17-03 Fülep Dániel (HU) „Újra megfeszítik Isten Fiát” (Zsid 6,6) A Nagy Újraindítás a történelemteológia fényében

A magyarság boldogulásának kulcsa el van rejtve Szent István király intelmeiben, a keresztúri pálosok hitében, a Magyar Szent Koronában, Nagyboldogasszony titkában. Az égig érő fa, Emese álma és Fehérlófia, mint a pásztortűz, elővételezi a hajnalhasadást. S az egek harmatoznak, és az Ige testté lőn, és miköztünk lakozék. István Sziklára épít, Egyházat emel, Királynőt ad. Beavattattunk, mi a halálnak halála és ki a világnak virága. Tudásunk és tapasztalatunk elegendő a végidők megértéséhez és küldetésünk teljesítéséhez.

Az előadás a kinyilatkoztatás fényében tárja fel és értelmezi a vészterhes jelent és a magyar küldetést.