Kötelezhetik-e a gyermekét az iskolai maszkhordásra? Egy szülő utánajárt, a válasz: NEM.

Még egy felsőst sem, nemhogy a kisebbeket!

Az Alapvető Jogok Biztosa szülői kérdésre adott sokak számára hasznos és tanulságos választ. Íme:

“Tisztelt Uram!

Köszönöm, hogy megtisztelt a bizalmával és általános iskolás gyermekeit érintő ügyében a segítségemet és a véleményemet kérte. A panaszbeadványában azt kérdezte, hogy az iskola az Ön által feltett, a későbbiekben ismertetett konkrét kérdések tekintetében felülírhatja-e a járványra tekintettel kiadott kormányrendeletben megfogalmazott intézkedéseket.
Tájékoztatom, hogy az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény (a továbbiakban: Ajbt.) miként határozza meg azon feltételeket, amelyek teljesülése esetén vizsgálatot indíthatok. Az Ajbt. 18. § (1) bekezdése értelmében az alapvető jogok biztosához bárki fordulhat, ha hatóság vagy közszolgáltatást végző szerv tevékenysége vagy mulasztása alapvető jogát sérti vagy annak közvetlen veszélyével jár, feltéve, hogy a rendelkezésre álló közigazgatási jogorvoslati lehetőségeket – ide nem értve a közigazgatási pert – már kimerítette, vagy jogorvoslati lehetőség nincs számára biztosítva.


Mindenekelőtt arról szeretném tájékoztatni, hogy a járványhelyzetre való felkészüléssel és védekezéssel összefüggésben az iskolák mindennapi működése tekintetében a Kormány nem bocsátott ki rendeletet, hanem a Nemzeti Népegészségügyi Központ és az Operatív Törzs dolgozott ki közös intézkedési tervet. Az intézkedési tervet panaszának benyújtása előtt 2020. október 1-jén módosították. Az intézkedési terv minden köznevelési intézményre vonatkozik, rendelkezéseit az adott intézménytípus sajátosságainak megfelelően, a helyi lehetőségek szerint kell alkalmazni. Az intézkedési tervben foglaltak alkalmazásáról pedig az intézményvezető köteles gondoskodni, a fenntartó feladata ennek megvalósítását ellenőrizni.
Az Ön által feltett kérdések tekintetében az alábbiakról szeretném tájékoztatni.

1. Az iskola kötelezővé teheti-e a folyosón a maszk használatát?

Amint erre beadványában Ön is hivatkozott az intézkedési terv 2.4 pontja rögzíti: „A közösségi terekben egyszerre csak annyi gyermek, tanuló tartózkodhat, hogy betartható legyen a 1,5 méteres védőtávolság. Szükség esetén a csoportok, osztályok számára elkülönített területeket lehet kijelölni a közösségi tereken belül. Amennyiben a védőtávolság nem tartható be a közösségi tereken, úgy az általános iskola felső tagozatában és a középiskolákban az ott tartózkodás idején javasolt a szájat és orrot eltakaró maszk viselése.” Az iskolákban a folyosó közösségi térnek minősül, így amennyiben ott a védőtávolság nem biztosítható, akkor az alsó tagozatos tanulók kivételével a többi tanuló számára a maszk viselése ajánlott.

2. Az iskola kötelezővé teheti-e a maszk használatát órán?

Ezzel kapcsolatosan az intézkedési terv 2.3 pontja azt mondja ki, hogy „A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező.” Az előzőek értelmében tehát a maszk viselése nem kötelező, de mind a tanár, mind a tanuló érdekében lehetséges.

3. Kérheti-e, hogy a gyermeke szappannal mosson kezet a fertőtlenítő használata helyett?

A hivatkozott intézkedési terv 3.1 pontja szerint „Az intézmények bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt kell biztosítani, annak használatára fel kell hívni a figyelmet. Az intézménybe érkezéskor, étkezések előtt és után minden belépő alaposan mosson kezet vagy fertőtlenítse a kezét (a gyerekek, tanulók esetében inkább javasolt a szappanos kézmosás).” Az előzőek alapján a fertőtlenítő használata és a szappanos kézmosás vagylagosan alkalmazható, a gyermekek és tanulók esetében pedig a szappanos kézmosás az elsődlegesen javasolt lehetőség.

A jelzett sérelmek ügyében való fellépésének megkönnyítése érdekében tájékoztatni szeretném Önt az iskola intézkedésével szemben a szülőket megillető jogosultságról, amelyet a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) rögzít.
Az Nkt. 37-38. §-ai értelmében az iskola jogszabályba, belső szabályzatába ütköző intézkedése ellen a szülő, vagy a nagykorú tanuló – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül – a gyermek érdekében eljárást indíthat a fenntartónál.
Mindezek ismeretében azt tudom javasolni Önnek, hogy a sérelmezett ügyekben írásban nyújtson be kérelmet gyermekei iskolájának fenntartójához. A jogorvoslati jogának kimerítése után panasszal fordulhat az oktatási jogok biztosához (elérhetősége: Oktatási Jogok Biztosának Hivatala, 1055 Budapest, Szalay u. 10-14.), vagy ha a benyújtott kérelmét a fenntartó elutasítja, akkor ismét kezdeményezheti eljárásomat. Ebben az esetben azt kérem, hogy szíveskedjen rendelkezésemre bocsátani az ügy kapcsán keletkezett valamennyi irat – ide értve a fenntartóhoz benyújtott írásos kérelme és az arra adott írásos válasz – másolatát.


Bízom abban, hogy a tájékoztatásommal a segítségére lehettem.


Budapest, 2020.11.13.
Üdvözlettel: Dr. Kozma Ákos s.k.”


Eredeti cikk: www.mediaforras.com

https://mediaforras.com/egy-szulo-utanajart-kotelezhetik-e-a-gyermeket-az-iskolai-maszkordasra-a-valasz-nem-371

One thought on “Kötelezhetik-e a gyermekét az iskolai maszkhordásra? Egy szülő utánajárt, a válasz: NEM.

  1. A levélből nem derül ki egyértelműen, hogy nem tehetik kötelezővé a maszkviselést, illetve a maszkviselést illetően mit jelent a “lehetséges” és “ajánlott”.

    A TASZ oldalán ez ovasható:

    “Kötelezhetik-e a gyerekemet a maszkviselésre órán, vagy máshol az iskolában?

    Az EMMI intézkedési terv megfogalmazása szerint a tanítási órákon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező. A felső tagozaton, illetve a középiskolákban a szünetekben, közösségi terekben ajánlják a maszkviselést, ha a védőtávolság nem tartható. Az EMMI tájékoztatása alapján a maszkviselés csak általános iskola felső tagozatában és középiskolában rendelhető el, alsó tagozaton nem. A felső tagozatosok és középiskolások esetében mindez azt jelenti, hogy nem kell minden iskolában minden órán maszkot viselni, viszont az intézményvezető hatáskörébe utalják, hogy döntsön arról, hogy bizonyos szituációkban maszkviselést vár el a tanulóktól, pedagógusoktól. Az intézményvezető az aktuális járványügyi tények, illetve a helyi adottságok ismeretében mérlegelheti ezt. Ha a szülő úgy ítéli meg, hogy nincsen megalapozott járványügyi oka a maszkviselés előírásának és ezt sérelmezi, akkor ezt először helyben érdemes megvitatni és ha nem sikerül megnyugtatóan megoldani a helyzetet, akkor lehet jelezni a fenntartónak, valamint a járványügyi hatóságnak.

    A köznevelésről szóló törvény értelmében az intézménynek gondoskodnia kell a rábízott gyermekek, tanulók felügyeletéről, a nevelés és oktatás egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséről. A törvény azt is kimondja, hogy a tanuló kötelessége, hogy óvja saját és társai testi épségét, egészségét. A fenti rendelkezések alapján álláspontunk szerint akkor, ha az iskola ez indokoltnak tartja, nincs akadálya a maszkviselés előírásának az intézményben. A maszkviselés kötelezővé tételének alkotmányossági kérdéseiről általában itt írtunk.”

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük