Egy kolléga levele – botrányos kényszerítés, a lelki ismereti szabadság eltiprása

Ezt a levelet kaptam egy kollégától. Közzé teszem, hogy a nyilvánosság segítsen a hasonlóan elnyomott kollégákat egymáshoz közel terelni.

Az utóbbi időben szomorúan azt tapasztalom, hogy az oltás miatt ketté szakadt a magyar orvosi társadalom. Valaki nem oltatja be magát és másnak se javasolja, valaki pedig fordítva, beoltatja magát és propagálja az oltást.

De a meggyőződésétől függetlenül nagyon sok klinikus orvos be van osztva az oltópontokra, akár szeretne oltani akár nem, akár egyetért az oltással akár nem. Egyszerűen az adott napon beosztják és el kell mennie oltani. Nem mondhatunk nemet – mondják a rendkívüli jogrendre hivatkozva. Én a rendkívüli jogrend ellenére kifogással élek, ha én traumatológus, szemész, vagy bőrgyógyász szakorvos vagyok, aki eddig nem dolgozott a felső légúti betegségek elleni védőoltásokkal, aki nem tudja megfelelően kezelni az oltás utáni anafilaxiás reakciókat illetve egyéb szövődményeket, akkor nyilván nem tudok teljes értékűen helyt állni az oltópontban. Ha én nem az oda kerülő embernek a háziorvosa vagyok, nem ismerem a krónikus betegségeiket, nem ismerem, hogy ennek a konkrét embernek az oltás mennyire javasolt vagy ellenjavalt, akkor nem adhatom a nevemet és a pecsétemet az ő oltásához! Tisztelt Főorvos Úr! Én már nem akarok meggyőzni senkit se, hogy egy mRNS technológiával előállított védőoltásnak DNS módosító hatása van, de még enélkül is sejt anyagcsere módosító hatása van és ezért még mindig nagyon veszélyes. Kaptam már ezért fenyegetéseket, kinevettek: alufóliás sapka, lapos Föld, ufók és minden volt. Őszinte leszek, elfáradtam. Az orvosi társadalmunknak egy jelentős része kétbites droidként működik. Ha valami (kozmetikázott? megvásárolt?) study azt írja, hagy ez így van, akkor ez így van. Ha nem így van, akkor nem így van. Majd a study eldönti, hogy mi legyen az objektív valóság. De én már békén hagyom őket és nem akarok velük küzdeni. Nincs értelme. Amiért viszont akarok küzdeni, az az, hogy ne kötelezhessenek az oltópontokra. Először is nem kérdezték meg a beleegyezésemet, (tudom azt mondják, hogy rendkívüli jogrend van) mégis úgy érzem, hogy az én ortopéd, szemész, bőrgyógyász szakvizsgával erre a munkakörre szakmailag alkalmatlan vagyok. Most csak az lenne az érdeklődésem, hogy még hány orvoskolléga gondolkozik úgy, mint én? Hányan tudnánk összefogni? Tudnak-e segíteni ebben a Tisztánlátó orvosok? Tud-e személyesen összehozni engem valami kollégával vagy kollégákkal, hogy ezt személyesen is megbeszélhessük? Tudnak-e javasolni nekem (vagy nekünk) egy megbízható jogászt? Bármilyen segítségét előre is nagyon szépen köszönöm! 

Tisztelettel, az Önök oldalát továbbra is támogató dr.F.Ö.

17 thoughts on “Egy kolléga levele – botrányos kényszerítés, a lelki ismereti szabadság eltiprása

 1. Tisztelt Kolléga!
  Segítségül alább beidézem a “2003. évi LXXXIV. Tv. az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről” című hatályos jogszabály releváns paragrafusait:

  5. § (1) * Az egészségügyi dolgozó az egészségügyi tevékenységet, az adott helyzetben általában elvárható gondossággal, a szakmai követelmények keretei között, etikai szabályok megtartásával, legjobb tudása és lelkiismerete szerint, a rendelkezésére álló tárgyi és személyi feltételek által meghatározott szinten, szakmai kompetenciájának megfelelően nyújtja. Az egészségügyi dolgozó – amennyiben a beteg egészségi állapotát károsan nem befolyásolja és a beteget más orvoshoz irányítja – az egészségügyi tevékenységet megtagadhatja, ha az adott tevékenység erkölcsi felfogásával, lelkiismereti vagy vallási meggyőződésével ellenkezik.
  (2) Az egészségügyi dolgozót hivatása gyakorlása során a betegek iránti elkötelezettség és a beteg érdekeinek kiemelt védelme vezérli. Minden egészségügyi tevékenység a beteg személyisége, méltósága és jogai tiszteletben tartása, életkorának, valamint önrendelkezésének figyelembevétele mellett történik.
  Az (1) bekezdés szóról szóra nagyon figyelemre méltó, de az utolsó mondata szerintem “de jure” minden kollégát feljogosít az oltópontokon folytatandó orvosi tevékenység megtagadására.
  Hirtelen ennyi, de folytatom még az információk keresését.

 2. Igyekeztem a Magyar Orvosi Kamara Etikai Kódexéből – ami minden tagjára kötelező érvénnyel bír – támpontul szolgáló részeket kiollózni segítségül.

  MOK Etikai Kódex
  II.1.3. Az orvosi hivatás általános etikai követelményei
  (1)……..
  Etikailag nem kifogásolható, ha az orvos szakmai vagy erkölcsi meggyőződése miatt – a jogszabályok keretei között – nem vállal és nem végez bizonyos kezeléseket.
  (5) A beteg jólléte mindenekelőtt: ezt az elvet sem a társadalmi, sem politikai nyomás, sem az adminisztrációs kötelezettségek, sem kereskedelmi érdekek nem sérthetik.
  (10) Az egészségügyi ellátás nyújtása során a megértett tájékoztatáson alapuló beleegyezés elvének – a formális, jogszabályi kötelezettségek betartásán túl – úgy kell érvényesülnie, hogy az érintettek szakmailag valóban elfogulatlan információk birtokában hozhassák meg döntéseiket.
  II.6. A tájékoztatáson alapuló belegyezés
  (1) Az érintettek tájékoztatásával kapcsolatos jogszabályi rendelkezések vétkes megszegése egyben etikai vétségnek is minősül.
  (2) A tájékoztatást csak olyan szakember adhatja, illetve a beleegyezés csak olyan szakember jelenlétében tehető meg érvényesen, aki kellő képzettséggel és tapasztalattal rendelkezik ahhoz, hogy megfelelő módon felvilágosítást adjon a kezelés lényegét, a kezeléssel elérhető előnyöket, a felmerülő kockázatokat és az esetleges alternatívákat illetően.
  (3) Az érintetteket a kezelésbe való beleegyezésük előtt, a kezelés alatt és után is megfelelően tájékoztatni kell – ideértve az előre nem látható következményekről, a nem kívánatos, illetve mellékhatásokról és az ellátás során bekövetkezett tévedésekről és elkövetett hibákról szóló tájékoztatást is.
  II. 27. Az orvos megjelenése a tömegtájékoztatásban
  (Ezt azon „kollégák” figyelmébe ajánlom, akik tevőlegesen részt vesznek a hisztériakeltésben!!!)
  (1) A tömegtájékoztatási eszközökben – ideértve az internetet is – való megjelenést, közlést szabályozó jogszabályi rendelkezések vétkes megszegése egyben etikai vétségnek is minősül, ideértve a reklámozással kapcsolatos szabályok vétkes megszegését is.
  (2) A nyilvánosságnak adott információknak világosnak, tényszerűnek és elfogulatlannak kell lenniük. Nem kelthetnek sem alaptalan félelmet, sem nyugtalanságot a társadalomban, sem egyes csoportokban, személyekben, nem okozhatnak és ébreszthetnek megalapozatlan elvárásokat, reményeket.
  II.33.3. A nyilatkozat és véleménynyilvánítás
  (1) Az orvos is élvezi a szólásszabadság és szabad véleménynyilvánítás alkotmányos jogát, de nyilatkozataiért etikailag is felelős.
  (3) A nyilatkozat, vélemény tartalmának valósnak, tárgyilagosnak, egyértelműnek, közérthetőnek, és tömörnek kell lennie

 3. Tisztelt dr. F.Ö., nem vagyok orvos, de én csak azt szeretném kérni, hogy tartson ki a becsület, a tisztesség mellett. Nekünk mindannyiunknak szükségünk van a kitartására. Emberek életét menti meg és minket megerősít vele. Nem látja, de nagyon nagy a mi táborunk. Isten áldja és óvja meg, mindig adja meg Önnek a helyes felismerést, a helyes megértést minden bölcsességgel minden körülmények között. Nincs egyedül.

 4. Ezt a jogszabályi idézetet azért teszem közzé, mert meg van benne határozva, hogy ki (mely szervezet) jelölhet ki “oltóorvost.

  18/1998. (VI. 3.) NM rendelet
  a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

  5.§
  (9)….. Rendkívüli esetben vagy járványügyi veszélyhelyzetben az egészségügyi államigazgatási szerv a fentieken kívül más oltóorvost is kijelölhet.

 5. A téma jogi környezetét vizsgálva sajnos megállapítható, hogy az egészségügyünkkel kapcsolatos jogi szabályozás – a rendkívüli helyzetet elrendelő jogszabályokon kívül – nincs arra felkészülve, hogy egészséges emberek NEM KÖTELEZŐ tömeges oltásának jogi keretrendszerét biztosítsa mindenki számára. A jogszabályokban a páciens oldalon mindig a “beteg” kifejezéssel találkozhatunk egészséges emberrel nem. (A “pándémia” kapcsán nincs is rá szükség, mert a társadalom megosztása csak úgy lehetséges, ha az egészséges fogalmát felcseréljük a “tünetmentes hordozó”-ra. Így tudják majd az oltottakat a nem oltottak ellen fordítani.)

  Az alábbi alapvetéseket azonban – amik a meglévő jogszabályokból is kiolvashatók – hangsúlyozni szeretném:

  1. Az orvosok erkölcsi, lelkiismereti és vallási szabadsága nem korlátozható.
  2. Az orvos tevékenysége csak szakmai kompetenciájának határán belül engedélyezett és etikus. A szakmai kompetenciába a kezeléssel kapcsolatos részletes, tárgyilagos és valósághű tájékoztatás is beletartozik, többek között a várható hatásokkal, rövid és hosszútávú szövődményekkel kapcsolatban is. (Itt megjegyezném, hogy a sebtében kifejlesztett – gyártói felelősségvállalás nélküli – oltóanyagok tekintetében senki nem rendelkezhet a megfelelő tájékoztatáshoz szükséges információkkal – maximum vélelmekkel és jóslásokkal – mivel azokkal kapcsolatos kutatások nem történtek és ebből kifolyólag empirikus úton megalapozott tanulmányok sem elérhetőek).
  3. A fenti deklarációval párhuzamosan természetesen a páciensnek is joga van a kezeléssel kapcsolatos laikusok számára is érthető, mindenre kiterjedő tájékoztatáshoz, hogy élni tudjon a döntési szabadság alkotmányos jogával. (A teljesség igénye nélkül: pontosan milyen összetételű anyagot juttatnak a szervezetébe, attól milyen számára kedvező hatást várnak, milyen kockázati tényezők, társbetegségek megléte esetén nem javasolt a kezelés, az összes lehetséges rövid, közép és hosszútávú szövődmény felsorolása…stb.)

 6. Mélységesen egyetértek a Kollegaval, becsülöm egyenes vélemény nyilvanitasaert.
  Fárasztó év áll mögöttünk, lelkileg, fizikailag, szakmailag. A legfontosabb tamaszpontot azok a kollégák jelentették, jelentik, akik felreteve egyéni érdekeiket, karrieruker, esetleg szabadságukat veszélyeztetve is fel mérték szólalni az emberek erdekeben. Magam is igyekszem csillapítani a félelem gerjesztette indulatokat és hálás köszönettel veszem, ha bátor, elszánt jogászok mellénk állnának ebben a Dávid és Goliat harcban. Tisztelettel Katalin

 7. Mivel az oltóanyag gyártók semmilyen felelősséget nem vállalnak az oltóanyag utólagos hatásaival kapcsolatosan az összefüggésekre, és ezt minden orvos tudja, így azok akik az oltást szorgalmazzák közönséges tömeggyílkosoknak tekintendők. Tisztességes, becsületes orvosokat esküjükkel szemben nem kényszeríthetnek akaratukkal ellentétes cselekedetre, mint ahogyan az oltást elutasítókat sem az oltásra!!!

 8. Van egy nyomtatványunk, benne a jogi háttérrel, ami segíthet a lelkiismeretes orvosoknak is a helyes döntésben: ebredezőkclub111\Fájlok\IGAZOLÁS oltáshoz1.pdf.

 9. Tisztelt Dr.F.Ö!
  Sokszor beszéltünk róla, de ismét csak ezt tudom mondani, mert meggyőződésem, hogy a jelenlegi illegális és illegitim rendszerben más jogi megoldás NINCS sem az ön helyzetére, sem senkiére.
  2012. Január 01.-én az Országgyűlés hatályba léptette Magyarország Alaptörvényét, amit azonban a nép nélkül sem megírni, sem elfogadni, sem hatályba helyezni nem volt joga.
  Egyszerűen az Országgyűlés nem az Alkotmányozás alanya, a Magyar Nép nélkül nem jogosult Alkotmányozni sehány harmaddal.
  Ez az oka, hogy nem is tudtak olyan jogszabályhelyet találni a ’89-es Ideiglenes Alkotmányban, ami ezt lehetővé tette volna számukra, hiszen a hivatkozott ’49 évi XX -as törvény 19§ 3a bekezdés kifejezetten megtiltja bármilyen más jogi dokumentum elkészítését azzal, hogy csak a Magyar Köztársaság Alkotmányát engedi megalkotni az Országgyűlésnek ( “(3) E jogkörében az Országgyűlés a) megalkotja a Magyar Köztársaság Alkotmányát;”), az meg már akkor rég meg volt alkotva, sőt, pont azt akarták hatályon kívül helyezni, megszakítva a jogfolytonosságot a Magyar Köztársasággal, de nem kinyilvánítva egyetlen korábbi Magyar Állammal sem (Magyar Közlöny 2011. évi 166. szám).
  Márpedig Alkotmányt hatályon kívül helyezni, új Alaptörvényt írni, új, nem jogfolytonos és NEM MAGYAR államot létrehozni, az Országgyűlésnek, a nép nélkül sem az Ideiglenes Alkotmány, sem a nemzetközi jog szerint, sehány harmaddal NINCS JOGA!
  A lényeg: az Alaptörvény közjogi érvénytelensége miatt, az arra épülő törvények és rendeletek is érvénytelenek.
  A Magyar Államban jelenleg nincs rendkívüli jogrend, sem maszkviselést előíró jogszabályok, vagy kijárási tilalom.
  Ami azt illeti nincs egyetlen érvényes képviselői mandátummal rendelkező képviselő sincs, aki a 2012.01.01. előtti, egyébként érvényes jogszabályokat betartathatná a Magyar állampolgárokkal és közhatalmat gyakorolhatna felettük, hiszen 2012.01.01. -óta, a “Magyarország” nevű magánállamot, vagy céget üzemeltetik, 2014 áprilisában pedig a Magyar Államban minden képviselői mandátum végleg lejárt (Polt Péteré 2019 decemberében).
  Így a megoldás mind az ön, mind mindannyiunk helyzetére az Alkotmányos rend helyreállítása és a rendszerváltás.
  A kétlépcsős Alkotmányozási folyamat befejezése, aminek az első lépcsőfoka volt ’89-ben, a teljes hatalom visszaadása a Magyar Népnek.
  Második lépésben a Magyar Nép általi új Alkotmány elkészítése következett volna, azonban ezzel ’89 -óta minden politikai párt adós maradt, majd 2012.01.01.-én, a közjogilag érvénytelen Alaptörvény hatályba helyezésének kísérletével Alkotmány – ellenes államcsíny történt.
  Ezért gyűjti most a jogi nyilatkozatokat a Szabadság Mozgalom megalapítója Geri Tibor.
  Ez az egyetlen jogszerű és hatékony módja, hogy ön elkerülje az oltópontra vezénylését, a Magyar emberek pedig a kényszeroltást.
  Ez az egyetlen módja, hogy olyan környezetet, olyan államot hozzunk létre magunknak, ahol köz-és jogbiztonság van, ahol az állam vezetői a nép érdekét szem előtt tartva bölcsességgel és szakmai hozzáértéssel irányítanak. Olyat, ahol érdemes élni. Ahol érdemes embernek születni és leélni egy emberi életet, mert az többé már nem a napi 10-12 óra munkáról szól, majd a több évtizednyi fizikai, szellemi és érzelmi stressz után megbetegedve a gyógyszergyárak zsebének töméséről, olyan gyógyszerek megvásárlásával, amiktől lehetetlen meggyógyulni, hiszen nem erre lettek kitalálva. Stb…stb…stb.
  http://www.antaljudit.com/wp-content/uploads/2021/01/Nyilatkozat-2.pdf?fbclid=IwAR1w-Q5JeuV7eqWYQKLbuz7CtVtGI_vXB8wrS0a5vS49Ijz5VskK3bj27Pc

 10. “Az a tény, kedves kuzin, hogy a mi kis kópénk lenezi a szakmai studykat elfogado kollegait, ugy hogy mashol arra hivatkozik hogy nem is ert az adott szakterulethez, rögtön megvilágosítja számunkra, hogy mekkora nagy seggfej.”

 11. Kedves Vodor!

  Hozzászólása igazából nem is érdemel kommentet – már csak a névtelensége miatt is – de annyit mindenképpen javasolnék ha már “idetévedt” akkor olvassa el és nézze meg az itt fellelhető szakmai anyagokat a témával kapcsolatban. Amennyiben nyelvtudása engedi a külföldi oldalakat – főleg a stopworldcontrol.com-ot – is ajánlom figyelmébe. Ha adhatok egy tanácsot az elejéről kezdve – onnan hogy “halálos világjárvány” lett a WHO által kihirdetve – mert már az indítás is orbitális hazugság volt. Segítségül az alábbi linken megtekintheti a KSH hivatalos, országunkra vonatkozó halálozási statisztikáját és megdöbbenve tapasztalhatja, hogy kevesebben hunytak el 2020. első 3 negyedévében – amikor már tombolt a járvány – mint 2019. hasonló időszakában:

  https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/e_wnh001.html

  Az összes többi hazugságot és a valós tények eltitkolását mind-mind vissza lehet vezetni a WHO deklarációjához. Fel kéne ébredni!

 12. Kedves Bencze Miklós!

  Örömmel látom, hogy Ön legalább névvel írt hozzászólást ellentétben Vodor-ral. Én személy szerint bízom abban, hogy a kolléga kap fizetést a szakvizsgájának megfelelő terülten végzett gyógyító tevékenységéért. Abban is bízom – bár sajnos a mai magyar valóságot elnézve biztos egyáltalán nem vagyok benne – hogy miután nem vállja az oltóponton a munkát azután is fogja kapni a fizetését. Ha már a fizetést említette elgondolkodtam azon, hogy vajon a kampányban résztvevő “szakemberek” vajon kapnak-e “áldozatos az emberek érdekét szem előtt tartó munkájukért” fizetést? Ha a motivációt nézzük akkor tudjuk jól az elhíresített mondást, hogy “van az a pénz”.
  Önnek is csak azt tudom ajánlani, mint a Vodor nevű(?!) hozzászólónak, igyekezzen tájékozódni – nyilvánvalóan nem a mainstream médiából – és gondolkozzon logikusan. “Cui prodest?” vagy kérdezhetem úgy is “Cui bono?”

 13. Tisztelt Doktor Urak!

  Az alábbi dokumentumokat találtam.

  Az Európa Parlament 2021.01.27-i állásfoglalása (Közgyűlés által 115-2-13 arányban elfogadott verzió) a “Covid-19 oltások: etikai, jogi és gyakorlati szempontok”-ról.

  “7.3.1 ensure that citizens are informed that the vaccination is NOT mandatory and that no one is politically, socially, or otherwise pressured to get themselves vaccinated, if they do not wish to do so themselves;
  7.3.2 ensure that no one is discriminated against for not having been vaccinated, due to possible health risks or not wanting to be vaccinated;”

  “7.3.1 annak biztosítása, hogy az állampolgárok tájékoztatást kapjanak arról, hogy az oltás NEM kötelező, és hogy senkit sem politikai, társadalmi vagy egyéb módon nem kényszerítenek arra, hogy beoltassák magukat, ha ők maguk nem akarják ezt megtenni;
  7.3.2 annak biztosítása, hogy senkit ne érjen hátrányos megkülönböztetés a be nem oltás miatt az esetleges egészségügyi kockázatok miatt, vagy ha nem akarja beoltani magát;”

  https://pace.coe.int/en/files/28925/compendium

  https://pace.coe.int/en/files/29004

  Természetesen a dokumentum további részeit is érdemes átböngészni.

  Tisztelettel:
  Ács Szabolcs

 14. Kedves Kolléga,magam is keresem azok társaságát és összefogását,akik aggodalommal gondolnak arra,hogy oltania kell,főként az előttem felsorolt okokból.Aggódom betegeimért,azokért aki nem kérnek oltást,mi lesz,ha kötelezővé teszik?Hozzáteszem,ebben a vonatkozásban magamért és családomért is,akik között kisgyerekek is vannak.Aggódom azon betegeimért is,akik attól érzik magukat biztonságban,ha beoltatják magukat.Emiatt léptem fel erre az oldalra,fontolgatva egyéb nyilatkozatok aláírását is.Jó lenne nagyobb erőt magunk mögött tudni,mert így könnyebb lenne kitartani.Ami elé nézünk,az mindenhogyan aggasztó és elkerülhetetlen az igazság mellé állás.

 15. FELHÍVOM MINDEN OLVASÓ ÉS HOZZÁSZÓLÓ FIGYELMÉT BÁLINT SÁNDOR H. SZÓLÁSÁRA ANNAK JELENTÉSTARTALMÁRA. MIELŐTT BÁRMIT SZÓLNAK, AZT TUDATOSÍTSÁK S MENJENEK AZ ANTALJUDIT -OS OLDALRA, MELY MÁSOLÁSAL S KERESŐBE ILLESZTÉSSEL AZONNAL ELÉRHETŐ. CSELEKEDJENEK E SZERINT HÁLÁS KÖSZÖNET MINDEN MAGYAR NEVÉBEN.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük