A kötelező oltásról szóló rendelet

Christian Cottin kiáltványa a francia orvosokhoz, gyógyszerészekhez, ápolókhoz, egészségügyi alkalmazottakhoz.

Első figyelmeztetés a peres eljárás megindítása előtt, melyet a nürnbergi törvények, azaz minden ember méltóságának megsértése tárgyában indítani fogunk.

A francia egészségügyi főhatóság oltási kampányt szervez. A következő hetekben Önöket majd felszólítják, hogy működjenek együtt a kampány végrehajtása érdekében, különösképpen az EMPAD-keretében. A szóbanforgó vakcina az ARN messenger. Ezt a fajtát soha nem alkalmazták ezelőtt és az előzetes tanulmányok sem nyilvánosak. Jelenleg semmiféle információhoz nem férhet hozzá sem a polgári-, sem az orvostársadalom, nevezetesen: nem ismeretes annak összetétele, az sem, hogy milyen mellékhatásokat vált ki használatuk rövid és hosszútávon, vagy hogy milyen arányban kedvező illetve egészségkárosító a hatásmechanizmusuk.

Ez az oltási kampány tehát egyértelműen az orvosi kísérletek kategóriájába tartozik, mivel újfajta összetételéből következik, hogy senki nem ismerheti a lakosság egészségére gyakorolt hatását, akik ennek a kampánynak alanyai lesznek, viszont számtalan olyan tanulmány látott már napvilágot arról, hogy ezek az újfajta vakcinák tartós egészségkárosodást illetve halált is okozhatnak.

Az emberen végrehajtott orvosi kísérletek egyetemes feltételeit a Nürnbergi Törvénykönyv tartalmazza, mely szigorú feltételekhez köti az oltások végrehajtását. Emlékeztetünk arra, hogy ezek alapján ítéltek halálra 1946-47-ben olyan egészségügyi személyzetet, mely az alábbi feltételeket figyelmen kívül hagyva végezte a kísérleteket.

Az oltási kampányról szóló rendelet a Nürnbergi Büntetőtörvénykönyv előírásait sérti, mivel ezek 1946 dec. 1947 aug. óta a nemzetközi joggyakorlatban érvényben vannak és ezek alapján ítélendő meg minden, az embereken végrehajtott kísérleti beavatkozás.

A világjárvány ellen bevezetni óhajtott oltások anyagáról ugyanis megszámlálhatatlan tanulmány bizonyítja, hogy hatékonysága kétséges, összetétele nem ismert, s nem végezték el a kötelező tesztelést, ami alapján nagy százalékban ki lehetne zárni az egészségre káros olyan mellékhatásokat, amelyek lehetnek akár halálosak is.

Ilyen körülmények között a kötelezővé tett vakcinázás emberkísérletnek számít.

A fentemlített törvénykönyv szerint embereken végrehajtott kísérletek kizárólag csak a következő feltételekkel végezhetők:

1.§

A kísérletben résztvevő személy önkéntes beleegyezése elengedhetetlenül szükséges. Ez azt jelenti, hogy a személynek képesnek kell lennie beleegyezését vagy tiltakozását kinyilvánítani, olyan helyzetet kell teremteni, hogy szabad választási jogát gyakorolhassa, mindenfajta erőszak, törvénytelenség vagy kényszerítő körülményt meg kell szüntetni, csaló vagy félrevezető, esetleg kétértelmű tájékoztatás szigorúan tiltott, vagy minden olyan módszer, mely a személyben a tehetetlenség és kiszolgáltatottság érzését keltheti.

A résztvevő alanynak ismernie kell és meg kell értenie alapjaiban, hogy mi a kísérlet lényege, erről pontos ismeretekkel kell rendelkeznie, mielőtt döntését meghozza.

Ennek az utolsó feltételnek a teljesítéséhez szükséges, hogy a kísérletben résztvevő személy tisztában kell legyen az alábbiakkal:

 • a kísérlet tárgya, célja, időtartama
 • a rajta alkalmazott módszerekről és eszközökről
 • azokról a kellemetlenségekről és kockázatokról, amelyekkel józan ésszel végiggondolva a folyamatot, számolni kell
 • a személyére és egészségére gyakorolt hatásokról, melyek bekövetkezhetnek a kísérlet ideje alatt és utána

Mindenkinek, aki részt vesz a kísérletben, személyesen felelős a döntésért és kötelezettség-vállalásáért, az senki másra át nem ruházható büntetés terhe alatt.

A jelenlegi helyzetben senki nem dönthet felelősségteljesen az oltás mellett, amit a hatóságok már bejelentettek.

Tehát az a tényállás, hogy minden egyes személy, aki valamilyen módon részt vesz ebben a tevékenységben, vagy oltási szándék teljesítésében, különösképpen a bejelentett időskorúak esetében, akiknek egészségügyi állapota súlyosabb, tiltott emberkísérletekben való cinkosság büntetőjogi kategóriája hatálya alá esnek (nevezetesen a Büntetőkönyv 222-15 cikkelye alapján a büntetés kiszabása a 222-7 illetve 222-7 és 222-14-1 cikkelyekben foglaltak szerint történik) , mely az emberi egészség elleni támadásnak minősül egy olyan anyagnak az erőszakos szervezetbe juttatásával, melynek károsító hatása nem kizárt.

A fentiek alapján: minden állami alkalmazott, gyógyszerész, aki a megtévesztő „oltás elnevezéssel ellátott kártékony anyagot forgalmazza, vagy a receptet felíró orvos, minden ápoló, vállalkozó vagy intézmény, amely megköveteli az oltási bizonyítványt, mindazok, akik közvetve vagy közvetlenül, tevékeny vagy passzív módon közreműködnek egy idős személy beoltásában 2020 decemberében vagy 2021 januárjában, amikor majd őket erre kötelezni fogják, az egészségügyi hatóságok, büntetendő cselekményt követnek el.

A lakosság többsége már felismerte a Covid-19 oltási kampány veszélyét és elutasítja mind a maga, mind az idős személyek vonatkozásában, valamint a legveszélyeztetettebbek, a gyermekek esetében is, mivel már nyilvánosságra került, hogy jótékony hatásuk hamis információn alapul.

Jelen írásunk az első következmények nélküli figyelmeztetés az egészségügyi hatóságok alkalmazottaihoz, mindazokhoz, akik a kártékony anyag forgalmazásában, alkalmazásában feltételezhetően közreműködhetnek, ehhez a megengedhetetlen orvosi emberkísérlethez hozzájárulhatnak.

Egyben felhívással fordulunk a lakossághoz, mindazokhoz, akiket aggaszt saját és környezetük, szeretteik, családjuk jövője, hogy minden elképzelhető békés ellenállási akcióval forduljon szembe ezzel az elfogadhatatlan orvosi emberkísérlettel, mellyel súlyosan megsértik a nemzetközi jogban garantált alapvető emberi jogokat, különösképpen a Nürnbergi Törvényeket.

Ilyen körülmények között azoknak a szakmabeli közreműködőknek, akik közvetett vagy közvetlen módon résztvesznek a kísérletben, név szerinti nyilvános feljelentése elengedhetetlen, sürgető erkölcsi kötelesség mindannyiunk egészségének védelme érdekében.

Ezennel felszólítok mindenkit, akinek idős családtagja valamely intézmény lakójaként alanya lehet az erőszakos oltás- kampánynak, hogy jelen nyilatkozatot haladéktalanul mutassa be az intézmény vezetőjének és személyzetének, tájékoztatva őket a törvénytelen oltás-kényszer határozott elutasításáról…

2020, dec. 2.

Eredeti hivatkozás: https://fr.sott.net/article/36364

20 thoughts on “A kötelező oltásról szóló rendelet

 1. Nagyon sokakat bevezetnek az erdőbe és a felelősségre vonás alól kihúzzák a nyakukat,hogy azt hírdetik,hogy ingyenes és önkéntes az oltás!Csak azt nem mondják el,,ami itt ténylegesen a cikkben leíródott,hogy nincs számadat,imformáció arról,hogy emberekre milyen hatása van,tehát nem tudják,hogy ők maguk ,akik beadatják önként és dalolva,részesei lesznek ennek a tesztelésnek!!! Istenem !!!

 2. Nagy kérdés, hogy van e még ebben a “nép” – ben annyi természetes életösztön – – ha már gondolkodni képtelen, hogy kellő számban és eréllyel ellenálljon ennek a gonosz, aljas és életveszélyes tervnek.

 3. Köszönöm szépen! Maradéktalanul egyetértek! Magyarországon minden olyan felelős politikus, orvos, egészségügyi “szakember” név szerint feljelentését szeretném én is vagy kezdeményezni, vagy csatlakozni a már esetleg folyamatban lévő eljáráshoz.

  Csak egy példa (többször írtam már hozzászólást az ő közleményeihez is):

  Szlávik János interjú az ATV-n, a mellékhatásokkal kapcsolatban 4:40-től:

  https://youtu.be/ZEWw0utfGMU

  “… őket meg arról kell meggyőzni, hogy ezeknek az oltásoknál a… mármint az eddig meglévő oltásoknak a legeslegeslegritkább esetben vannak hosszú távú mellékhatásai.”

  Kontraszt: ugyanő nyilatkozta a Kormányoldalon november 28-án

  https://koronavirus.gov.hu/cikkek/szlavik-leheto-leggyorsabban-kell-beoltani-lakossagot

  “Kiemelte, az újonnan kifejlesztett oltásoknál nem észlelnek hosszú távú mellékhatásokat, így a világ bármely pontjáról érkező oltóanyag biztonságos lesz.”

  Tehát a jelenlegi interjúban elhangzottak, melyek az eddig meglévő (korábban a megfelelő tesztelési prokollon átment, a hosszú távú mellékhatásokat is megvizsgált) vakcinákra vonatkoznak, egyértelműen hamis biztonságérzetet keltenek az emberekben a koronavírus vakcinákkal kapcsolatban!!!

  Ha emiatt emberek fognak hosszú távon megbetegedni, esetleg meghalni, akkor ezek a kijelentések büntetőjogi felelősséget kell maguk után vonjsnak!
  Ami engem akkor nem fog boldogítani, ezért inkább előzzük meg!

  Nem vagyok oltásellenes! Sőt kifejezetten fontosnak tartom azokat, amennyiben megfelelően meg vannak vizsgálva a lehetséges hosszú távú mellékhatások is minden életkor- illetve rizikócsoportban (értsd: különböző alapbetegségek, egészségügyi állapotok) is!

  Éppen ezért a személyes véleményem, hogy mindenki jól gondolja át, be akarja-e magát oltatni úgy, hogy vállalja a kockázatokat a hosszú távú mellékhatásokkal kapcsolatos információk hiányában!

 4. Ismételt figyelmeztető NEMZETKÖZI TÁJÉKOZTATÁS
  A filmben szereplő nővér nemrég kapta meg a vakcinát.
  A beadás után 3 nappal bénult le arcának bal oldala.
  Azt mondja, hogy ez a vakcinázás a legrosszabb dolog a világon és mindenkit arra kér, hogy ne vegyék fel a vakcinát!
  “Légy tudatában, hogy ők nem törődnek velünk!”
  Lásd a filmet:
  https://lbry.tv/@scamdemic:7d/nashvillenurse:f?fbclid=IwAR2kIU9Bfjr3LhWWJVkHYbI7r3b-PcMhqi7ANnbbr2IqxgnPLCqlDCXxSaU
  Klinikánk korábban már kiadott egy NEMZETKÖZI KÖZLEMÉNY-t a kutatási eredményeink és az oltások következményei alapján…
  Sajnos, a legtöbben nem törődnek a következményekkel…
  Ph.D. Peresztegi Sándor
  EU Apostille Jogkörű Független Orvosi Tanácsadó,
  a Dr. Kim & Peresztegi Hungagu Biogyógyászat főigazgatója

 5. tegyük hozzá, kishazánkban 2012 01 01 óta alkotmányos válság van-! a szájerorbán féle alaptörvény közismert közjogi érvénytelensége miatt a benne írottak, s minde arra épített törvény jogszabály rendelet, semmisnek tekintendő. a “magyarország” nevű állam jogilag nem létezik. nem is létezheterre cáfolhatatlan jogi tények mutatnak rá. aki cáfolni akarná, kizárólag érvénytelen jog erőltetésének bűncselekményét követheti el. nem rendelkezik semmilyen jellemzővel/kritériummal, amibők fakadóan államnak lehetne nevezni. így egyikőnk sem lehet semmilyen minőségben állampolgára, tehát semmilyen kötelezetztzségünk nincs feléje. viszont mivel ma is a magyar köztársaság a törvényes megyar állam, így annak alkotmánya most is érvényben /hatályban van. ebben le van írva hogy az ilyen “magyarország” nevű jogilag nem is létező, idegen hatalmi megszállással szemben minden állampolgárnak alkotmányos joga és kötelessége fellépni melyért nem büntethető. mindezek értelmében kell cselekedjen minden magyar állampolgár !

  1. Sajnos az tény, hogy már 1944. március 19 óta van alkotmányos válság, s aki ezt tagadja az teljesen tudatlan!
   A köztársasági törvényt 1946-ban a szovjet katonai nyomásra fogadta el, az egyébként is illegitim ideiglenes nemzetgyűlés!
   Ja, hogy ezt nem szajkózza senki a Nemzetegyesítő Mozgalom tagjain kívül?
   Nem kell ezen csodálkozni, mert így a kommunista fertőzés még azoknál is látszik, akik állítólag jobboldali konzervatívok!
   Minden normális ember tudja, hogy jogtalanság nem alapít jogot, így a komcsi rendszer tokkal-vonóval törvénytelen, s nincs és nem is lehet addig köztársaság amíg erről nem rendeznek népszavazást!
   Ja. hogy ez a mai rendszer annak a jogfolytonosságában él?
   No ez a csel, amit a bankárkaszt talált ki, s amit reklám-demokráciaként nyomott le sokak torkán.
   Aki persze elismeri, hogy hazánk köztársaság az nemcsak a balliberálisok, hanem az összes bűnpárt szekerét tolja!

 6. SZÉP NAPOT ÉN SEM SZERETNÉM OLTATNI DE VAN EGY 9 ÉVES GYEREKEM ÖT SEM MIT TEGYEK?

  1. Jelenleg Magyarországon az oltás elutasítottsága a lakosságon belül több mint 80%. Ha ez így marad, akkor nem elképzelhető, hogy erőszakkal elhurcolnak valakit beoltani. Ha mindenki nemet mond a meggyőződése elleni kényszerítésre, zsarolásra is, akkor az ármány megbukik. A legfontosabb azonban, hogy ne pánikoljon! A pánikkal vesznek rá mindenkit mindenre és a pánik tesz bennünket beteggé. Szabad akaratunk van, nem vagyunk birkák.

   1. Köszönöm szépen a választ dr.Tamasi József,most már tudom akkor,hogy mit tegyek én is .

 7. Nekem mint felebredt normalisan gondolkodonak felmerult aza kerdes miert kell ennyire eroltetni ezt a vakcinat. Mas van a hatterbe amilyen kijelenteseket tett a Beal gatc is az emberrel kapcsolatba. Mar a chippelest is emlegette ez is a program resze. Elobb utobb ideer ez is annak aki hagyja. En nem fogok semmifele idegen beavatkozast engedni 100%

 8. Sziasztok!
  Sajnos, még mindig nagyon kevés emberhez jutnak el az ilyen jellegű hírek és cikkek, tanulmányok, de bizom benne, hogy nem reménytelen. 2dolgot osztanék meg veletek. 1: A vírushírek kezdete óta figyelemmel kisérem a hazai és svéd statiszikákat. Azért, mert volt egy olyan gyanúm, hogy a svédek csinálják jól. Ők nem karanténoztak, nem pánikoltattak, nem maszkoztak, semmit nem zártak be. Egyszerűen csak a vezetőik ajánlásokat tettek a lakosság részére, amit mindenki egyénileg mérlegelhetett, és védekezett vagy sem. Számomra ez a követendő, mentálisan egészséges és helyes magatartás. A fertőzöttségük emiatt értelemszerűen kezdetben magasabb volt, mint más országokban ahol elzárták az embereket egymástól. De ahogy figyeltem a statisztikákat hasonlítva Magyarországhoz, az látszott igazolódni, hogy már egyáltalán nem kiugró a fertőzöttségük, hanem lényegében utolértük őket számokban. Számomra itt igazolódott be, hogy az úgynevezett óvintézkedések amikkel elzártak, bezártak minket, amikkel hazavágták az ország jóformán összes kisvállalkozójának életét, bizony teljesen feleslegesek voltak. Bohóckodásnak, és rendkívül károsnak találtam. Most is. 2020 december elején-közepén, ahogy mindig korábban a hónapok alatt -mert ‘huggy agyam van-, képernyőfotót készítettem az a bizonyos magyar korona gov oldalról az adott nap statisztikáiról svéd és magyar grafikonról, számokról. Majd bejelentették a médiában sok hírportálon, hogy a svédek elbuktak a nem védekezésükkel, és ők is szigorítanak. Nem értettem, miért, hiszen, én figyeltem a statisztikájukat, és éppenhogy semmivel nem volt rosszabb akkorra már a helyzet náluk, mint nálunk. Az utolsó képernyőfotómon, már szinte teljesen egyforma volt a két ország fertőzöttsége, de annyira, hogy már azt gyanítottam, na most fordul a kocka, és igazolódik mindenki számára világosan, h ők jártak el helyesebben. Ezt a gyanúm igazolandó, felmentem a korona gov oldalra, hogy lássam a számokat, és legnagyobb meglepetésemre teljesen megváltoztak a grafikon számértékei, és visszamenőlegesen még egész november hónapra is 15-20ezres számok jelentek meg náluk, az előző napi 4-6ezres napi szám helyén. Tehát, a svédek mostantól így tényleg elbuktak. Értitek? Nos, ezt csak azért írtam le, mert ténylegesen hülyének néznek minket. Illetve azért, mert aki akkortól megnézni a sved adatokat, valóban azt fogja hinni, hogy ezeknél simán verdesi a 20ezret a megbetegedések száma. Bezzeg nálunk csak 6ezer. Ennyi akkor erről. Az összes képernyőfotó meg van. Ha valaki esetleg pert kiván indítani álhírterjesztés címén a magyar állam ellen, jelzi itt nekem, szívesen rendelkezésére bocsájtom az elmúlt fél év képernyőfotóit -amin jól látható ahogy csökken a kirívósága a svéd számoknak-, illetve az ominózus felszorzott számokról készültet is. Ennyivel tudok hozzájárulni az ügyünkhöz.

  2: A másik dolog. A mit még tudunk tenni dolga, egyénileg. Tudom, hogy nem sokan engedhetik meg azt a luxust, hogy saját magukat munkanélkülivé teszik, de azt kell mondjam, ez is egy opció, a szrájk egy nem hivatalos formája, azonban nem sért jogszabályt. Jelenleg semmilyen törvény nem tiltja, hogy ne dolgozz. Ugyanis, az, amikor nem áll jogunkban otthonról csak úgy elmenni, kijárási tilalmaknak alá vetni magunk, de ahhoz jogunk van, hogy dolgozni és ételért elmehetünk egy megadott időkeretben, az nem más, mint rabszolgaság. Ez tény. Éppezért dönthetünk úgy, hogy ilyen életet nem választunk, és ha ennyire nincs szabadságunk, se jogaink, akkor dolgozni sem járunk, ezáltal se adót nem fizetünk, se járulékokat. Ez sztájk. Nyilván egy-egy elszórt ilyen eset nem sok vizet zavar, de 1000 ilyen már igen, és a munkáltatónk számára létrehozott probléma lévén feljebb juthat a kezdeményezés minisztériumokig. Fontos, hogy szerepeljen a kilépéskor leírva, hogy a vírushelyzetre való hivatkozással hozott korlátozó intézkedéseknek nem férnek össze az emberi jogaimmal, és a jelenlegi helyzetben nem tudom ellátni a munkám, kilépek. (Vagy kérem az azonnali elbocsájtásom) Valami ilyesmi szövegezéssel. Szépen kipihenjük magunk addig, napozgatunk, kertészkedünk. Standby mód, kispad. Kisimulnak a ráncaink, fiatalodunk 10évet, és várjuk a végét. Nyilván egyszer vége lesz. Vagy háborúval vagy perekkel, vagy józan ésszel.

  Üdv mindenkinek!

 9. Valamiért nem tudok regisztrálni az oldalra, egy kis segítséget kérnék! Köszönettel, RG

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük