Közlemény a szkiták elleni lejáratásról és a szkiták álláspontjáról

Seregnyi média írt és beszélt ma arról, hogy valamiféle szkíta terror szervezetet számolt fel az ORFK és a TEK.

A SZKITA (Szent Korona Igazsága Tanácsadó és Jogvédő) Egyesület vezetése és 400 fős tagsága, a 2500 magát a népszámláláskor szkítának valló magyar állampolgár, az Országos Szkíta Önkormányzat létrehozását kezdeményező, magát névvel vállaló 1300 magyar állampolgár és a gyarapodó számú vármegyei Szkíta Önkormányzatok nevében elhatárolódunk minden erőszakos cselekedettől. A szkíta erkölcsiség egy tiszta, szeretetteljes, igazságot és méltányosságot kereső filozófia, semmi köze bármilyen erőszakhoz. Az említett szervezetek a magyar állam jogszabályai alapján alakultak, tevékenységüket a jogkövető magatartás jellemzi, ezért alaptalan rémhírnek számít a main stream média szkíta emberekkel szembeni hangulatkeltése. Kérjük, hogy a rendőrség vizsgálja ki az esetet, járjon el és nyugtassa meg lakosságot, hogy nem a szkíta tradíciót követő állampolgárokkal van a baj.

Ugyanakkor felhívjuk a politikai döntéshozatalt is arra az általa elkövetett Alapjog-ellenes diszkriminációra, – a honos népcsoporttá nyilvánítás megtagadására, – ami erősíti az ilyen erőszakosnak látszó eseményeket.

Úgy véljük, hogy ez a rendőrségi akció, az érintett gyanúsítottak általában szkítaként való elnevezése egyébként egy jó alkalom lehet újságírói túlkapásokra, provokációra, szkítasággal szembeni gyűlölet kampány gerjesztésére, amely igen aggályosan sérti ezen körbe tartozó polgártársaink jogait. Ez a magatartás ugyanaz, mint a cigányozás, zsidózás, sorosozás, összeesküvés elméletezés, vagyis egy népcsoport, társadalmi csoport méltatlan kollektív megbélyegzése, démonizálása.

Megnyugtatunk minden velünk szimpatizáló személyt, tagjainkat, hogy az eset kapcsán a szkítaságot lejáratni igyekvő média megjelenések inkább hasonlítanak a COVID hisztéria összehangolt média támadására a COVID- járványt megkérdőjelezőkkel szemben, vagy az oltáskampányt erőltető médiák oltatlanokat diszkrimináló támadására, semmint a tényszerű újságírásra.

Isten áldja a magyarokat!

Dr.Tamasi József             Dr.Pócs Alfréd                  Nagy Gábor                                      

SZKITA Egyesület             SZKITA Egyesület             SZKITA Önkormányzat                 

op. alelnöke                     elnök                                  elnöke (Veszprém m)


A CIA, vagy a kormány állhat a letartóztatott légpuskás álszkíták mögött?

A TEK január 24.-én országosan lecsapott egy magukat „szkítáknak” nevező fegyveres csoportra, aki a médiák szerint a Szent Korona országának,- a korábbi Magyar Királyságnak és alkotmányos rendünknek helyreállítására szervezkedtek.

A TEK és 150 rendőr kellett néhány álszkíta öregember előállítására, akik a kormány leváltását és a politikusok megbüntetését tervezték, állítólag fegyveres csapatot toborozva.

A médiák hatalmas vircsaftot csaptak, lejáratva vele mindent és mindenkit, aki ebben az országban még meg merte őrizni nemzeti identitását. A „nemzeti” és „civil” kifejezések után a bosszantó „szkítára” is sor került egy övön aluli ütéssel. Fideszbirkák tömegei fognak Pócs doktorra, és mindenkire rátámadni, akik ezután a „szkíta” szót ki merik ejteni a szájukon. Az MVSZ Xi.- ik Világkongresszusának címe is csíphette a Hatalom szemét: Szkítákkal a Sötétség ellen”. Az ok tehát megvolt. A játék neve: „Két legyet egy csapásra”, avagy hogyan uszíthatjuk büntetlenül az „önvédelem” álcája alatt még jobban egymás ellen a magyarokat? 

 A nemzeti öntudat erősödése veszélyes a hatalomra! Ám ezzel csak azt ismerték be, hogy jó úton járunk!

Az MVSZ sajtótájékoztatót tartott az ügy miatt: https://www.youtube.com/watch?v=TKWSVXmVAlE 

Patrubány Miklós, az MVSZ elnökének nyilatkozata a lejáratásról: 

„Ez egy provokáció, egy súlyos provokáció a magyar nemzet egésze ellen. Aki szót mer emelni a szkíta fogalom, vagy a szkítizmus ellen, az a Szent Koronát gyalázza meg. A Magyarok Világszövetsége elhatárolódik minden erőszakos cselekménytől, amely erőszakkal próbálna hatalmat megdönteni itt Magyarországon, vagy bárhol. Ezt elég világosan bizonyítottuk létezésünk 86 esztendejében. Nem hiszem, hogy mentegetőznünk kéne ennek a hírnek a hallatán. A szkíta világ értékei és erkölcsei azok mások. Mi a szkíta értékeket az elmúlt harminc évben beépítettük a Magyarok Világszövetsége Alapszabályába, a Magyarok Világszövetségének életébe. A Szkíta Magyarország nevű egyesületről sohasem hallottunk.

 A Szent Korona maga, a Szent Korona eszmeisége, és a Szent Koronának a magyar nép életében betöltött szerepe, az mind szkíta örökség. Ezért, aki szót mer emelni a szkíta fogalom, vagy a szkítizmus ellen, az a Szent Koronát gyalázza meg.

 Én úgy gondolom, hogy ez egy provokáció. Ez egy súlyos provokáció a magyar nemzet egésze ellen. hiszen az egyetemes magyar nemzetnek 2024-ben a legfontosabb eseménye a Magyarok XI. Világkongresszusa. Messze fontosabb, mint az önkormányzati választások, európai parlamenti választások. Itt a magyarság egészének a jövőjéről van szó, az emberiség egészének a jövőjéről van szó. Ez a mostani akció, azzal a média-körettel, amivel tálalták, kimondottan arra való, hogy lejárassa a Magyarok Világkongresszusát, a magyar nemzet ez évi legjelentősebb eseményét – azt a Világkongresszust, amely a címében is a szkítákat hívja a Sötétség elleni harcba –. hogy mindenkit elriasszon tőle, távol tartson küldötteket, előadókat. Nem fog sikerülni!”

Az Orvosok a Tisztánlátásért is tiltakozott: SZKITA (Szent Korona Igazsága Tanácsadó és Jogvédő) Egyesület vezetése és 400 fős tagsága, a 2500 magát a népszámláláskor szkítának valló magyar állampolgár, az Országos Szkíta Önkormányzat létrehozását kezdeményező, magát névvel vállaló 1300 magyar állampolgár és a gyarapodó számú vármegyei Szkíta Önkormányzatok nevében elhatárolódunk minden erőszakos cselekedettől. A szkíta erkölcsiség egy tiszta, szeretetteljes, igazságot és méltányosságot kereső filozófia, semmi köze bármilyen erőszakhoz.” Ugyanakkor felhívjuk a politikai döntéshozatalt is arra az általa elkövetett Alapjog-ellenes diszkriminációra, – a honos népcsoporttá nyilvánítás megtagadására, – ami erősíti az ilyen erőszakosnak látszó eseményeket. Úgy véljük, hogy ez a rendőrségi akció, az érintett gyanúsítottak általában szkítaként való elnevezése egyébként egy jó alkalom lehet újságírói túlkapásokra, provokációra, szkítasággal szembeni gyűlölet kampány gerjesztésére, amely igen aggályosan sérti ezen körbe tartozó polgártársaink jogait.  Ez a magatartás ugyanaz, mint a cigányozás, zsidózás, sorosozás, összeesküvés elméletezés, vagyis egy népcsoport, társadalmi csoport méltatlan kollektív megbélyegzése, démonizálása.” Megnyugtatunk minden velünk szimpatizáló személyt, tagjainkat, hogy az eset kapcsán a szkítaságot lejáratni igyekvő média megjelenések inkább hasonlítanak a COVID hisztéria összehangolt média támadására a COVID- járványt megkérdőjelezőkkel szemben, vagy az oltáskampányt erőltető médiák oltatlanokat diszkrimináló támadására, semmint a tényszerű újságírásra.

Isten áldja a magyarokat!

https://orvosokatisztanlatasert.hu/kozlemeny-a-szkitak-elleni-lejaratasrol-es-a-szkitak-allaspontjarol/

Dr Pócs Alfréd felhívást tett közzé és elhatárolódott az álszkítáktól: https://www.youtube.com/watch?v=M5I7pwsStfY 

 Az álszkíta csoport tavaly novemberben a FB – on tett közzé egy videót terveikről és szólított fel fegyveres ellenállásra, ám érdekes módon ez szúrta a cenzorok szemét! Fennt hagytak egy nyíltan erőszakra felszólító felhívást, ami titkosszolgálati hátteret feltételez. A csoportot a kormány megdöntésére hozták létre, a fegyverek beszerzése háttértámogatásra utal, a terrorcselekményre utalás szintén intő jel. A CIA és a MOSZAD folyamodik ilyen módszerekhez, ahol lázadást és fegyveres puccsot akarnak kirobbantani egy, a nyugati hatalmi világrend útjában álló kormányzat ellen. Az erre létrehozott szervezetek ott vannak az arab államokban, Afrikában, Indiában, és Európában is. Ukrajnában is ezek segítségével vette át a Nyugat a hatalmat. Az ilyen szervezeteket is, de az ellenük önmaguk védelme érdekében fellépő nemzeti mozgalmakat is „terroristáknak” nevezik, elfedve így a megszállás iránti törekvéseiket. Ha egy csoport lelepleződik, látványosan lecsapnak rájuk.

 Ez történhetett nálunk is? Vagy csak valami más, rejtett célra használta fel a kormány az akciót?

Az elfogottak között volt Szigeti Sándor, egy 88 éves amerikai-magyar állampolgár, aki 56 ban elmenekült Amerikába, ahonnan csak nyugdíjba vonulása után jött vissza. Követői közül senki nem tudta, hogy az öregember kapcsolatban áll egy magukat „szkítáknak” nevező fegyveres csoport vezetőjével. A gyanúsított saját állítása szerint odakinnt sheriff volt, tehát állami rendvédelmi alkalmazottként talált megélhetést. Hazatérése után 56-os hősként állította be magát, aláírásokat gyűjtött Trianon ellen, megalapította a SZASZKO /  Szövetség a Szent Korona Országáért / nevű szervezetet ami egy bejegyzett párt is volt, a Szent Korona Alkotmánya helyreállítására megalakítva. Csodálói segítségével „kormányzóvá” nevezte ki magát. Koronatanácsot nevezett ki a tagokból, akik Horthy mintájára a Szent Koronára tettek esküt. Diplomáciai védettsége tudatában a „tanács” tagjainak is ugyanilyen védettséget adó kártyákat adott, állítva, hogy adott esetben, személyes kapcsolatai és befolyása révén meg tudja védeni őket bármilyen intézkedéssel szemben. Az általa kinevezett „koronatanács” tagjain keresztül akart egy „nemzetgyűlést” szervezni és visszaállítani a Felsőházat a parlamentben, a királysággal együtt. Ezzel nem is lenne semmi baj, hiszen tudjuk, hogy a Magyar Királyságot, és az íratlan Történeti Alkotmánynak megfelelő rendet puccsal, zsarolással, csalással szüntették meg a bolsevik kommunisták, akikből előbb egy kommunista párt, majd 89 után osztódva több „baloldali” párt keletkezett. Grósz Károly már akkor megmondta. „ Ne féljetek elvtársak, mindenhol ott vagyunk”! Így is lett, ahogyan azt az évtizedek alatt tapasztaltuk. A sok osztódásból lett a fidesz is, ami magát már „jobboldali nemzeti pártnak” titulálva magába olvasztva a vatikáni kereszténységet képviselő demokratákat, akik az egyházi állam képviseletét vitték tovább Mária Terézia nyomdokában. A Habsburg királynő tette a magyar állam alapításának a napját aug. 20-ra, mint az egyházi állam megalapításának szentistváni ünnepét, megtagadva ezzel az eredeti, Árpád vezér által itt alapított történelmi magyar államot.

A Szent Korona tisztelete és jogrendjének ismerete megmaradt a magyarokban, ám ez veszélyezteti a megszállóink önkényes hatalomgyakorlását. Az amerikai, és izraeli titkosszolgálatok hálózata minden megszállt országra kiterjed, íratlan alkotmányos rendünk felszámolása miatt ránk különösen figyelnek. A Hatalom bevált módszere az „amit nem tudsz megszüntetni, állj az élére”- ezért kontroll alatt hoznak létre nemzetinek és civilnek tűnő csoportokat támogatást ígérve a háttérből, vagy beépülnek a meglévőkbe, hogy időben közbeléphessenek. Az így felhasznált beépített ember nem is tud róla, hogy megfigyelés alatt áll, rajta keresztül jutnak információhoz a szolgálatok, ám ha csoportja túlerősödik, abban a pillanatban lecsapnak rá, és kiiktatják. Ez történhetett meg most is, de ügyesen összemosták a megszállók „alkotmányos rendjét” megtagadókat a szkíta nemzetiséget elismertetni akarókkal, és a fegyveres csoporttal, nevetségessé téve és bűnözői szintre alacsonyítva a maradék, valódi nemzetieket, joghagyományaink és nemzeti öntudatunk őrzőit is.

A dr Pócs Alfréd és mások által alapított SZKITA egyesület neve: Szent Korona Igazsága Tanácsadó és Jogvédő Egyesület, akik elsősorban az oltáskárosodottaknak segítenek kártérítési pereket indítani. A szkíta nemzetiség elfogadtatását is Pócs doktor kezdeményezte, amit nevetséges indokkal, az Alaptörvényt is sértve utasítottak el. A szkíta- hun rokonságunk tudata Werbőczi Hármaskönyvében is megjelent, de történelmi iratok, leletek és kutatások is ezt igazolják. Az önkényuralommal szembeni ellenállás formája az önszerveződés, ennek jegyében alakulnak sorra a „szkíta önkormányzatok”, felkészülve az önellátásra, egymás megsegítésére, és elveszett önkormányzatiságunk helyreállítására. Egyik céljuk a választásokon pártfüggetlen civilek bejuttatása az önkormányzati testületekbe, kiszorítva minél több pártkatonát és pártok mögé bújó álcivilt.

A magyaroknak nem volt soha írott, chartális Alkotmánya. Jogrendünk a szokásjogon alapult, királyaink hitlevelet adtak ki trónra kerüléskor, melyben hitet tettek az alkotmányos rend megőrzése és az annak megfelelő uralkodásuk mellett. A baj nem a kettős fejedelemséget, és a törzsi államot felváltó királysággal volt, hanem az Árpád-házba beházasodó Habsburgok trónra jutásával, akik a Szent Koronával lettek ugyan megkoronázva, de a magyar érdekekkel ellentétes törvényeket hoztak.

Itthon a Szent Korona tisztelete, az eredeti jogrend helyreállítására törekvés nem újkeletű. Egy évezredes bevált és elfogadott alkotmányos rendet egyébként sem lehet csak úgy kidobni, és kikiáltani egy senki által nem kívánt köztársaságot. A magyar alkotmányos rend megdöntését a háttérből szabadkőműves támogatással a már akkor is kommunistáknak nevezett globalista csoport követte el. Az íratlan Történeti Alkotmány lecserélése chartális alkotmányra nem elfogadható, ám azóta ha ezt valaki cáfolja, a Hatalom azonnal „alkotmányos rend megdöntése iránti szervezkedés” miatt vet véget a próbálkozásnak. Az írott alkotmány egy közönséges háttérhatalmi diktátum, társadalmi elfogadottsága egy esetben sem volt, népszavazást soha nem írtak ki róla, mert a magyarok megtagadták volna. Az ígért földosztási jutalom is elmaradt, mert utána az erőszakos téeszesítéssel vissza is vették amit odaígértek a puccs támogatásáért cserébe. Csak az elitcsere történt meg, durva megtorlások jöttek, besúgórendszer és koncepciós perek sorozata várt az ellenállókra, amit az írott „alkotmány” tett törvényekkel lehetővé.

 56 ban is a kommunista megszállás ellen tört ki a harc, hiszen a párt emberein és a felhergelt, megvezetett munkásokon, parasztokon kívül senki se akart se írott „alkotmányt” se köztársaságot az 1918-19 es diktatúra után. Horthy,- aki a Szent Koronára esküdött fel, ugyan helyreállította a jogfolytonosságot, és kidobta a chartális diktátumot, de a II.-ik világháború után a nyugat újra odadobott minket a kommunista diktátoroknak, Sztálinnak és Vorosilovnak. Az 1946 évi I- es törvénnyel, majd az 1949 évi XX- assal újra előbb köztársaságot, majd szovjet típusú népköztársaságot kiáltottak ki.

 2006-ban újra fellobbant a megszálló idegen hatalom elleni tiltakozás, és az alkotmányos rend helyreállítása iránti igény is újra megfogalmazódott. A 2010 –es Alaptörvény ezen nem változtatott, csak annyi történt, hogy 1989- ben gazdát váltottunk a keleti típusú kommunistákról a nyugati típusra váltva, és amerikai befolyás alá kerültünk. Az újabb, most már nyugati típusú „demokratikus” köztársaság írott „alkotmánya” szintén nem került népszavazásra, mert akkor nem lehetne a globalisták parancsainak megfelelően módosítgatni a beleegyezésünk nélkül. Az Alkotmánybíróság nem volt hajlandó megvizsgálni az Alaptörvény megfelelését a Történeti Alkotmánynak. A nemzetiek beadványát nem tárgyalták meg a kiszabott 6 hónapon belül. A kormány közben olyan törvényt hozott, amivel megtiltotta az Alaptörvény alkotmányossági vizsgálatát és a határidő letelte után az AB erre hivatkozhatott. Az AB ugyanis csak az Alaptörvénynek való megfelelőséget vizsgálhatja a törvényhozásban, ma ezt nevezzük „alkotmányossági” vizsgálatnak! 

Ezek után nem csoda, ha a Történeti Alkotmány és eredeti jogrendünk, államformánk helyreállítása iránt egyre nagyobb az igény, ám a Hatalom ettől retteg a legjobban. 

 A szkíta nemzetiség elfogadása iránti kérelmet ugyanúgy visszautasította a magyarokat még mindig finnugoroknak tartó kormány és MTA, ahogy korábban a hun a nemzetiség elfogadását is. Hiába minden történelmi és tudományos tény, továbbra sem lehetünk az elődeink utódai! A hajlott gerincű újságírók tudása és logikai készsége annyira se terjed ki, hogy akkor ezzel az erővel a mai modern ember sem lehet az ősemberek utódja, mert azok már kihaltak!  

A hun-szkíta eredetünk mellett kitartó magyarokat nevetségessé tevő és bűnözőkké alacsonyító, parancsra cikkeket író médiamunkások tudatlansága, ostobasága, és szolgalelkűsége süt a cikkeikből. Érezhetően semmit sem tudnak a Szent Koronáról, a Történeti Alkotmányról, a szokásjogról, a köztársaságok törvénysértő kikiáltásáról, az Alaptörvény keletkezéséről és kapcsolatáról a sztálini 1949-es törvénnyel,- vagy nem is akarnak tudni róla. Ők a megszálló hatalom egyik fegyvere ellenünk a médiáikon keresztül küldött hamis üzeneteikkel, amikkel egy hamis képeket mutatnak a tömegeknek az objektív tájékoztatás helyett. A feladatuk a félretájékoztatás, a szerkesztői utasítások és megadott sémák szerint írt cikkekkel, cserébe a megélhetésükért. A pártpolitikai képviselők ugyanezeket a hamis képeket mutatják fel nekünk az eseményekről és a világrendről, amiben élünk.

A hatalom átjátszásának a módszere bújik meg az események mögött?

Azzal, hogy kik és hogyan vétettek az alkotmányos rendünk ellen, a kormány nagyonis tisztában van, hiszen minden tagja az Országgyűlésnek a pártállam része, akik most újkommunista bábokként szolgálják a Deep state új hatalmi rendjét. Az Országgyűlés tele van kettős állampolgárokkal, új honfoglalókkal, akik segítségével a bevándorlók nálunk is szavazati jogot kaptak az önkormányzati választásokon, és bevezethetővé vált az önrendelkezésünktől, emberi alapjogainktól mindenkit megfosztó globális világrend új szabályrendszere. A kormány is tart egy átrendeződéstől, de a hatalmat akkor is megtartaná magának: Orbán miniszterelnök maradhat egy Habsburg király alatt is, ám ehhez fel kell számolni az ellenállást, de a szoktatás miatt kontroll alatt engedni kell a királyság helyreállítását követelők hangját is. A szkítákról megjelent hírek most bedobták a köztudatba a Szent Korona nevét, közbeszéd lett szkíta eredetünk tudata, a köztársaságot megtagadók léte, miközben korábban a megyékből újra vármegyék lettek és visszatértek az ispánok is, mint a kormányhivatalok vezetői. A Habsburgok mosdatása a Petőfi Laktanya átnevezésével indult, majd egy Habsburg utód könyvének bemutatójával folytatódott, minden esetben pozitívan bemutatva őket. 

Tartsuk mindig szem előtt: A megszálló Hatalom egyetlen dologtól fél a legjobban, attól, hogy kiderül róla az igazság, és elveszíti az uralmát felettünk!

Az igaz magyarokat nevetség tárgyává teszik, miközben a MATT és a UCC alaptörvénytagadói az „üvöltő dervisnek” csúfolt kamionos segítségével tovább hergelik a kormány ellen a megvezetett embereket. Az agresszív, magyargyűlölő cigányoktól, migránsoktól, az új honfoglalóktól és antifáiktól miért nem akar senki megvédeni minket?

A köztudottan fideszes, magát jellemzően „nemzetinek” kikiáltó média, a „Nemzeti” Internetfigyelő máris teljes pályás támadást indított az MVSZ és elnöke ellen. Az írás fideszeshez méltóan nemzetellenes és uszító: https://internetfigyelo.com/szkitak-egymas-kozt/ 

A népirtás tömegmészárlással, a megtorlás és a bosszúállás nálunk a „keresztény erkölcs” a fideszi pártszövetség nevében önvédelem lett, a demokrácia diktatúrát hozott létre. Az ellenálló terrorista, az igazmondó álhírterjesztő ellenséggé vált. A legjobb termőföldjeink elpusztítását a kormány kiemelt nemzetgazdasági érdeknek tartja. 

Van-e még lejjebb, vagy már elértük a pohár fenekét?

/ Gurabi Ági /

Felhasznált források: 

https://444.hu/2024/01/24/majdnem-puccs-8-szkitat-fogtak-el-akik-fegyverrel-akartak-atvenni-a-hatalmat-magyarorszagon

https://m.hvg.hu/itthon/20240124_Kormanydontes_utan_kikialtottak_volna_a_Szkita_Magyarorszagot_de_a_hatalom_helyett_fogdaba_kerultek

https://www.blikk.hu/aktualis/belfold/hatalomatvetel-magyarorszag-szkit-rendorseg-akcio/v0yxq2r

https://www.blikk.hu/aktualis/belfold/szkita-csoport-kormanyzo/1lyk9w3

https://www.blikk.hu/politika/magyar-politika/szkitak-vezetoje-allamellenes-osszeeskuves/d2ym679

https://kuruc.info/r/2/269586/

6 thoughts on “Közlemény a szkiták elleni lejáratásról és a szkiták álláspontjáról

 1. Ez nem más mint övön aluli ütés a SZKÍTÁK ellen, vagyis még a megnevezés is van akiknek olyan mint az ördögnek a tömjénfüst. Egy hamis zászlós
  művelet. Az egyik lehetőség járasd le és kelts hangulatot ellehetelenítésre.
  K Ferenc

 2. Köszönöm dr Tamasi József a kiállást a szkítaságért és minden diszkrimináció ellen.

 3. Minden mozgalom, amely az etika, erkölcs és morál elvén épül fel veszélyt jelent erre a társadalomra. A Szkíta mozgalom erősödik, egyre több támogatója van. Egyértelműnek tartom, hogy ez egy szándékos megmozdulás volt, még azt sem tartom kizártnak, hogy beépített idős emberekkel, kis nyugdíjasokkal eljátszatták ezt az egészet. De egy valami biztos, hogy az állat is félelmében kezd el támadni. Szumma szummarom FÉLNEK, és félelmükben minden eszközt bevetnek. Hajrá orvosok, hajrá Szkíták.

 4. A jószándékú kezdeményezéseket a hatalom már csírájában megpróbálja elfojtani.
  Tipikus titkosszolgálati művelet, tedd nevetségessé vagy kelts félelmet ellene, de legjobb ha kombinálod a két módszert, nehogy tömegesen kövessék az emberek.

 5. A Szkíták jó kezekben voltak, vannak, lesznek.
  Akinek nem inge, nem veszi magára. A nyílt elhatárolódás manapság ajánlatos, hasonló eset történt az AFD pártnál is (BRD.F.A. GmbH !!!) Ma sajnos nem a jogrend szerint történnek az események, hanem a rég ismert, súlyos elmebajos sátánista, cionista világbankelit NWO hálózata jogrendje az élő,melynek eredménye minden idők legaljasabb, legistentelenebb, legelkárhozottabb uralkodás. Saját nép, saját népe ellen, mint az Orbán Maffia Hálózat diktatórikusan fellép. Ezt csak a csillapító, világi fedőnevekkel kellett ellátni, mint a demokrácia, emberi jog-és méltóság, sajtó-és vélemény szabadság, stb. Ébredni, ébreszteni kell ma, mert holnap már késó lesz. Meg kell szörnyű nyelvüket tanulni, mely nem nehéz és emberként kezelni (nem személyként). Ekkor egy szinten van mindkét fél, tábor tömeg.
  István Gyenesdiás

 6. „Magyarnak lenni: büszke gyönyörűség! ”- Írja Sajó Sándor Magyarnak lenni című versében.
  Szkítának lenni még nagyobb, mivel oda tartozunk, sőt és sajnos szinte csak mi maradtunk meg a szkíta népek sokaságából.
  Ez az ördögi, sötét színjáték a pannóniai kazár helytartótanács vezetői részéről várható volt, hiszen 2010-től fokozatosan számolták fel a provincia ellenállási mozgalmait. 1989-től kezdve Magyarországból végleg egy cion vagy kazár-náci irányítású terület lett, amelyet a kazár bankár hatalom megszállt és azóta is fosztogatja.
  Nem csoda, hogy félnek a szkítaságtól, a mintegy több mint 7000 éves történelmi múlttól, amikor akkád-szemita hordák gyilkolták a késő őskori, és ókori békében elő szkíta népeket. Ez volt az aranykor vége. Megkezdődött az a korszak, amelyben az emberiséget felosztották Noé utódaira, a többi embert jószággá, haszonállattá alacsonyítva.
  Ezért kellett Árpádnak és fiainak meghalnia, majd Gézától árulókkal sokszorosan tizedelni a magyarságot, felhígítani a népet betelepített szláv, germán és egyéb népcsoportokkal. Ránk szabadítva a tatárt, a törököt a Habsburggá vált Habisokat, majd Trianonnal teljesen tönkre tenni a szkíták utolsó bástyáját és maradék népét.
  A szkíta kultúrát, és erkölcsiséget a 2-es számú ábrahámi vallással és persze tűzzel-vassal rombolták és irtották.
  Ez nem csak félelem, hanem bosszú is, mint az orosz emberek elpusztításának szándéka.
  Az aszkenázi – kazár-zsidó cionista bankárhatalom egy hazugságra hivatkozva (csak Noé leszármazottai emberek, többi állat, ideológiájuk a sátánizmussal fertőzött judaizmus) akarják kiirtani az emberiséget a zsidókkal együtt, mert ők lépnek a helyükre. Holott bennük csak 20-23 % ókori zsidó genetika van, míg az araboknak kikiáltott palesztinokban ez több mint 80 %.
  A jelenlegi Izrael állam valójában kazár állam.
  Netanyahu most pusztíttatja a fileszteusok leszármazottait és az egyszerű zsidó embereket is.
  A pannon provincia is valójában kazár terület, melyet jól szimbolizál Novák Katalin tüntetően kék kazár ruhás „népviselete”, hazai és nemzetközi politikai retorikája.
  És végül egy oldal a szkítaságról – https://nap-gyermekei.hu/szkita-terrorveszely/

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük