EU Parlamenti Közgyűlése 2021 január 27-ei határozatának magyar fordítása

Covid-19 oltások: etikai, jogi és gyakorlati szempontok

1.) Az új SARS-CoV-2 koronavírus okozta fertőző betegség, a Covid-19 járvány sok szenvedést okozott 2020-ban. Decemberre több mint 65 millió esetet regisztráltak világszerte, és több mint 1,5 millió ember vesztette életét. Maga a járvány betegségterhe, valamint a leküzdéséhez szükséges népegészségügyi intézkedések pusztították a világgazdaságot, a már meglévő törésvonalak és egyenlőtlenségek fokozódását (ideértve az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést is), munkanélküliséget, gazdasági hanyatlást és szegénységet okozva.

2.) A Covid-19 elleni biztonságos és hatékony vakcinák gyors bevezetése világszerte elengedhetetlen a járvány megfékezéséhez, az egészségügyi ellátórendszerek védelméhez, az életmentéshez és a globális gazdaság helyreállításához. Bár a nem gyógyszerészeti beavatkozások, például a fizikai elhatárolódás, a maszkok használata, a gyakori kézmosás, valamint a leállítások és a lezárások segítettek lassítani a vírus terjedését, a fertőzési arány most ismét növekszik az egész világon. Az Európa Tanács számos tagállama egy második hullámot tapasztal, amely rosszabb, mint az első, miközben lakossága egyre inkább „pandémiás fáradtságot” tapasztal, és demotiváltnak érzi magát az ajánlott magatartás követése miatt, hogy megvédje önmagát és másokat a vírustól.

3.) Még a gyorsan bevezetett, biztonságos és hatékony vakcinák sem jelentenek azonnali csodaszert. A 2020-as év végi és 2021 eleji ünnepi szezont követően, a hagyományos beltéri összejövetelekkel, a legtöbb tagállamban a fertőzési arány valószínűleg nagyon magas lesz. Ezenkívül a francia orvosok tudományosan korrelációt állapítottak meg a kültéri hőmérsékletek, valamint a kórházi kezelések és halálozások előfordulási aránya között. A vakcinák kétségtelenül nem lesznek elegendők ahhoz, hogy ezen a télen jelentősen csökkentsék a fertőzési arányt – különösen ha figyelembe vesszük, hogy a kereslet ezen a ponton messze meghaladja a kínálatot. A „normális élet” látszata tehát a legjobb körülmények között is legkorábban 2021 közepétől vagy végétől folytatható.

4.) Az oltások hatékonysága érdekében elengedhetetlen a sikeres bevezetésük és az elegendő felvételük. Az oltások kifejlesztésének sebessége azonban nehezen leküzdhető kihívást jelenthet a velük szembeni bizalom kiépítésében. A Covid-19 vakcinák megfelelő kiépítésére is szükség van a vakcina hatékonyságának biztosításához. Ha nem elég széles körben terjesztik egy ország súlyosan sújtott területén, az oltások hatástalanná válnak a pandémia megállításában. Ezenkívül a vírus nem ismer határokat, ezért minden ország érdeke, hogy együttműködjön a globális méltányosság biztosításában a Covid-19 vakcinákhoz való hozzáférésben. A vakcina tétovázás és az oltás nacionalizmus képes megsemmisíteni az eddig meglepően gyors és sikeres Covid-19 oltási erőfeszítéseket, lehetővé téve a SARS-CoV-2 vírus mutációját, és ezzel tompítva a világ eddigi leghatékonyabb eszközét a világjárvány ellen.

5.) Nemzetközi együttműködésre tehát minden eddiginél nagyobb szükség van a Covid-19 vakcinák fejlesztésének, gyártásának, valamint igazságos és méltányos elosztásának felgyorsítása érdekében. A Covid-19 vakcinakiosztási terv, más néven COVAX, a vezető kezdeményezés a globális oltóanyag kiosztás terén. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO), az Oltószövetség (Gavi) és a Járványos Készenléti Innovációs Koalíció (CEPI) közös vezetésével a kezdeményezés az aláíró országok finanszírozását vonja be a COVID-19 vakcinák kutatásának, fejlesztésének és gyártásának támogatására, és az árak egyeztetésébe. Megfelelő oltáskezelésre és az ellátási lánc logisztikájára, amelyek nemzetközi együttműködést és előkészületeket igényelnek a tagállamok részéről, szintén szükség lesz a vírus elleni oltások biztonságos és méltányos módon történő szállításához. Ebben a tekintetben a Parlamenti Közgyűlés felhívja a figyelmet, az országoknak a WHO által kidolgozott útmutatásaira a programok készültségéről, végrehajtásáról és országos szintű döntéshozataláról.

6.) A tagállamoknak már most el kell készíteni az immunizálási stratégiát az adagok etikus módon történő kiosztása érdekében, beleértve annak eldöntését, hogy mely lakossági csoportokat helyezzék fontossági sorrendbe a kezdeti szakaszban, ha kevés a kínálat, és hogyan lehet majd elterjeszteni az oltást, ahogy egye javul a COVID-19 vakcina elérhetősége. A bioetikusok és közgazdászok nagyrészt egyetértenek abban, hogy a 65 évesnél idősebb és a 65 év alatti személyek, akiknek alapvető egészségügyi állapota miatt nagyobb a súlyos betegség és halál kockázata, az egészségügyi dolgozók (különösen azok, akik szorosan együttműködnek a magas kockázatú csoportba tartozó személyekkel) ), és az alapvető kritikus infrastruktúrában dolgozó embereknek elsőbbséget kell biztosítani az oltásokhoz való hozzáférés terén. Nem szabad elfelejteni azokat a gyermekeket, terhes nőket és szoptató anyákat, akiknek eddig még nem engedélyezett oltást.

7.) A tudósok rekordidő alatt figyelemre méltó munkát végeztek. Most a kormányoknak kell cselekedniük. A Közgyűlés támogatja az ENSZ főtitkárának elképzelését, miszerint a Covid-19 vakcinának globális közjónak kell lennie. Az immunizálásnak mindenki számára elérhetőnek kell lennie, mindenhol. A Közgyűlés ezért arra kéri a tagállamokat és az Európai Uniót, hogy:

7.1 a Covid-19 vakcinák kifejlesztése tekintetében:

7.1.1 magas színvonalú és etikus módon lefolytatott, az emberi jogokról és a biomedicináról szóló egyezmény vonatkozó (ETS 164. sz., Oviedói Egyezmény) rendelkezéseinek megfelelően végzett vizsgálatok biztosítása, és az orvosbiológiai kutatásra vonatkozó kiegészítő jegyzőkönyv szerint (CETS 195. sz), amely fokozatosan magában foglalja a gyermekeket, a terhes nőket és a szoptató anyákat;

7.1.2 annak biztosítása, hogy a Covid-19 elleni vakcinák értékeléséért és engedélyezéséért felelős szabályozó testületek függetlenek és politikai nyomástól védettek;

7.1.3 a vakcinák biztonságára, hatékonyságára és minőségére vonatkozó minimális normák betartása;

7.1.4 hatékony rendszerek bevezetése a vakcinák és azok biztonságosságának nyomon követésére az általános lakosság körében történő bevezetésük után, hosszú távú hatásuk figyelemmel kísérése céljából;

7.1.5 független vakcinakompenzációs programok bevezetése az oltásból származó károk megtérítése érdekében;

7.1.6 fordítsanak különös figyelmet a gyógyszer vezetők vagy gyógyszeripari vállalatok belső kereskedelmére, akik indokolatlanul gazdagodhatnak állami költségeken, a közegészségügyről és a gyógyszeripar érdekeiről szóló 2071 (2015) sz. Határozatban foglalt ajánlások végrehajtásával: hogyan lehet garantálni a közegészségügyi érdekek elsőbbségét?

7.1.7 a szabadalmakból és a szellemi tulajdonjogokból eredő korlátok és korlátozások leküzdése annak érdekében, hogy biztosítsák a vakcinák széles körű előállítását és terjesztését minden országban és minden állampolgár számára;

7.2 a Covid-19 vakcinák kiosztása tekintetében:

7.2.1 biztosítsa az egészségügyi ellátáshoz való méltányos hozzáférés elvének tiszteletben tartását, amelyet az Oviedo Egyezmény 3. cikke rögzít a nemzeti oltóanyag kiosztási tervekben, garantálva, hogy a Covid-19 vakcinák nemtől, fajtól, vallástól, jogi szempontoktól függetlenül elérhetők legyenek vagy társadalmi-gazdasági helyzet, fizetési képesség, elhelyezkedés és egyéb tényezőktől függetlenül, amelyek gyakran hozzájárulnak a népességen belüli egyenlőtlenségekhez;

7.2.2 stratégiák kidolgozása a Covid-19 vakcinák egyenlő elosztásához a tagállamokon belül, figyelembe véve, hogy a kínálat kezdetben alacsony lesz, és felkészülés arra, hogyan lehetne bővíteni az oltási programokat, amikor a kínálat bővül; kövessék a független nemzeti, európai és nemzetközi bioetikai bizottságok és intézmények, valamint az WHO tanácsát e stratégiák kidolgozása során;

7.2.3 annak biztosítása, hogy az azonos prioritású csoportokba tartozó személyek egyenlő bánásmódban részesüljenek, különös figyelmet fordítva a legkiszolgáltatottabb személyekre, például az idősebbekre, az alapbetegségben lévőkre és az egészségügyi dolgozókra, különösen azokra, akik szorosan együttműködnek a magas kockázatú személyekkel csoportok, valamint az alapvető infrastruktúrában és a közszolgáltatásokban, különösen a szociális szolgáltatásokban, a tömegközlekedésben, a bűnüldözésben és az iskolákban dolgozó emberek, valamint a kiskereskedelemben dolgozók;

7.2.4 a Covid-19 vakcinákhoz való egyenlő hozzáférés elősegítése az országok között az olyan nemzetközi erőfeszítések támogatásával, mint például a Covid-19 Tools Accelerator (ACT Accelerator) és annak COVAX Facility hozzáférése;

7.2.5 tartózkodjanak a Covid-19 vakcinák készletezésétől, ami aláássa más országok képességét oltások beszerzésére lakosságuk számára, biztosítsák, hogy a készletek felhalmozódása ne eredményezze az oltóanyagok árának emelkedését azok számára, akik nem halmoznak fel, ellenőrzést és kellő gondosságot biztosítsanak a vakcina gyors bevezetésére minimális költségek mellett a szükségességen nem pedig a piaci erőn alapulva.

7.2.6 annak biztosítása, hogy minden ország be tudja oltani egészségügyi dolgozóit és kiszolgáltatott csoportjait, mielőtt az oltást nem kockázatos csoportokba terjesztenék, és ezért fontolják meg az oltóanyagadagok adományozását, vagy fogadják el, hogy elsőbbséget élvezzenek azok az országok, amelyek még nem voltak képesek ezt megtenni, szem előtt tartva, hogy az oltóanyag dózisok igazságos és méltányos globális elosztása a leghatékonyabb módja a járvány legyőzésének és az ezzel járó társadalmi-gazdasági terhek csökkentésének;

7.2.7 annak biztosítása, hogy a Covid-19 vakcinák, amelyek biztonságosságát és hatékonyságát megalapozták, mindenki számára elérhetőek legyenek, akiknek a jövőben szükségük van rájuk, szükség esetén a díjak megfizetése fejében a kötelező engedélyekhez;

7.3 A magas oltóanyagfelvétel biztosítása tekintetében:

7.3.1 annak biztosítása, hogy az állampolgárok tájékoztatást kapjanak arról, hogy az oltás NEM kötelező, és hogy senkit sem politikai, társadalmi vagy egyéb módon nem kényszerítenek arra, hogy beoltassák magukat, ha ők maguk nem akarják ezt megtenni;

7.3.2 annak biztosítása, hogy senkit ne érjen hátrányos megkülönböztetés a be nem oltás miatt az esetleges egészségügyi kockázatok miatt, vagy ha nem akarja beoltani magát;

7.3.3 korai hatékony intézkedések meghozatala a Covid-19 vakcinákkal kapcsolatos félretájékoztatás, hamis információ és tétovázás ellen;

7.3.4 átlátható információk terjesztése az oltások biztonságosságáról és lehetséges mellékhatásairól, a közösségi média platformokkal való együttműködés és szabályozás a téves információk terjedésének megakadályozása érdekében;

7.3.5 átlátható kommunikáció az oltóanyag gyártókkal kötött szerződések tartalmáról, és ezek nyilvános hozzáférhetősége a parlamenti és a nyilvános ellenőrzés számára;

7.3.6 együttműködés nem-kormányzati szervezetekkel és / vagy más helyi erőfeszítések a háttérbe szorult csoportok elérése érdekében;

7.3.7 lépjenek kapcsolatba a helyi közösségekkel az oltások felvételét támogató egyedi stratégiák kidolgozásában és végrehajtásában;

7.4 A gyermekek Covid-19 oltása tekintetében:

7.4.1 egyensúly biztosítása a gyermekek oltásának gyors fejlődése és a biztonsági és hatékonysági aggályok megfelelő kezelése, valamint a gyermekek rendelkezésére bocsátott összes vakcina teljes biztonságának és hatékonyságának biztosítása között, a gyermek mindenek felett álló érdekének figyelembevételével, az ENSZ gyermekjogi egyezményével összhangban;

7.4.2 magas színvonalú vizsgálatok biztosítása, a vonatkozó biztosítékok kellő figyelembevételével, a nemzetközi jogi normákkal és útmutatásokkal összhangban, ideértve az előnyök és kockázatok igazságos elosztását a vizsgált gyermekeknél;

7.4.3 biztosítani, hogy a gyermekek kívánságait életkoruknak és érettségüknek megfelelően figyelembe vegyék; amennyiben a gyermek a beleegyezését nem tudja adni, gondoskodni kell arról, hogy a megállapodás más formában történjen, és hogy az megbízható és életkornak megfelelő információkon alapuljon;

7.4.4 az UNICEF támogatása abban az erőfeszítésben, hogy a COVAX Facility-vel megállapodott gyártók oltóanyagokat juttathassanak el azokhoz, akiknek a legnagyobb szükségük van rájuk;

7.5 A COVID-19 vakcinák hosszú távú hatásainak és biztonságának figyelemmel kísérése tekintetében:

7.5.1 nemzetközi együttműködés biztosítása a biztonsági jelek időben történő felismerése és felderítése érdekében, az immunizálást követő nemkívánatos események valós idejű globális adatcseréje révén (AEFI);

7.5.2 az oltási tanúsítványokat csak a kijelölt célra, a vakcinák hatékonyságának, lehetséges mellékhatásainak és nemkívánatos eseményeinek ellenőrzésére használhatják;

7.5.3 megszüntetni az AEFI adatait kezelő helyi, regionális és nemzetközi közegészségügyi hatóságok közötti kommunikáció hiányosságait, és megszüntetni a meglévő egészségügyi adathálózatok hiányosságait;

7.5.4 farmakovigilancia közelebb hozatala az egészségügyi ellátórendszerekhez;

7.5.5 az adversomics kutatás új területének támogatása, amely a veleszületett immunitás, a mikrobiómák és az immunogenetika különbségei alapján vizsgálja az oltóanyag válaszok egyén-közi változatait.

8.) A Covid-19 járvánnyal szembesülő demokráciákról szóló 2337 (2020) állásfoglalásra hivatkozva a Közgyűlés megerősíti, hogy a demokrácia alappilléreiként a parlamenteknek továbbra is tartaniuk kell a képviselet, a jogszabályozás és a felügyelet hármas szerepét a járványos körülmények között. A Közgyűlés ezért felszólítja a parlamenteket, hogy adott esetben gyakorolják ezeket a hatásköröket a Covid-19 vakcinák fejlesztése, kiosztása és terjesztése tekintetében is.

Eredeti határozat: https://pace.coe.int/en/files/29004/html

8 thoughts on “EU Parlamenti Közgyűlése 2021 január 27-ei határozatának magyar fordítása

 1. Kell ennél nagyobb bizonyíték, hogy ez a Fenevad bélyege. Az emberek biorobotokká válnak, ami teljesen ellentmond a teremtésnek. Vegyük már végre észre, EMBER TERVEZ, ISTEN VÉGEZ!!!! Felesleges nem elgondolkodni ezen:

  „Gyermekem, ezt a vírust mesterségesen hozták létre. Kína nagy ellenfelet jelent egyes országoknak, ezért ezt a fegyvert vetették be ellene. Sok ártatlan áldozata van a vírusnak és bizony mondom, hogy ez a vírus el fog terjedni Európában is. A vírusnak egyelőre nincs ellenszere. Lesznek olyan emberek, akik feltalálják a vírus ellenszerét, de már késő lesz. Imádkozzatok, mert ez csak a kezdet!”

  A Szűzanya elvitt egy olyan helyre, ahol különböző növényeket láttam. Erre ő így szólt:

  „Leányom, amit itt látsz, az mind gyógynövény. Elérkezett az idő! Minden gyermekemet felszólítom arra, hogy gyűjtsenek otthonukba gyógynövényeket, amelyekből teát is készíthetnek. Annak idején mindent lediktáltam nektek (más választottjaimon keresztül), csak utána kell nézzetek. A gyógynövények lesznek a ti igazi ellenszeretek a járványok, vírusok ellen. Mennyei Atyátok tudta előre, hogy melyik növénynek milyen szerepe lesz a ti életetek védelmében.” (MM 20200130) tehát mi mégis a bizonyíték arra, hogy nem a Fenevad bélyege a QRkód, de még előttünk van az utolsó lehetőség, a NAGY FIGYELMEZTETÉS Magyarország elkerülhette volna, erről is van elég információm, de hát könnyebb volt bálványtemplomokat építeni, megszüntetni a szenteltvíz jelenlétet, hogy azok is bálványtemplomokká váljanak, sőt még a tömjénezést is, hogy még nagyobb legyen a hitehagyás. Akit érdekel, hány helyen volt országunk figyelmeztetve, azoknak elmondom, már van olyan helyszín ahol legalább kilencszer lett figyelmeztetve, s mind a mai napig nagyon-nagyon Pató Pál Úr mondjára fogták fel.

 2. Így igaz,ahogy az előző,Lágler A.írja. Le kell ülni az orvosoknak a kormány vezetőivel,illetékes egészségügyi vezetőkkel és elérni,hogy valóban ne legyen kötelező a vakcina felvétele.Ne kényszerítsenek senkit a beadatására.Isten szabad akaratot adott minden embernek,a Sátán elveszi.
  A lelkünk az Istené.Csak mi adhatjuk szabad akaratunkból az ördögi erőknek.A Sátán nem tud tenni semmit,ha mi nem akarjuk.Jézust is megkísértette,de eredménytelenül.Csak Jézus követése vezet az örök életre.Ezek bibliai igazságok.Én nem írom alá a kormány megbuktatását,ez nem lehet az Isten akarata.Tárgyalással kell eredményt elérni.Segítenek a Szent Angyalok és a Szűzanya,valamint a Szentek,ha hatékonyan kérjük őket.Különben tényleg szörnyű történéseknek nézünk elébe,ahogy a bibliából kiolvasható.Sürgősen vissza kellene térni a magyar népnek keresztény gyökereihez,szüntelenül imádkozni, minden tettünket,szavunkat szeretetből tenni.Sokan imádkoznak,böjtölnek,engesztelnek,de kevésnek bizonyul,ha nincs eredménye.Kérni kell a tisztánlátást az ország vezetői részére is.Valamint,az ördögi erők befolyásolásának megszűnését számukra.Higgyünk abban,hogy az Égiek segítenek nekünk.A teremtő Isten csak jót akar a teremtményeinek.Az embereken múlik,hogy hajlandóak-e lemondani bűnös,erkölcstelen,pazarló életmódjukról.Segítsünk nekik imáinkkal,akik hiszünk ebben. Szent István örökbe adott minket a Szűzanyának, Országunk Őrangyala és Szent Mihály,valamint a többi szentek és angyalok,mind velünk vannak.Mikor lépünk már feléjük,segítségüket kérve,életünket jó irányba megváltoztatva?Tapasztaljuk,hogy minden tettünk az ő segítségükkel eredményes igazán.Kívánom,hogy legyünk szeretettel teli,boldog nép Isten tenyerén.

 3. Piroska ezt Neked írom! Hol és mikor hallottad azt, hogy az oltás KÖTELEZŐ? Legfeljebb az UNIÓS hírekben! Mindenki lehetőséget kapott a levél visszaküldésének szabad választására. Ha nem küldted vissza, úgy tekintik, hogy nem kéred, de ezért nem jár főbelövés. Tehát megkaptad a szabad választás lehetőségét. Amiket itt olvastam, az mind undorító NYÁLVERÉS, feszültségkeltés, lázítás! Nem vagyok kíváncsi ilyenre ! Nem vagyok hajlandó belemenni efféle vitába, hülyeségre pocsékolni az időmet, nekem van bőven egyéb tennivalóm is! Legfőképpen nem érdekel a baloldali bagázs, a jobbik, a mi hazánk stb. NEM FOGOM TOLNI AZ Ő SZEKERÜKET! Ez MAGYARORSZÁG az előbb felsoroltak ellenünk dolgoznak, de én magyar vagyok, és nem GLOBÁL! Ha valakinek nem tetszik, itt vagyok lőjön le, állok elébe. A lelkem akkor is és ÖRÖKRE MAGYAR MARAD !

  1. Egész pontosan az Európa Tanács hozta ezt a törvényt, semmi köze az Európai Parlamenthez.

 4. Valaki mondja meg, hogy hol találom meg ezt pontosan a EU-lex.europa.eu oldalon. Komolyan. Keresem, de még nem találtam…

 5. Ez rendben, annyi a kérdésem, hogy a jogszabálytárban miért nem található ez meg?

 6. A belügyminisztérium számára küldöm a kilakoltatási törvény ellenes tiltakozásomat honfitársaimmal együtt.
  Az Orbán Gyurcsány féle rendszer megbukott…milyen alapon erőszakoskodik a néppel ?

  Mért nem a saját józan paraszti eszünket használjuk a magunk védelmére és miért a minket megtévesztő rendeleteknek hiszünk?

  Mért nem bízik saját magában a magyar nép? Ki akadályozza ezt meg?

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük