus tudatos és célzott emberi tevékenység eredménye, nyomós okot ad Luc Montagnier, az AIDS-vírust azonosító, Nobel-díjas francia virológus 2020 tavaszán tett bejelentése, miszerint bizonyítottnak látja, hogy az új koronavírus laboratóriumban készült, tehát emberi tevékenység eredménye. Erősítik ezt a gyanút mindazok az intézkedések, amelyek nehezítették az új koronavírus azonosítását és a hatékony gyógymódok megtalálását. Első helyen említjük az Egészségügyi Világszervezet (World Health Organization – WHO) javaslatára számos országban elrendelt boncolási tilalmat és korlátozásokat.

6. Kezdeményezze az ENSZ rendkívüli közgyűlésének összehívását. Felszólítjuk Magyarország kormányát, hogy kezdeményezze az ENSZ rendkívüli közgyűlésének összehívását azzal a feladattal, hogy az új koronavírus létrehozásával kapcsolatos bármilyen emberi részvételt nyilvánítson az emberiesség ellen elkövetett, világszerte üldözendő bűncselekménnyé, amely soha nem évül el.

7. Kérje az ENSZ Biztonsági Tanácsának ülésezését. Felszólítjuk Magyarország kormányát, kérje az ENSZ Biztonsági Tanácsának ülésezését azzal a feladattal, hogy hozzon határozatokat, amelyek világszerte lehetővé teszik az új koronavírussal kapcsolatos bűnüldözést, a gyanúsítottak vád alá helyezését. Terjedjenek ki a Biztonsági Tanács nemzetközi vizsgálódást lehetővé tevő határozatai azokra, az egész emberiséget érintő egyéb fenyegetésekre is, amelyek vizsgálatát hadászati és egyéb szempontú titoktartás ürügyén jelenleg korlátozzák, illetve ellehetetlenítik. Ide tartozik egyebek mellett a Chemtrail, a HAARP, az 5G, az emberi genóm módosítása, az ember klónozása.

Az új koronavírus megjelenése és az annak kapcsán elrendelt világzárvány súlyos kihívás elé állította az emberiséget és benne a magyar nemzetet is. Ez arra kényszerít, hogy haladéktalanul hagyjunk fel a bárgyú, tétova védekezéssel, és az emberi élet védelmében a kihívással azonos léptékű tettekre szánjuk el magunkat.

Kérjük Magyarország kormányának határozott, megalkuvás nélküli, a magyar nemzet és az egész emberiség érdekében történő, haladéktalan cselekvését.

2020–2021 fordulója legyen sorsfordító erejű!

Budapest, 2020 decembere

Magyarok Világszövetsége

18 thoughts on “Magyarok Világszövetsége: Tiltakozás és felszólítás cselekvésre a SARS-COV-2 kényszeroltás ellen!

 1. BIBLIA JELENÉSEK KÖNYVE ezt éljük. Biztos vagyok benne,hogy a világi és az egyházi vezetők ezzel tisztában vannak.
  Felfoghatatlan,hogy kiszolgálják az ördögi utasításokat.Hiszen az ő családjuk,környezetük is áldozatul esik a történéseknek.
  Magukat kereszténynek mutató politikusok,vezető miniszterek hóhérai a nemzetüknek.Az Egyház elveszítette a HITét? Csökkentik vagy megszüntetik az ima alkalmakat,Szentmisét,nem hisznek a szenteltvíz erejében-pedig a Sátán fél tőle.Fertőtlenítővel mossák le az Oltáriszentséget a kezükről.Stb.Nagy légterű templomban még öten se lehet összejönni közös imára.Azért lehetnek kivételek,ahol a pap hiszi az Isten valóságát. Bízunk benne,hogy itt hittel,szívvel imádkoznak az emberek.
  Mert az is kiolvasható a Szentírásból,hogy imával is lehet csökkenteni a ránk váró szenvedéseket.Miért nem hirdet az Egyház országos imaláncot,imafelhívást,Szentségimádást az ördög hatalmának megszüntetésére?Van erre példa a BIBLIÁBAN.
  Jó lenne,ha a Világszövetség tiltakozását komolyan venné a kormányunk,mert ha a teremtő Isten beavatkozik a rendcsinálásba,az szörnyű lesz mindnyájunknak.PIÓ atya próféciája beteljesülhetne,ha kormányunk bátor lenne nemet mondani az ördögi erőknek.
  Sajnos-megoszlanak az orvosok,gyógyszerészek és a lakosság véleményei az oltással kapcsolatban.Sikerült egyeseket jól megfélemlíteni,elhitetni a hazugságokat velük. Legyen velünk a teremtő Isten irgalma,Szent Fia könyörülete,a Szentháromság segítsége,a Szűzanya védelme,a Szent Angyalok ereje. Ámen.

  1. Teljesen igaza van. Mint katolikus hitoktató hihetetlen módon hátráltatbak azok az elképesztő akadályok amiről ön ír. Hála Isten, vannak lelkiismeretes papok, így tavasszal is mindig tudtam szentmisére nenni. A szenteltvíz elvétele maga a Sátánnak ajtónyítás. Pont azt kérdem én is hónapok óta, hogy egyházaink miért nem állnak ellen, miért nem hírdetnek imahadjáratot? A döbbenet egyik csúcsa karáxcsonykor ért. Szfehérvron karácsonyoztunk Lányoméknál, és hatalmas döbbenetünkre, eljépedésünkre, szomorúságunkra püspöki helyi utasításra nem volt éjféli szentmise az egész egyházmegyében. Kormányunk feloldást tett, de egyházunk egy része nem élt ezzel a lehetőséggel. Merre, és hová tartunk? Kell nagyon az ima!!

 2. NYÍLT LEVÉL AZ OPERATÍV TÖRZSHÖZ ÉS A KORMÁNYHOZ

  https://www.who.int/news/item/14-12-2020-who-information-notice-for-ivd-users
  https://cormandrostenreview.com/international-press/
  https://www.infowars.com/posts/the-real-pandemic-is-an-outbreak-of-pcr-testing-2/
  Az eddig összegyűlt nyilvános bizonyítékok, és kutatási eredmények alapján:

  Mi, Magyarország polgárai ezúton követeljük, hogy alapjogaink értelmében sürgősen adjanak választ életünket és alapvető emberi jogainkat érintő kérdéseinkre!:

  1- Pontosan mire alapozták a vészhelyzet, járványhelyzet, stb… kihirdetését?
  2- Tudatában vannak-e annak, hogy Önök jogilag – a saját maguk által meghozott szabályok szerint – sem megfelelően jártak el ezek megállapításában, kihirdetésében?
  3- Önök szerint a fertőzöttség milyen %-os aránya szükséges ahhoz, hogy bezárathassanak vállalkozásokat, megvonva megélhetésüket, munkanélkülivé téve emberek tízezreit, korlátozhassák az egészséges emberek mozgását, korlátozhassák a gyülekezés jogát, alapvető emberi jogokat?
  4- Ki határozta meg, ki mérte meg és validálta ezt a %-os értéket? Egyáltalán, meghatározta-e valaki?
  5- Készek-e arra, hogy mindezekért pénzben kárpótolják az érintett feleket?
  6- Milyen alapon kényszerítik a lakosságot egészségkárosító hatások elszenvedésére, úgy mint gyerekek maszk viselése vagy maszkok viselése szabad téren, egészséges emberek lakásaikba zárása, amely mind az immunrendszer gyengülésével is jár?
  7- Tudatában vannak-e annak, hogy az ember alapvető joga nem korlátozható semmivel, mert az születési jogunk?
  8- Mikor és mi indokolja a katonaság bevonását a kórházi munkába, az emberek utcai igazoltatásába? Önök a fenti válaszok alapján jogszerűnek ítélik-e ezt az intézkedésüket?
  9- Tegyék nyilvánossá azokat a szakmai anyagokat, amelyek alapján meggyőződtek az “új” koronavírus létezéséről és azokat a vizsgálatokat, amelyek szerint a vírus átesett a Koch-féle posztulátum-vizsgálaton!
  10- Az amerikai CDC, a WHO legutóbbi publikációit és egyéb tudományos munkákat felhasználva, a portugál munkaügyi bíróság ítéletét figyelembe véve kérjék be a laboroktól és hozzák nyilvánosságra, hogy melyik laborban milyen melegítési ciklusszámot alkalmaztak a PCR teszteknél!
  11- Tudomásuk van-e arról, hogy a PCR teszt nem alkalmas diagnosztikai célokra, a tesztet nem erre tervezték, és a PCR teszt eredménye orvosi diagnózis és egyéb laborlelet nélkül nem jelenthet automatikusan fertőzöttséget?
  12- Amennyiben a laborokban alkalmazott melegítési ciklusok miatt falspozitív az eredmény, ezeket az eredményeket azonnal semmisítsék meg! A járványügyi adatokat azonnal korrigálják!

  13- Ki a felelős a kormány részéről, hogy szakmailag nem járt el körültekintően a PCR tesztek és gyorstesztek alkalmazhatóságának helyes megállapításával kapcsolatban?
  14- Német mintára állapítsák meg, hogy mi számít fertőzésnek és fertőzőképességnek!
  15- Végezzenek vizsgálatokat a “tünetmentes” PCR-pozitív embereken, amivel megállapítható, hogy bennük valóban annyi vírus van, ami által valóban megfertőzhetnek másokat – ahogyan ezt az Egészségügyi törvényünk is elrendeli!
  16- Fejlesszenek ki a fertőzöttség megállapítására alkalmas teszteket és standardizálják azokat és azok alkalmazását is!
  17- Amennyiben egy 0,3 – 1,8 %-os fertőzöttségi arány ilyen intézkedéseket és jogkorlátozásokat, elvonásokat indokol, adjanak magyarázatot arra, hogy miért nem tették meg ezeket az egészségünk megóvása érdekében a korábbi, ennél sokkal súlyosabb influenza járványok idején?
  18- Tegyék lehetővé Covid diagnózis eseteiben a boncolást, mert enélkül, pusztán egy teszt-eredményére alapozva nem nyilvánítható Covid okozta halálnak a haláleset.
  19- Az Eü tv. alapján nem fertőzött az, akinél nem lehet, nem tudják, vagy nem mutatták ki egyéb módszerrel is az fertőzőképes vírust olyan mennyiségben, ami által az egyén valóban fertőzöttnek és fertőzés továbbadására alkalmasnak minősül! A törvény alapján nálunk senkit sem minősíthetnek fertőzöttnek vagy fertőzőnek pusztán egy pozitiv PCR vagy más, pl. a Miniszterelnökünk szerint is 50-60%-os pontosságú gyorsteszt alapján és karantén alá sem vonható! A jogszabály szerint a pozitív teszt eredmény ehhez nem elegendő, a fertőzés/fertőzöttség /fertőzőképesség megállapítása csak a teszt ÉRTÉKELÉSE és ORVOSI DIAGNÓZIS felállításával lehetséges!
  20- Követeljük, hogy bizonyítsák és indokolják a még soha sehol nem engedélyezett kísérleti módszeren alapuló mRNS oltások biztonságosságát és hatékonyságát az eddig történt kutatások és felbukkant mellékhatások alapján! (Az egyik oltásnál az oltást megkapott emberek 3%-a munkaképtelenné vált, az oltást már a lakosságon alkalmazták.) Ha ezt a kísérleti oltást teszik csak elérhetővé, akkor törvényileg tegyék lehetővé, hogy senkit ne érhessen sehol, semmilyen tekintetben semmilyen hátrány vagy megkülönböztetés, ha a kísérleti technológia iránti bizalmatlanságból vagy egészségügyi, vallási, lelkiismereti okból nem adatja be magának! Ne tegyenek kötelezővé olyan kísérleti technológián alapuló oltást, aminek hosszú távú hatásairól, következményeiről semmilyen információ nincsen!
  21- Követeljük, hogy ne tiltsák és cenzúrázzák az eltérő vélemények megjelenését vagy kimondását a médiákban és a közösségi oldalakon a teszteléssel, járványhelyzettel, vagy az oltássokkal kapcsolatos tények és új információk esetében! Az embereknek joguk van tájékozódni és dönteni az egészségük felől!
  22- Ismert tény, hogy az mRNS alapú oltások kísérleti jellegűek és sürgősségi engedélyezési eljárás alatt hozták forgalomba őket, ami miatt a gyártók fel lettek mentve a felelősségviselés alól, tehát a következményekért a felelősség a kormányokat terheli!
  23- Követeljük a PCR tesztek használatának azonnali felülvizsgálatát és ennek tükrében a járvánnyal kapcsolatos statisztikák kijavítását, a járványügyi intézkedések újragondolását – különös tekintettel a maszk használatra, a karanténszabályokra, oltásokra – , emberi jogaink korlátozásának/megvonásának azonnali megszüntetését, illetve a kísérleti oltások által előrevetített egészségkárosítás és életveszély megszüntetését az oltási intézkedések visszavonásával!
  24- Követeljük a tesztelésekkel, maszkviseléssel, oltásokkal kapcsolatban eddig elvégzett és nyilvánosságra hozott nemzetközi orvosi és kutatási eredmények figyelembevételét és az ország törvényeinek betartását mindenkor, így a jelenlegi helyzetben is!

  Magyarország lakói és polgárai
  2020. december 23.

 3. Magyar Köztársaság polgárai nevében
  A teljesség igénye nélkül: A vakcinai gyártói nem vállaltak semmilyen felelősséget. Ezt így ebben a tudatban rendelte meg minden állam. Mivel kísérleti oltóanyag ez a Nürnbergi kódex szerint tiltott ember kísérlet, bűncselekményét kimeríteni. A gyártok elmondták , hogy a 3. fázist a betegek kevés létszáma és az idő rövidsége miatt nem tudták megfelelően kiterjeszteni. Halmazatilag pedig, bűnszövetségben, hazaárulással, és szándékos népirtási kísérlet erős gyanúja, amelyet szándékos megtévesztéssel, pszichikai kényszerrel oldanának meg. Egyetlen haláleset is bőven elegendő ezek bizonyítására. Tudatában vannak a hatóságok, hogy sem a rövidtávú sem a hosszabb távú mellékhatások nem ismertek, egy kísérleti technológia amelyet még sikerrel soha sem alkalmaztak, illetve súlyos mellékhatásokat találtak és haláleseteket is a 2. fázisban. Ugyanakkor ezzel egyidőben már folyt a sorozatgyártás is. Vádolom továbbá a hatóságokat, a nemzetgazdaság szándékos meggyengítésével, melyet külföldi szervezetek utasítására és önkéntes beleegyezéssel hajtanak végre. További vádak: Idős és krónikus emberek idő előtti halálának okozásával, mivel a hamis PCR tesztre hivatkozva kórházi ellátásokat vagy félbeszakítottak, vagy el sem kezdték az arra jogosult állampolgároktól megtagadva. (Ha lesz több ezer megosztás minél több, annál nagyobb a súlya. 10-20000 ember ellen már nem tehetnek semmit.) Eredeti megosztás Sz. Attila

 4. Az utolsó mondattal van bajom:
  “Ez arra kényszerít, hogy haladéktalanul hagyjunk fel a bárgyú, tétova védekezéssel, és az emberi élet védelmében a kihívással azonos léptékű tettekre szánjuk el magunkat.”
  Ez nem egyértelmű, hogy mire szólít fel. Bármi, és annak ellenkezője is belemagyarázható. Ezt pontosítani kellene, vagy kivenni a szövegből, szerintem.

 5. Tisztelt Magyarok Világszövetsége!

  Szikszai Ilona vagyok,és nem tudom,hol van a Nyilatkozat ,amit szeretnék aláírva visszaküldeni Önöknek,mindnyájunk érdekében.

  Kérem,szíves értesítésüket! E-mail címem: ilka19590529@gmail.com

  Köszönettel,tisztelettel:

  Szikszai Ilona Szolnokról

 6. Üdvözlöm!
  Csatlakozom Szikszai Ilona leveléhez. Szeretném megtudni, hogy a nyilatkozatot hol lehet aláírni?
  Szíves válaszukat a marmagyar19@gmail.com címre várom. Azért is fontos lenne, mert át tudnám adni az ismerőseimnek.

  Köszönet a válaszért,

  tisztelettel: Fülep Mária

 7. Támogatom a fenti kezdményezéseket.

  Stuber Zsolt írása mondjuk 4-4 millió levélben is akár elmehetne mondjuk 5-5 címre.
  -miniszterelnök, -egészségügyi miniszter, -országos tisztifőorvos, -MTI, -egy tv adó jó lenne, de nem tudok megnevezni alkalmasat
  Gondolkozzunk!
  Valódi postán, valódi borítékban, sok-sok tonnányi papíron. Bizony!

 8. Szerinten a kormánynak ki kelkene állni és bevallani milyen kényszerítő erő vette rá erre és azt mondani, hogy nem nem teszem meg az emberekkel ezeket a dolgokat.
  Véleményem szerint minden ország melléjük állna.
  Merjenek fecskék lenni és a tavaszt elhozni.

 9. Én vállalnám Stuber Zsolt nyilatkozatának kinyomtatását és postázását, ha valaki segítene abban, hogy összeállítana egy címlistát.
  Előre is köszönöm a segítséget,
  Kis Zsolt
  kiszsolt75@protonmail.com

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük