Best of Dr. Szlávik

Szlávik János, az ország infektológusa számos önmagának ellentmondó nyilatkozatával teljesen összezavarja az embereket. Lehet, hogy pont ez a célja.


10 thoughts on “Best of Dr. Szlávik

 1. “Aranyos” ez a magát Paprikajancsivá degradáló Vezető infektológus, de nem különb Béluska, meg Miklóska sem.
  Tőlük is van már ellentmondás, félrebeszélés gyűjtemény.
  Szavazásra lehetne bocsátani, vajon melyik mondd vadabbat, magyarán ki adta el legjobban a lelkét a Sátánnak azzal, hogy leginkább szembeköpi sajátmagát.

  Alapítsunk egy JUDÁS díjat. A szavazatok alapján a leggerinctelenebb kapja.

  1. +1
   Nincs annyi Júdás-díj elkészítésére kapacitás, amennyit ki lehetne és kellene osztani 😀

 2. Kedves György!

  A NÉP-nek van már honlapja? Mert eddig csak Facebook elérhetőséget találtam.
  Várom mielőbbi válaszát!

 3. Újabb adalék a ‘SARS-CoV2 fantomvírus nyomában’ témájához – Jakab Ferkó (i) úgysem olvas ilyesmit!

  ‘A virológia tudományellenessége és az “izoláció” szó elferdítése téveszmés, tisztességtelen és rendkívül félrevezető. Ez nem megbízható alapja az egyének vagy egész népesség egészségének és jólétének.

  Fan Wu és társai voltak a SARS-CoV-2 genom első feltalálói, és egy beteg tüdőfolyadék-mintáját használták a de novo szekvenáló assembly platform elemzéséhez, hogy rövid genetikai fragmentumokat vagy “olvasatokat” keressenek. Fontos megérteni, hogy a szekvenált minták nem fizikailag izolált vírusok voltak, hanem nyers minták, amelyek magától a betegtől származó genetikai fragmentumok millióit, valamint a mikrobiomot alkotó számos különböző mikrobát (baktériumokat, gombákat) és potenciális környezeti szennyeződéseket tartalmaztak.

  Nem világos, honnan tudták Fan Wu és társai, hogy melyik “genomot” válasszák, amikor az összes lehetőség hipotetikus számítógépes konstrukció volt, de a leghosszabbat (30 474 nukleotid) választották, mert 89,1%-os nukleotid azonosságot mutatott a 2018-ban feltalált in silico (számítógépen generált) denevérkoronavírus genommal (SL-CoVZC45). Ezt követően a GenBankon található következő verzióban 29 875 nukleotidra csökkentették, talán azért, hogy jobban hasonlítson a denevérmodell genom 29 802 nukleotidjára. A végleges modellt egy teljesen más terminális szekvenciával rajzolták át, amely 23 egymást követő adeninbázist tartalmazott, így jobban hasonlított a denevérmodellre, amelynek a farkán 26 egymást követő adeninbázist tartalmazott.

  Azon az alapon, hogy ismeretlen eredetű RNS volt a tenyészet része, amelyben sok sejt elpusztult (talán az indukált éhezés és a citotoxikus anyagokkal való stressz miatt), Fan Wu és munkatársai azt állították, hogy sikeresen izolálták a 2019-nCoV BetaCov vírust.

  Ezt a csalást a Bill és Melinda Gates Alapítvány 2020-ban összesen 900 000 USD összegű támogatással jutalmazta, amelyet annak a két intézménynek ítéltek oda, amelyhez a csalárd tanulmány 19 társszerzője közül 14-en tartoztak.

  Peng Zhou et al. aztán hozzájárultak a csaláshoz egy olyan tanulmány közzétételével, amely nem teljesítette a vírus azonosításához szükséges posztulátumok egyikét sem, és nem igazolta, hogy a vírus bármilyen betegséget okozhat. A feltételezett vírust fizikailag nem izolálták és tisztították meg biokémiai jellemzés céljából, így az csak elméletben létezik.

  A Kínai Tudományos Akadémia, amelyhez a 27 társszerző közül 24 társszerző kötődik, a Bill és Melinda Gates Alapítványtól 359 820 USD összegű, 2020-ra szóló, COVID-19-hez kapcsolódó támogatásban részesült.

  Na Zhu et al. szintén a vírus izolálását állította, de egyértelmű, hogy a szerzők az “izolálást” nem a szótárban tudományosan posztulált értelemben értik, hanem a virológia által helyettesített antonimikus értelemben, és a beteg és nem beteg gazdasejtek felcserélésével próbálják megállapítani az állítólagos vírus és a beteg tünetei közötti okozati összefüggést.

  Fan Wu et al. és Peng Zhou et al., Na Zhu et al. képeket készítettek az általuk “2019-nCoV-részecskéknek” nevezett anyagokról, de anélkül, hogy tisztított mintából igazolták volna biokémiai összetételüket. A képek alapján nem lehet megállapítani, hogy a részecskék fertőző betegséget okozó vírusok, vagy hogy az állítólagos SARS-CoV-2 genomot tartalmazzák.

  “Bár tanulmányunk nem teljesíti a Koch-féle posztulátumokat, elemzéseink bizonyítékot szolgáltatnak arra, hogy a 2019-nCoV szerepet játszik a wuhani járvány kitörésében.” Na Zhu et al.

  Ez az állítás ismeretlen összetételű és eredetű extracelluláris vezikulák képein alapul, amelyeket a szerzők “2019-nCoV”-nak neveztek el.

  A Nemzeti Vírusbetegség Ellenőrző és Megelőző Intézet, amelyhez a Na Zhu et al. tanulmány 18 társszerzője közül 13 csatlakozott, 2020-ban 71 700 USD jutalmat kapott a Bill és Melinda Gates Alapítványtól ezért a csalárd kutatásért.

  Caly et al. azt állította, hogy a Vero sejtek (majom vesesejtek) “citoplazmás membránhoz kötött vezikulákat mutattak, amelyek coronavírus részecskéket tartalmaztak”, de nem voltak képesek tipikus “vírusokat” látni a tüskés fehérjével. Több fehérjeemésztő tripszint adtak a sejttenyészetekhez, amely a 100 nm-es gömb alakú “virion” külső fehérjerétegét emésztette meg, hogy előállítsa “a tüskés fehérjék jellegzetes, koronaszerű szegélyét”, ezáltal “azonnal javították a virion morfológiáját.” Más szóval, amikor a vezikulák (esetleg exoszómák) nem úgy néztek ki, ahogyan azt várták egy koronavírustól, akkor mesterségesen megmunkálták azt egy extra nagy adag tripszin enzimmel.

  Ezeket a feltételezett vírusokat nem tisztították meg, így biokémiai összetételüket nem lehetett megerősíteni. A “genomot” valójában a szövetkultúrás keverékből “körülbelül 30 000 000 olvasat” generálása után állították össze. Mint az összes többi ilyen jellegű dokumentumban, itt sem adtak magyarázatot arra, hogy ezek a részecskék hogyan okoznak betegséget, vagy hogy ugyanezek a részecskék léteznek-e az emberben. Tudományos szempontból csak ismeretlen jelentőségű extracelluláris vezikuláknak nevezhetők, amelyeket in vitro, stressznek kitett, abnormális majomvese-sejtek termelnek.
  A virológiát átható megtévesztések ellenére a virológusok még mindig ragaszkodnak tudománytalan hiedelmeikhez. Ez szcientizmus, nem tudomány.

  1 Fan Wu et al. “A new coronavirus associated with human respiratory disease in China”, Nature, Vol 579 (3 Feb 2020).

  2 Peng Zhou et al. “A pneumonia outbreak associated with a new coronavirus of probable bat origin”, Nature, 579 (12 Mar 2020).

  3 Na Zhu et al. “A Novel Coronavirus from Patients with Pneumonia in China, 2019”, The New England Journal of Medicine, 382 (20 Feb 2020).

  4 Leon Caly et al. “Isolation and rapid sharing of the 2019 novel coronavirus (SARS-CoV-2) from the first patient diagnosed with COVID-19 in Australia”, MJA, 212/10 (1 Jun 2020).’
  https://dailyexpose.uk/2021/12/03/new-study-proves-covid-is-a-fraud/

  i) https://szombat.org/files/2020/10/Jakab-Ferenc-1024×576.jpg

  “Dr. Jakab Ferenc 1977-ben született Marcaliban…orvosi egyetemre felvételizett, de egy pont híján lemaradt, így biológia-kémia tanár szakon kezdte meg felsőoktatási tanulmányait. Egyetemi évei alatt bekerült az ÁNTSZ virológiai laboratóriumába és ettől kezdve folyamatosan vírusokkal foglalkozik.

  Saját bevallása szerint nagy hatást gyakorolt rá a Vírus című 1995-ös amerikai katasztrófafilm, amely pontatlanságai ellenére jól példázza a láthatatlan kórokozók hatalmát és részben innen ered a mai napig meglévő csodálata irántuk.”
  https://hu.wikipedia.org/wiki/Jakab_Ferenc

 4. Ez is tanulságos olvasmány:

  “A Magyar Tudományos Akadémia poszt-Covid-stratégiát, illetve egy középtávú nemzeti pandémiás tervet is kidolgoz, amely a jelenlegi válsághelyzetet követő időszak kezelését is magában foglalja – erről egyeztetett Orbán Viktor miniszterelnök és Freund Tamás, az MTA elnöke [2021] március 19-én. A részletekről lapunk [a neurobiológus – wow] Freund Tamástól érdeklődött…

  A kritikus szakaszában tartó koronavírus-járvány kapcsán egyetértettünk abban, hogy együtt kell levonnunk a tanulságokat, és tisztáznunk, milyen feltételek között fogunk élni és fejlődni a poszt-Covid-korszakban. Mit kell tenni azért, hogy élhető, igazságos és fenntartható országunk, világunk legyen. A világ államaira, így Magyarországra is nagy, társadalomszervező [!] feladat vár, amit csak a tudomány [!] segítségével lehet elvégezni…

  Ezt az évezred kezdetétől sejtjük a globalizálódással megjelenő és elterjedő madárinfluenza- és a SARS-járványok, az egyes régiókat megtizedelő malária-, ebola- és más járványok kapcsán. A klímaváltozás egyre erősödő hatását [!] is figyelembe kell venni, amit az akadémia ezzel foglalkozó elnöki bizottsága máris vizsgál…

  Mivel számítanunk kell a hasonló járványok visszatérésére [!], elengedhetetlen egy nemzeti pandémiás terv szakmai-tudományos alapjainak a kidolgozása… Munkatársaim ismételten konzultáltak erről Müller Cecília országos tiszti főorvossal, akinek a vezetésével a Nemzeti Népegészségügyi Központ szakemberei is dolgoznak ezen a témán…

  A járvány kezdete óta dolgozik szakértői munkacsoportunk Kosztolányi György alelnök, Erdei Anna főtitkárhelyettes és Ádám Veronika osztályelnök vezetésével. Az MTA Covid-programjait Oberfrank Ferenc köztestületi igazgató koordinálja…Nagyon fontos a szakszerű, hiteles tájékoztatás, valamint az itt és most élet- és közveszélyes tudományellenesség visszaszorítása [!]…

  Nagy teret kell szentelni az oltóanyagok hatásmódjának és az oltások fontosságának is [!]…”
  https://magyarnemzet.hu/belfold/2021/03/nemzeti-szintu-egyuttmukodes-kell-nagy-feladataink-elvegzesehez 2021.03.26.

 5. … és ezek után nem értik,hogy az emberek miért nem hisznek nekik. Az igazság,hogy ennek a népcsoportnak lételeme a hazudozás.

 6. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerdán azt mondta a sajtónak, hogy szerinte “érthető és helyénvaló” az EU-tagországok számára a kötelező védőoltások megfontolása. Ez azután történt, hogy világossá vált, hogy az európaiak egyharmada még nem esett át a szúráson – írja a BBC.

 7. Ezen túlmenően nem lehet okunk arra, hogy “elhiggyük, hogy halál vagy rokkantsérülés következik be”, kivéve, ha orvosok is szolgálnak alanyként. “A vállalandó kockázat mértéke soha nem haladhatja meg a kísérlet által megoldandó probléma humanitárius fontossága által meghatározott mértéket.”
  A kódex további vonatkozásai megkövetelik a kísérleti alanyok „megfelelő előkészítését” és „megfelelő felszerelését”, a kísérletek „tudományos képesítésű személyek” általi irányítását, valamint az emberi alanyok jogát, hogy „szabadságban vigyék a kísérletet” vége, ha elérte azt a fizikai vagy mentális állapotot, ahol a kísérlet folytatása lehetetlennek tűnik számára.”
  Az emberi orvosi kísérletekről szóló Nürnbergi Kódex végső tétele az, hogy „A kísérlet során a felelős tudósnak fel kell készülnie arra, hogy jóhiszeműség gyakorlása során a kísérletet bármely szakaszban leállítsa, ha valószínű oka van hinni. kiváló hozzáértést és gondos ítélőképességet követel meg tőle, hogy a kísérlet folytatása valószínűleg sérülést, fogyatékosságot vagy halált okoz a kísérleti alanyban.”
  HIRDETÉS
  Az Egészségügyi Világszervezet azonban erőteljesen bátorította azokat az országokat, amelyek nem t

 8. Persze magyarázhatja a bizonyítványát azzal, hogy fokozatosan derültek ki e vírus és a vakcina újabb és újabb tulajdonságai, statisztikai adatai.
  De kérdem én: tényleg olyannak kell mutatkozni, mint aki most tanulja a szakmáját? Egy vezető infektológus állandóan változtassa véleményét? Eddig nem tanult semmit, hogy ahhoz ragaszkodjon? Nekem nem úgy tűnik, hogy eddigi életét a fertőző betegségekkel töltötte volna. Inkább úgy, mint aki eddig nem csinált semmit, mintha most tanulná a szakmát.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük