Jogászaink tanácsa, így kell eljárni a gyerekoltásra nyilatkoztató iskolavezetéssel

A hatályos a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (rövidítve Btk.) XV. Fejezete így rendelkezik:

XV. FEJEZET
AZ ÉLET, A TESTI ÉPSÉG ÉS AZ EGÉSZSÉG ELLENI
BŰNCSELEKMÉNYEK
Testi sértés

164. § (1) Aki más testi épségét vagy egészségét sérti, testi sértést követ el.

165. § (1) Aki foglalkozási szabály megszegésével más vagy mások életét, testi épségét vagy
egészségét gondatlanságból közvetlen veszélynek teszi ki, vagy testi sértést okoz, vétség miatt
egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő